Persian sous-titres

در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی در قبال اینترنت

مترجم: مهدی احمدی

Obtenir le code d’intégration
15 langues

Afficher la révision 1 créée 02/29/2020 par mahdi ahmadi.

  1. شما زمان زیادی را صرف استفاده از
    وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست می‌کنید.
  2. پس چرا کمتر از یک دقیقه برای
    تغییر مرورگرتان وقت نمی‌گذارید؟
  3. فایرفاکس: برای مردم خوب و
    راحت‌تر از دوچرخه