Return to Video

07-42 Add the Reset Button

 • 0:00 - 0:04
  Tamam, işte alan sayacı uygulamamızın
  resmi ya da en azından nasıl
 • 0:04 - 0:06
  bakmak istiyorsak.
 • 0:06 - 0:10
  Şimdi kendi önerimi takip edeceğim ve
  ilk önce XML ile başlayacağım.
 • 0:10 - 0:13
  Haydi şimdi görüntüyü
  düşünelim.
 • 0:13 - 0:18
  Hala tüm bu görüntülerimiz var
  ve bu görüntüler dikey linear
 • 0:18 - 0:19
  layout formunda.
 • 0:19 - 0:23
  B takımı ve A takımı için dikey
  linear layout'umumuz var.
 • 0:23 - 0:27
  ve ayrıca iki kök dizin görünümü
  elde edemezsiniz.
 • 0:27 - 0:31
  Yatay olması beklenen bunlar, linear
  layout'ta bu iki küçük linear
 • 0:31 - 0:35
  layout'lar birbirinin yanında
  olabilmesi için kaydırılmıştır.
 • 0:35 - 0:38
  Tamam, buraya aşağıya bir resetleme
  düğmesi eklemek istiyoruz.
 • 0:38 - 0:41
  Tüm bu farklı layout'lardan
  beyninizin şişmemesi için,
 • 0:41 - 0:45
  bu yatay tasarımların içerisinden
  bunu tek
 • 0:45 - 0:48
  bir görüntü gibi düşünmesnizi
  istiyorum.
 • 0:48 - 0:53
  Ve şimdi siz bu resetleme düğmesiyle
  işte buradaki yatay linear layout'unu
 • 0:53 - 0:54
  düzenlemeye çalışıyorsunuz.
 • 0:54 - 0:57
  Siz iki tane görüntü düzenlemeye
  çalışıyorsunuz.
 • 0:57 - 1:02
  Bir görünüm üstten ve diğer görünüm
  ekranın altından.
 • 1:02 - 1:06
  Şimdi soru şu; hangi görüntü grubu
  görüntüyü burada üstte ve ekranın
 • 1:06 - 1:09
  altında aşağıda arttırmanıza veya
  düşürmenize izin veriyor?
 • 1:09 - 1:13
  Ve relative layout'un oldukça iyi
  bir aday olduğu ortaya çıkıyor.
 • 1:13 - 1:17
  Üst öğe genişliğini eşleştirmek için
  yatay linear layout'uma
 • 1:17 - 1:20
  burada sahip olabilirim ve sonra
  yükseklik için hacmi kaydırabilirim.
 • 1:21 - 1:24
  Ortada ve altta eşleşmede sıralayarak
  burada resetleme butonuma sahip olabilirim
 • 1:24 - 1:26
  ve yükseklik için hacmi kaydırabilirim.
 • 1:26 - 1:29
  Pekala,bir tane Relative Layout'unuz var
  ve bu Relative Layout'un bir Button
 • 1:29 - 1:33
  child'ı ve Linear Layout child'ı var.
 • 1:33 - 1:36
  Ve Button child bu resetleme tuşu,
  ve Linear Layout ve
 • 1:36 - 1:40
  yatay olan buradaki Linear Layout.
 • 1:40 - 1:44
  Ayrıca yatay linear layout'un iki
  tane çocuğu var bu çocuklar
 • 1:44 - 1:47
  da aynı zamanda linear layout.
 • 1:47 - 1:50
  Bunlar da burada gördüğünüz A
  ve B takımı linear
 • 1:50 - 1:52
  layout'larıdırlar.
 • 1:52 - 1:57
  A takımı için linear layout'un iki metin
  görünümü ve üç adet düğmesi bulunmaktadır.
 • 1:57 - 2:00
  Aynı şey bu B takımı linear
  layout için de geçerlidir.
 • 2:00 - 2:03
  Beş çocuk, iki metin görünümü
  ve üç adet düğme.
 • 2:03 - 2:05
  Şimdiye kadar ki yapmış olduğunuz
  tasarımın bu bölümüne bunu
 • 2:05 - 2:09
  eklemeniz gerekiyor, pekala haydi
  yapalım.
 • 2:09 - 2:13
  Tamam, ben XML koddayım ve ilk olarak
  diyagramda gördüğünüz
 • 2:13 - 2:18
  Root Relative Layout'u yapacağım.
 • 2:18 - 2:24
  O zaman buraya RelativeLayout'u
  yazacağım ve aslında bu iki satırı kesip
 • 2:24 - 2:28
  yapıştırmak istiyorum çünkü bunların
  root layout'ta olması gerekiyor.
