Mordekaiser Bàn Tay Chết Chóc - E

Title:
Mordekaiser Bàn Tay Chết Chóc - E
Description:

Nội tại: Mordekaiser được tăng 5% xuyên kháng phép và tăng theo cấp độ

Kích hoạt: Mordekaiser kéo kẻ địch trong một vùng chỉ định lại gần bản thân, gây 80 (+60% SMPT) sát thương phép

more » « less
Duration:
0:05
Format: Youtube Primary Original Synced