Return to Video

12-08 Inputs to a Method

 • 0:00 - 0:01
  Chờ đã.
 • 0:01 - 0:02
  Sao vậy?
 • 0:02 - 0:05
  Tại sao tự nhiên lại biến thành
  chương trình nấu ăn thế này?
 • 0:05 - 0:07
  Vì chúng ta phải nói về phương thức?
 • 0:07 - 0:09
  Cậu giải thích được không,
  Rachael Ray?
 • 0:09 - 0:12
  [CƯỜI] Chà, thế cậu
  đã bao giờ nướng bánh chưa?
 • 0:12 - 0:13
  Tôi từng ăn bánh rồi.
 • 0:13 - 0:14
  Ok.
 • 0:14 - 0:16
  Thế là cậu đủ tiêu chuẩn
  làm việc này rồi.
 • 0:16 - 0:17
  Được rồi.
 • 0:17 - 0:20
  Tất cả những gì cậu cần làm để làm
  một chiếc bánh là cho bột, đường.
 • 0:20 - 0:21
  - Các nguyên liệu.
  - Nguyên liệu.
 • 0:21 - 0:22
  - Đúng.
  - Phải rồi.
 • 0:22 - 0:25
  Và sau đó tuân theo
  những chỉ dẫn trong công thức.
 • 0:25 - 0:28
  Ok.
  Và thế là xong một cái bánh.
 • 0:28 - 0:30
  Như thế này hả?
 • 0:30 - 0:31
  Đúng rồi.
 • 0:31 - 0:32
  Ừ.
  Chà, cậu có thể
 • 0:32 - 0:34
  liên hệ với phương thức
  lần nữa được không?
 • 0:34 - 0:35
  Tất nhiên rồi.
  Đương nhiên với
 • 0:35 - 0:37
  một phương thức,
  bạn phải cho đầu vào.
 • 0:37 - 0:40
  Như chúng ta đã làm với khối lượng
  cho phương thức hiển thị phải không?
 • 0:40 - 0:44
  Đúng, và rồi cậu thực hiện
  theo chỉ dẫn của phương thức.
 • 0:44 - 0:46
  Ok, vậy giống như công thức làm bánh?
 • 0:46 - 0:49
  Ừ, sau đó cậu sẽ có
  đầu ra trả lại.
 • 0:49 - 0:52
  Đầu ra ư, ngon phết nhỉ.
 • 0:52 - 0:56
  [CƯỜI]
  Hãy cùng xem thêm thông tin
 • 0:56 - 0:58
  về tham số đầu vào
  cho các phương thức.
 • 0:58 - 1:01
  Tôi sẽ tìm kiếm trên Google
  với từ khóa tham số phương thức Java.
 • 1:01 - 1:04
  Kết quả đầu tiên có vẻ được
  nên tôi sẽ bấm vào đó.
 • 1:04 - 1:08
  Bài viết này nói về việc
  thêm thông tin vào trong phương thức.
 • 1:08 - 1:12
  Đây là một đoạn code nhỏ lập trình khỏan
  thanh toán tiền vay mua nhà hàng tháng.
 • 1:12 - 1:17
  Nó có bốn tham số đầu vào,
  tiền thuê, lãi suất, giá trị tương lai
 • 1:17 - 1:20
  của khoản vay, cũng như số lượng các kỳ
  và kỳ hạn của khoản vay.
 • 1:20 - 1:25
  Và trong phương thức này, ta thấy
  ta có thể sử dụng các tham số đầu vào
 • 1:25 - 1:28
  giống như các biến
  trong toán học.
 • 1:28 - 1:30
  Khi ta gọi phương thức
  tính khoản thanh toán,
 • 1:30 - 1:34
  chúng ta phải đảm bảo rằng mình
  nhập vào đúng dữ liệu, theo đúng thứ tự.
 • 1:34 - 1:37
  Vì vậy giá trị khoản vay phải ở đâu tiên,
  sau đó đến lãi suất và cứ thế.
 • 1:37 - 1:38
  Trong câu hỏi ở phần này,
 • 1:38 - 1:42
  bạn sẽ có cơ hội để kiểm chứng
  bài viết này một cách kỹ càng hơn.
 • 1:42 - 1:44
  Trong mục thực thi chính của
  ứng dụng Java,
 • 1:44 - 1:47
  chúng ta sẽ thay đổi phương thức
  hiển thị khối lượng và
 • 1:47 - 1:50
  tham số đầu vào
  để giúp các bạn thực hành.
 • 1:50 - 1:53
  Lưu ý rằng trong phương thức giảm
  trong ứng dụng của chúng ta,
 • 1:53 - 1:55
  cái mà chúng ta gọi là
  phương thức hiển thị khối lượng,
 • 1:55 - 1:59
  chúng ta đang sử dụng biến số lượng
  làm đầu vào cho phương thức này.
 • 1:59 - 2:01
  Nhưng tham số đầu vào
  được gọi là 'number', vì vậy
 • 2:01 - 2:04
  mỗi khi chúng ta muốn đề cập đến
  đầu vào này, ta chỉ cần nói number.
 • 2:04 - 2:08
  Về mặt nguyên lý, ta có thể sử dụng
  biến số lượng toàn cầu trong
 • 2:08 - 2:11
  phương thức này, thay vì
  sử dụng nó như tham số đầu vào.
