Retourner vers la vidéo

Jesyon enfòmasyon: Enfòmatik | Firefox

 • 0:00 - 0:02
  - [Naratè a] Nou renmen òdinatè,
 • 0:02 - 0:04
  kit se tablèt nou, kit se laptòp nou,
 • 0:04 - 0:06
  se kòmsi nou pa janm bouke ak yo.
 • 0:06 - 0:08
  Men, èske w te janm reflechi
 • 0:08 - 0:10
  sou sekirite enfòmasyon pèsonèl ou
 • 0:10 - 0:12
  lè w ap itilize aparèy sa yo?
 • 0:12 - 0:14
  Se sa n te panse, pa gen pwoblèm.
 • 0:14 - 0:17
  Men kat bagay byen fasil ou ka fè jodi a
 • 0:17 - 0:18
  pou w evite danje sou Entènèt.
 • 0:18 - 0:19
  Toudabò,
 • 0:19 - 0:22
  w ap bezwen netwaye kont imel ou.
 • 0:22 - 0:24
  Sonje lè w t al aletranje
  ou te chanje modpas ou.
 • 0:24 - 0:25
  E sonje bòdwo telefòn ou
 • 0:25 - 0:27
  gen anpil enfòmasyon sou ou
 • 0:27 - 0:30
  ki ka fè l pi fasil pou yon moun
  vòlè idantite w.
 • 0:30 - 0:31
  Efase tout imel sou kont ou.
 • 0:31 - 0:33
  Si w vle konsève yon imel,
 • 0:33 - 0:34
  mete l sou òdinatè w,
 • 0:34 - 0:36
  epi efase l sou kont imel ou.
 • 0:36 - 0:38
  Pa bliye vide poubèl la tou.
 • 0:38 - 0:42
  Apre sa, tout moun
  renmen pale de modpas.
 • 0:42 - 0:44
  Al sou tout kont ou yo,
 • 0:44 - 0:46
  epi revize tout modpas ou yo.
 • 0:46 - 0:50
  Si w jis ajoute 1 oswa yon pwen
  eksklamasyon nan modpas ou,
 • 0:50 - 0:52
  sa pap vrèman fè yon diferans.
 • 0:52 - 0:53
  Fè modpas ki pi difisil,
 • 0:54 - 0:57
  ki long, ra, espesyal.
 • 0:57 - 0:59
  Si sa parèt difisil pou ou,
 • 0:59 - 1:02
  aplikasyon kòm
  Firefox Lockwise ka ede w.
 • 1:02 - 1:03
  Se tout sa w gen pou w fè,
 • 1:03 - 1:06
  epi w mèt bliye bouton "bliye modpas" la.
 • 1:06 - 1:08
  Yonfwa kont ou yo vin an sekirite,
 • 1:08 - 1:10
  met aplikasyon an ajou sou tout aparèy yo.
 • 1:10 - 1:12
  Si w klike sou raple m demen,
 • 1:12 - 1:14
  sa pap fè pòpòp yo disparèt pou sa,
 • 1:14 - 1:16
  ou konnen ou pap bezwen yo.
 • 1:16 - 1:19
  Fè mizajou sou aplikasyon yo,
  sou sistèm operatif la,
 • 1:19 - 1:22
  e sou navigatè w la, sa ap
  pwoteje òdinatè w kont viris.
 • 1:22 - 1:24
  Pwofesyonèl yo chwazi yon navigatè
 • 1:24 - 1:26
  ki tou pwoteje privasite yo.
 • 1:26 - 1:28
  Kit se laptòp, kit se telefòn,
 • 1:28 - 1:32
  Firefox tou pwoteje w kont
  piblisite k ap fè bri.
 • 1:32 - 1:34
  Lè n ap itilize aparèy nou yo,
 • 1:34 - 1:37
  yon ti netwayaj ap byen ede nou
 • 1:37 - 1:41
  pwoteje aparèy nou yo e pwoteje
  enfòmasyon pèsonèl nou yo.
Titre:
Jesyon enfòmasyon: Enfòmatik | Firefox
Description:

Lanmou w pou òdinatè w ak lanmou w pou privasite w konn bay pwoblèm. Men kat fason byen fasil ou ka pwoteje tèt ou ak aparèy ou yo.

W ap jwenn plis enfòmasyon sou Firefox Frontier: https://blog.mozilla.org/firefox/data-detox-computer/

Telechaje Firefox sou http://www.firefox.com
Enskri sou Firefox sou YouTube nan http://www.youtube.com/firefox
Suiv Firefox sou Twitter nan http://www.twitter.com/firefox
Suiv Firefox sou Instagram nan http://www.instagram.com/firefox

plus » « moins
Langue de la vidéo:
English
Équipe:
Mozilla
Projet :
Privacy & Policy
Durée:
01:45

sous-titres en Creole, Haitian

Révisions Comparer les révisions