Return to Video

OJ77T1 V ENG Subtitle Preview

 • 0:29 - 0:33
  Ik weet niet precies hoe ik deze
  lezingen moet beginnen.
 • 0:41 - 0:48
  Omdat er zes lezingen en
  zeven discussies zullen zijn
 • 0:50 - 0:55
  wil ik erop wijzen, als het mag,
 • 0:58 - 1:07
  dat we samen over
  onze problemen gaan nadenken.
 • 1:08 - 1:14
  We gaan ons verstand gebruiken,
  helder denken,
 • 1:15 - 1:24
  en geen aanmatigende
  opvattingen, standpunten, oordelen,
 • 1:25 - 1:30
  of wat voor conclusie dan ook.
 • 1:34 - 1:37
  En daarom wordt het vrij serieus.
 • 1:41 - 1:43
  Het is geen amusement,
 • 1:44 - 1:49
  een ochtend vrij of een middag,
  zaterdag en zondag,
 • 1:50 - 2:00
  maar meer een serieuze bijeenkomst
  om heel intens stil te staan
 • 2:00 - 2:07
  bij de vele menselijke conflicten, problemen,
  zorgen, genoegens, angsten,
 • 2:08 - 2:12
  en de aard van meditatie en zo.
 • 2:12 - 2:17
  We gaan op al deze onderwerpen in,
  op al deze zaken.
 • 2:17 - 2:20
  Maar eerst wil ik er graag op wijzen,
  als het mag,
 • 2:21 - 2:25
  dat de spreker je van niets
  wil overtuigen.
 • 2:26 - 2:28
  Neem dat alsjeblieft aan.
 • 2:30 - 2:34
  Hij is je niet aan het overhalen
  om zijn lijn van denken te volgen.
 • 2:34 - 2:36
  Nogmaals: neem dat alsjeblieft aan.
 • 2:37 - 2:43
  Hij biedt geen
  bepaald soort ideologieën aan,
 • 2:44 - 2:47
  noch overtuigingen, noch conclusies,
 • 2:48 - 2:51
  omdat die de wereld verdeeld hebben,
 • 2:51 - 2:55
  de mensen, de een tegenover de ander.
 • 2:57 - 3:01
  Dus we houden ons op geen enkele manier
  met dit soort zaken bezig,
 • 3:02 - 3:08
  geen overtuiging, conclusie,
  standpunten of oordelen.
 • 3:10 - 3:16
  Maar we gaan samen,
  en we bedoelen samen,
 • 3:17 - 3:26
  jij en de spreker,
  voorzichtig, objectief,
 • 3:29 - 3:32
  kijken naar wat er om ons heen gebeurt,
 • 3:32 - 3:39
  niet romantisch, niet sentimenteel,
  maar alleen observeren,
 • 3:40 - 3:46
  zonder enige conclusie,
  zonder een standpunt te verkondigen,
 • 3:46 - 3:56
  maar alleen samen kijken en redeneren,
  samen nadenken.
 • 3:56 - 4:02
  En ik denk dat het heel belangrijk is
  om dat woordje 'samen' te begrijpen.
 • 4:07 - 4:13
  De meesten van ons zijn gewend
  om naar dit soort bijeenkomsten te gaan
 • 4:15 - 4:23
  om te accepteren wat de spreker zegt
  of om het te verwerpen,
 • 4:23 - 4:28
  het ene standpunt of idee
  tegenover het andere,
 • 4:29 - 4:38
  of om je te overtuigen,
  door slim te argumenteren,
 • 4:39 - 4:44
  om te volgen of accepteren wat hij zegt.
 • 4:45 - 4:52
  En daarom denken we samen na
  over deze problemen,
 • 4:52 - 4:54
  dit met elkaar delend.
 • 4:57 - 5:01
  Dit is echt heel belangrijk
  om te begrijpen,
 • 5:01 - 5:03
  als ik verder mag,
 • 5:04 - 5:11
  omdat je de neiging hebt om te luisteren
  alsof iemand daar aan het praten is,
 • 5:11 - 5:16
  en jij het langs je neus weg
  aanneemt of verwerpt.
 • 5:16 - 5:21
  Dat lijkt me dus
  jouw verantwoordelijkheid,
 • 5:22 - 5:24
  in de zin van
 • 5:24 - 5:34
  dat je je voorneemt, serieus,
  om samen na te denken,
 • 5:34 - 5:41
  om de precieze, ware oplossingen
  te vinden voor deze problemen
 • 5:41 - 5:46
  waardoor wij mensen gekweld worden.
