Return to Video

There's No Tomorrow (2012)

 • 0:07 - 0:11
  Incubate Pictures Vám prinášajú
 • 0:14 - 0:19
  v spolupráci s Post Carbon Inštitútom
 • 0:23 - 0:31
  ZAJTRAJŠKA NIET
 • 0:47 - 0:49
  Toto je Zem,
 • 0:49 - 0:51
  ako vyzerala pred 90 miliónmi rokov
 • 0:51 - 0:55
  Geológovia nazývajú túto dobu „neskorým kriedovým obdobím”
 • 0:55 - 0:58
  Bol to čas mimoriadneho otepľovania planéty,
 • 0:58 - 1:00
  keď ju ešte stále obývali dinosaury,
 • 1:01 - 1:03
  ktorí tu spokojne žili,
 • 1:03 - 1:05
  zatiaľ čo ich bezpečnosť bola zaručená ich miestom na vrchole potravinového reťazca,
 • 1:08 - 1:10
  nevšímali si zmien, ktoré prebiehali okolo nich.
 • 1:11 - 1:12
  Kontinenty sa vzďaľovali od seba,
 • 1:12 - 1:15
  pričom sa otvárali obrovské medzery v zemskej kôre.
 • 1:16 - 1:19
  Tieto sa zaplavili vodou, a tak vznikli oceány.
 • 1:20 - 1:22
  Riasam sa darilo vo vysokých teplotách natoľko,
 • 1:22 - 1:24
  že si zamorili vodu.
 • 1:25 - 1:26
  V dôsledku toho zahynuli,
 • 1:26 - 1:29
  a padli v triliónoch na dno roklín.
 • 1:32 - 1:34
  Rieky zmyli tento nános do oceánov,
 • 1:34 - 1:36
  kde živočíšne pozostatky rias ostali pochované.
 • 1:38 - 1:41
  S tlakom rástla aj teplota,
 • 1:41 - 1:43
  až sa chemickou reakciou živočíšna hmota premenila
 • 1:43 - 1:46
  na uhľovodíkové fosílne palivo:
 • 1:46 - 1:49
  Ropu a zemný plyn.
 • 1:49 - 1:51
  Podobný proces prebiehal na Zemi,
 • 1:52 - 1:54
  kde vzniklo uhlie.
 • 1:55 - 1:57
  Prírode trvalo asi 5 miliónov rokov
 • 1:57 - 2:02
  vytvoriť fosílne palivá, ktoré svet spotrebuje za jediný rok.
 • 2:02 - 2:03
  Moderný spôsob života
 • 2:03 - 2:06
  je závislý na tomto fosilizovanom slnečnom svetle,
 • 2:06 - 2:10
  avšak prekvapivé množstvo ľudí ho berie ako samozrejmosť.
 • 2:13 - 2:18
  Od roku 1860 geológovia objavili vyše 2 triliónov barelov ropy.
 • 2:19 - 2:23
  Odvtedy, svet spotreboval asi polovicu.
 • 2:26 - 2:29
  Než sa môže ropa čerpať, treba ju objaviť.
 • 2:30 - 2:33
  Spočiatku ju bolo ľahko nájsť a lacné čerpať.
 • 2:33 - 2:36
  Prvým veľkým americkým ropným polom bol Spindletop,
 • 2:37 - 2:39
  objavený v roku 1900.
 • 2:39 - 2:40
  Mnoho ďalších ich nasledovalo.
 • 2:41 - 2:43
  Geológovia prečesali Ameriku.
 • 2:43 - 2:47
  Našli nesmierne zásoby ropy, zemného plynu a uhlia.
 • 2:48 - 2:51
  Amerika vyprodukovala viac ropy ako ktorákoľvek iná krajina,
 • 2:51 - 2:54
  čo jej umožnilo stať sa priemyselnou veľmocou.
 • 2:56 - 2:58
  Akonáhle začne ropný vrt produkovať ropu,
 • 2:58 - 3:01
  je to len otázka času, kedy začne upadať.
