Return to Video

01-01 4 راه برای دنبال کردن این درس - EP245

 • 0:00 - 0:02
  به "لین لانچپد" خوش آمدید
 • 0:02 - 0:05
  اگر راه های مختلف دنبال کردن این درس را میخواهید بدانید
 • 0:05 - 0:09
  این ویدیو صفر توضیح خواهد داد، اگر نه
 • 0:09 - 0:12
  می تونید روی ویدیو یک کلیک کنید. جالب اینه که
 • 0:12 - 0:14
  4 راه مختلف میشه این درس را دنبال کرد:
 • 0:14 - 0:18
  یک راه خوب اینه که این ویدیوها را نگاه کنید و از
 • 0:18 - 0:22
  فروم "یودسیتی" استفاده کنید و با افراد دیگر گفتگو کنید
 • 0:22 - 0:25
  یک راه بهتر اینه که، این درس مجانی هست و
 • 0:25 - 0:28
  کتاب و جزوه ای لازم نداره
 • 0:28 - 0:31
  ولی کتاب ها و جزوه هایی هستند، و من احساس گناه میکنم
 • 0:31 - 0:34
  اگر در مورد کتاب "business model generation" آقای آستروالدر
 • 0:34 - 0:38
  که استانداری هست برای فهمیدن چارچوب طرح تجاری
 • 0:38 - 0:41
  و کتاب "The Startup Owners Manual" که توسط من
 • 0:41 - 0:45
  و همکارم "باب دورف" نوشته شده و استانداری هست برای مفهوم توسعه مشتری
 • 0:45 - 0:47
  ولی باز هم تاکید میکنم که این کتابها لازم نیستند
 • 0:47 - 0:50
  و این درس را بدون آن کتابها هم خوب خواهید فهمید
 • 0:50 - 0:53
  ولی خوب، آن کتابها جزئیات را بیشتر توضیح خواهند داد
 • 0:53 - 0:58
  در 617 صفحه، در واقع یک دایرالمعارف هستند برای استارتاپ ها
 • 0:58 - 1:00
  خوب دیگه به اندازه کافی تبلیغ کردم و دیگه چیزی در مورد
 • 1:00 - 1:04
  کتاب ها و جزوه ها نمیگم. یک راه تفریبا عالی برای نگاه کردن به
 • 1:04 - 1:07
  این ویدیو ها اینه که یک تیم استارتاپی تشکیل بدید
 • 1:07 - 1:11
  و واقعا در مورد این مفاهیم فکر کنید، بجای اینکه تو اتاق خود
 • 1:11 - 1:14
  پشت کامپوتر بشینید، این ویدیو ها را در حین شروع استارتاپ خود نگاه کنید
 • 1:14 - 1:17
  و در آخر، عالیترین راه نگاه کردن این ویدیو ها
 • 1:17 - 1:20
  همراه مربی ها و راهنما های با تجربه است
 • 1:20 - 1:24
  که این کار را می توانید با ثبت نام کردن در کلاسهای
 • 1:24 - 1:27
  "استارتاپ ویکند نکست" داشته باشید. اگر به وبسایت
 • 1:27 - 1:32
  swnext.org برید، میتونید در شهر خود ثبت نام کنید
 • 1:32 - 1:36
  و با تیم خود و به همراه تیم های دیگر
 • 1:36 - 1:38
  به صورت حضوری شرکت کنید
 • 1:38 - 1:41
  و یکی از دلایلی که پیشنهاد میکنیم که بجای فقط
 • 1:41 - 1:44
  نگاه کردن این ویدیو ها، از اتاق خود بیرون برید
 • 1:44 - 1:48
  حالا چه خودتون تنها، چه با گروه تون
 • 1:48 - 1:52
  چه در استارتاپ ویکند، اینکه که استارتاپ در مورد درس و سخنرانی نیست
 • 1:52 - 1:55
  و کارآفرینی در مورد نمره کلاس نیست
 • 1:55 - 1:59
  و این درس در مورد کاری هست که شما بعد از فهمیدن مفاهیم آن بیرون
 • 1:59 - 2:04
  از اتاق خود انجام میدهید و صرفا نگاه کردن این ویدیو ها ارزشی ندارد.
 • 2:04 - 2:08
  کارآفرینی تجربه ای هست. باید کار شروع بشه
 • 2:08 - 2:11
  و بازخورد آن کار را سریع و شفاف بررسی کرد.
Cím:
01-01 4 راه برای دنبال کردن این درس - EP245
Leírás:

مقدمه

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
EP245 - Lean Launchpad
Duration:
02:12
hrahmadi8 hozzáadott egy fordítást

Persian subtitles

Felülvizsgálatok