Return to Video

21-22 Using Interfaces for Algorithm Reuse Average Area

 • 0:00 - 0:04
  Bạn đã thấy vài interface thú vị, với drawable và movable,
 • 0:04 - 0:09
  nhưng để tôi cho bạn một lý do mà người ta thích dùng interfaces.
 • 0:09 - 0:16
  Đó là có thể sử dụng lại thuật toán. Ví dụ một thuật toán thường để tính giá trị trung bình.
 • 0:16 - 0:21
  Ở đây tôi có một Array các countries, mỗi cái đều có tên, và diện tích.
 • 0:21 - 0:27
  Và tôi muốn biết diện tích trung bình của các quốc gia này.
 • 0:27 - 0:30
  Tất nhiên, tôi phải viết một vòng lặp để tính nó, nhưng giả dụ tôi muốn
 • 0:30 - 0:35
  có một method mà có thể làm với bất kỳ set các quốc gia nào. Nên tôi muốn bạn hoàn thành
 • 0:35 - 0:39
  method này, sử dụng một array countries. Với mỗi cái,
 • 0:39 - 0:44
  tìm ra diện tích bằng cách gọi getArea method. Cộng hết vào,
 • 0:44 - 0:47
  và sau đó return giá trị trung bình.
Cím:
21-22 Using Interfaces for Algorithm Reuse Average Area
Leírás:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
cs046: Intro to Programming
Duration:
0:48

Vietnamese subtitles

Felülvizsgálatok