YouTube

Vous avez un compte YouTube ?

Nouveauté : activer les traductions et les sous-titres créés par les internautes sur votre chaîne YouTube !

Norwegian Nynorsk sous-titres

← Storm av Tim Minchin

Official animated movie of Tim Minchin's 9-minute beat poem Storm. Written and performed by Tim Minchin. Directed and animated by DC Turner. Produced by Tracy King. www.stormmovie.net www.timminchin.com www.kershoot.com

Obtenir le code d’intégration
12 langues

Afficher la révision 4 créée 08/11/2011 par Andreas H. Opsvik.

 1. Inst i Nord-London, øvste toppetasje
 2. Alt er kvitt, verdig ei Bonytt-reportasje
 3. Rispapir-romdelarar
 4. Verten er ein lege,
 5. Real kar, driv ein praksis privat
 6. Kjærasten hans er skodespelar
 7. Ei veninne frå min heimstad
 8. Og det er alltid koseleg hjå dei,
 9. så me har komt til middag.
 10. Den femte gjesten er ukjend,
 11. Vertskapet har hivd oss saman som ei teneste
 12. Jenta er nettopp ankome frå Australia
 13. har flytta til Nord-London
 14. Og ho er nokon si syster,
 15. eller ei anna svak forbindelse
 16. Etter kvart som me vert introdusert
 17. er eg slått av hennar skjønnheit
 18. Ho er ugjendriveleg vakker
 19. Mørke augo, mørkt hår
 20. Men medan me sit der
 21. Merkar eg at eg vert skeptisk
 22. Fordi eg kan sjå hovudet til ein alv
 23. tatovert på det populære området
 24. Du veit, like over høgre rumpeball
 25. Og når ho seier: «Eg er Skytten»
 26. Har eg allereie danna ein samlesekk
 27. Og strien vert straks strammare
 28. Når ho seier ho heiter Storm
 29. Praten går i utgangspunktet lett om laust og fast
 30. Men det er ikkje lenge før Storm er i gang
 31. «Du kan ikkje vite noko,
 32. kunnskap er berre meiningar,»
 33. meiner ho over glaset med Baco Noir
 34. Tvers over bordet
 35. Som eit svar
 36. Til min alldeles empiriske kommentar.
 37. «Det var ikkje den beste starten»
 38. Me har ikkje ein gong byrja med maten
 39. Og på andre sida av bordet, mi kone
 40. Hevar augebryna
 41. i ei lydlaus bøn, «ver snill?»
 42. Ei ekteskapelet åtvaring
 43. Ikkje verdt å gjere ho ill
 44. Så eg motstår trangen til å spørje Storm
 45. om kunnskap er så laust vevd
 46. at ho ein morgon
 47. kan forlate leilegheita
 48. gjennom inngangsdøra
 49. eller ut andreetasje svevd.
 50. Maten er deileg og Storm
 51. Sjølv om ho unngår alt kjøt
 52. sit stille og et
 53. Medan den gode lege, litt brisen
 54. Held hoff på anakronistiske aspekt ved medisinhistoria
 55. Då bryt Storm plutseleg ut
 56. «Den menneskelege kroppen er eit mysterium,
 57. vitskapen hinkar, snublar og fell
 58. når dei prøver å forklare djupna i den menneskelege sjel»
 59. Vertinna kastar eit blikk i mi retning
 60. Ho, som mi kone veit at eg
 61. er på veg inn i ei krass beretning
 62. Men mine lepper er forsegla
 63. Eg vil nyte mitt måltid
 64. Og sjølv om Storm stryk meg mot håra
 65. er det ikkje i mi interesse å vogge på båten
 66. Trass i at det er litt av ein kamp.
 67. Fordi — som hennar meteorologiske namnebror —
 68. har ikkje Storm bekymringar for båten vår
 69. «Farmasøyter er fienden.
 70. Dei fremjer narko-avhengigheit
 71. på bekostning av naturlege remedier
 72. som er alt kroppen vår treng.
 73. Dei er umoralske og drivne av pengar.
 74. Kvifor ta dop
 75. når urter løyser det?
 76. Kvifor bruke kjemikalier
 77. når homeopatiske oppløsningar
 78. oppløyser problemet?
 79. Det er på tide at me går attende til liv
 80. Med naturlege medisinske alternativ."
 81. Og uansett kor hardt eg held på mi hemning
 82. Ein aldri så liten sprekk oppstår
 83. i mi diplomatiske demning
 84. «Per definisjon,» startar eg
