Retourner vers la vidéo

המשפחה של דורותי משוחחת עם אל ג'זירה

 • 0:00 - 0:05
  (מקור: טלוויזיה אל-ג'זירה)
  זוהי דורתי פרוואז בעבודה בחדר החדשות בדוחא
 • 0:05 - 0:06
  לאל-ג'זירה באנגלית
 • 0:06 - 0:07
  היא עיתונאית מנוסה
 • 0:07 - 0:11
  שהצטרפה לרשת ב -2010
 • 0:11 - 0:12
  שום דבר לא נשמע מדורותי
 • 0:12 - 0:14
  מאז הגעתה לשדה התעופה בדמשק
 • 0:14 - 0:17
  בסוריה, ב- 29 באפריל
 • 0:17 - 0:18
  כדי לסקר את ההפגנות
 • 0:18 - 0:19
  הפרו-דמוקרטיות במדינה
 • 0:19 - 0:22
  לא היה לנו קשר עם דורתי
 • 0:22 - 0:24
  במשך יותר משבועיים
 • 0:24 - 0:26
  אף מילה. היא לא דיברה עם אל ג'זירה
 • 0:26 - 0:28
  היא לא דיברה עם אף אחד מחבריה
 • 0:28 - 0:31
  עם מישהו מעמיתיה, או בוודאי איתי
 • 0:31 - 0:32
  או כל אחד אחר מבני משפחתה
 • 0:33 - 0:34
  היו דיווחים סותרים
 • 0:34 - 0:36
  מהרשויות הסוריות
 • 0:36 - 0:38
  על מה שקרה לדורותי
 • 0:38 - 0:40
  במקור, הם אישרו את הגעתה לדמשק
 • 0:40 - 0:42
  ואמרו שהיא מוחזקת במעצר,
 • 0:43 - 0:45
  ואז, כמה ימים אחר כך
 • 0:45 - 0:47
  בכירים סורים יצאו ואמרו
 • 0:47 - 0:48
  שהם גירשו אותה לאיראן
 • 0:48 - 0:50
  בת ברית קרובה של סוריה.
 • 0:50 - 0:52
  האב האיראני של דורותי אמר
 • 0:52 - 0:55
  שזו התקדמות מבורכת
 • 0:55 - 0:57
  הפעם הראשונה ששמעתי (עליה)
  הייתה לפני שבועיים
 • 0:57 - 1:00
  בשבת, מוקדם בבוקר
 • 1:00 - 1:02
  שהיא נעדרת
 • 1:02 - 1:04
  שזה הרבה יותר חמור
 • 1:04 - 1:07
  מאשר (החדשות) שהיא מוחזקת במעצר.
 • 1:07 - 1:09
  והלב שלי צנח
 • 1:09 - 1:11
  הייתי מחוץ לעצמי.
 • 1:11 - 1:15
  מאוחר יותר כשהגיעה הידיעה שהיא
 • 1:15 - 1:18
  נשלחה לאיראן, הייתי הרבה יותר רגוע
 • 1:18 - 1:23
  ממה שהייתי אחרי ששמעתי שהיא נעדרת.
 • 1:23 - 1:26
  ואני מקווה שהאיראנים יתייחסו אליה
 • 1:26 - 1:29
  בהגינות ובכבוד.
 • 1:29 - 1:35
  ... ורחמים וחמלה.
 • 1:35 - 1:38
  דורותי מחזיקה באזרחות
 • 1:38 - 1:40
  איראנית, קנדית ואמריקאית.
 • 1:40 - 1:42
  תמונה זו מראה אותה מניפה את דגל איראן
 • 1:42 - 1:44
  במהלך משחק כדורגל בין איראן לעיראק
 • 1:44 - 1:46
  בדוחא.
 • 1:46 - 1:48
  ממשלת איראן לא אישרה
 • 1:48 - 1:49
  שהיא נמצאת במדינה
 • 1:49 - 1:51
  אבל סוריה אומרת שדיפלומטים איראניים
