Return to Video

[Vietsub] 01-01 Introduction

 • 0:00 - 0:03
  Katherine, chúng ta đã làm việc
  với khóa học này một thời gian.
 • 0:03 - 0:04
  Tôi biết, Kunal.
 • 0:04 - 0:06
  Nó sắp hoạt động và tôi rất phấn khởi.
  - Đúng vậy.
 • 0:06 - 0:08
  Chúng ta đã thiết kế khóa học
  trong vài tháng,
 • 0:08 - 0:10
  và tôi muốn ta phối hợp hoàn hảo.
 • 0:10 - 0:11
  Được thôi.
 • 0:11 - 0:13
  Cùng tất cả các học viên của khóa học này
 • 0:14 - 0:15
  Vâng. Tôi nghĩ
 • 0:15 - 0:17
  các học viên ở đây
  chưa từng lập trình bao giờ
 • 0:17 - 0:18
  Đợi đã.
 • 0:18 - 0:21
  Khi bạn nói chưa bao giờ,
  tức là chưa có một dòng code nào.
 • 0:21 - 0:21
  Không có.
 • 0:21 - 0:23
  Không có một dòng code nào.
 • 0:23 - 0:23
  Đúng thế.
 • 0:23 - 0:24
  Chà, vậy sẽ rất khó
 • 0:24 - 0:26
  cho chúng ta thiết kế
  nhưng nó sẽ là bước mở đầu
 • 0:26 - 0:28
  cho tất cả những ai
  học khóa học
 • 0:28 - 0:28
  Tất nhiên rồi.
 • 0:28 - 0:30
  Tôi nghĩ đó là lý do vì sao nó
  rất hữu dụng.
 • 0:30 - 0:32
  Vì đến cuối khóa học,
 • 0:32 - 0:34
  Tôi nghĩ họ có thể xây dựng
  vài Android app đơn giản.
 • 0:34 - 0:35
  Từ từ, hãy lùi lại một chút.
 • 0:35 - 0:38
  Chúng ta đang nói không một dòng code,
  không kinh nghiệm lập trình
 • 0:38 - 0:39
  nhưng vẫn nói rằng các bạn cần
  một chiếc máy tính
 • 0:39 - 0:41
  và kết nối internet.
 • 0:41 - 0:45
  Vâng, và để quen thuộc với
  việc sử dụng máy tính và smartphone.
 • 0:45 - 0:48
  Vậy bạn lướt net trên smartphone
  hoặc máy tính?
 • 0:48 - 0:48
  Đúng.
 • 0:48 - 0:52
  Ok, hãy cho đây là điểm
  bắt đầu của học viên, đúng không?
 • 0:52 - 0:56
  Và đây là nơi của một chuyên gia lập trình.
 • 0:56 - 0:57
  Đây là điểm họ đang xây dựng app
 • 0:57 - 0:59
  Họ đang kiếm ra tiền.
  Họ đang thay đổi thế giới.
 • 0:59 - 1:03
  Chúng ta sẽ đưa họ tới điểm này
  khi khóa học kết thúc.
 • 1:03 - 1:05
  Tôi nghĩ chúng ta có thể
  giúp họ tới đây.
 • 1:05 - 1:08
  Vậy trong hành trình
  học viên đi cùng chúng ta,
 • 1:08 - 1:10
  họ sẽ xây dựng loại app nào?
 • 1:10 - 1:13
  Vâng, app đầu tiên là về
  thiệp chúc mừng sinh nhật.
 • 1:13 - 1:15
  Đợi đã, bạn nói rằng app đầu tiên,
  tức là có hơn một app?
 • 1:15 - 1:18
  Vâng, app đầu tiên là ứng dụng
  thiệp chúc mừng sinh nhật mà họ có thể
 • 1:18 - 1:19
  tạo cho những ai họ yêu quý.
 • 1:19 - 1:20
  Tôi thích điều đó.
 • 1:20 - 1:21
  Ai cũng có sinh nhật.
 • 1:21 - 1:23
  Đôi khi họ thậm chí có nửa
  ngày sinh nhật
 • 1:23 - 1:24
  Vâng,
 • 1:24 - 1:27
  và app thứ hai là app đặt cà phê.
 • 1:27 - 1:29
  Vậy bạn nói rằng
  'Tôi muốn hai tách cappucino'
 • 1:29 - 1:32
  và hai cốc xuất hiện thần kì
  từ chiếc điện thoại?
 • 1:33 - 1:34
  Không hẳn vậy.
 • 1:34 - 1:38
  Nhưng nó nắm bắt những gì
  người sử dụng yêu cầu
 • 1:38 - 1:39
  sau đó gửi qua email.
 • 1:39 - 1:40
  OK.
 • 1:40 - 1:43
  Vậy quá trình học chúng ta đã mong ước
  thì phải mất bao lâu
 • 1:43 - 1:46
  để các học viên đầu tư thời gian
  một cách phù hợp?
 • 1:46 - 1:49
  Hi vọng khoảng 20-25 giờ.
 • 1:49 - 1:50
  Tôi thấy phù hợp đó.
 • 1:50 - 1:52
  Sẽ đòi hỏi rất nhiều
  sự luyện tập nghiêm túc.
 • 1:52 - 1:54
  Họ sẽ có thể tạo được vài app thú vị.
 • 1:54 - 1:56
  Nhưng điều họ có thể làm là
  sử dụng 25 tiếng này
 • 1:56 - 1:58
  và chia thời gian của họ
  thành 4 hoặc 5 tuần.
 • 1:58 - 1:59
  Tôi nghĩ nó hợp lí đấy.
 • 1:59 - 2:02
  Đó là tất cả về khóa học
  và về chúng tôi.
 • 2:02 - 2:04
  Tại thời điểm này,
  tôi muốn hỏi các học viên một câu hỏi.
Cím:
[Vietsub] 01-01 Introduction
Leírás:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
02:06
Visszavonult felhasználó edited Vietnami subtitles for 01-01 Introduction
Nga Vu edited Vietnami subtitles for 01-01 Introduction
linh as edited Vietnami subtitles for 01-01 Introduction

Vietnamese subtitles

Felülvizsgálatok Compare revisions