 • 5:48 - 5:53
  Dat vraagt dus van ieder van ons
 • 5:54 - 6:03
  die manier van redeneren,
 • 6:03 - 6:12
  de vaardigheid om logisch te denken,
  verstandig, volledig,
 • 6:12 - 6:15
  wordt enorm belangrijk.
 • 6:16 - 6:24
  We neigen ernaar te denken dat elk product
  van redeneren, helder denken,
 • 6:24 - 6:32
  te intellectueel is en, daarom,
  niet voor ieder van ons bestemd.
 • 6:33 - 6:43
  Daarentegen denk ik dat als we samen
  kunnen denken, waarnemen, redeneren,
 • 6:43 - 6:52
  terwijl we onze persoonlijke conclusies,
  standpunten, evaluaties opzijzetten,
 • 6:52 - 6:56
  wat ons wel of niet aanstaat,
 • 6:56 - 6:59
  waar we ons toe aangetrokken voelen en zo,
 • 6:59 - 7:03
  als we al die dingen opzij kunnen zetten,
 • 7:03 - 7:12
  en samen kunnen nadenken,
  grondig, verstandig,
 • 7:13 - 7:18
  te weten objectief, volledig,
 • 7:18 - 7:29
  dan, denk ik, zullen we onszelf
  grondig kunnen transformeren.
 • 7:33 - 7:38
  Want wanneer je de wereld over gaat,
  zoals de spreker doet,
 • 7:38 - 7:42
  van India, Europa en hier,
 • 7:44 - 7:55
  dan zie je enorm leed, oorlogen, geweld,
 • 7:57 - 8:06
  allerlei stommiteiten,
  terrorisme, moorden, drugs.
 • 8:06 - 8:09
  Jullie weten net zo goed als ik
  wat er gebeurt.
 • 8:11 - 8:19
  En we accepteren deze zaken
  alsof ze onvermijdelijk zijn.
 • 8:21 - 8:27
  En, omdat de meesten van ons
  traditiegetrouw zijn,
 • 8:30 - 8:38
  aanvaarden we deze dingen
  heel vanzelfsprekend en makkelijk.
 • 8:38 - 8:41
  Of we komen ertegen in opstand.
 • 8:45 - 8:49
  Maar die opstand is een reactie,
 • 8:49 - 8:56
  zoals communisme een reactie is tegen
  kapitalisme, of fascisme.
 • 8:57 - 9:07
  Nu, zonder opstand,
  zonder ergens tegenin te gaan,
 • 9:07 - 9:10
  en onze eigen kleine groep
  of communes te vormen,
 • 9:10 - 9:15
  or een bepaalde goeroe te volgen,
  of een andere,
 • 9:16 - 9:18
  uit India, of uit dit land,
 • 9:20 - 9:27
  en ze komen over de hele wereld als
  paddestoelen uit de grond, die goeroes,
 • 9:29 - 9:31
  jammergenoeg.
 • 9:32 - 9:40
  Maar, als we dat zouden kunnen, zonder
  enige vorm van autoriteit te accepteren,
 • 9:46 - 9:50
  omdat er in spirituele zaken
  geen autoriteit bestaat,
 • 9:51 - 9:57
  er is geen goeroe, er is geen priester,
  er zijn geen straffen.
 • 9:59 - 10:01
  Dit is belangrijk om te begrijpen
 • 10:01 - 10:03
  wanneer we samen
 • 10:04 - 10:10
  ingaan op al deze problemen
  die wij mensen gehad hebben,
 • 10:10 - 10:15
  al eeuwen en eeuwen,
  generatie na generatie.
 • 10:16 - 10:24
  Dus als ik er om te beginnen op
  mag wijzen dat er hier geen autoriteit is.
 • 10:28 - 10:33
  Wij zijn vrienden,
  twee vrienden, die samen spreken
 • 10:33 - 10:41
  over onze conflicten, onze onzekerheden,
  ons geploeter,
 • 10:41 - 10:47
  de zaken waar wij als mensen
  mee te maken krijgen in ons leven,
 • 10:47 - 10:54
  en beëindigen met de dood,
  zonder te begrijpen waar het over gaat,
 • 10:54 - 10:58
  of ons wijden aan een bepaald soort actie,
  denkend dat het de oplossing is
 • 10:58 - 11:05
  voor al onze menselijke conflicten en
  lijden en angsten.
