Creole, Haitian subtítulos

← Ki sa k rive kò nou lè n mouri?

Kèlkeswa kwayans nou, sanble pifò moun dakò lè nou mouri, nou kite kò nou ki se yon pil zo ak chè. Men, ki sa k rive bagay sa yo lè n mouri? Nou kapab di se lanati k ap fè travay li, paske lè n mouri, kò nou antre nan yon pwosesis dekonpozisyon ki ka pran ant de semèn pou rive dezan konsa.

Obtener código incrustado.
70 idiomas

Mostrar Revisión5 creada 02/23/2020 por Gurvitch Dutès.

 1. Lanmò dwòl!
 2. Bon, n ap kontan konnen
  sa k rive kò nou lè nou mouri.
 3. Nou pral montre w sa kounye a.
 4. Ou pa bezwen pè, li pap fè w pè... twòp.
 5. Depi yon moun sispann respire,
 6. selil ki nan kò l yo
  sispann jwenn oksijèn,
 7. men selil yo kontinye viv
  pandan plizyè minit
 8. yo vin ap pwodui diyoksid.
 9. Diyoksid kabòn gen asid ladan l,
 10. yo vin miltipliye, e yo fè
  yon pakèk ti sak nan selil yo.
 11. Sak sa yo gen anzim ladan yo
 12. ki kòmanse manje selil yo
  anndan kou deyò.
 13. Sa vin fè yon likid
  ki rich ak vitamin.
 14. Apre yon semèn konsa, vitamin sa yo
 15. vin ap nouri yon lame bakteri ak chanpiyon
 16. sa ki fè tout ògàn yo ak mis tounen dlo.
 17. Mikwòb ki atake tisi po yo
 18. pwodui plis pase 400 kalite
  sibstans chimik ak gaz.
 19. Pami yo gen freyon.
 20. Se sa, freyon se gaz ki nan frijidè yo.
 21. Bennzin, youn nan sibstans ki nan gazolin.
 22. Souf, ki gen move sant,
  tankou sant ze pouri.
 23. Ak molekil yo rele
  Kabòn Tetraklorid,
 24. yo te konn itilize l nan
  ekstenktè ak dray klinin,
 25. jiskaske syantifik yo te vin wè
  se yon gwo pwazon.
 26. Nan pwen sa a,
  prèske pa ret chè sou zo yo,
 27. paske jan w konn sa deja...
 28. vè ak skarabe manje chè yo.
 29. Ti bèt sa yo kite zo yo sèlman.
 30. Alalong, pwoteyin zo yo
  dekonpoze tou,
 31. Yo jis kite mineral zo yo
  ki rele idroksiyapatit,
 32. apre sa, yo vin tounen poud.
 33. N ap kontan konnen
 34. tout sibstans sa yo, pwodui
  chimik sa yo, menm pousyè yo,
 35. yo vrèman bon pou tè a,
  yo fè bon fimye,
 36. sa ki fè plant yo grandi
  e sa fè gen lavi
 37. apre lavi pa nou fini.
 38. Sann tounen nan sann,
  pousyè tounen pousyè.
 39. [Ekriven ak naratè: Mark Fischetti]
  [Èd editè: Kathryn Free]
 40. [Prodiksyon, edisyon &
  animasyon: Eric R. Olson]