Return to Video

07-42 Add the Reset Button

 • 0:00 - 0:04
  Đây là hình ảnh của
  ứng dụng court counter, hoặc
 • 0:04 - 0:06
  ít nhất là ta muốn nó trông thế nào.
 • 0:06 - 0:10
  Bây giờ, tôi sẽ theo lời khuyên của mình
  và bắt đầu với XML trước.
 • 0:10 - 0:13
  Bây giờ, hãy suy nghĩ về
  dạng xem.
 • 0:13 - 0:18
  Chúng ta vẫn có tất cả các dạng xem này,
  các dạng xem này đều theo chiều dọc và
 • 0:18 - 0:19
  bố trí tuyến tính.
 • 0:19 - 0:23
  Ta có một bố trí tuyến tính cho đội B
  và một bố trí tuyến tính cho đội A.
 • 0:23 - 0:27
  và bạn không thể có hai
  dạng xem gốc thêm nữa,
 • 0:27 - 0:31
  chúng được ngắt dòng trong một bố trí
  tuyến tính vô tình theo chiều ngang
 • 0:31 - 0:35
  nên hai bố trí tuyến tính con này
  có thể đặt cạnh nhau.
 • 0:35 - 0:38
  Bây giờ chúng ta muốn thêm
  một nút đặt lại tại đây.
 • 0:38 - 0:41
  Vì bộ não của bạn, đừng
  suy nghĩ quá về tất cả những
 • 0:41 - 0:45
  bố trí khác nhau này, tôi muốn bạn
  nghĩ về mọi thứ bên trong
 • 0:45 - 0:48
  bố trí tuyến tính ngang này
  như một dạng xem đơn lẻ.
 • 0:48 - 0:53
  Bây giờ bạn cố gắng sắp đặt
  bố trí tuyến tính ngang này ngay tại đây
 • 0:53 - 0:54
  và nút đặt lại này.
 • 0:54 - 0:57
  Bạn đang thử bố trí hai dạng xem.
 • 0:57 - 1:02
  Một dạng xem là ở đầu và dạng xem kia
  ở dưới cùng của màn hình.
 • 1:02 - 1:06
  Câu hỏi lúc này là nhóm dạng xem
  nào sẽ cho phép bạn có
 • 1:06 - 1:09
  một dạng xem ở đây, ngay trên đầu và
  một dạng ở phía dưới của màn hình?
 • 1:09 - 1:13
  Xem ra một bố trí tương đối
  có vẻ phù hợp.
 • 1:13 - 1:17
  Tôi có thể để bố trí tuyến tính ngang
  của mình tại đây, phù hợp với dạng xem mẹ
 • 1:17 - 1:20
  về chiều rộng, và
  ngắt dòng nội dung với chiều cao.
 • 1:21 - 1:24
  Tôi có thể đặt nút đặt lại của tôi ngay
  ở đây, căn chỉnh trung tâm và
 • 1:24 - 1:26
  dưới cùng của ghép cặp.
 • 1:26 - 1:29
  Bạn đã có một Bố trí tương đối, và
 • 1:29 - 1:33
  Bố trí tương đối đó có một lớp con Nút
  và một lớp con Bố trí tuyến tính.
 • 1:33 - 1:36
  Lớp con Nút chính là
  nút Đặt lại này, và
 • 1:36 - 1:40
  Bố trí tuyến tính chính là Bố trí
  tuyến tính ở đây, theo chiều ngang.
 • 1:40 - 1:44
  Hơn nữa, bố trí tuyến tính ngang này
  có hai lớp con, và
 • 1:44 - 1:47
  các lớp con này cũng là bố trí tuyến tính.
 • 1:47 - 1:50
  Chúng là bố trí tuyến tính cho
  đội A và bố trí tuyến tính cho
 • 1:50 - 1:52
  đội B mà bạn thấy ở đây.
 • 1:52 - 1:57
  Bố trí tuyến tính cho đội A có
  hai dạng xem văn bản và ba nút.