 • 3:02 - 3:05
  Jednotlivé ropné vrty majú rozličnú výkonnosť.
 • 3:06 - 3:07
  Ak sa vezme priemer z veľkého množstva ropných vrtov,
 • 3:07 - 3:10
  ich spoločný graf vykazuje normálne rozloženie.
 • 3:10 - 3:11
  Zvyčajne
 • 3:11 - 3:14
  asi po 40 rokoch od vyvrcholenia objavov
 • 3:14 - 3:16
  krajina dosiahne vrchol svojej produkcie,
 • 3:17 - 3:20
  po ktorom dochádza k trvalému úpadku.
 • 3:21 - 3:23
  V päťdesiatych rokoch 20. storočia,
 • 3:23 - 3:25
  geofyzik spoločnosti Shell, M. King Hubbert
 • 3:25 - 3:29
  predpovedal, že výroba ropy v Amerike vyvrcholí v roku 1970,
 • 3:29 - 3:33
  40 rokov po vyvrcholení amerických objavov ropy.
 • 3:33 - 3:35
  Málokto mu vtedy uveril.
 • 3:35 - 3:37
  Avšak v roku 1970
 • 3:37 - 3:39
  americká produkcia vrcholila,
 • 3:39 - 3:41
  a vstúpila do etapy trvalého úpadku.
 • 3:42 - 3:44
  Teda Hubbert mal pravdu.
 • 3:45 - 3:46
  Od toho bodu,
 • 3:46 - 3:50
  Amerika čoraz viac závisela na dovoze ropy.
 • 3:50 - 3:53
  Nepravidelnosť dodávok zo zahraničia mali nepriaznivý dopad,
 • 3:53 - 3:57
  a prispeli k negatívnemu ekonomickému vývoju v rokoch 1973
 • 3:57 - 4:00
  a 1979 v dôsledku ropných šokov.
 • 4:02 - 4:06
  K najväčšiemu počtu objavov ropy v dejinách Ameriky došlo v tridsiatych rokoch 20. storočia.
 • 4:06 - 4:08
  Napriek pokroku v technológii,
 • 4:08 - 4:13
  úpadok v objave nových amerických ropných vrtov nemilosrdne pokračoval.
 • 4:14 - 4:17
  Pomerne nové objavy, ako napríklad ANWAR,
 • 4:17 - 4:21
  dokážu maximálne produkovať ropu na pokrytie potreby na obdobie 17 mesiacov.
 • 4:22 - 4:25
  Dokonca aj nové pole „ Jack 2” v Mexickom zálive
 • 4:25 - 4:28
  más schopnosť pokryť domáci dopyt len na niekoľko mesiacov.
 • 4:29 - 4:32
  Napriek tomu, že obe polia sú objemné, ani jedno nemá schopnosť uspokojiť
 • 4:32 - 4:34
  energetické požiadavky Ameriky.
 • 4:36 - 4:37
  V súčasnosti sa hromadia dôkazy,
 • 4:37 - 4:41
  že svetová produkcia ropy vrcholí, alebo je blízko k vyvrcholeniu.
 • 4:41 - 4:46
  Vo svetovom meradle objavy ropných polí vrcholili v šesťdesiatych rokoch 20.storočia.
 • 4:47 - 4:48
  Zdá sa, že o niečo viac ako 40 rokov neskôr,
 • 4:48 - 4:50
  sa úpadok v objave nových polí
 • 4:50 - 4:52
  už nedá zastaviť.
 • 4:54 - 4:56
  Výroba ropy 54 zo 65 národov, ktoré sú hlavnými producentmi,
 • 4:56 - 4:59
  už vyvrcholila.
 • 5:01 - 5:05
  Očakáva sa, že k tomu istému vývoju dôjde v mnohých ďalších krajinách.