 • 2:11 - 2:14
  Nhưng để dạy các bạn về
  tham số đầu vào,
 • 2:14 - 2:16
  hãy cứ làm như vậy.
 • 2:16 - 2:19
  Tôi có thể sửa phần triệu gọi này
  thành phương thức hiển thị số lượng
 • 2:19 - 2:21
  vì vậy đầu vào của
  chúng ta là số 30.
 • 2:21 - 2:27
  Điều này vẫn hợp lệ vì nó vẫn khớp
  với định dạng dữ liệu đầu vào.
 • 2:27 - 2:29
  Do vậy trong phương thức giảm mà
  chúng ta gọi là hiển thị số lượng,
 • 2:29 - 2:33
  nó sẽ nhảy xuống đây,
  thực hiện theo chỉ dẫn, và
 • 2:33 - 2:35
  biến number sẽ có
  giá trị bằng 30.
 • 2:35 - 2:40
  Tôi sẽ chạy thử trên thiết bị để bạn thấy
  bây giờ nếu tôi chạy nút trừ
 • 2:40 - 2:43
  trên ứng dụng, nó sẽ
  hiển thị giá trị 30 ở đây.
 • 2:43 - 2:44
  Để tôi thử xem.
 • 2:45 - 2:48
  Đây.
  Và nó diễn ra đúng như thế.
 • 2:48 - 2:52
  Tôi cũng có thể tạo một biến khác và dùng
  nó làm đầu vào cho phương thức này.
 • 2:52 - 2:56
  Ở đây tôi đã tạo một biến
  nội bộ gọi là someQuantity và
 • 2:56 - 2:57
  tôi đặt nó bắt đầu từ 100.
 • 2:57 - 3:00
  Tôi dùng biến này
  làm đầu vào cho phương thức,
 • 3:00 - 3:04
  và giờ thì biến number ở đây
  đang có giá trị là 100.
 • 3:04 - 3:06
  Tôi sẽ chạy thử trên thiết bị.
 • 3:06 - 3:10
  Giờ tôi kỳ vọng khi bấm vào nút trừ,
  số lượng sẽ được cập nhật thành 100.
 • 3:11 - 3:12
  Và đúng thế.
 • 3:12 - 3:15
  Đây chỉ là một vài thứ
  mà bạn có thể thử
 • 3:15 - 3:18
  khi nhập những đầu vào
  khác nhau vào một phương thức.
 • 3:18 - 3:20
  Khi làm việc với tham số đầu vào,
 • 3:20 - 3:23
  một thuật ngữ mà bạn
  hay gặp là đối số.
 • 3:23 - 3:24
  Khi bạn gọi một phương thức,
 • 3:24 - 3:28
  những dữ liệu đầu vào được nhập vào
  phương thức đó gọi là đối số.
 • 3:28 - 3:29
  Thuật ngữ này khá buồn cười.
 • 3:29 - 3:32
  Vì khi bạn nghe đối chọi,
  bạn sẽ nghĩ tới việc la mắng
 • 3:32 - 3:33
  và nguyền rủa lẫn nhau.
 • 3:33 - 3:34
  Nhưng ở đây thì khác.
 • 3:34 - 3:37
  Đối số chỉ đơn giản là đầu vào
  được nhập vào trong một phương thức.
 • 3:37 - 3:42
  Tham số đầu vào là những đầu vào
  thực tế được xác định khi gọi phương thức.
 • 3:42 - 3:45
  Chúng là những biến được sử dụng
  trong phương thức của bạn.
 • 3:45 - 3:48
  Như vậy, có chút khác biệt giữa tham số
  đầu vào và đối số.
 • 3:48 - 3:50
  Dù sao, hãy tiếp tục
  đọc bài viết và những
 • 3:50 - 3:53
  lưu ý của người hướng dẫn
  về tham số đầu vào.
 • 3:53 - 3:56
  Sau đó tiếp tục thử nghiệm
  code này trên ứng dụng.
 • 3:56 - 3:59
  Hãy bắt đầu bằng việc đổi tên
  tham số đầu vào number,
 • 3:59 - 4:01
  bên trong phần xác định
  phương thức hiển thị số lượng.
 • 4:01 - 4:04
  Đơn giản hãy tạo cho nó
  một tên biến khác.
 • 4:04 - 4:08
  Cứ như thế, khắc phục lỗi
  và chạy ứng dụng lần nữa.
 • 4:08 - 4:11
  Ở bài kiểm tra tiếp theo, hãy thử
  thay đổi định dạng dữ liệu
 • 4:11 - 4:15
  của tham số đầu vào number từ số nguyên
  thành thứ gì khác như chuỗi.
 • 4:15 - 4:19
  Hãy quan sát điều gì xảy ra và
  quay lại như lúc đầu.
 • 4:19 - 4:21
  Nếu bạn vẫn thích thử nghiệm thêm
  điều gì khác, cứ tự nhiên.
 • 4:21 - 4:23
  Ví dụ như, nếu bạn băn khoăn,
 • 4:23 - 4:26
  sẽ thế nào nếu mình làm x,
  thì đừng ngại thử nó.
Cím:
12-08 Inputs to a Method
Leírás:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
04:27

Vietnamese subtitles

Felülvizsgálatok