Hungarian subtitles

← A képzelet idegtudománya - Andrey Vyshedskiy

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 8 created 03/19/2017 by Csaba Lóki.

 1. Képzeljünk el egy pillanatra
  egy franciaórát tartó kacsát,
 2. egy pingpongmeccset
  egy fekete lyuk körüli pályán,
 3. egy ananászt egyensúlyozó delfint.
 4. Valószínűleg soha nem láttuk
  egyik dolgot sem,
 5. mégis azonnal el tudtuk képzelni.
 6. Hogy hoz létre az agy egy képet
  valamiről, amit soha nem láttunk?
 7. Talán nem tűnik nehéznek,
 8. de ez csak azért van,
  mert annyira hozzászoktunk.
 9. Tulajdonképpen ez egy összetett feladat,
 10. mely finom összehangolást
  tesz szükségessé az agyban.
 11. Hogy ilyen új, fura képeket alkossunk,
 12. az agy megszokott képeket használ,
  és új módon állítja őket össze,
 13. mint egy fényképdarabokból
  alkotott kollázst.
 14. Az agynak zsonglőrködnie kell
  a tengernyi elektromos jellel,
 15. hogy mindegyiket pont időben
  a rendeltetési helyére juttassa.
 16. Mikor egy tárgyra nézünk,
 17. idegsejtek ezreit mozgósítja
  az agyunk a hátsó lebenyben.
 18. Az idegsejtek kódolják
  a tárgy különböző jellemzőit:
 19. szúrós, gyümölcs, barna, zöld és sárga.
 20. Ez az összehangolt működés megerősíti a
  kapcsolatot a csoport idegsejtjei között,
 21. összekapcsolva őket ún. neuronegyüttessé,
 22. amely ebben az esetben az ananászé.
 23. Az idegtudományban
  ezt Hebb-elvnek nevezik,
 24. mely szerint az egyszerre aktivált
  neuronok összekapcsolódnak.
 25. Ha később megpróbálunk
  elképzelni egy ananászt,
 26. akkor az egész rendszer aktiválódik,
  létrehozva így a teljes mentális képet.
 27. A delfint egy másik
  neuronegyüttes kódolja.
 28. Valójában minden látott tárgy
 29. kódolva van egy kapcsolódó
  neuronegyüttes által,
 30. az együtt aktiválódott neuronok
  összekapcsolt rendszere által.
 31. Azonban ez az elv nem ad magyarázatot
  a végtelen számú tárgyra,
 32. melyeket el tudunk képzelni anélkül,
  hogy valaha láttuk volna őket.
 33. Az "ananászt egyensúlyozó delfin"
  neuronegyüttes nem létezik.
 34. De akkor hogyan tudjuk elképzelni?
 35. Egyik feltevés,
  a Mentális Szintézis Elmélet,
 36. azt mondja, hogy az időzítés a kulcs.
 37. Ha a delfin és az ananász neuronegyüttese
 38. egyszerre aktiválódik,
 39. a két különböző dolgot
  el tudjuk képzelni egy képben.
 40. De valami összehangolja
  ezt az aktiválódást az agyunkban.
 41. Az egyik valószínű jelölt
  a prefrontális lebeny,
 42. melynek fontos szerepe van minden
  összetett kognitív tevékenységben.
 43. A prefrontális lebeny kapcsolódik
  a hátsó lebenyhez
 44. hosszú, vékony sejtnyúlványokkal,
  melyeket idegrostoknak nevezünk.
 45. A mentális szintézis elmélet szerint úgy,
  ahogy a bábjátékos húzza a köteleket,
 46. a prefrontális lebeny idegsejtjei
  elektromos jeleket küldenek
 47. ezeken az idegrostokon lefelé
 48. több rendszerbe a hátsó lebenyben.
 49. Ezek összhangban aktiválódnak.
 50. Ha a neuronegyüttesek
  egy időben aktiválódnak,
 51. akkor úgy észleljük az összetett képet,
  mintha éppen valóban láttuk volna.
 52. Ez a prefrontális lebeny általi
 53. tudatos céllal történő összehangolása
  a különböző neuronegyütteseknek,
 54. melyet mentális szintézisnek nevezünk.
 55. A mentális szintézis működéséhez
 56. a jeleknek mindkét neuronegyütteshez
  egyszerre kell érkezniük.
 57. A probléma az, hogy egyes neuronok
 58. a többihez képest messzebb
  vannak a prefrontális lebenytől.
 59. Ha a jelzések mindkét idegpályán
  egyforma sebességgel haladnak,
 60. akkor nem egyszerre érkeznének meg.
 61. Az összekapcsolódás hosszát
  nem tudjuk megváltoztatni,
 62. de az agy
  - főleg a gyermekkori fejlődés során -
 63. képes változtatni a jel
  haladási sebességét.
 64. Az idegrostokat egy vastag anyag,
  az ún. mielinhüvely veszi körül.
 65. A mielin egy szigetelés.
 66. felgyorsítja az elektromos jeleket,
  ahogy az idegrostokon siklanak lefelé.
 67. Egyes neuronoknak száz mielinétege is van.
 68. Másoknak alig néhány.
 69. Azok az idegrostok,
  amelyeken vastagabb a mielinréteg,
 70. százszor vagy még annál is többször
  gyorsabban vezetik a jelet,
 71. mint a vékonyabb rétegekkel rendelkezők.
 72. Egyes tudósok szerint
  a mielinrétegek közti különbség
 73. lehet a kulcsa az átvezetési idő
  állandósításának az agyban,
 74. következésképpen a mentális
  szintézis képességünkhöz is.
 75. A mielinréteg nagyrészt
  gyerekkorban alakul ki,
 76. tehát egészen kis kortól
 77. a gazdag képzeletvilágunk sokat
  tehet az agyunk felépítéséért
 78. a mielinnel gondosan
  kialakított kapcsolatokkal,
 79. az élethosszig tartó kreatív
  szimfóniánk kialakításáért.