Vietnamese sous-titres

← Tony from Casa Tres Patios

Obtenir le code d’intégration
8 langues

Afficher la révision 1 créée 02/02/2015 par Dao Ngoc Hanh.

 1. Chào, Tony
 2. Non synchronisé
  Kể cho tôi về Casa Tres Patio. Nó được sinh ra như thế nào.
 3. Non synchronisé
  Bạn đã có ý tưởng gì, để tìm thấy nó.
 4. Non synchronisé
  - Casa Tres Patios hình thành từ năm 2006 và nó đầu tiên được xem như một không gian để tiến hành thí nghiệm, nơi các nghệ sĩ địa phương và sinh viên nghệ thuật có thể biểu diễn. Đơn giãn để khảo sát những vùng mà trước đây họ chưa có cơ hội tìm đến.
 5. Non synchronisé
  Vào năm 2006 chúng tôi có 6 giai đoạn
 6. Non synchronisé
  fff
 7. Non synchronisé
  ffff
 8. Non synchronisé
  ff
 9. Non synchronisé
  Sau đó hợp đồng hết hiệu lực, Tôi vãn ở đây
 10. Non synchronisé
  Và tôi quay trở về Mỹ.
 11. Non synchronisé
  Ỷ tưởng mở không gian cho các nghệ sĩ địa phương.
 12. Non synchronisé
  Song, đến năm 2007 Tôi mới tiếp cận được---
 13. Non synchronisé
  Và anh ấy bào tôi nếu tôi muốn quay trở lại
 14. Non synchronisé
  và sau đó có thể bắt đầu
 15. Non synchronisé
  mời các nghệ sĩ quốc tế cũng như các tạp chí
 16. Non synchronisé
  bởi họ lên kế hoạch cho các sự kiện lớn
 17. Non synchronisé
  Với động lực này, chúng tôi bắt đầu chương trình
 18. Non synchronisé
  và bắt đầu lớn phồng lên!
 19. Non synchronisé
  Khi chúng tôi thực hiện các bài giảng, các tiết học,
 20. Non synchronisé
  các cuộc trình diễn, những hoạt động khác xung quanh nghệ thuật
 21. Non synchronisé
  và đạt được các kết quả, chúng tôi tiếp tục trông mong
 22. Non synchronisé
  gây ảnh hương cho cộng đồng
 23. Non synchronisé
  chúng tôi quan sát nó khi chúng tôi giảng dạy và trình diến
 24. Non synchronisé
  và nó ngày càng hiệu quả hơn, chúng tôi gây ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng
 25. Non synchronisé
  vì thế cúng tôi bắt đầu điều tra nghiên cứu nhiều mặt của giáo dục nghệ thuật và tiềm năng
 26. Non synchronisé
  Sau khi có kết quả chúng tôi bắt đầu làm việc với đại dienj các nền văn hóa
 27. Non synchronisé
  để phát triển một chuổi trình diễn cho trẻ em và người trẻ tuối
 28. Non synchronisé
  sử dụng nghệ thuật trong câu hỏi