Mongolian feliratok

← Нүд

Нүдний бүтцийн талаар тайлбарлана

Beágyazókód kérése
5 Languages

Showing Revision 2 created 08/23/2013 by janet dragojevic.

 1. Тэгэхээр бид хэрхэн юмсыг хардаг вэ? Мэдээж тодорхой бид өөрсдийнхөө нүдийг хэрэглэдэг. Үүний талаар дэлгэрэнгүй
 2. ярилцая. Гэрэл аялан явсаар нүдний хүүхэн хараагаар дамжин нүдний дотор талд орж ирнэ.
 3. Ингэснээр нүдний ард байх саваа болон конусуудаас бүрдэг торлог бүрхэвчид очиж бүртгэгддэг.
 4. саваанууд нь шөнийн доод түвшний гэрэлд зориулагдсан байдаг
 5. гадаад зүйл болон хөдөлгөөн илрүүлэхэд ч гэсэн зориулагддаг. Конус нь бидэнд гол харааг бүрдүүлж өгдөг
 6. Энд дурдах үндсэн санаа нь гэвэл гэрэл тодорхой чиглэлээс ирээд нүдэн доторхи
 7. толбо доторхи конусд бүртгэгддэг.
 8. хүүхэн харааны эргэн тойрон дахь солонгон бүрхэвч нь нээгдэж хаагдаж байдаг ингэснээр орж ирэх гэрлийн
 9. хэмжээг тохируулж өгдөг. Нүдний ард тал бол муруй гадаргуй байдаг. Конусын нягтрал нь
 10. хамгийн нимгэхэн хэсэгт байдаг. Нүдний юм унших болон бусад үйл ажиллагаанд зориулагддаг
 11. Эдгээр сигналуудыг тархинд боловсруулах үед юу болдог талаар
 12. бид хараахан хүрээгүй байна.