Hungarian feliratok

← A kelta harcosok dicsősége és bukása

Beágyazókód kérése
24 Languages

Showing Revision 5 created 07/31/2020 by Zsuzsa Viola.

 1. I.e. 335-ben egy nyári estén
  Nagy Sándor épp a Duna partján ejtőzött
 2. a szkíta törzsekkel vívott
  egész napos csata után,
 3. mikor egy csapat idegen
  jelent meg táboránál.
 4. A hadvezér sosem látott még hozzájuk
  fogható magas, vad tekintetű harcosokat,
 5. akik színes köpenyt, nyakukban pedig
  arany karikát viselnek,
 6. így hát meghívta őket, ünnepeljenek vele.
 7. A harcosok büszkén állították, hogy
  kelták, és a messzi Alpokból érkeztek.
 8. Nagy Sándor azt kérdezte tőlük,
  mitől félnek legjobban a világon,
 9. abban a reményben,
  hogy az ő nevét mondják majd,
 10. de a kelták csak nevettek,
  és azt válaszolták, nem félnek semmitől.
 11. Ez az egyik legkorábbi történet
  az ókori keltákról.

 12. Bár nem tudjuk pontosan,
  honnan származnak a kelták,
 13. Nagy Sándor korában
  már egész Európában elterjedtek:
 14. Kis-Ázsiától egészen Spanyolországig,
 15. valamint az Atlanti-óceánban fekvő
  Nagy-Britannia szigetéig és Írországig.
 16. A kelták sosem alkottak
  egységes birodalmat,
 17. nem építettek városokat,
  nem emeltek emlékműveket.
 18. A kelta nép több száz, azonos nyelvet
  beszélő független törzsből állt.
 19. Mindegyik törzsnek megvolt a maga
  harcos királya és vallási központja.
 20. A törzsek egymással
  épp oly lelkesen hadakoztak,
 21. mint az ellenségeikkel.
 22. Kevés sereg tudott megállni velük szemben.

 23. Akkoriban kissé szokatlan módon,
  a kelták hittek a reinkarnációban,
 24. vagyis abban, hogy újra
  megszületnek itt, a Földön:
 25. élnek, ünnepelnek és hadakoznak.
 26. Valószínű ennek is köszönhető,
  hogy a csatában nem ismertek félelmet.
 27. Voltak, akik meztelenül harcoltak,
 28. ezzel is gúnyt űzve
  páncélt viselő ellenségeikből.
 29. A legnagyszerűbb trófea,
  amit egy kelta harcos birtokolhatott,
 30. az ellenség levágott feje volt.
 31. A fejeket cédrusolajjal töltött
  üvegedényekben tárolták,
 32. és megmutatták vendégeiknek,
  akiket az otthonukba hívtak.
 33. Az ókorban olyan nagyra tartották
  a kelta harcosokat,
 34. hogy más népek uralkodói előszeretettel
  bérelték fel őket zsoldosnak,
 35. hogy az ő seregeikben szolgáljanak.
 36. A kelták azonban
  nem csak a harchoz értettek.

 37. Voltak köztük ügyes kezű
  kézművesek, művészek
 38. és elismert költők,
  akiket ők bárdnak neveztek.
 39. A bárdok megénekelték őseik hősi tetteit,
 40. dicshimnuszt zengtek harcos királyaikról,
 41. és csípős gúnydalokat faragtak
  a gyáva és önző vezérekről.
 42. A kelták számos istennek hódoltak.

 43. Az istentiszteleteket papjaik,
  a druidák vezették.
 44. Bárkiből lehetett druida,
 45. de ez sok éves tanulással
  és magolással járt,
 46. mivel a druidák tanításaikat
  nem jegyezhették fel.
 47. A druidák felügyelték a szertartásokat,
  és ők mutatták be az áldozatokat,
 48. de emellett tanítók, gyógyítók,
  bírák és tudósok is voltak.
 49. Oly nagyra becsülték őket, hogy akár
  hadban álló törzsek közé is állhattak
 50. egy csata kellős közepén,
  és véget vethettek a hadakozásnak.
 51. Egyetlen kelta sem mert volna
  kezet emelni egy druidára,
 52. vagy merte volna
  megkérdőjelezni a döntését.
 53. Az i.e. 2. században a rómaiak elkezdték
  meghódítani a kelta területeket.

 54. Először az Itália északi részén élő
  törzseket igázták le.
 55. A kelták viszont ahelyett,
  hogy összefogtak volna a rómaiak ellen,
 56. ragaszkodtak törzseik függetlenségéhez.
 57. Így a rómaiak hamarosan
  a spanyolországi törzseket is legyőzték.
 58. Az i.e. 1. században Julius Caesar
  seregeivel átvonult Franciaországon,
 59. és vesztegetésekkel,
  fenyegetésekkel és hazugságokkal
 60. egymás ellen fordította
  az ottani törzseket.
 61. A kelták csak a háború utolsó napjaiban
  fogtak össze közös ellenségük ellen
 62. Vercingetorix király vezetésével.
 63. De ekkor már késő volt.
 64. Ahogy a rómaiak
  elfoglalták Franciaországot,
 65. rengeteg harcos halt meg vagy
  került rabszolgasorba családjával együtt.
 66. A tengertől védett brit és ír törzsek
  voltak az utolsó kelta bástyák.

 67. Mikor a rómaiak Britanniát is lerohanták,
 68. férje meggyilkolása után Boudicca királynő
  egyesítette törzsét, és fellázadt.
 69. Majdnem sikerült is kiüldöznie
  a rómaiakat Britanniából,
 70. de az ellenséggel vívott
  utolsó nagy csatában életét vesztette.
 71. Az i.sz. 1. század végére

 72. már csak a messzi Írország
  kerülte el a római hódítást.
 73. Ott maradtak fenn érintetlenül
  az ókori kelta hagyományok
 74. jóval az után is, hogy maga Róma
  már romokban hevert.