 • 11:06 - 11:12
  Wanneer dat helder en duidelijk
  begrepen is,
 • 11:12 - 11:20
  dat er geen autoriteit is...
  de spreker heeft geen enkele autoriteit,
 • 11:21 - 11:24
  ook al zit hij op een podium,
 • 11:24 - 11:30
  want dat is alleen maar voor het gemak,
  zodat we elkaar allemaal kunnen zien.
 • 11:30 - 11:36
  Maar een beetje hoogte verleent hem
  geen autoriteit.
 • 11:37 - 11:41
  Dicht hem dus geen autoriteit toe,
 • 11:42 - 11:45
  verleen hem dat niet, geef hem dat niet.
 • 11:46 - 11:55
  En ik meen dit heel oprecht,
  want in psychologische zaken
 • 11:55 - 12:00
  die we samen heel intens
  gaan onderzoeken,
 • 12:01 - 12:09
  bestaat er geen autoriteit,
  of het nu de Europese psychologen zijn
 • 12:09 - 12:12
  of de moderne psychologen
 • 12:12 - 12:19
  of de goeroes of de boeken,
  of de redders, oud of modern,
 • 12:20 - 12:25
  autoriteit accepteren in dat
  veld van de psychologie,
 • 12:25 - 12:32
  is helderheid opgeven,
  helder denken, logica,
 • 12:33 - 12:38
  geestelijk gezond zijn en, zodoende, heel.
 • 12:38 - 12:44
  Het woord 'heel' houdt in
  een goede gezondheid hebben,
 • 12:45 - 12:53
  geestelijke gezondheid,
  en houdt ook houdt ook heiligheid in.
 • 12:53 - 12:58
  Dus, wanneer we het woord
  'heel', holistisch, gebruiken
 • 12:58 - 13:04
  omvat het dat alles -
  gezondheid, wijsheid, helderheid,
 • 13:04 - 13:08
  en dat wat heilig is, compleet.
 • 13:12 - 13:17
  Dus, zoals we zeiden,
  in het veld van de psychologie,
 • 13:17 - 13:19
  omdat er geen autoriteit bestaat,
 • 13:20 - 13:28
  schuiven we alles terzijde
  wat mensen ons verteld hebben
 • 13:28 - 13:32
  - als je dat kan -
  wat heel moeilijk is,
 • 13:32 - 13:39
  en onderzoeken we, stap voor stap,
  ook weer, als we dat kunnen,
 • 13:39 - 13:46
  het enorme probleem van het bestaan,
  van ons dagelijks leven.
 • 13:49 - 13:54
  Psychologisch gezien,
  van binnen,
 • 13:58 - 14:07
  zijn wij mensen, waar we ook zijn,
  de wereld, psychologisch gezien.
 • 14:08 - 14:15
  Wij zijn de wereld,
  de wereld ben ik en ik ben de wereld.
 • 14:16 - 14:22
 • 14:23 - 14:28
 • 14:29 - 14:36
 • 14:36 - 14:40
 • 14:40 - 14:43
 • 14:43 - 14:48
 • 14:48 - 14:59
 • 14:59 - 15:06
 • 15:08 - 15:12
 • 15:12 - 15:15
 • 15:18 - 15:23
 • 15:23 - 15:26
 • 15:26 - 15:33
 • 15:33 - 15:41
 • 15:41 - 15:44
 • 15:45 - 15:48
 • 15:50 - 15:55
 • 15:56 - 15:59
 • 16:00 - 16:05
 • 16:06 - 16:14
 • 16:14 - 16:22
 • 16:23 - 16:26
 • 16:26 - 16:33
 • 16:34 - 16:38
 • 16:39 - 16:42