 • 2:28 - 2:34
  Öyleyse onları kesiyorum ve buraya kendi
  root layout'uma yapıştırıyorum.
 • 2:34 - 2:37
  Tamam, şimdi kendi RelativeLayout'umu
  burada kapatacağım ve alt tarafın
 • 2:37 - 2:44
  sonuna kadar bu closing tag'ı taşıyacağım.
 • 2:46 - 2:49
  Pekala, şimdi esasen sahip olduğum şey
  bu diyagramın bir parçası.
 • 2:49 - 2:53
  Pekala, ama sanki bir hata yaptım
  gibi geliyor.
 • 2:53 - 2:57
  Haydi bakalım, evet, bir yükseklik veya
  genişlik tanımlamadım, o zaman yapalım.
 • 2:59 - 3:02
  Şimdi benim relative layout'umun altta
  ekranın ortasında bir düğmesi var.
 • 3:02 - 3:05
  O zaman bunu yapmak için muhtemelen
  tüm ekranı doldurmak gerekecek.
 • 3:05 - 3:07
  Öyleyse her iki taraftaki aileleri
  eşleştirmeyi yapacağım.
 • 3:09 - 3:12
  Pekala, şimdi düğmeyi eklemem gerekiyor.
 • 3:12 - 3:18
  İşte burada linear layout'un kapandığı
  yerde kaydırma yapacağım
 • 3:18 - 3:23
  ancak hala relative layout'un
  içerisindeyim ve bir düğme ekleyeceğim.
 • 3:23 - 3:27
  Ve devam edeceğim sonra bu buton için
  hacmi kaydıracağım çünkü ekranın altına
 • 3:27 - 3:30
  yayılacak veya tüm ekranı dolduracak
 • 3:30 - 3:33
  bir buton değil bu.
 • 3:34 - 3:37
  Ve bu butonun üst öğesi RelativeLayout'dur
  ve resetlemek için bu
 • 3:37 - 3:40
  metnin butonunu ayarlayacağız.
 • 3:40 - 3:43
  Haydi bunun masıl göründüğüne bakalım.
 • 3:43 - 3:47
  Pekala benim resetleme butonumun
  çalıştırı burada, aslında tam istediğim
 • 3:47 - 3:52
  yerde değil ancak onun üst öğesi tüm
  ekranı dolduracak şekilde oldukça dışarıda.
 • 3:52 - 3:54
  O zaman bunu üst öğeye sıralayabilirim.
 • 3:54 - 3:57
  Bunu alttaki üst öğeye sıralamak istiyorum
  ve bunun yatay birşekilde üst öğenin
 • 3:57 - 4:01
  birşekilde merkezinde olmasını istiyorum.
 • 4:01 - 4:04
  Güzel, düğmem doğru yerde görünüyor.
 • 4:04 - 4:06
  Burada herşeyi seçeceğim.
 • 4:06 - 4:10
  Mac.'de L komut seçeneğinde yapacağım.
 • 4:10 - 4:14
  Windows'ta kodu tekrar formatlayıp
  güzel gözükmesi için Control-Alt-L
 • 4:14 - 4:16
  gibi birşeydir.
 • 4:16 - 4:19
  Pekala, haydi Java kodumuza dönelim.
 • 4:19 - 4:23
  Şimdi butonum var ancak hiçbir
  şey yapmıyor.
 • 4:23 - 4:26
  Haydi onun için bir metot yaparak
  başlayalım.
 • 4:26 - 4:32
  İşte buradaki yukarıdaki görüntü
  metotlarını umumi eksikliği yapacağım.
 • 4:32 - 4:35
  Bu metoda resetScore diyeceğim.
 • 4:35 - 4:38
  çünkü bu yapmaya çalıştığım şey.
 • 4:38 - 4:43
  Yukarı kaydır, bu diğer metotları v
  görünümüyle eşleştireceğim ve
 • 4:43 - 4:47
  sonra küme parantezi koyacağım.
 • 4:47 - 4:50
  Şimdilik burada neler olacak diye
  kaygılanmayacağım.
 • 4:50 - 4:53
  Tekrar XML'ime döneceğim ve
 • 4:53 - 4:57
  Java koduna takarak burada
  resetScore'u için bir onClick
 • 4:57 - 5:02
  özelliği ekleyerek ikinci bölümü yapacağım.
 • 5:02 - 5:06
  Pekala, şimdi bu düğmeyi tıkladığımda
  buradaki kod çalışacak
 • 5:06 - 5:08
  fakat burada kod yok.
 • 5:08 - 5:09
  Haydi neyi eklemem gerekiyor bir düşünelim.