 • 1:57 - 2:00
  Điều này cũng đúng với
  bố trí tuyến tính cho đội B.
 • 2:00 - 2:03
  Năm dạng xem con, hai dạng xem
  văn bản và ba nút.
 • 2:03 - 2:05
  Phần này của bố trí
  bạn đã tạo,
 • 2:05 - 2:09
  nên bạn chỉ cần thêm cái này,
  được rồi, hãy làm nào.
 • 2:09 - 2:13
  Tôi đang ở trong mã XML của mình và
  điều đầu tiên tôi sẽ làm là
 • 2:13 - 2:18
  Tôi sẽ tạo Bố trí tương đối gốc
  cái mà bạn đã thấy trong sơ đồ.
 • 2:18 - 2:24
  Ở đây tôi sẽ gõ RelativeLayout,
  và tôi sẽ
 • 2:24 - 2:28
  cắt và dán hai dòng này bởi vì
  chúng phải nằm trong bố trí gốc.
 • 2:28 - 2:34
  Tôi cắt chúng và dán chúng
  ở đây, trong bố trí gốc của tôi.
 • 2:34 - 2:37
  Giờ tôi sẽ đóng
  RelativeLayout tại đây và
 • 2:37 - 2:44
  Tôi sẽ di chuyển thẻ đóng này
  xuống tận dưới cùng.
 • 2:46 - 2:49
  Tốt rồi, những gì tôi đang có lúc này
  là một phần của sơ đồ.
 • 2:49 - 2:53
  Vâng,
  có vẻ như tôi cũng có cả lỗi nữa.
 • 2:53 - 2:57
  Hãy xem nào, tôi chưa xác định chiều cao
  hoặc chiều rộng, vậy hãy làm thế nào.
 • 2:59 - 3:02
  Giờ bố trí tương đối của tôi đã có nút
  ở giữa dưới cùng của màn hình.
 • 3:02 - 3:05
  Để làm được điều đó, có thể sẽ
  cần phải lấp đầy toàn bộ màn hình.
 • 3:05 - 3:07
  Tôi sẽ khớp với các dạng xem mẹ
  về cả chiều rộng và chiều cao.
 • 3:09 - 3:12
  Bây giờ tôi cần thêm nút.
 • 3:12 - 3:18
  Tôi sẽ kéo xuống, ngay tại đây,
  đến nơi bố trí tuyến tính đóng,
 • 3:18 - 3:23
  nhưng tôi vẫn ở trong bố trí tương đối,
  và tôi sẽ thêm một nút.
 • 3:23 - 3:27
  Và tôi sẽ tiếp tục và
  ngắt dòng nội dung cho nút đó,
 • 3:27 - 3:30
  bởi vì nó không phải là nút
  mở rộng để lấp đầy toàn bộ đáy
 • 3:30 - 3:33
  màn hình hay
  mở rộng để lấp đầy toàn bộ màn hình.
 • 3:34 - 3:37
  Và bây giờ lớp mẹ của nút này
  là RelativeLayout, và
 • 3:37 - 3:40
  chúng ta sẽ thiết lập văn bản
  cho nút này thành Đặt lại.
 • 3:40 - 3:43
  Hãy xem trông nó như thế nào.
 • 3:43 - 3:47
  Nút đặt lại của tôi ở đây,
  đó không phải vị trí chính xác tôi muốn
 • 3:47 - 3:52
  nhưng lớp mẹ của nó trải ra tương đối,
  lấp đầy toàn bộ màn hình.
 • 3:52 - 3:54
  Nên tôi có thể căn chỉnh nó theo lớp mẹ.
 • 3:54 - 3:57
  Tôi muốn căn chỉnh nó đến
  dưới cùng của lớp mẹ, và
 • 3:57 - 4:01
  Tôi muốn nó nằm ở trung tâm của
  lớp mẹ, theo chiều ngang.