 • 16:42 - 16:51
 • 16:54 - 16:59
 • 17:00 - 17:03
 • 17:04 - 17:14
 • 17:16 - 17:26
 • 17:28 - 17:37
 • 17:37 - 17:41
 • 17:41 - 17:48
 • 17:48 - 17:52
 • 17:52 - 17:58
 • 18:01 - 18:04
 • 18:04 - 18:08
 • 18:08 - 18:11
 • 18:11 - 18:15
 • 18:15 - 18:17
 • 18:20 - 18:27
 • 18:28 - 18:33
 • 18:33 - 18:36
 • 18:38 - 18:42
 • 18:42 - 18:48
 • 18:48 - 18:51
 • 18:51 - 18:56
 • 18:56 - 18:59
 • 18:59 - 19:03
 • 19:04 - 19:12
 • 19:12 - 19:15
 • 19:15 - 19:22
 • 19:22 - 19:28
 • 19:29 - 19:37
 • 19:37 - 19:41
 • 19:41 - 19:47
 • 19:50 - 19:55
 • 19:58 - 20:05
 • 20:08 - 20:12
 • 20:13 - 20:16
 • 20:16 - 20:26
 • 20:26 - 20:31
 • 20:31 - 20:34
 • 20:34 - 20:40
 • 20:40 - 20:45
 • 20:45 - 20:49
 • 20:49 - 20:52
 • 20:52 - 20:59
 • 20:59 - 21:03
 • 21:08 - 21:17
 • 21:20 - 21:27
 • 21:28 - 21:36
 • 21:36 - 21:42
 • 21:43 - 21:46
 • 21:48 - 21:54
 • 21:56 - 22:00
 • 22:03 - 22:11
 • 22:11 - 22:14
 • 22:14 - 22:17
 • 22:18 - 22:21
 • 22:22 - 22:24
 • 22:29 - 22:34
 • 22:34 - 22:39
 • 22:40 - 22:45
 • 22:46 - 22:49
 • 22:50 - 23:00
 • 23:00 - 23:04
 • 23:06 - 23:10
 • 23:12 - 23:16
 • 23:18 - 23:26
 • 23:26 - 23:34
 • 23:34 - 23:39
 • 23:42 - 23:44
 • 23:47 - 23:52
 • 23:53 - 24:02
 • 24:07 - 24:11
 • 24:11 - 24:18
 • 24:20 - 24:26
 • 24:26 - 24:30
 • 24:32 - 24:41
 • 24:41 - 24:45
 • 24:45 - 24:47
 • 24:48 - 24:53
 • 24:53 - 24:57
 • 25:02 - 25:12
 • 25:14 - 25:19
 • 25:21 - 25:25
 • 25:25 - 25:29
 • 25:36 - 25:41
 • 25:42 - 25:48
 • 25:49 - 25:54
 • 25:56 - 25:58
 • 25:58 - 26:02
 • 26:05 - 26:12
 • 26:13 - 26:19
 • 26:24 - 26:32
 • 26:32 - 26:35
 • 26:37 - 26:43
 • 26:43 - 26:49
 • 26:52 - 26:54
 • 26:55 - 27:01
 • 27:09 - 27:16
 • 27:16 - 27:24
 • 27:24 - 27:29
 • 27:33 - 27:37
 • 27:37 - 27:39
 • 27:42 - 27:48
 • 27:48 - 27:54
 • 28:00 - 28:07
 • 28:09 - 28:13
 • 28:15 - 28:21
 • 28:22 - 28:27
 • 28:28 - 28:32
 • 28:34 - 28:40
 • 28:40 - 28:45
 • 28:45 - 28:48
 • 28:49 - 28:52
 • 28:52 - 28:58
 • 28:58 - 29:02
 • 29:04 - 29:05
 • 29:07 - 29:13
 • 29:13 - 29:22
 • 29:23 - 29:30
 • 29:30 - 29:39
 • 29:39 - 29:44
 • 29:47 - 29:52
 • 29:52 - 29:55
 • 30:07 - 30:12
 • 30:14 - 30:19
 • 30:19 - 30:22
 • 30:23 - 30:27
 • 30:27 - 30:32
 • 30:35 - 30:40
 • 30:41 - 30:47
 • 30:48 - 30:54
 • 30:54 - 30:58
 • 30:58 - 31:02
 • 31:03 - 31:05
 • 31:06 - 31:10
 • 31:16 - 31:24
 • 31:31 - 31:40
 • 31:42 - 31:45
 • 31:45 - 31:51
 • 31:54 - 32:06
 • 32:06 - 32:12
 • 32:12 - 32:15
 • 32:16 - 32:25
 • 32:25 - 32:31
 • 32:32 - 32:36
 • 32:41 - 32:49
 • 32:49 - 32:55
 • 32:55 - 33:00
 • 33:02 - 33:05