 • 5:11 - 5:14
  Pekala, bu tartışmaya pseudoCode'a dönelim.
 • 5:14 - 5:17
  Reset düğmesine bastığımda,
  ne olmasını istiyorum?
 • 5:17 - 5:21
  Ben 0'ı gösteren bu iki skoru istiyorum.
 • 5:21 - 5:24
  Ayrıca sıfıra giderek A ve B takımı
  skoru için
 • 5:24 - 5:27
  değişkenleri istiyorum.
 • 5:27 - 5:30
  Unutmayın bu iki düğmeden hangisini
  tıklarsa tıklayayım, iki tane ve
 • 5:30 - 5:32
  ekleyeceğim ve sonra değişkeni
  görüntüleyeceğim.
 • 5:32 - 5:34
  Eğer değişkeni sıfıra koymazsam,
 • 5:34 - 5:36
  yanlış bir sayıyı gösterecektir.
 • 5:36 - 5:39
  İşte burada pseudoCode-wise ile ilgili
  neyle karşılaştım.
 • 5:39 - 5:43
  İlk yapmak istediğim şey A takımı için
  sıfıra skoru ayarlamak.
 • 5:43 - 5:46
  Sonra aynı şeyi B takımı için de
  yapmak istiyorum.
 • 5:46 - 5:50
  Şimdi her iki skor da sıfır ancak 3. adımda
  ney neden henüz belli değil, ben
 • 5:50 - 5:55
  sıfıra ayarlanan A takımı için skoru
  belirleyceğim.
 • 5:56 - 6:00
  Biraz daha açıklayıcı olmak gerekirse, A
  takımı için burada skoru görüntüleyeceğim
 • 6:00 - 6:04
  ve sonra burada B takımı için de skoru
  görstereceğim.
 • 6:04 - 6:08
  Çünkü 1. ve 2. adımda bunların sıfıra
  ayarlanacağını temin ettim, onlar burada
 • 6:08 - 6:10
  ve burada sıfırı gösterecekler.
 • 6:10 - 6:14
  Daha sonra ScoreForTeamA veya ScoreFor
  TeamB'yi güncellemek için bu butonlardan
 • 6:14 - 6:18
  herhangi birine tıkladığımda, güncelleniyor
  olacak ama sıfır sayısıyla başlayacaktır.
 • 6:20 - 6:24
  Pekala, reset sayısında kendi pseudo
  code'umu, kod olarak yazacağım.
 • 6:24 - 6:29
  Böylece ilk yapacağım şey, A skorunu
  almak ve burada görevlendirme
 • 6:29 - 6:34
  operatörü ve sıfır değerini kullanarak
  değerini sıfıra ayarlamak olacaktır.
 • 6:34 - 6:36
  Ve noktalı virgülü unutmayın tabi ki.
 • 6:37 - 6:39
  Aynı şeyi B skoru için de yapacağım.
 • 6:42 - 6:49
  Bundan sonra, A noktası takımında
  A takımı skorunu göstereceğim.
 • 6:49 - 6:53
  Ve sonra B noktası takımında B takımı
  skorunu göstereceğim.
 • 6:55 - 6:57
  Aynı zamanda burada devam edeceğim
  ve bir yorum ekleyeceğim.
 • 6:59 - 7:00
  Pekala, buların hepsi makul görünüyor.
 • 7:00 - 7:04
  Ve telefonumda hiçbirşey çalıştırmayalı
  biraz zaman oldu, o zaman Run
 • 7:04 - 7:07
  butonuna basacağım, tamam, güzel.
 • 7:07 - 7:08
  Bir adet RESET butonum var.
 • 7:08 - 7:09
  Haydi bakalım çalışıp çalışmadığına.
 • 7:13 - 7:15
  Güzel, sıfıra ayarlanıyor.
 • 7:15 - 7:16
  Haydi herşeyin hala çalıştığından
  emin olmak için biraz
 • 7:16 - 7:19
  daha tıklayalım.
 • 7:24 - 7:28
  Harika, müthiş gibi görünüyor.
 • 7:28 - 7:30
  Şimdi bu biraz alengirli gibiydi.
 • 7:30 - 7:34
  O zaman, izin verin eğer şalter
  sırasını değiştirseydim ne olurdu
 • 7:34 - 7:35
  onu göstereyim, biraz farklı
  birşey yapalım.
 • 7:36 - 7:39
  Ya bu iki şalteri değiştirirsem?
 • 7:39 - 7:41
  O zaman, haydi bakalım ne olacak.
 • 7:42 - 7:46
  Pekala, işte burada, bakalım neymiş o.
 • 7:46 - 7:48
  Pekala, bazı sayılar ekleyeceğim.
