Return to Video

A kelta harcosok dicsősége és bukása

 • 0:08 - 0:15
  I.e. 335-ben egy nyári estén
  Nagy Sándor épp a Duna partján ejtőzött
 • 0:15 - 0:18
  a szkíta törzsekkel vívott
  egész napos csata után,
 • 0:18 - 0:21
  mikor egy csapat idegen
  jelent meg táboránál.
 • 0:21 - 0:26
  A hadvezér sosem látott még hozzájuk
  fogható magas, vad tekintetű harcosokat,
 • 0:26 - 0:30
  akik színes köpenyt, nyakukban pedig
  arany karikát viselnek,
 • 0:30 - 0:34
  így hát meghívta őket, ünnepeljenek vele.
 • 0:34 - 0:40
  A harcosok büszkén állították, hogy
  kelták, és a messzi Alpokból érkeztek.
 • 0:41 - 0:44
  Nagy Sándor azt kérdezte tőlük,
  mitől félnek legjobban a világon,
 • 0:44 - 0:46
  abban a reményben,
  hogy az ő nevét mondják majd,
 • 0:46 - 0:50
  de a kelták csak nevettek,
  és azt válaszolták, nem félnek semmitől.
 • 0:51 - 0:55
  Ez az egyik legkorábbi történet
  az ókori keltákról.
 • 0:55 - 0:58
  Bár nem tudjuk pontosan,
  honnan származnak a kelták,
 • 0:58 - 1:02
  Nagy Sándor korában
  már egész Európában elterjedtek:
 • 1:02 - 1:05
  Kis-Ázsiától egészen Spanyolországig,
 • 1:05 - 1:09
  valamint az Atlanti-óceánban fekvő
  Nagy-Britannia szigetéig és Írországig.
 • 1:10 - 1:13
  A kelták sosem alkottak
  egységes birodalmat,
 • 1:13 - 1:16
  nem építettek városokat,
  nem emeltek emlékműveket.
 • 1:16 - 1:21
  A kelta nép több száz, azonos nyelvet
  beszélő független törzsből állt.
 • 1:22 - 1:25
  Mindegyik törzsnek megvolt a maga
  harcos királya és vallási központja.
 • 1:26 - 1:29
  A törzsek egymással
  épp oly lelkesen hadakoztak,
 • 1:29 - 1:31
  mint az ellenségeikkel.
 • 1:31 - 1:33
  Kevés sereg tudott megállni velük szemben.
 • 1:34 - 1:38
  Akkoriban kissé szokatlan módon,
  a kelták hittek a reinkarnációban,
 • 1:38 - 1:41
  vagyis abban, hogy újra
  megszületnek itt, a Földön:
 • 1:41 - 1:44
  élnek, ünnepelnek és hadakoznak.
 • 1:44 - 1:47
  Valószínű ennek is köszönhető,
  hogy a csatában nem ismertek félelmet.
 • 1:48 - 1:49
  Voltak, akik meztelenül harcoltak,
 • 1:49 - 1:52
  ezzel is gúnyt űzve
  páncélt viselő ellenségeikből.
 • 1:52 - 1:55
  A legnagyszerűbb trófea,
  amit egy kelta harcos birtokolhatott,
 • 1:55 - 1:58
  az ellenség levágott feje volt.
 • 1:58 - 2:02
  A fejeket cédrusolajjal töltött
  üvegedényekben tárolták,
 • 2:02 - 2:05
  és megmutatták vendégeiknek,
  akiket az otthonukba hívtak.
 • 2:05 - 2:09
  Az ókorban olyan nagyra tartották
  a kelta harcosokat,
 • 2:09 - 2:13
  hogy más népek uralkodói előszeretettel
  bérelték fel őket zsoldosnak,
 • 2:13 - 2:15
  hogy az ő seregeikben szolgáljanak.
 • 2:15 - 2:18
  A kelták azonban
  nem csak a harchoz értettek.
 • 2:18 - 2:22
  Voltak köztük ügyes kezű
  kézművesek, művészek
 • 2:22 - 2:24
  és elismert költők,
  akiket ők bárdnak neveztek.
 • 2:24 - 2:28
  A bárdok megénekelték őseik hősi tetteit,
 • 2:28 - 2:31
  dicshimnuszt zengtek harcos királyaikról,
 • 2:31 - 2:36
  és csípős gúnydalokat faragtak
  a gyáva és önző vezérekről.
 • 2:37 - 2:39
  A kelták számos istennek hódoltak.
 • 2:39 - 2:43
  Az istentiszteleteket papjaik,
  a druidák vezették.
