Return to Video

Thời gian đi mượn

 • 0:14 - 0:18
  (gió hú)
 • 0:20 - 0:25
  (tiếng thở dốc)
 • 0:27 - 0:29
  Đứng lại!
 • 0:29 - 0:31
  (tiếng loảng xoảng của kim loại)
 • 0:32 - 0:33
  (tiếng ngựa hí)
 • 0:35 - 0:37
  Cậu làm được.
 • 0:40 - 0:44
  THỜI GIAN ĐI MƯỢN
Titulua:
Thời gian đi mượn
Deskribapena:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:45
hongngoc99vn edited Vietnamera subtitles for Borrowed Time
Trang Tran edited Vietnamera subtitles for Borrowed Time
Trang Tran edited Vietnamera subtitles for Borrowed Time

Vietnamese subtitles

Berrikuspenak Compare revisions