Vietnamese sous-titres

← Trình duyệt Firefox cho Android: chặn 2000 trình theo dõi theo mặc định

Firefox Browser cho Android tự động bảo vệ quyền riêng tư và cực kỳ nhanh nhạy. Với Firefox, bạn sẽ có được sự bảo mật xứng đáng và tốc độ bạn cần trong một trình duyệt di động, riêng tư.

Obtenir le code d’intégration
16 langues

Afficher la révision 3 créée 03/20/2020 par An Bình Nguyễn .

  1. Firefox
  2. Trình duyệt di động
  3. tự động chặn
  4. hơn 2000 trình theo dõi
  5. khỏi việc can thiệp
  6. quyền riêng tư của bạn.
  7. Bảo vệ cuộc sống trực tuyến của bạn
  8. Cài đặt miễn phí