 • 7:49 - 7:53
  Şimdi doğrulama zamanı, Reset tuşu.
 • 7:53 - 7:56
  Vay, hiçbirşey yapmıyor gibi görünüyor.
 • 7:56 - 7:59
  Haydi tıklamaya çalışalım, vay ilginç.
 • 7:59 - 8:01
  Biraz görmek zor gibi ama 19 diye söylenen
  skordan önce, reset butonuna
 • 8:01 - 8:05
  bastım hiçbirşey değişmedi.
 • 8:05 - 8:08
  Fakat sonra serbest atışa dokunduğumda
  bir adet gösterdi.
 • 8:10 - 8:12
  Haydi eğer iki artı noktasına dokunursam
  diğer tarafte ne olur deneyelim.
 • 8:12 - 8:14
  Voov, iki tane gösteriyor.
 • 8:14 - 8:18
  Haydi koda tekrar sorunun neden
  olabileceğiyle ilgili bakalım.
 • 8:18 - 8:21
  Bu yüzden, skoru ayarlama ve
  görüntülemeyi değiştirdim.
 • 8:21 - 8:25
  Sadece bundan ne tür bir hata davranışı
  çıkacağını görmek için.
 • 8:25 - 8:30
  TeamA'nın 30 skoruna ve TeamB'nin
  40 skoruna sahip olduğunu farzedelim.
 • 8:30 - 8:33
  Ben displayForTeamA dediğimde o 30'u
  gösterecek ve ben
 • 8:33 - 8:37
  displayForTeamB dediğimde o 40'ı
  gösterecek.
 • 8:37 - 8:41
  Yalnızca bundan sonra aslında
  o bu değerleri sıfıra ayarlayacak.
 • 8:41 - 8:46
  Ancak ilk gösterildiği andan itibaren
  sıfır değerini göstermeyecek.
 • 8:46 - 8:48
  Ancak değişken sıfır olacaktır.
 • 8:48 - 8:53
  Bu yüzden addThreeForTeamB gibi
  birşeye bastığımda, burada kaydettiğim
 • 8:53 - 9:00
  sıfır değerini alacak ve sonda
  üçü gösterecek.
 • 9:00 - 9:06
  Bize göre 30 skoru çıkarak TeamB'ye
  benzeyecek ve sonra reset butonunu
 • 9:06 - 9:12
  tıkladıktan sonra, tuhaf bir artış türü
  olan üç skoru olacaktır.
 • 9:12 - 9:15
  Şimdi tek yönü ayrıca olması gerekdiği
  gibi görüntü sıfırını buraya koyarak,
 • 9:15 - 9:19
  geri değiştirerek düzeltebilirim.
 • 9:19 - 9:22
  Ve bunu kendiniz test edebilirsiniz
  ancak aslında bu işe yarayacaktır.
 • 9:22 - 9:24
  Biraz mantığa aykırı gibi.
 • 9:25 - 9:29
  Bunun gibi örnekleri göstermeyi seviyorum
  çünkü bu bir tür kodun öznellik ve
 • 9:29 - 9:31
  güzellik gösterimidir.
 • 9:31 - 9:34
  Şimdi bu durumda, oldukça güçlü bir
  şekilde ilk yöntemin sahip olduğum kodun
 • 9:34 - 9:36
  daha iyi olduğunu düşünüyorum.
 • 9:36 - 9:39
  Ancak kodu yazmak için iki yolun olduğu
  seneryoları görerek başlayabilirsiniz
 • 9:39 - 9:43
  ve bunların her ikisi de teknik olarak
  doğrudur.
 • 9:43 - 9:45
  Her zaman yalnızca bir doğru olmadığından,
 • 9:45 - 9:49
  tam doğru şekilde yapmak için daralmış
  hissetmemelisiniz.
 • 9:49 - 9:53
  Kendi yönteminizle çalışan birşeyi
  deneyin, diğer insanların nasıl yaptığını
 • 9:53 - 9:58
  görün ve sonra kim daha etkileyici, kimin
  kodu daha açık mukayese edin.
 • 9:58 - 10:01
  Bu tür tartışmalar deneyim kazanırken
  gerçekten yardımcı olabilir.
 • 10:01 - 10:04
  Pekala, ancak kodu daha önce çalışan
  eski durumuna geri döndüreceğim ve
 • 10:04 - 10:05
  şimdi uygulamamın tüm
 • 10:05 - 10:10
  işlevselliğine sahibim ama hoş değil,
  haydı düzeltelim bunu.
Cím:
07-42 Add the Reset Button
Leírás:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
10:11

Turkish subtitles

Felülvizsgálatok