 • 5:06 - 5:08
  Svet bude musieť dodať objem
 • 5:08 - 5:10
  rovný Saudskej Arábii
 • 5:10 - 5:11
  každé tri roky,
 • 5:11 - 5:14
  ak si chce vynahradiť úpadok v produkcii z jestvujúcich ropných polí.
 • 5:16 - 5:17
  V šesťdesiatych rokoch 20. storočia
 • 5:17 - 5:20
  sa našlo šesť nových barelov ropy pre každý barel, ktorý sa zužitkoval.
 • 5:21 - 5:22
  O štyri desaťročia neskôr,
 • 5:22 - 5:26
  svet spotrebuje medzi tromi až šiestimi barelmi ropy
 • 5:26 - 5:27
  v pomere ku každému novoobjavenému barelu.
 • 5:29 - 5:31
  Po dosiahnutí vrcholu svetovej produkcie ropy,
 • 5:31 - 5:34
  dopyt po rope bude presahovať možnú dodávku
 • 5:34 - 5:36
  a cena ropy bude divoko kolísať,
 • 5:36 - 5:39
  čo bude mať oveľa vážnejší dopad, ako len na cenu benzínu pre pohon automobilov.
 • 5:42 - 5:44
  Moderné mestá závisia na fosílnych palivách.
 • 5:44 - 5:46
  Aj cesty sú vyhotovené z asfaltu,
 • 5:46 - 5:48
  ktorý je jedným z výrobkov z ropy,
 • 5:48 - 5:50
  tak, ako sú strechy mnohých domov.
 • 5:51 - 5:53
  Veľké plochy by boli neobývateľné
 • 5:53 - 5:57
  bez kúrenia v zime, alebo bez klimatizácie v lete.
 • 5:58 - 6:01
  Široko rozložené predmestia si vyžadujú, aby ľudia cestovali pomerne veľké vzdialenosti
 • 6:01 - 6:03
  do práce, do školy a do obchodov.
 • 6:04 - 6:06
  Väčšie mestá majú obytné
 • 6:06 - 6:09
  a obchodné štvrte ďaleko od seba,
 • 6:09 - 6:11
  čo si vyžaduje dopravu.
 • 6:11 - 6:13
  Predmestské štvrte a mnohé spoločenstvá
 • 6:13 - 6:16
  boli navrhnuté za predpokladu, že bude dostatok ropy a energie.
 • 6:20 - 6:21
  Chemické látky získané z fosílnych palív,
 • 6:21 - 6:23
  alebo z petrochemických výrobkov
 • 6:23 - 6:24
  sú prvotne dôležité pre produkciu nespočetných výrobkov.
 • 6:28 - 6:30
  Moderný systém poľnohospodárstva
 • 6:30 - 6:32
  silne závisí na fosílnych palivách,
 • 6:32 - 6:33
  a to isté platí o nemocniciach,
 • 6:34 - 6:35
  letectve,
 • 6:35 - 6:37
  dodávke vody,
 • 6:37 - 6:38
  a americkej armáde,
 • 6:38 - 6:43
  ktorá samotná spotrebuje asi 140 miliónov barelov ropy ročne.
 • 6:44 - 6:48
  Fosílne palivá sú tiež potrebné pre výrobu umelých hmôt a polymérov,
 • 6:48 - 6:53
  sú kľúčovým prídavkom pri výrobe počítačov, zariadení používaných pre zábavu, a ošatenia.
 • 6:54 - 6:57
  Svetové hospodárstvo v súčasnosti závisí na nekonečnom raste,
 • 6:57 - 7:01
  ktorý si vyžaduje rastúci prívod lacnej energie.
 • 7:01 - 7:04
  My sme natoľko závislí na rope a iných fosílnych palivách,
 • 7:04 - 7:07
  že aj len malé výkyvy v dodávke
 • 7:07 - 7:10
  môžu mať ďalekosiahle následky na každú stránku našich životov.
 • 7:17 - 7:22
  ENERGIA
 • 7:23 - 7:26
  Energia je schopnosť pracovať.
