Return to Video

Neuronauka mašte - Andrej Višedskij (Andrey Vyshedskiy)

 • 0:08 - 0:11
  Zamislite, na sekund,
  patku koja drži čas francuskog,
 • 0:11 - 0:15
  ping-pong partiju u orbiti oko crne rupe,
 • 0:15 - 0:17
  delfina kako balansira ananas.
 • 0:17 - 0:21
  Verovatno nikada niste zapravo videli
  nijednu od ovih stvari,
 • 0:21 - 0:24
  ali ste mogli odmah da ih zamislite.
 • 0:24 - 0:27
  Kako naš mozak može da proizvede
  sliku nečega što nikada nismo videli?
 • 0:27 - 0:29
  To možda ne izgleda teško,
 • 0:29 - 0:32
  ali samo zato što smo navikli
  da to radimo.
 • 0:32 - 0:35
  Ispostavlja se da je ovo u stvari
  kompleksan problem
 • 0:35 - 0:39
  koji zahteva sofisticiranu koordinaciju
  unutar našeg mozga.
 • 0:39 - 0:42
  Jer da bismo stvorili
  te nove, čudne slike,
 • 0:42 - 0:46
  mozak uzima poznate delove
  koje spaja na nove načine,
 • 0:46 - 0:50
  kao kolaž sastavljen od fragmenata slika.
 • 0:50 - 0:53
  Mozak mora da žonglira
  gomilom od hiljadu električnih signala,
 • 0:53 - 0:58
  postavljajući ih na njihovu destinaciju
  u tačno određeno vreme.
 • 0:58 - 1:00
  Kada pogledate neki predmet,
 • 1:00 - 1:04
  aktiviraju se hiljade neurona
  u vašem posteriornom korteksu.
 • 1:04 - 1:07
  Ovi neuroni kodiraju
  razne karakteristike predmeta:
 • 1:07 - 1:11
  šiljato, voće, braon, zeleno i žuto.
 • 1:11 - 1:16
  Sinhronizovano aktiviranje
  pojačava veze između tog skupa neurona,
 • 1:16 - 1:20
  povezujući ih u nešto
  što nazivamo neuronski ansambl,
 • 1:20 - 1:22
  u ovom slučaju, ansambl za ananas.
 • 1:22 - 1:25
  U neuronaukama,
  ovo se naziva Hebov princip -
 • 1:25 - 1:29
  neuroni koji se zajedno aktiviraju,
  zajedno se umrežavaju.
 • 1:29 - 1:31
  Ako kasnije pokušate da zamislite ananas,
 • 1:31 - 1:36
  ceo ansambl će se aktivirati,
  stvarajući celokupnu mentalnu sliku.
 • 1:36 - 1:39
  Delfini su kodirani
  drugačijim neuronskim ansamblom.
 • 1:39 - 1:41
  Zapravo, svaki predmet koji ste videli
 • 1:41 - 1:45
  kodiran je neuronskim ansamblom
  koji se vezuje za njega,
 • 1:45 - 1:49
  neuronima koji su zajedno umreženi
  tim sinhronizovanim aktiviranjem.
 • 1:49 - 1:53
  Ali ovaj princip ne objašnjava
  beskonačan broj predmeta
 • 1:53 - 1:57
  koje možemo da prizovemo maštajući,
  a da ih prethodno nismo videli.
 • 1:57 - 2:02
  Neuronski ansambl za delfina
  koji balansira ananas ne postoji.
 • 2:02 - 2:05
  Pa, kako ga možete onda ipak zamisliti?
 • 2:05 - 2:08
  Jedna hipoteza,
  zvana teorija mentalne sinteze,
 • 2:08 - 2:11
  kaže da je vreme ključno.
 • 2:11 - 2:14
  Ako se neuronski ansambli
  za delfina i ananas
 • 2:14 - 2:16
  aktiviraju u isto vreme,
 • 2:16 - 2:19
  možemo da opazimo dva različita predmeta
 • 2:19 - 2:21
  kao jednu sliku.
 • 2:21 - 2:24
  Ali nešto u našem mozgu
  mora da koordiniše to aktiviranje.
 • 2:24 - 2:28
  Jedan verodostojan kandidat
  je prefrontalni korteks,
 • 2:28 - 2:31
  koji je uključen u sve
  kompleksne kognitivne funkcije.
 • 2:31 - 2:35
