Vietnamese feliratok

← Phần giới thiệu

03-16 giới thiệu.

Beágyazókód kérése
27 Languages

Showing Revision 2 created 08/20/2017 by Lưu Hiền.

 1. Rất tốt, chúng ta đã đi qua bài học về
  các sự kiện J- Query
 2. Ta đã biết cách tạo sự kiện cho người nghe
  với Jquery
 3. Ta có thể lắng nghe tương tác người
  dùng và hồi đáp các tương tác này
 4. Rất tốt
 5. Vậy hãy ra khỏi đó và lắng nghe
  sự kiện click chuột, nhấn phím và
 6. đệ trình theo mẫu
 7. thổi hồn vào các trang và
  bắt đầu kết nối với người dùng.