Retourner vers la vidéo

Thanh lọc dữ liệu: Máy tính | Firefox

 • 0:00 - 0:02
  - [Người dẫn] Chúng ta yêu máy tính,
 • 0:02 - 0:04
  từ máy tính bảng đến máy tính xách tay,
 • 0:04 - 0:06
  dường như với ta chúng không bao giờ đủ.
 • 0:06 - 0:08
  Nhưng bạn có từng nghĩ về
 • 0:08 - 0:10
  mức độ an toàn thông tin cá nhân của bạn
 • 0:10 - 0:12
  khi sử dụng các thiết bị cá nhân?
 • 0:12 - 0:14
  Đó là suy nghĩ của chúng tôi,
  không có ý phán xét.
 • 0:14 - 0:17
  Sau đây là bốn cách đơn giản
  bạn có thể làm hôm nay
 • 0:17 - 0:18
  để an toàn hơn khi trực tuyến.
 • 0:18 - 0:19
  Đầu tiên,
 • 0:19 - 0:22
  đã tới lúc dọn dẹp
  tài khoản email của bạn.
 • 0:22 - 0:24
  Bản scan hộ chiếu từ chuyến đi nước ngoài
  gần nhất của bạn
 • 0:24 - 0:26
  hay hóa đơn điện thoại hàng tháng
 • 0:26 - 0:27
  là mẩu thông tin hời
 • 0:27 - 0:30
  dễ khiến kẻ khác
  đánh cắp danh tính của bạn.
 • 0:30 - 0:31
  Hãy làm trống hộp thư đến.
 • 0:31 - 0:33
  Nếu bạn muốn lưu trữ thứ gì,
 • 0:33 - 0:34
  hãy tải nó xuống máy tính
 • 0:34 - 0:36
  và xóa nó khỏi tài khoản.
 • 0:36 - 0:38
  Đồng thời, đừng quên dọn sạch thùng rác.
 • 0:38 - 0:42
  Tiếp theo là chủ đề yêu thích
  của mọi người: mật khẩu.
 • 0:42 - 0:44
  Rà soát tất cả tài khoản của bạn
 • 0:44 - 0:46
  và bắt đầu dọn dẹp mật khẩu.
 • 0:46 - 0:50
  Việc thêm số 1 hoặc dấu chấm than
  vào mật khẩu cũ đáng tin cậy của bạn
 • 0:50 - 0:52
  không còn hữu dụng nữa.
 • 0:52 - 0:54
  Hãy nâng cấp thành mật khẩu khó hack hơn,
 • 0:54 - 0:57
  tức dãy ký tự dài, ngẫu nhiên và độc nhất.
 • 0:57 - 0:59
  Nếu việc đó nghe có vẻ quá sức,
 • 0:59 - 1:02
  hãy dùng ứng dụng quản lý mật khẩu
  như Firefox Lockwise.
 • 1:02 - 1:03
  Chỉ cần làm vậy, bùm,
 • 1:03 - 1:06
  nỗi lo quên mật khẩu lập tức biến mất.
 • 1:06 - 1:08
  Khi bạn đã bảo mật tài khoản của mình,
 • 1:08 - 1:10
  hãy cập nhật phần mềm của bạn
  trên mọi mặt.
 • 1:10 - 1:12
  Chọn chức năng nhắc nhở tôi vào ngày mai
 • 1:12 - 1:14
  sẽ không khiến
  các cửa sổ bật lên biến mất,
 • 1:14 - 1:16
  bạn biết mình là ai đấy.
 • 1:16 - 1:19
  Thêm nữa, việc cập nhật phần mềm,
  hệ điều hành
 • 1:19 - 1:22
  và trình duyệt sẽ bảo vệ bạn
  khỏi virus và mã độc.
 • 1:22 - 1:24
  Mẹo từ chuyên gia: dùng trình duyệt
 • 1:24 - 1:26
  có khả năng bảo vệ sự riêng tư của bạn.
 • 1:26 - 1:28
  Từ máy tính xách tay đến điện thoại,
 • 1:28 - 1:32
  Firefox mặc định bảo vệ bạn
  khỏi những nhà quảng cáo tọc mạch.
 • 1:32 - 1:34
  Khi ta chuyển từ màn hình này
  sang màn hình khác,
 • 1:34 - 1:37
  việc thanh lọc một chút
  đóng vai trò quan trọng
 • 1:37 - 1:41
  trong việc giữ cho các thiết bị của ta
  khỏe mạnh và thông tin cá nhân an toàn.
Titre:
Thanh lọc dữ liệu: Máy tính | Firefox
Description:

Yêu quý chiếc máy tính và quyền riêng tư cá nhân của bạn không mâu thuẫn nhau. Sau đây là bốn cách dễ dàng để đảm bảo an toàn trên các thiết bị yêu thích của bạn.

Xem thêm mẹo về Firefox Frontier tại: https://blog.mozilla.org/firefox/data-detox-computer/

Tải xuống Firefox tại: http://www.firefox.com
Đăng ký Firefox trên YouTube tại: http://www.youtube.com/firefox
Theo dõi Firefox trên Twitter tại: http://www.twitter.com/firefox
Theo dõi Firefox trên Instagram tại: http://www.instagram.com/firefox

plus » « moins
Langue de la vidéo:
English
Équipe:
Mozilla
Projet :
Privacy & Policy
Durée:
01:45

sous-titres en Vietnamese

Révisions Comparer les révisions