Mongolian feliratok

← Octotales • Fred Hutch

Beágyazókód kérése
24 Languages

Showing Revision 3 created 11/28/2016 by Uuriintuya Urjinbazar.

 1. Хавдарыг анагаах гэж байгаа хүмүүс
 2. компьютэр мэдлэгтэй байх учиртай
  гэж боддог.
 3. Хэрвээ хүмүүс програмчлалын мэдлэгтэй бол
  тэд ирээд оролцож болно
 4. Бид бүх хүмүүсийг хамруулахыг хүсдэг.
 5. Хавдарыг оношлох шийдэл бол
 6. бид бүгдээс л шалтгаална гэж боддог.
 7. хѳгжим
 8. (Эрик Холанд) Д Фрэд Хатчинсон
  Хавдар Судлалын
 9. Тѳв, Сиатл хотод байдаг хавдарыг
  танихад мэргэшсэн судлалын тѳв.
 10. хавдар анагаах шинэ эмчилгээ гарган
 11. эмчлэгдэхгүй ѳвчтэй, ѳвчтѳнд хэрэглэж
  болно.
 12. (Лиза МкФэрин) Бидний зорилго бол хавдрын
  биологийг судлах,
 13. мѳн ѳвчтѳнг эмчлэх,
 14. бид эмнэлгүүдийн консэрциумын нэг хэсэг
 15. бас олон тооны судлаачдыг хамруулдаг.
 16. Эрик, Түүхээр бол хүмүүс хавдрыг ямар
  тѳрѳлтэй
 17. гэдгийг шийдэхдээ
 18. микроскопоор харж
 19. ямар харагдаж байгаагаар нь нэр ѳгдѳг
  байсан.
 20. Харин бид одоо их хэмжээний ДНАг хэсэгчлэх
  чадвартай болсон
 21. харин гэнэт
 22. маш их дижитал дата
 23. илүү сайн аргаар хавдрыг илчлэн
 24. микроскопоос илүү
 25. харин энэ нь сайн ч бас муу ч талтай.
 26. Аль ч ѳвчтѳнд зориулагдсан ѳгѳгдѳл
  их хэмжээний
 27. дата маш их тул асуудал гарч болно.
 28. Энэ их хэмжээний мэдээлэл нэг том
  мэдээллийн санд нэг
 29. газар овоорох ёстой,
 30. дараа нь үүнийг ашиглан ажиглан харах
 31. тиймээс баг бүрдүүлэн
 32. энэ асуудлыг цэгцлэн
 33. биднийг баярлуулсан
 34. хэрэгсэл бүтээсэн.
 35. дэсэрт хорс грант Онкоскэйп бол нээлттэй
  вэб аппликэшн
 36. бид тэнд хавдартай ѳвчтѳний мэдээлэл
  хадгалан
 37. эмч, судлаачдад ойлгомжтой
 38. болгохын тулд ѳвчтѳний ѳвчлѳлд юу болж
 39. байгааг амархан ажиглан харах аппликэшн.
 40. Салбарт одоогоор, хавдрын биологич нар
  байдаг,
 41. тиймээс хавдар судалж байгаа хүмүүс
 42. мѳн компьютэрийн мэдлэгтэй хүмүүс
 43. мѳн энэ хүмүүст зориулсан
 44. нэг ижил цагт, ажиллах
 45. хамт ажиллах хэрэгсэл бидэнд
  хэрэгтэй байна.
 46. Жэнни Жан Миний ажил бол хуурай лаборатор
 47. компьютэрийн хэсэг, бас хүний эд
  эстэй ажиллах
 48. чийгтэй лаборатор гэх
 49. мэт тиймээс би хоёуланд нь ажилладаг.
 50. Эд эс хѳргѳн, би үүнийг нь хуурай мѳсѳн
  дээр тавина,
 51. тэгээд халууны бээлийгээ солин ѳмсдѳг.
 52. Маш олон удаа бид зѳвхѳн дата хардаг,
  компьютэрийн мэргэжилтэн шиг
 53. харин дата хэрхэн боловсруулагддагийг
  мэдэхгүй.
 54. Гэвч эд эсийг харах боломж надад байна
 55. харин дата ямар нэгэн утгагүй байвал
 56. буцаад туршилт руугаа ордог.
 57. Бүх зүйл сайн дата боловсруулахад хамаатай
 58. Хоёуланд нь ажиллаж сурахад их давуу
  талтай.
 59. Эрик, Би энэ салбарт 20 жил болж байна.
 60. Би сонирхож байсан ѳвчний талаар илүү
  судалсан
 61. энэ бол тархины хавдар
 62. ѳмнѳх олон жилүүдэд
 63. ажиглалтын хэрэгслийг ашиглан судалсан.