YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese feliratok

← 10-23 Finish the SyncAdapter

Beágyazókód kérése
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/02/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Được rồi, ấy đã xong.
 2. Hãy xem giải pháp của tớ.
 3. Okay, ta bắt đầu bằng việc thêm một log tag vào AbstractThreadedSyncAdapter.
 4. Vì cái này chạy ở background, nên nó hữu dụng khi có vài câu logging.
 5. Vì cuối cùng ta muốn SyncAdapter chạy trong một chế độ không giám sát,
 6. ta lấy location query từ Utility class,
 7. và sau đó ta paste vào code từ sunshine service của ta.
 8. Ta sẽ phải sửa một số chỗ.
 9. Ta phải gọi getContext để lấy context hiện tại.
 10. Ví dụ, ta copy qua hàm getWeatherDataFromJson
 11. cũng như hàm addLocation.
 12. Cuối cùng ta sửa updateWeather để sử dụng SyncAdapter.