شح المياه في فلسطين .

Obtenir le code d’intégration
3 langues

<div style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-size: 12px; width: 555px;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td rowspan="2" valign="top" width="140"><div style="border: 1px solid #999999; margin: 0px 10px 5px 0px;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=sNLnL9oUzIc&amp;feature=youtube_gdata"><img alt="" src="http://i.ytimg.com/vi/sNLnL9oUzIc/default.jpg" /></a></div></td>
<td valign="top" width="256"><div style="font-size: 12px; font-weight: bold;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=sNLnL9oUzIc&amp;feature=youtube_gdata" style="font-size: 15px; font-weight: bold;">Water Shortage in Palestine</a>
<br /></div>
<div style="font-size: 12px; margin: 3px 0px;"><span>Voices4Change Country: Ramallah, Palestine Mentor: Farah Ahmad.</span></div></td>
<td style="font-size: 11px; line-height: 1.4em; padding-left: 20px; padding-top: 1px;" valign="top" width="146"><div><span style="color: #666666; font-size: 11px;">From:</span>
<a href="http://www.youtube.com/channel/UCjAl0rfxlfpx-UAU0P4_RgQ">Voices4Change</a></div>
<div><span style="color: #666666; font-size: 11px;">Views:</span>
0</div>
<div style="white-space: nowrap; text-align: left;"><img align="top" alt="" src="http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px;" /> <img align="top" alt="" src="http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px;" /> <img align="top" alt="" src="http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px;" /> <img align="top" alt="" src="http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px;" /> <img align="top" alt="" src="http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px;" /></div>
<div style="font-size: 11px;">0
<span style="color: #666666; font-size: 11px;">ratings</span></div></td></tr>
<tr><td><span style="color: #666666; font-size: 11px;">Time:</span>
<span style="color: #000000; font-size: 11px; font-weight: bold;">04:40</span></td>
<td style="font-size: 11px; padding-left: 20px;"><span style="color: #666666; font-size: 11px;">More in</span>
<a href="http://www.youtube.com/videos?c=27">Education</a></td></tr></tbody></table></div>