 • 4:01 - 4:04
  Tuyệt, nút của tôi dường như
  đã được đặt đúng vị trí.
 • 4:04 - 4:06
  Tôi sẽ chọn tất cả mọi thứ ở đây.
 • 4:06 - 4:10
  Và tôi sẽ thực hiện
  một lựa chọn lệnh L trên Mac.
 • 4:10 - 4:14
  Tương tự với Control-Alt-L
  trên Windows để định dạng lại mã và
 • 4:14 - 4:16
  làm nó trông đẹp hơn.
 • 4:16 - 4:19
  Hãy quay trở lại mã Java của chúng ta.
 • 4:19 - 4:23
  Bây giờ tôi đã có nút rồi nhưng
  nó không làm gì cả.
 • 4:23 - 4:26
  Bắt đầu bằng cách tạo phương thức cho nó.
 • 4:26 - 4:32
  Tôi sẽ làm cái này ngay trên phương thức
  hiển thị, ở đây, không trả về giá trị.
 • 4:32 - 4:35
  Tôi sẽ gọi phương thức
  này là resetScore,
 • 4:35 - 4:38
  bởi vì đó là ý định của tôi
  muốn nó hoạt động như thế.
 • 4:38 - 4:43
  Di chuyển lên, tôi sẽ làm cho nó
  khớp với các phương thức khác
 • 4:43 - 4:47
  với Dạng xem v, rồi dấu ngoặc nhọn.
 • 4:47 - 4:50
  Tôi không lo ngại về điều gì
  sẽ đi ở đây ngay bây giờ.
 • 4:50 - 4:53
  Tôi sẽ quay lại mã XML của mình Và
 • 4:53 - 4:57
  Tôi sẽ làm phần thứ hai của
  việc móc nút vào mã Java
 • 4:57 - 5:02
  bằng cách thêm một thuộc tính
  onClick vào đây cho resetScore.
 • 5:02 - 5:06
  Được rồi, bây giờ khi tôi nhấp vào nút này
  mã ở đây sẽ chạy, nhưng
 • 5:06 - 5:08
  không có mã nào ở đây.
 • 5:08 - 5:09
  Hãy tìm xem tôi cần phải thêm những gì.
 • 5:11 - 5:14
  Chúng ta hãy quay trở lại
  phần thảo luận về Mã giả.
 • 5:14 - 5:17
  Khi tôi nhấn nút Đặt lại,
  tôi muốn điều gì xảy ra?
 • 5:17 - 5:21
  Vâng, tôi muốn cả hai
  điểm số sẽ hiển thị 0.
 • 5:21 - 5:24
  Hơn nữa, tôi muốn các biến cho
  điểm đội A và cho
 • 5:24 - 5:27
  điểm đội B quay lại bằng không.
 • 5:27 - 5:30
  Hãy nhớ rằng, khi tôi bấm vào bất kỳ
  nút nào trong các nút này, tôi thêm hai
 • 5:30 - 5:32
  sau đó hiển thị biến.
 • 5:32 - 5:34
  Nên nếu tôi không đặt
  biến lại bằng không,
 • 5:34 - 5:36
  nó sẽ hiển thị một số không chính xác.
 • 5:36 - 5:39
  Đây là thứ tôi có được với
  Mã giả.
 • 5:39 - 5:43
  Điều đầu tiên tôi muốn làm là
  đặt điểm số cho Đội A về không.
 • 5:43 - 5:46
  Sau đó, tôi muốn làm điều tương tự với
  Đội B.
 • 5:46 - 5:50
  Bây giờ cả hai điểm số đều là không, nhưng
  vẫn không có gì được hiển thị, đó là
 • 5:50 - 5:55
  lý do ở Bước 3 tôi hiển thị điểm số cho
  Đội A, vốn đã được thiết lập bằng không.
 • 5:56 - 6:00
  Để cụ thể hơn,
  tôi sẽ hiển thị điểm số cho
 • 6:00 - 6:04
  Đội A ở đây, sau đó tôi sẽ hiển thị
  điểm số cho Đội B ở đây.