 • 1:51 - 1:53
  היו מעורבים בתיק.
 • 1:53 - 1:55
  בהצהרה על גירושה
 • 1:55 - 1:57
  שגרירות סוריה בוושינגטון
 • 1:57 - 2:00
  אמרה, "בראשון במאי גב' פרוואז
 • 2:00 - 2:02
  לוותה על ידי הקונסול האיראני
 • 2:02 - 2:04
  לטיסה 7905 של כספיאן איירליינס,
 • 2:04 - 2:07
  לטהרן
 • 2:07 - 2:10
  פרד פרוואז אומר כי לאיראן אין כל עילה
 • 2:10 - 2:11
  לעצור את בתו
 • 2:11 - 2:13
  איראן לא יכולה להאשים אותה
 • 2:13 - 2:16
  בגין כניסה בלתי חוקית לסוריה
 • 2:16 - 2:20
  אז מבחינת האיראנים,
 • 2:20 - 2:22
  אין נגדה שום אישום.
 • 2:22 - 2:25
  יש קמפיין בינלאומי
 • 2:25 - 2:27
  ליצור קשר עם דורותי
 • 2:27 - 2:28
  קנדה אומרת שזה מעסיק
 • 2:28 - 2:30
  את שלטונות איראן וסוריה
 • 2:30 - 2:32
  בדרגים גבוהים, כדי לנסות
  להשיג
 • 2:32 - 2:34
  מידע נוסף.
 • 2:34 - 2:36
  למעלה מ 1300 אנשים הצטרפו
 • 2:36 - 2:39
  לדף פייסבוק שהקימו חבריה ובני משפחתה
 • 2:39 - 2:41
  והם דואגים נואשות
 • 2:41 - 2:42
  לשלומה.
 • 2:42 - 2:43
  וגם, ניתוק הקשר
 • 2:43 - 2:45
  נעשה קשה יותר ויותר
 • 2:45 - 2:46
  לאלה שהכי קרובים אליה.
 • 2:46 - 2:48
  כל יום שעובר
 • 2:48 - 2:50
  הוא אירוע משמעותי
 • 2:50 - 2:53
  ואנחנו רק רוצים נואשות לשמוע
 • 2:53 - 2:56
  שדורותי בסדר.
 • 2:56 - 2:59
  הסביבה הגיאו-פוליטית מסובכת מאוד
 • 2:59 - 3:02
  ואני מבין את זה
 • 3:02 - 3:03
  ואיני מטיל דופי באף אחד
 • 3:03 - 3:07
  אבל מערכת היחסים שלי עם דורותי פשוטה מאוד
 • 3:07 - 3:10
  ואני יודע שאנשים יכולים להבין
 • 3:10 - 3:11
  את אהבתי אליה.
 • 3:11 - 3:12
  אני עומד להינשא לה,
 • 3:12 - 3:16
  ואני חייב לדבר איתה.
Titre:
המשפחה של דורותי משוחחת עם אל ג'זירה
Description:

עיתונאית אל-ג'זירה, דורותי פרוואז, נעדרת מאז 29 באפריל, כשנסעה לסוריה כדי לדווח על ההתקוממות שם.

היו דיווחים סותרים על מה שקרה לה. הרשויות הסוריות אמרו תחילה שהיא מוחזקת בדמשק, אולם בהמשך אמרו גורמים סוריים שגירשו אותה לאיראן.

אביה של דורותי, פרד פרוואז, וטוד בארקר, ארוסה, שוחחו עם אל ג'זירה ואמרו שהם מקווים שמתייחסים אליה "בכבוד, ברחמים ובחמלה".

plus » « moins
Langue de la vidéo:
English
Équipe:
Al Jazeera
Durée:
03:16

sous-titres en Hebrew

Révisions Comparer les révisions