Armenian sous-titres

← Բրունո Մարս- Ինչպես, որ կաս

Obtenir le code d’intégration
20 langues

Afficher la révision 3 créée 04/24/2017 par Utilisateur retiré.

 1. Օհ, Օհ, նրա աչքերը, աչքերը
  Ստիպում են աստղերին կորցնել իրենց փայլը

 2. Նրա մազերը, նրա մազերը
  Կատարյալ են առանց հարդարելու
 3. Նա այնքան գեղեցիկ է
  Եվ ես ասում եմ նրան ամեն օր

 4. Ես գիտեմ, գիտեմ, նա չի հավատում ինձ
 5. Եվ դա է, դա է
 6. Տխուր է մտածել, որ նա չի տեսնում նույնը
 7. Բայց նա միշտ հարցնում է, տեսքս լա՞վ է
  Ես ասում եմ
 8. Երբ տեսնում եմ քո դեմքը
  Ոչինչ չկա փոխելու
 9. դու ապշեցուցիչ ես
  Ինչպես, որ կաս
 10. Եվ երբ դու ժպտում ես

 11. Աշխարհը կանգ է առնում մի պահ, որովհետև
 12. դու ապշեցուցիչ ես
  Ինչպես, որ կաս
 13. Նրա շուրթերը, շուրթերը

 14. Կհամբուրեմ ողջ գիշեր, եթե թույլ տա
 15. Նրա ծիծաղը, ծիծաղը
 16. Նա ատում է, բայց ինձ համար սեքսուալ է
 17. Նա այնքան գեղեցիկ է
  նրան ամեն օր եմ ասում

 18. Օհ, դու գիտես, գիտես, գիտես
 19. Ես երբեք չեմ խնդրի քեզ փոխվել
 20. Եթե կատարյալ ես փնտրում
  Ուրեմն մնա ոնց կաս
 21. մի հոգնեցրու հարցնելով գեղեցիկ ես արդյոք
 22. Դու գիտես, ես կասեմ այո
 23. Երբ տեսնում եմ քո դեմքը
  Ոչինչ չկա փոխելու
 24. Որովհետև դու ապշեցուցիչ ես
 25. Ինչպես, որ կաս
 26. Եվ երբ դու ժպտում ես


 27. Աշխարհը կանգ է առնում մի պահ
 28. Որովհետև աղջիկ, դու ապշեցուցիչ ես
 29. Ինչպես, որ կաս
  Այո
 30. Ինչպես, որ կաս
  Ինչպես, որ կաս
 31. Աղջիկ, դու ապշեցուցիչ ես
 32. Ինչպես որ կաս
 33. Երբ տեսնում եմ քո դեմքը
 34. Ոչինչ չկա փոխելու
 35. Որովհետև դու ապշեցուցիչ ես
 36. Ինչպես, որ կաս
 37. Եվ երբ դու ժպտում ես
 38. Աշխարհը կանգ է առնում մի պահ
 39. Որովհետև աղջիկ, դու ապշեցուցիչ ես
 40. Ինչպես, որ կաս
 41. Այո