 • 6:04 - 6:08
  Và bởi vì trong Bước 1 và 2, tôi chắc
  rằng chúng được thiết lập về không,
 • 6:08 - 6:10
  nên chúng sẽ hiển thị không ở đây và đây.
 • 6:10 - 6:14
  Khi tôi nhấp vào bất kỳ nút nào trong
  các nút này để cập nhật ScoreForTeamA hoặc
 • 6:14 - 6:18
  ScoreForTeamB, nó sẽ được cập nhật
  nhưng bắt đầu với điểm số bằng không.
 • 6:20 - 6:24
  Vậy trong điểm số thiết lập lại, tôi sẽ
  nhập mã giả của tôi như là đoạn mã, mã.
 • 6:24 - 6:29
  Điều đầu tiên tôi sẽ làm là
  lấy điểm A và đặt giá trị của nó
 • 6:29 - 6:34
  bằng không sử dụng một toán tử gán
  ở đây và giá trị số không.
 • 6:34 - 6:36
  Ồ,
  đừng quên dấu chấm phẩy.
 • 6:37 - 6:39
  Tôi sẽ làm tương tự cho điểm B.
 • 6:42 - 6:49
  Sau đó, tôi sẽ hiển thị trong
  vị trí của đội A, điểm số cho đội A.
 • 6:49 - 6:53
  Rồi tôi sẽ hiển thị trong
  vị trí của đội B, điểm số cho đội B.
 • 6:55 - 6:57
  Tôi cũng sẽ tiếp tục và
  thêm một chú thích.
 • 6:59 - 7:00
  Được rồi, trông có vẻ hợp lý.
 • 7:00 - 7:04
  Cũng đã được một lúc
  tôi chạy trên điện thoại, nên
 • 7:04 - 7:07
  Tôi sẽ nhấn vào nút Chạy,
  ổn rồi.
 • 7:07 - 7:08
  Tôi đã có nút ĐẶT LẠI.
 • 7:08 - 7:09
  Hãy xem nó có hoạt động không.
 • 7:13 - 7:15
  Tốt, nó đặt về không.
 • 7:15 - 7:16
  Hãy nhấp thêm chút nữa,
 • 7:16 - 7:19
  để đảm bảo rằng
  mọi thứ vẫn hoạt động tốt.
 • 7:24 - 7:28
  Tốt rồi, trông nó giống như mong đợi.
 • 7:28 - 7:30
  Bây giờ, cái này trông hơi đánh đố
  một chút.
 • 7:30 - 7:34
  Hãy để tôi chỉ cho bạn điều gì sẽ xảy ra
  nếu bạn đổi trật tự,
 • 7:34 - 7:35
  hãy làm điều gì đó khác đi.
 • 7:36 - 7:39
  Nếu tôi thay đổi hai cái này thì sao?
 • 7:39 - 7:41
  Hãy xem điều gì xảy ra.
 • 7:42 - 7:46
  Đây rồi,
  hãy xem nó là gì.
 • 7:46 - 7:48
  Tôi sẽ thêm vài điểm.
 • 7:49 - 7:53
  Bây giờ, nói thật,
  nút Đặt lại.
 • 7:53 - 7:56
  hừm, dường như không làm gì cả.
 • 7:56 - 7:59
  Hãy thử nhấp vào, hừ, hay thật đó.
 • 7:59 - 8:01
  Nó khá khó nhìn,
 • 8:01 - 8:05
  nhưng điểm số lúc trước thể hiện 19,
  tôi ấn nút đặt lại, không có gì thay đổi.
 • 8:05 - 8:08
  Nhưng sau đó khi tôi ấn nút ném phạt,
  nó hiển thị một.
 • 8:10 - 8:12
  Cùng thử với phía bên kia,
  nếu tôi nhấn cộng hai điểm.
 • 8:12 - 8:14
  Ồ, nó hiển thị hai.
