Chinese, Traditional (Hong Kong) feliratok

← Outro

03-16 Outro

Beágyazókód kérése
27 Languages

Showing Revision 3 created 12/17/2018 by Sandy Leung.

  1. 做得好! 你已經完成有關 j query 事件嘅課程
  2. 依家你知道系點樣用 j query 設置事件監聽器
  3. 你依家可以監聽用戶互動同回應呢啲互動
  4. 實在系太正喇
  5. 咁依家嚟聽聽呢啲滑鼠嘅點擊、按鍵同
  6. 表格提交啦
  7. 將你嘅網頁互動起嚟,開始同你嘅用戶互動啦