Romanian subtítulos

← Ce au în comun toate limbile?

Obtener código incrustado.
31 idiomas

Mostrar Revisión6 creada 07/13/2020 por Mirel-Gabriel Alexa.

 1. Limbile sunt infinit de variate.
 2. Fiecare dintre noi poate să găsească
  un număr infinit de propoziții
 3. în limba noastră nativă,
 4. și suntem capabili de lucrul acesta
  de la o vârstă fragedă,
 5. aproape imediat după ce începem
  să comunicăm verbal.
 6. Cum este posibil acest lucru?
 7. La începutul anilor '50,
  Noam Chomsky a propus o teorie

 8. bazată pe observația că elementul-cheie
  al acestei versatilități este gramatica:
 9. structura gramaticală familiară
  a unei propoziții necunoscute
 10. ne ghidează spre înțelesul său.
 11. El a sugerat că există reguli gramaticale
 12. care se aplică tuturor limbilor,
  și că acestea sunt înnăscute:
 13. creierul uman este făcut să proceseze
  limba în relație cu aceste reguli.
 14. El a denumit această capacitate
  „gramatica universală”,

 15. și a lansat o serie de întrebări
  care au schimbat atât lingvistica,
 16. cât și domeniul științelor cognitive
  ani mulți după aceea.
 17. Chomsky și alți cercetători
  au început să investigheze
 18. cele două mari componente
  ale gramaticii universale:
 19. mai întâi, dacă există, de fapt,
  reguli gramaticale
 20. care sunt universale pentru toate limbile,
 21. și apoi, dacă aceste reguli
  sunt deja prezente în creierul uman.
 22. În încercarea de a stabili
  regulile gramaticale universale,

 23. Chomsky a dezvoltat un instrument analitic
  cunoscut drept „sintaxa generativă”,
 24. care reprezintă ordinea cuvintelor
  din propoziție într-un arbore sintactic
 25. care arată ce structuri sunt posibile.
 26. Pe baza acestui copac,
  am putea sugera o regulă gramaticală

 27. conform căreia adverbele trebuie să apară
  în grupuri verbale.
 28. Dar, cu mai multe date, devine rapid clar
 29. că adverbele pot apărea
  și în afara grupurilor verbale.
 30. Acest exemplu simplificat
  ilustrează o problemă majoră:
 31. este nevoie de foarte multe date
  din fiecare limbă
 32. pentru a stabili regulile acelei limbi,
 33. înainte de a începe să determinăm
 34. care sunt regulile comune
  ale tuturor limbilor.
 35. Atunci când Chomsky
  a propus gramatica universală,
 36. multe limbi nu aveau
  suficiente eșantioane înregistrate
 37. pentru a fi analizate
  utilizând sintaxa generativă.
 38. Chiar și cu multe date,
 39. construirea structurii unei limbi
  este un proces foarte complex.
 40. După 50 de ani de analize,
  încă nu am înțeles complet limba engleză.
 41. Pe măsură ce datele lingvistice
  erau adunate și analizate,

 42. a devenit clar
  faptul că limbile lumii diferă enorm,
 43. sfidând teoria că ar exista
  reguli gramaticale universale.
 44. În anii '80, Chomsky și-a revizuit teoria
 45. într-o încercare de a include
  această variație.
 46. Potrivit noii sale ipoteze
  a principiilor și parametrilor,
 47. toate limbile aveau
  anumite principii gramaticale comune,
 48. dar puteau varia în parametri
  sau în aplicarea acestor principii.
 49. De exemplu, un principiu este:
  „orice propoziție trebuie să aibă subiect”
 50. dar parametrul care decide
  dacă subiectul este explicit sau nu
 51. poate varia în funcție de limbă.
 52. Ipoteza principiilor și parametrilor

 53. nu a răspuns încă la întrebarea:
  „Care principii sunt universale?”.
 54. La începutul anilor 2000, Chomsky sugera
  că există doar un singur principiu comun,
 55. numit recursivitate, care însemna
  că structurile pot fi concentrice.
 56. Spre exemplu, acest enunț,
 57. care conține o propoziție
  într-o propoziție într-o propoziție.
 58. Sau acesta, care conține un grup nominal
  într-un grup nominal
 59. într-un grup nominal.
 60. Recursivitatea a fost un candidat bun
  pentru regula universală,
 61. pentru că poate avea multe forme.
 62. Totuși, în 2005, lingviștii au publicat
  informații noi
 63. despre o limbă amazoniană numită Piraha,
 64. care nu pare să aibă structuri recursive.
 65. Așadar, cum rămâne cu cealaltă parte
  a teoriei lui Chomsky,

 66. aceea că facultățile lingvistice
  sunt înnăscute?
 67. Când a propus pentru prima oară
  gramatica universală,
 68. ideea că ar exista un aspect genetic
  predeterminat al învățării limbii
 69. a avut un impact profund și revoluționar.
 70. A schimbat paradigma dominantă,
  numită behaviorism.
 71. Aceasta susținea că toate comportamentele
  umane și animale, inclusiv limba,
 72. erau învățate din exteriorul creierului,
 73. care era inițial lipsit de conținut.
 74. Astăzi, oamenii de știință sunt de acord
  că behaviorismul era greșit,
 75. și că există un cod genetic prestabilit
 76. pentru învățarea limbii.
 77. Mulți cred că aceeași biologie
  responsabilă pentru limbă
 78. este, de asemenea, responsabilă
  pentru alte aspecte cognitive.
 79. Așadar, ei resping ideea lui Chomsky
 80. că ar exista o facultate mintală separată
  doar pentru limbă în creierul uman.
 81. Teoria gramaticii universale a motivat
  cercetarea și studierea

 82. multor limbi care nu fuseseră studiate
  până atunci.
 83. De asemenea, ea a cauzat ca o veche idee
  să fie reevaluată și eventual respinsă
 84. pentru a face loc noilor cunoștințe
  despre creierul uman.