Turkish feliratok

← Kelt savaşçılarının yükselişi ve düşüşü - Philip Freeman

Beágyazókód kérése
24 Languages

Showing Revision 5 created 08/26/2020 by Gözde Alpçetin.

 1. MÖ. 335'te bir yaz akşamı Büyük İskender,
  bir grup yabancı kampına yaklaştığında,
 2. İskit kabileleriyle savaştıktan
  bir gün sonra,
 3. Tuna Nehri yakınında dinleniyordu.
 4. İskender, hiç bu kadar uzun boylu,
  büyük altın boyun halkalı
 5. ve renkli pelerinli, vahşi görünümlü
  savaşçılar görmemişti
 6. bu yüzden onları ziyafete davet etti.
 7. Övünerek uzak Alplerden gelen Keltoi
  ya da Keltler olduklarını söylediler.
 8. İskender, söyleyeceklerini umarak
  dünyada en çok neyden korktuklarını sordu.
 9. Güldüler ve hiçbir şeyden
  korkmadıklarını söylediler.
 10. Bu, antik Keltler hakkındaki
  en eski hikayelerden biridir.

 11. İlk Keltler'in nereden
  geldiklerini bilmesek de
 12. İskender'in zamanında
  doğuda Küçük Asya'dan İspanya'ya
 13. ve batıda İngiltere
  ve İrlanda'nın Atlantik adalarına kadar
 14. Avrupa'ya yayıldılar.
 15. Keltler, birleşik bir imparatorluk değildi
  ve şehirler ya da anıtlar inşa etmediler.
 16. Aksine aynı dili konuşan
  yüzlerce bağımsız kabileydiler.
 17. Her birinin savaşçı kralı
  ve dini merkezi vardı.
 18. Kabileler, düşmanlarıyla savaştıkları gibi
  birbirleriyle de coşkuyla savaştılar.
 19. Birkaç ordu onlara direnebildi.

 20. Biraz alışılmadık bir şekilde Keltler,
  tekrardan yaşamak, eğlenmek
 21. ve savaşmak için yeniden doğacaklarına,
  yani reenkarnasyona inanıyorlardı,
 22. bu da savaştaki korkusuzluklarına
  katkıda bulunmuş olabilir.
 23. Bazıları çıplak savaştı,
  düşmanlarının zırhlarıyla dalga geçtiler.
 24. Bir Kelt savaşçısının
  sahip olacağı en büyük ganimet,
 25. bir düşmanın kopmuş kafasıydı.
 26. Bu kafaları sedir yağı
  kavanozlarında sakladılar
 27. ve evlerine gelen misafirlere gösterdiler.
 28. Kelt savaşçıları antik dünyada
  o kadar değerliydi ki
 29. yabancı krallar, ordularında
  hizmet etmeleri için
 30. paralı asker olarak kiralıyorlardı.
 31. Ancak Keltler, savaşçılardan
  çok daha fazlasıydı.

 32. Bunlar arasında birçok zanaatkar, sanatçı
  ve ozan adı verilen büyük şairler vardı.
 33. Ozanlar, atalarının
  cesur kahramanlıklarını seslendirdiler
 34. ve savaşçı krallarının
  başarılarını övdüler,
 35. ödlek ya da bencil liderleri hakkında
  sert hicivler yazdılar.
 36. Keltler, birçok tanrıya tapıyordu

 37. ve bu tapınmayı druid olarak da
  bilinen rahipler yönetiyordu.
 38. Herkes druid olabilirdi
 39. ancak eğitim yıllarca çalışma
  ve ezber gerektiriyordu,
 40. druidlerin öğretilerinin hiçbirini yazılı
  olarak kaydetmelerine izin verilmedi.
 41. Druidler, tanrılara olan dini uygulamaları
  ve fedakarlıkları gözettiler.
 42. Ayrıca öğretmen, şifacı,
  hakim ve bilim insanlarıydılar.
 43. O kadar saygı duyuldular ki
 44. bir savaşın ortasında savaşan
  kabileler arasına girebiliyorlar
 45. ve kavgaya son verebiliyorlardı.
 46. Hiçbir Kelt bir druide zarar vermeye
 47. ya da kararlarını sorgulamaya
  cüret edemedi.
 48. MÖ. 2. yüzyılda Romalılar,
  Kuzey İtalya kabilelerini fethederek

 49. Kelt bölgesine yayıldılar.
 50. Keltler, bu yenilgiye cevap olarak
 51. Roma lejyonlarına karşı
  birlik olmak yerine,
 52. kabile bölünmelerini sürdürdüler.
 53. İspanya kabileleri çok geçmeden yıkıldı.
 54. MÖ. 1. yüzyılda Julius Caesar,
 55. kabileleri birbirine karşı
  ters düşürmek için
 56. rüşvet, tehdit ve yalanları kullanarak
  ordularını Fransa'ya ilerletti.
 57. Keltler, sadece bu büyük
  savaşın son günlerinde,
 58. Kral Vercingetorix liderliği altında
  ortak düşmanlarına karşı birleştiler
 59. ancak çok geçti.
 60. Romalılar, Fransa'yı fethederken
  sayısız savaşçı ve aileleri öldü
 61. ya da köleleştirildi.
 62. Çevresindeki sular tarafından korunan

 63. İngiltere ve İrlanda'nın Kelt kabileleri
  son anlaşmazlıklardı.
 64. Romalılar, en sonunda
  İngiltere'yi istila ettiğinde
 65. Kralice Boudicca, kocası öldürüldükten
  sonra kabilesini bir isyanda birleştirdi.
 66. Düşmana karşı son bir savaşa
  öncülük ederken ölmeden önce,
 67. Roma lejyonlarını
  İngiltere'den çıkarmayı başardı.
 68. MS. 1. yüzyılın sonuna gelindiğinde

 69. denizin açıklarında olan yalnızca İrlanda
  Roma tarafından fethedilmedi.
 70. Orada, antik Keltler'in yolları Roma'nın
  harabeye dönmesinden çok zaman sonra
 71. dış dünya tarafından
  dokunulmadan hayatta kaldı.