 85. «har alternativ medisin,» fortset eg
 86. «enten ikkje blitt bevist å fungere,
 87. eller vist seg å ikkje fungere.
 88. Veit du kva dei kallar alternativ medisin
 89. som fungerar?
 90. Medisin.»
 91. «Så du trur ikkje
 92. på NOKRE naturlege medisinar?»
 93. «Faktisk tvert i mot, Storm!
 94. Før me kom til te
 95. Tok eg eit naturleg middel
 96. frå barken frå piletreet.
 97. Eit smertestillande middel, omtrent utan biverknad
 98. Det har eit merkeleg namn
 99. Kjære, kva var det igjen?
 100. Maspirin?
 101. Baspirin?
 102. Åja! Aspirin!
 103. Som eg betalte ca. ein femtilapp for
 104. På mitt lokale apotek.
 105. Debatten avtar kort deretter
 106. Medan vertane samlar asjetter
 107. Men når dei kjem attende med desserten
 108. Tiltek Storm ferden
 109. «Shakespeare sa det først:
 110. Det er fleire ting mellom himmel og jord
 111. enn det som eksisterar i dine filosofiar…
 112. Vitskap er berre slik me er opplært til å sjå røynda
 113. Det forklarar ikkje kjærleik eller ånda.
 114. Korleis forklarar vitskap dei synske?
 115. Auraer? Det hinsidige? Bønas kraft?
 116. Eg finn meg sjølv
 117. Stirande
 118. Som ein kanin plutseleg stansa
 119. I flomlyset frå ei mengd infatil slam
 120. Om det er fordi ho feilsiterer Hamlet
 121. Eller åtte glas raudvin som i bakhovudet skramlet
 122. Men mi diplomatiske demning stønner
 123. Og rævholet i meg drønner
 124. Det kan ikkje bli holdt tilbake lenger:
 125. «Altså, Storm, eg meiner ikkje å stura
 126. Men det finst ikkje noko slikt som ein aura!
 127. Å lese auraer er som å lese tankar.
 128. Eller stjerneteikn, teblader eller ki-kanalar.
 129. Desse menneska yter ikkje eit yrke.
 130. Anten så lyg dei, eller så er det mentalt sjuke.
 131. Det same gjeld dei som hevdar å høyre Gud
 132. Forresten,
 133. Kvifor er det OK
 134. Å late som at ein kan snakke med dei døde?
 135. Er ikkje det jævlig sjukt i hovudet?
 136. Å ljuge for ei gråtande kvinne som har mista ein liten
 137. Og fortelje at du kan kontakte han frå hinsiden?
 138. Det er berre grunnleggjande lynsk.
 139. Må me verkeleg framleis avkrefte at det finst folk som er synsk?
 140. Har me endå ikkje komt over den bøygen,
 141. trur me framleis på trollet og draugen?
 142. Trur du framleis at nissen gir oss gåver?
 143. At Micheal Jackson ikkje hadde ein magisk makeover?
 144. Er me så lamslått av simpel trylling
 145. At me trur dei døde sin ønskereprise
 146. er å preike skit med ein jævla skrulling
 147. som vår eiga vesle Märtha-Louise?
 148. Til trass for mitt hån
 149. Fyrer Storm av klisjéar med imponerande presisjon
 150. Som ein snikskytar som brukar skitpreik som ammunisjon.
 151. «Du er si sikker i din sak
 152. Men du er berre sneversynt.
 153. Snart vil du sjå
 154. at di tru på vitskap og testar
 155. er like blind
 156. som hjå alle andre fundamentalistar»
 157. «Hm, godt poeng, lat meg tenkje litt.
 158. Ah, vent, min feil, rein og skjer bullshit!
 159. Vitskap justerar trua basert på kva som er observert.
 160. Tru er fornektinga av observasjon, slik at trua er konservert.
 161. Om du kan vise meg
 162. At homøpati fungerar,
 163. Då skal eg endre mi føring
 164. Snu på ein jævla femøring.
 165. Eg vert flau som faen,
 166. men skal springe gjennom gatene og rope
 167. Det er eit mirakel! Moderne fysikk er søppel!t
 168. Vatn har hukommelse!
 169. Og medan det alltid kan hugse ein løkjus-dæsj
 170. Gløymer det augneblinkeleg tonnevis med bæsj!
 171. Vis meg at det verker, og kvifor det verker
 172. Så skal eg — når eg er attende frå den sjokkprega fasen —
 173. Risse VISST FAEN midt i rassen!»
 174. Alle stirrar på meg no,