 • 2:43 - 2:45
  Bárkiből lehetett druida,
 • 2:45 - 2:50
  de ez sok éves tanulással
  és magolással járt,
 • 2:50 - 2:55
  mivel a druidák tanításaikat
  nem jegyezhették fel.
 • 2:55 - 2:59
  A druidák felügyelték a szertartásokat,
  és ők mutatták be az áldozatokat,
 • 2:59 - 3:05
  de emellett tanítók, gyógyítók,
  bírák és tudósok is voltak.
 • 3:05 - 3:09
  Oly nagyra becsülték őket, hogy akár
  hadban álló törzsek közé is állhattak
 • 3:09 - 3:13
  egy csata kellős közepén,
  és véget vethettek a hadakozásnak.
 • 3:14 - 3:16
  Egyetlen kelta sem mert volna
  kezet emelni egy druidára,
 • 3:16 - 3:19
  vagy merte volna
  megkérdőjelezni a döntését.
 • 3:19 - 3:25
  Az i.e. 2. században a rómaiak elkezdték
  meghódítani a kelta területeket.
 • 3:25 - 3:28
  Először az Itália északi részén élő
  törzseket igázták le.
 • 3:28 - 3:32
  A kelták viszont ahelyett,
  hogy összefogtak volna a rómaiak ellen,
 • 3:32 - 3:35
  ragaszkodtak törzseik függetlenségéhez.
 • 3:36 - 3:39
  Így a rómaiak hamarosan
  a spanyolországi törzseket is legyőzték.
 • 3:39 - 3:44
  Az i.e. 1. században Julius Caesar
  seregeivel átvonult Franciaországon,
 • 3:44 - 3:47
  és vesztegetésekkel,
  fenyegetésekkel és hazugságokkal
 • 3:47 - 3:50
  egymás ellen fordította
  az ottani törzseket.
 • 3:50 - 3:56
  A kelták csak a háború utolsó napjaiban
  fogtak össze közös ellenségük ellen
 • 3:56 - 3:59
  Vercingetorix király vezetésével.
 • 3:59 - 4:01
  De ekkor már késő volt.
 • 4:01 - 4:04
  Ahogy a rómaiak
  elfoglalták Franciaországot,
 • 4:04 - 4:07
  rengeteg harcos halt meg vagy
  került rabszolgasorba családjával együtt.
 • 4:08 - 4:14
  A tengertől védett brit és ír törzsek
  voltak az utolsó kelta bástyák.
 • 4:15 - 4:18
  Mikor a rómaiak Britanniát is lerohanták,
 • 4:18 - 4:23
  férje meggyilkolása után Boudicca királynő
  egyesítette törzsét, és fellázadt.
 • 4:23 - 4:28
  Majdnem sikerült is kiüldöznie
  a rómaiakat Britanniából,
 • 4:28 - 4:32
  de az ellenséggel vívott
  utolsó nagy csatában életét vesztette.
 • 4:33 - 4:35
  Az i.sz. 1. század végére
 • 4:35 - 4:41
  már csak a messzi Írország
  kerülte el a római hódítást.
 • 4:41 - 4:46
  Ott maradtak fenn érintetlenül
  az ókori kelta hagyományok
 • 4:46 - 4:50
  jóval az után is, hogy maga Róma
  már romokban hevert.
Cím:
A kelta harcosok dicsősége és bukása
Speaker:
Philip Freeman
Leírás:

I.e. 335-ben egy nyári estén Nagy Sándor épp a Duna partján ejtőzött, mikor egy csapat idegen jelent meg táboránál. A hadvezér sosem látott még hozzájuk fogható magas, vad tekintetű harcosokat, akik színes köpenyt, nyakukban pedig arany karikát viselnek. Kelták voltak, annak az Európa-szerte elterjedt, független törzsekből álló népcsoportnak a képviselői, akiket a görögök "keltoi"-nak neveztek.
Philip Freeman az ókori kelták felemelkedéséről és bukásáról mesél.

Lecke: Philip Freeman
Rendezte: Paper Panther

A teljes lecke angol nyelven itt található:
https://ed.ted.com/lessons/the-rise-and-fall-of-the-celtic-warriors-philip-freeman

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Projekt:
TED-Ed
Duration:
04:51

Hungarian subtitles

Felülvizsgálatok