 • 7:26 - 7:36
  Priemerný Američan má dnes k dispozícii energiu, ktorá sa rovná 150 otrokom pracujúcim 24 hodín denne.
 • 7:36 - 7:39
  Materiály, ktoré skladujú túto energiu za účelom práce sa volajú palivo.
 • 7:39 - 7:42
  Niektoré palivá obsahujú viac energie ako iné.
 • 7:42 - 7:46
  Príslušným ukazovateľom je hustota energie.
 • 7:46 - 7:50
  Z palív, ropa má kľúčové postavenie.
 • 7:50 - 7:51
  Svet spotrebuje 30 biliónov barelov ročne,
 • 7:52 - 7:54
  čo sa rovná jednej kubickej míli ropy (1 míla = 1.609,344 metrov),
 • 7:55 - 7:56
  ktorá obsahuje toľko energie
 • 7:56 - 7:59
  ako by vyrobilo 52 jadrových elektrární
 • 7:59 - 8:02
  v priebehu nasledujúcich 50 rokov.
 • 8:03 - 8:07
  Síce ropa sprostredkováva len 1.6% elektriny Spojených Štátov,
 • 8:08 - 8:11
  zato ale poháňa 96% celkovej dopravy.
 • 8:12 - 8:15
  V roku 2008 sa doviezli dve tretiny americkej ropy.
 • 8:16 - 8:18
  Väčšina bola z Kanady,
 • 8:18 - 8:19
  z Mexika,
 • 8:20 - 8:21
  zo Saudskej Arábie,
 • 8:21 - 8:23
  z Venezuely,
 • 8:23 - 8:26
  Nigérie, Iraku a Angoly.
 • 8:27 - 8:29
  Niekoľko ukazovateľov robí ropu jedinečnou:
 • 8:29 - 8:31
  má vysokú hustotu energie.
 • 8:33 - 8:35
  Jeden barel obsahuje energiu, ktorá sa rovná
 • 8:35 - 8:37
  takmer trom rokom ľudskej práce.
 • 8:38 - 8:40
  Je tekutá pri izbovej teplote,
 • 8:40 - 8:42
  ľahko sa preváža,
 • 8:42 - 8:44
  a dá sa používať na pohon malých strojov.
 • 8:45 - 8:48
  Na získanie energie treba energiu vynaložiť.
 • 8:49 - 8:53
  Cieľom je vynaložiť jej menšie množstvo za účelom vyťaženia väčšieho množstva.
 • 8:53 - 8:56
  Toto sa volá ERoEI:
 • 8:56 - 8:59
  Vyjadruje pomer energie získanej k energii vloženej.
 • 9:02 - 9:04
  Konvenčná ropa je dobrým príkladom.
 • 9:04 - 9:08
  Tá, ktorá sa dala ľahko získať a bola vysokokvalitná už v surovom stave, sa ťažila ako prvá.
 • 9:09 - 9:15
  Ropári vynaložili energiu, ktorá sa rovnala 1 barelu ropy na to, aby našli a vyťažili 100 nových barelov.
 • 9:15 - 9:18
  Ukazovateľ ERoEI pre ropu bol 100.
 • 9:19 - 9:21
  Zatiaľ čo sa ropa, ku ktorej sa bolo ľahko dostať, ťažila ako prvá,
 • 9:21 - 9:24
  nasledovné ťaženie sa presunulo do hlbokých vôd,
 • 9:24 - 9:26
  alebo vzdialených krajín,
 • 9:26 - 9:29
  pričom bolo treba vynaložiť čoraz väčšie množstvo energie na jej získanie.
 • 9:29 - 9:32
  Ropa, ktorá sa v súčasnosti nájde, je často ťažká alebo kyslá v surovom stave,
 • 9:32 - 9:35
  a jej zjemňovanie je nákladný proces.
 • 9:36 - 9:40
  Dnes je ERoEI ropy už len 10.
 • 9:40 - 9:44
  Ak sa vynaloží viac energie na získanie určitého paliva, než samotné palivo obsahuje,
 • 9:44 - 9:47
  neoplatí sa ho ťažiť.