 175. Men eg er ganske berusa, og har gravd meg så langt ned,
 176. Og har eg sagt A, skal eg faen meg seie B:
 177. «Ja, livet er fullt av mysterier
 178. Men det er svar der ute
 179. Og dei vert ikkje funne av folk
 180. Av grublarar
 181. som alvorleg
 182. «Er ikkje livet mystisk?»
 183. Grubling er berre forbokstaven
 184. Lat oss ringe den jævla paven
 185. Lat oss sjå Oprah
 186. Intervjue Deepak Chopra!
 187. Om du skal sjå på TV, sjå Scooby Doo!
 188. Det programmet var så kult
 189. for kvar gong det var ei kyrkje med eit skrømt
 190. Eller eit monster som var rømt
 191. Så såg dei under maska og kva fann dei der?
 192. Ein sirkusdirektør, eller ein vaktmeister!
 193. Gjennom historia
 194. har alle mysteria
 195. som NOKON SINNE er løyst, vist seg å
 196. Ikkje vere magi.
 197. Er ideen om at det kan vere sant
 198. Så skremmande?
 199. Er ideen om at ein ettermiddag
 200. På Wiki-faens-pedia kan vere opplysande
 201. Så skremmande?
 202. Er mangelen på det overnaturlege
 203. Så sjokkerande for ei hippie-burugle
 204. At du heller stotrar rundt i tåka
 205. Skapt av di manglande evne til å Google?
 206. Er ikkje dette nok?
 207. Berre denne verda?
 208. Berre denne vakre, komplekse
 209. Fantastisk ufattelege verda?
 210. Den klarar ikkje å halde
 211. Oss frå å syte
 212. å skape kjipe, menneskelaga monstre og myter.
 213. Om du er så glad i Shakespeare,
 214. O' lån meg ditt øyre:
 215. «Å forgylle raffinert gull, å male ei lilje.
 216. Å spraye parfyme på fiolen… skapar vrangvilje»
 217. Eller noko slikt.
 218. Eller kva med Satchmo?!
 219. I see trees of Green,
 220. Red roses too,
 221. Og greit, om du parafrasert
 222. Vil ha Krishna og Vishnu glorifisert
 223. På ein post-kolonial, nedlatande,
 224. patentsatt og prissatt slags måte.
 225. Det er greit.
 226. Men her er det som gir meg ein kraftig ereksjon:
 227. Eg er ein liten, uvesentleg, uvitande klump karbon.
 228. Eg har eitt liv, og det er kort
 229. Og uviktig…
 230. Men på grunn av at medisinar har blitt mykje betre
 231. Får eg leve dobbelt så lenge som tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-forfedre
 232. Dobbelt så lang tid til å leve mitt liv
 233. Dobbelt så lang tid til å elske mi viv
 234. Dobbelt så mange år med vener og sprit, ja
 235. Til å dele middag, og bli passe drita
 236. Med alle dei heite hippiane
 237. Som har alvar på ræva
 238. og sumarfuglar på tattane
 239. Om eg kanskje har deg fornærma
 240. Tenk på dette, ingenting er forandra.
 241. Det er like sannsynleg at me hoppar 10 minutt attende,
 242. som at eg har klart å endre dine tankar til det betre.
 243. Skriven og framført av Tim Minchin
 244. Regissert av DC Turner
 245. Produsert av Tracy King
 246. Figurdesign og animasjon av DC Turner
 247. Kamera og effektar: Ricky Earl, Fraser Davidson, DC Turner, Andrew Flatt
 248. Assisterande figuranimasjon: Ricky Earl, Kei Phillips, Ash Collins, Valentina Grasso, Betty Le Bon, Fraser Davidson
 249. Assisterande figurdesign: Kei Phillips, Ricky Earl, Diego Garcia, Betty Le Bon, Fraiser Davidson, Rachael King, Stuart Mason, Manu Roig
 250. Lyd: Milton Mermikedes, Bridget Merkimedes, Holley Gray, Matthias Simmons, Pete Clements
 251. Storyboards: Tracy King, Fraser Davidson, Ricky Earl, Joe Pavlo
 252. Med takk til: Sid Rodrigues, Rebecca Watson, Jane Goldman and family, Chris Blohm, Loretta King, Susan Turner
 253. Med takk til: Lyndsey Brown, Shella Livingston, Helen Jack, Chris Cox, Tom Milsom, Robin Ince
 254. © Storm Movie 2011 Alle rettigheiter reservert. stormmovie.net, timminchin.com, kershoot.com
 255. Non synchronisé
  Moderne kunst og ambisjonar