Persian feliratok

15-01 Spam

Beágyazókód kérése
7 Languages

Showing Revision 1 created 11/03/2017 by Kimiya Keyvan.

 1. خوب، در این درس، در مورد اسپم صحبت خواهیم کرد
 2. یا ایمیل های ناخواسته ی بازرگانی. ممکن است الا به این فکر نکنید
 3. که اسپم های بسیاری میگیرید، اما
 4. در حقیقت بیشتر اینها
 5. به پوشه اسپم میروند. بنابراین ممکن فکر کنید، مشکل
 6. چی هست؟ خوب، در حقیقت، اسپم یک شلاق برای
 7. اپراتور شبکه باقی می ماند. بطور خاص، یک نفر باید یک فیلتری را
 8. طراحی کند که ترافیک خوب و بد را جدا کند.
 9. بعلاوه، حتی اگر ایمیل ها بعنوان اسپم دسته بندی شده اند،
 10. اکر برای ارسال قبول شده است، پرتکلهای آدرس
 11. اینترنتی دستور میدهند که سرور باید آدرس را نگه دارد،
 12. برای اینکه به دریافت کننده گفته شده است که
 13. آدرس را پذیرفته است. این پتانسیل را برای اسپم ایجاد میکند
 14. تا میزان قابل توجهی از
 15. فضای حافظه را در ایمیل سرور مصرف کند. در آخر، اسپم میتواند
 16. مشکلات امنیتی برای کاربرانی که ایمیل های اسپم را دریافت میکنند ایجاد کند.