 • 33:05 - 33:09
 • 33:09 - 33:12
 • 33:13 - 33:21
 • 33:23 - 33:27
 • 33:28 - 33:40
 • 33:43 - 33:50
 • 33:52 - 33:57
 • 34:00 - 34:04
 • 34:05 - 34:09
 • 34:09 - 34:15
 • 34:16 - 34:24
 • 34:24 - 34:29
 • 34:30 - 34:37
 • 34:37 - 34:43
 • 34:43 - 34:51
 • 34:53 - 34:57
 • 34:57 - 35:03
 • 35:03 - 35:07
 • 35:07 - 35:12
 • 35:13 - 35:16
 • 35:16 - 35:20
 • 35:21 - 35:24
 • 35:27 - 35:30
 • 35:30 - 35:36
 • 35:36 - 35:41
 • 35:41 - 35:46
 • 35:48 - 36:02
 • 36:03 - 36:07
 • 36:07 - 36:10
 • 36:10 - 36:14
 • 36:15 - 36:22
 • 36:24 - 36:28
 • 36:33 - 36:40
 • 36:40 - 36:42
 • 36:42 - 36:46
 • 36:46 - 36:51
 • 36:51 - 36:53
 • 36:53 - 36:57
 • 36:57 - 37:02
 • 37:10 - 37:20
 • 37:20 - 37:31
 • 37:31 - 37:41
 • 37:42 - 37:45
 • 37:46 - 37:50
 • 37:52 - 37:55
 • 37:56 - 38:01
 • 38:03 - 38:09
 • 38:10 - 38:17
 • 38:20 - 38:21
 • 38:22 - 38:28
 • 38:28 - 38:30
 • 38:30 - 38:36
 • 38:38 - 38:40
 • 38:42 - 38:49
 • 38:49 - 38:53
 • 38:56 - 39:00
 • 39:00 - 39:02
 • 39:02 - 39:05
 • 39:06 - 39:08
 • 39:12 - 39:16
 • 39:16 - 39:20
 • 39:20 - 39:22
 • 39:25 - 39:30
 • 39:33 - 39:35
 • 39:37 - 39:44
 • 39:45 - 39:49
 • 39:54 - 40:00
 • 40:02 - 40:06
 • 40:06 - 40:09
 • 40:11 - 40:12
 • 40:12 - 40:18
 • 40:20 - 40:30
 • 40:30 - 40:36
 • 40:37 - 40:40
 • 40:40 - 40:43
 • 40:44 - 40:48
 • 40:49 - 40:56
 • 40:56 - 41:01
 • 41:02 - 41:12
 • 41:14 - 41:17
 • 41:17 - 41:21
 • 41:23 - 41:30
 • 41:30 - 41:32
 • 41:33 - 41:38
 • 41:38 - 41:41
 • 41:42 - 41:45
 • 41:45 - 41:50
 • 41:50 - 41:56
 • 42:03 - 42:06
 • 42:07 - 42:10
 • 42:10 - 42:14
 • 42:17 - 42:26
 • 42:28 - 42:33
 • 42:33 - 42:37
 • 42:37 - 42:40
 • 42:40 - 42:48
 • 42:49 - 42:51
 • 42:52 - 42:56
 • 42:56 - 43:07
 • 43:10 - 43:18
 • 43:20 - 43:29
 • 43:29 - 43:35
 • 43:36 - 43:40
 • 43:40 - 43:46
 • 43:46 - 43:53
 • 43:53 - 44:02
 • 44:04 - 44:09
 • 44:10 - 44:16
 • 44:18 - 44:22
 • 44:26 - 44:37
 • 44:37 - 44:42
 • 44:42 - 44:49
 • 44:52 - 45:00
 • 45:00 - 45:04
 • 45:05 - 45:10
 • 45:12 - 45:16
 • 45:16 - 45:22
 • 45:26 - 45:31
 • 45:31 - 45:37
 • 45:37 - 45:43
 • 45:43 - 45:49
 • 45:56 - 46:07
 • 46:07 - 46:14
 • 46:15 - 46:19
 • 46:19 - 46:24
 • 46:25 - 46:30
 • 46:31 - 46:36
 • 46:36 - 46:40
 • 46:40 - 46:44
 • 46:45 - 46:51
 • 46:51 - 46:54
 • 46:58 - 47:02
 • 47:03 - 47:08
 • 47:11 - 47:17
 • 47:17 - 47:22
 • 47:22 - 47:26
 • 47:27 - 47:33
 • 47:33 - 47:40
 • 47:40 - 47:45
 • 47:46 - 47:51
 • 47:54 - 48:00
 • 48:00 - 48:06
 • 48:06 - 48:10
 • 48:10 - 48:17
 • 48:17 - 48:21
 • 48:21 - 48:27
 • 48:28 - 48:31
 • 48:31 - 48:34
