Hebrew sous-titres

Video of children describing what the Syrian army has done`

Obtenir le code d’intégration
10 langues

Afficher la révision 3 créée 03/08/2021 par Zeeva Livshitz.

 1. מה קרה?
 2. ספר לו.
 3. איפה אתה גר?
 4. בעיר
 5. בסרר, מה קרה?
 6. תראו את זה, הם היו זורקים את זה על אנשים
 7. מה עשיתם שהממשלה עשתה לכם את זה?
 8. לא עשינו כלום, לא עשינו להם כלום.
 9. הם נכנסו לבית הספר והתחילו להרוס הכל.
 10. הם לקחו ספרים ואת הקוראן
 11. ובמסדרון היה ציוד רפואי
 12. האם פחדתם?
 13. כמובן שפחדנו
 14. הם הגיעו אלינו עם טנקים
 15. הכל בגלל הבוגד, בשאר
 16. הם כתבו "אנו תומכים בבשאר"
 17. אבל לא כולנו איתו
 18. למה אתם לא איתו?
 19. לא כולנו איתו
 20. האם זה בגלל מה שהוא עשה
 21. כן בגלל מה שהוא עשה
 22. הם נכנסים לבתים של אנשים
 23. הם הורגים ושודדים
 24. האם אתה בטוח?
 25. כן, בטח
 26. הם גנבו זהב וכל מיני דברים ..
 27. הם גנבו שווי של 17 מיליון מבתים של אנשים.
 28. הם מחפשים בבתים בלילה,
  כשחיפושי לילה אינם מותרים.
 29. כן, הם באים בלילה. וגונבים חפצים של אנשים.

 30. הם שרפו שתי מכוניות.
 31. אם הם היו יכולים להפגיז אותנו
  ממטוסים, הם היו עושים את זה
 32. אבל ישראל לא תיתן להם מטוסים
 33. אז הם משתמשים בטנקים שלהם במקום
 34. שימרו על עצמכם.