  Neuroni prefrontalnog korteksa
  su povezani sa posteriornim korteksom
 • 2:35 - 2:40
  tankim i dugim ćelijskim produžetkom
  koji se naziva neuronsko vlakno.
 • 2:40 - 2:44
  Teorija mentalne sinteze predlaže
  da kao što lutkar vuče konce,
 • 2:44 - 2:48
  neuroni prefrontalnog korteksa
  šalju električne signale
 • 2:48 - 2:50
  niz ova neuronska vlakna
 • 2:50 - 2:53
  do višeslojnih ansamblova
  u posteriornom korteksu.
 • 2:53 - 2:56
  Ovo ih aktivira usklađeno.
 • 2:56 - 2:59
  Ako se neuronski ansambli
  aktiviraju u isto vreme,
 • 2:59 - 3:04
  dobijamo složenu sliku
  kao da smo je zapravo i videli.
 • 3:04 - 3:07
  Ova svesna svrsishodna sinhronizacija
 • 3:07 - 3:10
  neuronskih ansambala
  u prefrontalnom korteksu
 • 3:10 - 3:12
  naziva se mentalna sinteza.
 • 3:12 - 3:14
  Kako bi mentalna sinteza funkcionisala,
 • 3:14 - 3:19
  signali bi morali da stižu
  na oba neuronska ansambla u isto vreme.
 • 3:19 - 3:21
  Problem je u tome što su neki neuroni
 • 3:21 - 3:25
  mnogo udaljeniji
  od prefrontalnog korteksa nego drugi.
 • 3:25 - 3:28
  Ako signali putuju
  niz oba vlakna istom brzinom,
 • 3:28 - 3:31
  ne stižu u isto vreme.
 • 3:31 - 3:34
  Ne možemo promeniti dužinu veze.
 • 3:34 - 3:37
  No, posebno jer se razvija
  u detinjstvu, naš mozak,
 • 3:37 - 3:41
  ima način da promeni brzinu prenosa.
 • 3:41 - 3:46
  Neuronska vlakna su obmotana
  masnom supstancom koja se naziva mijelin.
 • 3:46 - 3:47
  Mijelin je izolator
 • 3:47 - 3:52
  i ubrzava električne signale
  koji jure niz nervno vlakno.
 • 3:52 - 3:56
  Neka neuronska vlakna imaju
  čak 100 slojeva mijelina.
 • 3:56 - 3:58
  Drugi imaju samo nekoliko.
 • 3:58 - 4:00
  Vlakna sa debljim slojevima mijelina
 • 4:00 - 4:04
  mogu da sprovode signale
  stotinu ili još više puta brže
 • 4:04 - 4:06
  od onih sa tanjim slojevima.
 • 4:06 - 4:10
  Neki naučnici sada veruju
  da ta razlika u mijelinizaciji
 • 4:10 - 4:14
  može biti ključna u ujednačavanju
  vremena provođenja u mozgu,
 • 4:14 - 4:17
  a posledično i za našu sposobnost
  mentalne sinteze.
 • 4:17 - 4:20
  Veliki deo mijelinizacije
  se događa u detinjstvu,
 • 4:20 - 4:22
  tako da od ranog uzrasta,
 • 4:22 - 4:26
  naša živopisna mašta može
  da ima dosta veze sa razvijanjem mozga
 • 4:26 - 4:28
  čije pažljivo mijelinizovane veze
 • 4:28 - 4:32
  mogu da stvore kreativne simfonije
  tokom naših života.
Title:
Neuronauka mašte - Andrej Višedskij (Andrey Vyshedskiy)
Speaker:
Andrey Vyshedskiy
Description:

Zamislite na sekund patku koja drži čas fracuskog. Ping-pong partiju u orbiti oko crne rupe. Delfina koji balansira ananas. Verovatno nikada niste zapravo videli nijednu od ovih stvari. No, mogli ste odmah da ih zamislite. Kako naš mozak stvara sliku nečega što nikada nismo videli ranije? Andrej Višedskij se bavi neuronaukom mašte.

Lekciju pripremio: Andrej Višedskij, animacija: Tomas Pikardo-Espajat

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:49

Serbian subtitles

Revisions