Retourner vers la vidéo

Immigrant and Refugee Mental Health

 • 0:04 - 0:05
  Bună, sunt Susan Song,
 • 0:05 - 0:09
  Director al Departamentului de Psihiatrie
  a Copilului, Adolescentului și Familiei
 • 0:09 - 0:11
  a Universității George Washington,
 • 0:11 - 0:12
  și Consilier de Protecție Umanitară
 • 0:12 - 0:15
  pentru supraviețuitorii deplasării
  forțate, global sau local.
 • 0:15 - 0:17
  Există o creștere fără precedent
 • 0:17 - 0:19
  în numărul oamenilor
  strămutați în întreaga lume,
 • 0:19 - 0:23
  inclusiv refugiați, solicitanți de azil,
  emigranți fără acte
 • 0:23 - 0:25
  și minori neînsoțiți.
 • 0:25 - 0:28
  În întreaga lume,
  mai bine de 65 de milioane de oameni
 • 0:28 - 0:32
  sunt strămutați din cauza războiului,
  a conflictelor armate sau persecuției.
 • 0:32 - 0:36
  La începutul lui 2018, aproape
  31 de milioane de copii din întreaga lume
 • 0:36 - 0:38
  au fost strămutați din cauza
  violenței și a conflictelor.
 • 0:38 - 0:40
  Dacă aceste tipare continuă,
 • 0:40 - 0:43
  1% din oameni va deveni
  refugiat în viitorul apropiat.
 • 0:43 - 0:46
  Din păcate, majoritatea refugiaților și
  a supraviețuitorilor dislocărilor forțate
 • 0:46 - 0:49
  nu vor primi îngrijiri necesare
  de sănătate mintală,
 • 0:49 - 0:52
  datorită lipsei serviciilor,
  lipsei accesului la îngrijire calificată,
 • 0:52 - 0:55
  și stigmatizării împotriva
  tulburărilor mentale.
 • 0:55 - 0:57
  Refugiații sunt cei care
  și-au părăsit țara de origine
 • 0:57 - 1:00
  datorită temerii de persecuție
 • 1:00 - 1:03
  daorită rasei, religiei,
  naționalității, opiniei politice
 • 1:03 - 1:06
  sau apartenenței la
  un anume grup social.
 • 1:06 - 1:08
  În timp ce refugiații cer
  protecție în străinătate
 • 1:08 - 1:11
  și li se dă permisiunea
  să intre în SUA,
 • 1:11 - 1:14
  cei care cer azil se tem
  și de persecuții.
 • 1:14 - 1:17
  Dar solicită protecție
  aflându-se în SUA.
 • 1:17 - 1:19
  Refugiații și persoanele
  afectate de conflicte
 • 1:19 - 1:23
  reprezintă 15-30% din
  PTSD și depresii,
 • 1:24 - 1:29
  comparativ cu 3,5% PTSD
  în rândul non-refugiaților.
 • 1:29 - 1:32
  Cei mai puternici indicatori
  de sănătate mintală precară
 • 1:32 - 1:35
  sunt expunerea la tortură și
  cumulul evenimentor traumatice.
 • 1:35 - 1:39
  Dar tortura, separarea de familie,
  stresul obținerii azilului,
 • 1:39 - 1:41
  izolarea și dezavantajele
  țării gazdă
 • 1:41 - 1:43
  agravează sănătatea mintală.
 • 1:43 - 1:47
  Mediul post-migrație,
  în special detenția prelungită,
 • 1:47 - 1:49
  statusul nesigur de emigrant,
 • 1:49 - 1:53
  accesul limitat la servicii
  și la muncă și educație
 • 1:53 - 1:55
  pot agrava sănătatea mintală.
 • 1:55 - 1:58
  Acestea nu reprezintă întregul
  spectru al problemelor emoționale
 • 1:58 - 2:00
  cu care se confruntă
  majoritatea azilanților,
 • 2:00 - 2:03
  inclusiv suferință accentuată,
  traume complexe,
 • 2:03 - 2:07
  disperare, izolare,
  furie și lipsa încrederii.
 • 2:07 - 2:10
  Mulți au reacții normale
 • 2:10 - 2:12
  la experiențe complet anormale.
 • 2:12 - 2:15
  Cu timpul, majoritatea refugiaților
  nu mai prezintă simptome.
 • 2:15 - 2:18
  Un număr restrâns prezintă
  un tipar de recuperare treptată
 • 2:18 - 2:20
  iar o mică minoritate
  rămâne cronică.
 • 2:21 - 2:25
  Așa că, trebuie să facem distincția
  între forme de distres situaționale
 • 2:25 - 2:27
  și tulburări mintale clare
  ale refugiaților.
 • 2:27 - 2:30
  Facem asta concentrându-ne pe
  interacțiunea dinamică a expunerii
 • 2:30 - 2:32
  la evenimentele traumatice anterioare,
 • 2:33 - 2:34
  factorii de stres zilnic
 • 2:34 - 2:37
  și sistemele psiho-sociale de bază
  în care sunt încorporate.
 • 2:38 - 2:40
  Psihiatrii pot ajuta acești oameni
 • 2:40 - 2:42
  prin muncă clinică competentă
  din punct de vedere cultural
 • 2:42 - 2:44
  cu refugiații și cei care solicită azil.
 • 2:44 - 2:47
  La nivel politic, prin evaluări
  privind azilul
 • 2:47 - 2:51
  iar la nivel legal,
  prin promovarea echității accesului,
 • 2:51 - 2:54
  susținerii serviciilor pentru refugiați
  și cei strămutați forțat,
 • 2:54 - 2:57
  și prin parteneriat cu
  membrii comunității inter-disciplinare
 • 2:57 - 3:00
  cum ar fi avocații,
  educatorii și factori de decizie
 • 3:00 - 3:03
  pentru a oferi un sistem sigur
  pe care să se poată baza
 • 3:03 - 3:06
  refugiații și supraviețuitorii
  celor strămutați.
Titre:
Immigrant and Refugee Mental Health
Description:

plus » « moins
Langue de la vidéo:
English
Équipe:
Amplifying Voices
Projet :
Mental Health
Durée:
03:13

sous-titres en Romanian

Révisions