Vietnamese feliratok

← 03-12 The_Convenience_Method

Beágyazókód kérése
18 Languages

Showing Revision 2 created 10/07/2018 by Tu Pham.

 1. Bạn vừa mới thiết lập hàm 'lắng nghe sự kiện' sử dụng phương pháp .on của jQuery
 2. Cách làm này vận hành tốt, nhưng
 3. jQuery còn có vài phương pháp thuận tiện nữa mà bạn có thể sử dụng
 4. Hãy xem ví dụ dưới đây.
 5. Đây là cách chúng ta thiết lập một hàm 'lắng nghe sự kiện' cho
 6. thao tác nhấn phím trên mọi trường nhập thông tin đầu vào.
 7. Chúng ta có thể viết lại hàm này sử dụng phương pháp thuận tiện của jQuery bằng cách thay thế on
 8. bằng keypress (nhập phím).
 9. Và bây giờ chúng ta không phải xác định rõ loại sự kiện vì
 10. phương pháp thuận tiện này đã ngầm định loại sự kiện đó.
 11. Các bạn thấy đó?
 12. Tiện dụng hơn rất nhiều.
 13. Khi xem tài liệu keypress, bạn sẽ thấy rằng jQuery chỉ rõ
 14. hàm keypress thực chất là hàm rút gọn cho
 15. phương pháp on, chuyển thông tin keypress như một đối số
 16. Điều quan trọng cần biết là không có phương pháp tiện dụng nào cho
 17. mọi loại hình sự kiện.
 18. Hãy dành một phút để xem xem có những phương pháp gì trên trang API của jQuery.
 19. Tôi đã tạo đường dẫn đến trang tương ứng trong tài liệu hướng dẫn.