 • 8:14 - 8:18
  Cùng xem lại đoạn mã lần nữa để
  biết tại sao lại có điều đó.
 • 8:18 - 8:21
  Tôi đã chuyển đổi hiển thị
  và thiết lập điểm số.
 • 8:21 - 8:25
  Để xem tôi có thể gặp
  hành vi lỗi loại nào.
 • 8:25 - 8:30
  Biết rằng Đội A có điểm số là 30 và
  Đội B có điểm số là 40.
 • 8:30 - 8:33
  Khi tôi cho biết displayForTeamA
  nó sẽ hiển thị 30 và
 • 8:33 - 8:37
  khi tôi cho biết displayForTeamB
  nó sẽ hiển thị 40.
 • 8:37 - 8:41
  Ngay sau đó, nó sẽ
  thiết lập các giá trị này về không.
 • 8:41 - 8:46
  Nhưng do nó đã hiển thị trước, nó sẽ
  không hiển thị giá trị không.
 • 8:46 - 8:48
  Nhưng biến số sẽ là không.
 • 8:48 - 8:53
  Nên khi tôi nhấn vào cái gì đó như
  addThreeForTeamB, nó sẽ lấy
 • 8:53 - 9:00
  giá trị không mà tôi đã đặt ở đây,
  thêm ba, rồi hiển thị ba.
 • 9:00 - 9:06
  Đối với chúng ta, trông như kiểu Đội B
  đi từ chỗ có số điểm là 30,
 • 9:06 - 9:12
  sau khi nhấn nút đặt lại, đến điểm số
  là ba, thật là một bước nhảy lạ lùng.
 • 9:12 - 9:15
  Có một cách tôi có thể khắc phục điều này
  ngoài đảo nó trở lại như vốn dĩ ban đầu
 • 9:15 - 9:19
  là tôi có thể đặt hiển thị không ở đây.
 • 9:19 - 9:22
  Và bạn có thể tự mình kiểm tra điều này,
  nhưng nó thực sự hiệu quả đấy.
 • 9:22 - 9:24
  Nó chỉ hơi khác thường một chút.
 • 9:25 - 9:29
  Tôi thích đưa ra ví dụ như thế này
  bởi vì nó cho thấy vẻ đẹp và
 • 9:29 - 9:31
  tính chủ quan của mã.
 • 9:31 - 9:34
  Trong trường hợp này, tôi chợt nghĩ
  rằng cách đầu tiên mà
 • 9:34 - 9:36
  Tôi có đoạn mã là tốt hơn.
 • 9:36 - 9:39
  Nhưng bạn có thể bắt đầu xem các kịch bản
  mà có thể có hai cách
 • 9:39 - 9:43
  khác nhau để viết mã, và
  cả hai đều đúng kỹ thuật.
 • 9:43 - 9:45
  Vì không phải lúc nào cũng chỉ có
  một câu trả lời đúng,
 • 9:45 - 9:49
  bạn không nên thiển cận
  để thực hiện nó chính xác theo cách đúng.
 • 9:49 - 9:53
  Hãy thử mã hóa thứ gì đó hoạt động theo
  cách của bạn, xem cách người khác làm,
 • 9:53 - 9:58
  rồi so sánh, ai hiệu quả hơn,
  mã của ai rõ ràng hơn.
 • 9:58 - 10:01
  Những kiểu thảo luận này đều có thể là
  một kinh nghiệm học tập hữu ích.
 • 10:01 - 10:04
  Được rồi, tôi sẽ phục hồi mã trở lại
  trạng thái của nó khi trước
 • 10:04 - 10:05
  vốn hoạt động tốt và
 • 10:05 - 10:10
  Tôi đã có tất cả chức năng của ứng dụng
  nhưng nó không được đẹp, hãy sửa lại.
Cím:
07-42 Add the Reset Button
Leírás:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
10:11

Vietnamese subtitles

Felülvizsgálatok Compare revisions