 • 48:34 - 48:39
 • 48:39 - 48:42
 • 48:42 - 48:49
 • 48:50 - 48:53
 • 48:54 - 48:57
 • 48:57 - 49:04
 • 49:04 - 49:09
 • 49:10 - 49:13
 • 49:14 - 49:21
 • 49:21 - 49:27
 • 49:28 - 49:33
 • 49:33 - 49:35
 • 49:36 - 49:41
 • 49:42 - 49:46
 • 49:48 - 49:50
 • 49:52 - 49:57
 • 50:00 - 50:03
 • 50:04 - 50:08
 • 50:08 - 50:12
 • 50:15 - 50:22
 • 50:22 - 50:25
 • 50:27 - 50:33
 • 50:33 - 50:37
 • 50:40 - 50:46
 • 50:48 - 50:56
 • 50:58 - 50:59
 • 50:59 - 51:05
 • 51:05 - 51:13
 • 51:14 - 51:16
 • 51:18 - 51:22
 • 51:22 - 51:27
 • 51:30 - 51:32
 • 51:34 - 51:43
 • 51:43 - 51:50
 • 51:50 - 51:54
 • 51:54 - 52:00
 • 52:03 - 52:09
 • 52:09 - 52:12
 • 52:12 - 52:15
 • 52:15 - 52:19
 • 52:19 - 52:24
 • 52:25 - 52:27
 • 52:27 - 52:31
 • 52:31 - 52:37
 • 52:38 - 52:43
 • 52:43 - 52:48
 • 52:50 - 52:52
 • 52:52 - 52:56
 • 52:58 - 53:03
 • 53:08 - 53:12
 • 53:18 - 53:22
 • 53:22 - 53:27
 • 53:29 - 53:33
 • 53:33 - 53:35
 • 53:36 - 53:46
 • 53:47 - 53:50
 • 53:51 - 53:55
 • 53:57 - 54:02
 • 54:02 - 54:14
 • 54:14 - 54:16
 • 54:26 - 54:32
 • 54:36 - 54:41
 • 54:41 - 54:44
 • 54:44 - 54:49
 • 54:49 - 54:53
 • 54:57 - 55:01
 • 55:01 - 55:06
 • 55:08 - 55:10
 • 55:12 - 55:16
 • 55:16 - 55:22
 • 55:25 - 55:32
 • 55:32 - 55:38
 • 55:38 - 55:43
 • 55:44 - 55:47
 • 55:49 - 55:53
 • 55:53 - 55:56
 • 55:58 - 56:01
 • 56:02 - 56:08
 • 56:08 - 56:11
 • 56:12 - 56:16
 • 56:20 - 56:27
 • 56:28 - 56:31
 • 56:31 - 56:34
 • 56:36 - 56:40
 • 56:41 - 56:46
 • 56:54 - 56:58
 • 56:59 - 57:07
 • 57:07 - 57:10
 • 57:12 - 57:17
 • 57:19 - 57:21
 • 57:21 - 57:25
 • 57:28 - 57:32
 • 57:32 - 57:35
 • 57:36 - 57:42
 • 57:42 - 57:45
 • 57:50 - 57:54
 • 57:55 - 58:00
 • 58:03 - 58:08
 • 58:10 - 58:13
 • 58:13 - 58:16
 • 58:17 - 58:21
 • 58:22 - 58:31
 • 58:34 - 58:38
 • 58:38 - 58:42
 • 58:42 - 58:48
 • 58:48 - 58:51
 • 58:52 - 58:56
 • 58:57 - 58:59
 • 58:59 - 59:08
 • 59:14 - 59:21
 • 59:21 - 59:24
 • 59:24 - 59:27
 • 59:29 - 59:32
 • 59:35 - 59:39
 • 59:39 - 59:42
 • 59:43 - 59:49
 • 59:49 - 59:55
 • 59:55 - 60:01
 • 60:02 - 60:07
 • 60:07 - 60:11
 • 60:11 - 60:14
 • 60:14 - 60:20
 • 60:20 - 60:26
 • 60:26 - 60:31
 • 60:33 - 60:36
 • 60:36 - 60:38
 • 60:39 - 60:42
 • 60:42 - 60:44
 • 60:44 - 60:50
 • 60:51 - 60:59
 • 60:59 - 61:01
 • 61:02 - 61:09
 • 61:09 - 61:12
 • 61:15 - 61:18
 • 61:19 - 61:21
 • 61:21 - 61:25
 • 61:25 - 61:27
 • 61:27 - 61:30
 • 61:31 - 61:37
Title:
OJ77T1 V ENG Subtitle Preview
Video Language:
English
Duration:
01:01:47

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions