Filipino sous-titres

← A Socially Responsible Way to Internet

Obtenir le code d’intégration
18 langues

Afficher la révision 2 créée 09/24/2020 par enshantee.

  1. Gumugugol ka ng maraming
    oras sa paghihiwalay
  2. ng basura upang i-abono at i-recycle.

  3. Bakit hindi ka gumugol ng mas maiksi sa
    isang minuto sa pagpalit ng web browser?
  4. Firefox: Nakabubuti sa mga tao
  5. Mas madali kaysa sa basura.