YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese feliratok

← 03-08 jQuery_Event_Listener_Order_Quiz

Beágyazókód kérése
20 Languages

Showing Revision 1 created 11/03/2015 by phuctruongcong.

  1. Chúng ta hãy xem lại thứ tự tạo nên một listener event với jQuery
  2. Tôi đã tạo sẵn một khung cơ sở, và bây giờ các bạn hãy điền vào các mục khác nhau,
  3. theo đúng thứ tự.
  4. Cố gắng nhé