Vietnamese sous-titres

← Thay đổi mật khẩu Yahoo trên thiết bị iOS

Một trong những điều tốt nhất để bảo vệ tài khoản Yahoo là thay đổi mật khẩu định kỳ. Video sẽ hướng dẫn bạn thực hiện đổi mật khẩu trên thiết bị iOs một cách dễ dàng.

Obtenir le code d’intégration
7 langues

Afficher la révision 5 créée 05/13/2015 par Nguyen Trang.

 1. Đổi mật khẩu Yahoo
  trên thiết bị iOS
 2. Bắt đầu với ứng dụng Yahoo
 3. Mở ứng dụng Yahoo
 4. Chạm mở thanh bên
 5. Kéo xuống cuối thanh bên
 6. Chọn "Account Info"
 7. Giờ bạn đang ở giao diện
  Thông tin cá nhân
 8. Chạm mở thanh bên
 9. Chọn "Account Security"
 10. Chọn "Change password"
  để đổi mật khẩu
 11. Nhập mật khẩu mới
 12. Mật khẩu phải dài
  từ 8 đến 32 ký tự
 13. Không được dùng một ký tự lặp lại
  và không gồm tên riêng hoặc tên Yahoo
 14. Mật khẩu cũ hay tương tự
  không thể sử dụng
 15. Không sử dụng mật khẩu
  bạn đã dùng ở trang khác!
 16. Nhập lại mật khẩu mới
 17. Chọn để xem nội dung nhập
 18. Thành công!
  Bạn đã đổi xong mật khẩu
 19. Đừng bao giờ tiết lộ
  mật khẩu cho bất kỳ ai!
 20. Sử dụng mật khẩu mới
  cho tất cả các ứng dụng Yahoo
 21. Nhớ cập nhật mật khẩu
  ở các ứng dụng Yahoo khác!