 • 9:50 - 9:53
  Je možné premeniť jeden zdroj paliva na druhý.
 • 9:54 - 9:54
  Po každý krát keď k tomu dôjde,
 • 9:54 - 9:58
  časť energie, ktorú obsahovalo pôvodné palivo, sa stratí.
 • 9:59 - 10:01
  Napríklad, existuje nekonvenčná ropa:
 • 10:01 - 10:03
  dechtové piesky a bridlice.
 • 10:04 - 10:07
  Dechtové piesky sa vyskytujú hlavne v Kanade.
 • 10:07 - 10:10
  Dve tretiny svetových zásob bridlice je v USA.
 • 10:11 - 10:14
  Obe tieto palivá sa dajú premeniť na syntetickú surovú ropu.
 • 10:14 - 10:17
  Avšak to si vyžaduje veľké množstvo tepla a čerstvej vody,
 • 10:17 - 10:19
  čím sa znižuje pomer energie získanej k energii vloženej,
 • 10:19 - 10:23
  na jednu k piatim, až len jednu k jeden a pol.
 • 10:24 - 10:26
  Hlavne bridlica je mimoriadne chudobným palivom,
 • 10:26 - 10:29
  pri rovnakej hmotnosti obsahuje asi tretinu energie
 • 10:29 - 10:31
  obsiahnutej v krabici predvarených sušených obilnín.
 • 10:33 - 10:35
  Uhlia je obrovské množstvo,
 • 10:35 - 10:38
  a sprostredkováva výrobu asi polovice elektrickej energie celej planéty.
 • 10:39 - 10:41
  Svet spotrebuje takmer 2 kubické míle uhlia do roka.
 • 10:42 - 10:47
  Avšak k vrcholeniu svetovej produkcie uhlia môže dôjsť pred rokom 2040.
 • 10:48 - 10:51
  Tvrdenie, že Amerika má dostatok uhlia na stáročia je zdanlivé,
 • 10:51 - 10:56
  lebo neberie v úvahu narastajúci dopyt a znižujúcu sa kvalitu.
 • 10:56 - 10:59
  Väčšina vysokokvalitného antracitu sa už vyčerpala,
 • 10:59 - 11:03
  naďalej ostáva uhlie nižšej kvality s menšou hustotou energie.
 • 11:04 - 11:07
  V dôsledku vyčerpania povrchových zásob uhlia sa produkcia stáva čoraz náročnejšou,
 • 11:07 - 11:11
  baníci musia kopať hlbšie a v menej prístupných miestach.
 • 11:11 - 11:14
  Mnohí používajú deštruktívny spôsob zrovnávania pahorkatín,
 • 11:14 - 11:17
  čím sa spôsobujú závažné ekologické škody.
 • 11:20 - 11:23
  Zemný plyn sa často objaví popri rope a uhlí.
 • 11:24 - 11:27
  Objavy zemného plynu v severnej Amerike vyvrcholili v päťdesiatych rokoch 20. storočia,
 • 11:27 - 11:30
  a výroba vrcholila na začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia.
 • 11:31 - 11:34
  Ak sa graf znázorňujúci objavy posunie o 23 rokov dopredu,
 • 11:34 - 11:39
  odhalí sa prípadná budúcnosť
 • 11:39 - 11:40
  výroby severoamerického zemného plynu.
 • 11:41 - 11:45
  Nedávne technologické objavy umožnili získavanie nekonvenčného zemného plynu,
 • 11:45 - 11:50
  ako napríklad z bridlice, čím by sa mohlo dosiahnuť spomalenie úpadku v nadchádzajúcich rokoch.
 • 11:51 - 11:54
  Nekonvenčný zemný plyn so sebou prináša nevýhody,
 • 11:54 - 11:58
  lebo si vyžaduje vysoké ceny energie na to, aby bol výnosný.
