Return to Video

01-01 4 Ways To Do This Course - EP245

 • 0:00 - 0:02
  Chào mừng đến lớp Lean Launchpad.
 • 0:02 - 0:05
  Nếu bạn hứng thú về phương pháp học trong lớp này,
 • 0:05 - 0:09
  Bài học số 0 sẽ mô tả điều đó. Nhưng nếu bạn muốn mọi thứ bắt đầu ngay,
 • 0:09 - 0:12
  click vào bài học số 1. Tin tốt lành là chúng ta có
 • 0:12 - 0:14
  4 cách để xem các bài học:
 • 0:14 - 0:18
  Cách tốt là xem và sử dụng diễn đàn thảo luận trên Udacity
 • 0:18 - 0:22
  để tương tác với những người khác đang xem bài học.
 • 0:22 - 0:25
  Một thứ tốt hơn là khóa học miễn phí và
 • 0:25 - 0:28
  chúng tôi không yêu cầu gì về sách hay văn bản.
 • 0:28 - 0:31
  Tuy nhiên có những quyển sách và văn bản mà nếu không nói cho bạn tôi sẽ cảm thấy tội lỗi
 • 0:31 - 0:34
  là quyển Alexander Osterwalder's "Business Model Generation"
 • 0:34 - 0:38
  là một quyển sách cơ bản để hiểu về thương nghiệp và mô hình canvas
 • 0:38 - 0:41
  và quyển The Startup Owner's Manual, viết bởi
 • 0:41 - 0:45
  người đồng tác giả với tôi, Bob Dorf, đây là một quyển nền tản trong phát triển khách hàng.
 • 0:45 - 0:47
  Tuy nhiên, để tôi nhấn mạnh lần nữa rằng những quyển sách này không bắt buộc,
 • 0:47 - 0:50
  và bạn có thể hiểu những bài học mà không cần đến chúng.
 • 0:50 - 0:53
  Tuy nhiên chúng tất nhiên giúp giải thích rất nhiều chi tiết
 • 0:53 - 0:58
  ở trang 617, bởi vì chúng là bách khoa toàn thư cho startup.
 • 0:58 - 1:00
  Quảng cáo đủ rồi--Đây là lần cuối cùng tôi để cập đến việc mua
 • 1:00 - 1:04
  sách và văn bản. Hầu hết các tốt nhất là xem những
 • 1:04 - 1:07
  bài học, nhưng giờ là lúc để hình thành một đội ngũ startup
 • 1:07 - 1:11
  -- thay vì ngồi trong công sở hay ở máy tính,
 • 1:11 - 1:14
  --bây giờ hãy xem chúng như công ty của chính bạn.
 • 1:14 - 1:17
  Bây giờ,cách tốt nhất để thực sự xem những bài học
 • 1:17 - 1:20
  là với những hỗ trợ viên và huấn luyện viên và tư vấn viên.
 • 1:20 - 1:24
  and the way you can do that is by physically taking the
 • 1:24 - 1:27
  class with Startup Weekend Next. If you go to the website,
 • 1:27 - 1:32
  swnext.org, you could find out how to sign up in your city
 • 1:32 - 1:36
  and town, and participate as a team, with groups of other teams
 • 1:36 - 1:38
  physically, week to week.
 • 1:38 - 1:41
  and one of the reasons we kind of suggest that you,
 • 1:41 - 1:44
  instead of just watching the lectures, actually get out of
 • 1:44 - 1:48
  the building and do it--either by yourself or with your team,
 • 1:48 - 1:52
  or with Startup Weekend--is startups are not about lectures.
 • 1:52 - 1:55
  And entrepreneurship is not about your grades,
 • 1:55 - 1:59
  and this class is about the work you do outside the building
 • 1:59 - 2:04
  after you watch the lectures, not how much of the lectures you watch.
 • 2:04 - 2:08
  Entrepreneurship is experiential, it's hands-on,
 • 2:08 - 2:11
  and it's immediate and intense feedback.
Cím:
01-01 4 Ways To Do This Course - EP245
Leírás:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
EP245 - Lean Launchpad
Duration:
02:12

Vietnamese subtitles

Felülvizsgálatok Compare revisions