Albanian sous-titres

← Change your Yahoo password on your iOS device

Obtenir le code d’intégration
7 langues

Afficher la révision 1 créée 11/02/2015 par Faton N..

 1. Ndrysho fjalëkalimin e Yahoo në pajisjet iOS
 2. Fillo nga aplikacioni i Yahoo për telefon
 3. Hape aplikacionin e Yahoo
 4. Shtype për të hapur menynë anësore
 5. Shko në fund të menysë
 6. Shtyp Account Info
 7. Tani ju jeni në faqen e informacioneve personale
 8. Shtype të hapet menyja anësore
 9. Shtyp Account security
 10. Shtype Change password
 11. Shtyp fjalëkalimin e ri
 12. Fjalëkalimi juaj i ri duhet të jetë në mes 8 dhe 32 karaktereve i gjatë
 13. Nuk mund të jetë një karakter i njëjtë i përsëritur dhe nuk mund të ngjasoj me emrin tuaj ose me Yahoo ID tuaj
 14. Nuk mund të jetë i njëjtë ose i ngjashëm me fjalëkalimin që e keni përdorur më parë
 15. Mos e përdor fjalëkalimin e njëjtë që e keni përdorur në një faqe tjetër!
 16. Ri-shtypni fjalëkalimin tuaj të ri
 17. Shtype këtu që të shihni se çka jeni duke shtypur
 18. Sukses! Ju e keni ndryshuar fjalëkalimin tuaj
 19. Kurrë mos e shpërndani fjalëkalimin me askënd!
 20. Përdoreni fjalëkalimin tuaj të ri për të gjitha produktet e Yahoo
 21. Mos harroni të e freskoni fjalëkalimin tuaj në vendet e tjera ku është i ruajtur, si në aplikacionin në telefonin tuaj