Albanian sous-titres

← Unë e kam harruar fjalëkalimin tim në Yahoo

Nëse ju e keni harruar fjalëkalimin tuaj, ju mund të e rivendosni atë. Kjo video ju tregon juve hap-pas-hapi përgjatë procesit të rivendosjes së fjalëkalimit.

Nëse ju ende keni problemi me qasje në llogarinë tuaj, ju lutem kontakoni Kujdesin e konsumatorëve të Yahoo në https://help.yahoo.com.

Obtenir le code d’intégration
10 langues

Afficher la révision 1 créée 11/02/2015 par Faton N..

 1. Unë e kam harruar fjalëkalimin!
 2. Filloni në cilëndo faqe të kyçjes në Yahoo
 3. Zgjedhni opsionin "I have a problem with my password"
 4. Shtypni Yahoo ID tuaj
 5. Nëse e shihni këtë faqe, shtypni kodin e sigurisë
 6. Zakonisht ne do të ju dërgojm informacionet për resetimin e fjalëkalimit në telefonin tuaj
 7. Ky opsion dërgon informacionet e fjalëkalimit në adresën elektronike alternative tuaj
 8. Nuk ke telefon ose adresë alternative? Përgjigjiuni pyetjeve sekrete
 9. Shtypni përgjigjien e parë
 10. Përgjigjiet tuaja duhet të përputhen plotësisht me informacionet në llogarinë tuaj, me përjashtim diferencat në shkrim
 11. Shtypni përgjigjien e dytë
 12. Shtypni fjalëkalimin e ri
 13. Fjalëkalimi juaj i ri duhet të jetë mes 8 dhe 32 karaktere i gjatë dhe nuk mund të jetë një karakter i vetëm që përsëritet
 14. Nuk mund të jetë i njëjtë me asnjë pjesë të emrit tuaj dhe nuk mund të jetë i ngjashëm me fjalëkalimin që e keni përdorur më parë
 15. Mos e përdorni një pjesë ose të gjithë nga fjalëkalimi i kaluar ose fjalëkalimin që e përdorni në faqe tjera!
 16. Shtypni përsëri fjalëkalimin tuaj të ri që të e konfirmoni
 17. Shtype këtu që të shohësh se çka jeni duke shkruar
 18. Nëse juve ende ju nevojitet ndihmë, shko te help.yahoo.com