 • 11:58 - 12:00
  Aj s nasadením nekonvenčného zemného plynu,
 • 12:00 - 12:05
  môže dôjsť k vrcholeniu vo výrobe zemného plynu do roku 2030.
 • 12:08 - 12:11
  Zatiaľ ešte sú veľké rezervy uránu pre jadrové štiepenie.
 • 12:12 - 12:16
  Nahradenie tých 10 terawattov, ktoré svet v súčasnosti produkuje z fosílneho paliva,
 • 12:16 - 12:19
  by si vyžadovalo 10.000 jadrových elektrární.
 • 12:19 - 12:24
  Pri takej spotrebe by známe rezervy uránu vydržali len 10 až 20 rokov.
 • 12:25 - 12:29
  Pokusy s rýchlo množivými jadrovými reaktormi založenými na plutóniu
 • 12:29 - 12:31
  vo Francúzsku a v Japonsku
 • 12:31 - 12:33
  sa stali nákladným fiaskom.
 • 12:34 - 12:38
  Termonukleárne fúzie sa stretávajú s veľkými technickými prekážkami.
 • 12:39 - 12:40
  Ďalej je možné nasadiť obnoviteľné zdroje energie.
 • 12:40 - 12:45
  Veterná sila má vysoký ERoEI, ale je prerušovaná.
 • 12:46 - 12:47
  Vodná energia je spoľahlivá,
 • 12:47 - 12:51
  ale priehrady už stoja na väčšine riek rozvinutého sveta.
 • 12:52 - 12:54
  Konvenčné geotermálne elektrárne
 • 12:54 - 12:57
  využívajú podpovrchové horúce body Zeme.
 • 12:57 - 13:00
  Ich použitie je obmedzené k miestam kde sa vyskytujú.
 • 13:01 - 13:03
  V projektovanom grafickom návrhu
 • 13:03 - 13:06
  by sa vyvŕtali dve šachty do hĺbky 6 míľ.
 • 13:06 - 13:09
  Voda sa spúšťa jednou šachtou dole, aby sa ohriala v podzemných priestoroch,
 • 13:09 - 13:12
  a horúca voda sa ženie späť k povrchu druhou šachtou, čím sa získava energia.
 • 13:13 - 13:15
  Podľa nedávnej správy MIT (Technologického Inštitútu v Massachusetts)
 • 13:15 - 13:21
  táto technológia by mohla mať schopnosť dodať 10% americkej elektriny do roku 2050.
 • 13:22 - 13:25
  Sila morských vĺn je obmedzená na pobrežia.
 • 13:25 - 13:29
  Hustota energie z morských vĺn sa pohybuje podľa oblasti.
 • 13:31 - 13:35
  Dopravovať elektrinu vyrobenú z morských vĺn do vnútrozemia by predstavovalo náročnú úlohu.
 • 13:35 - 13:39
  Navyše, v slanom prostredí oceánov turbíny hrdzavejú.
 • 13:41 - 13:43
  Biopalivá pochádzajú z úrody.
 • 13:43 - 13:46
  Drevo má nízku hustotu energie a rastie pomaly.
 • 13:46 - 13:50
  Svet spotrebuje 3.7 kubických míľ dreva ročne.
 • 13:51 - 13:53
  Bionafta a etanol
 • 13:53 - 13:57
  sa vyrábajú z úrody vypestovanej v rámci poľnohospodárstva poháňaného naftou.
 • 13:58 - 14:01
  Energetická výnosnosť týchto palív je veľmi slabá.
 • 14:02 - 14:05
  Nájdu sa politici, ktorí chcú vyrábať etanol z kukurice.
 • 14:05 - 14:10
  Ak by sa mal použiť etanol na dodávku desatiny predpokladanej spotreby nafty v roku 2020,
 • 14:10 - 14:14
  vyžadovalo by si to 3% americkej pôdy.
 • 14:15 - 14:19
  Na dodávku jednej tretiny by bolo treba 3 krát plochu na ktorej sa v súčasnosti pestuje potrava.
 • 14:20 - 14:23
  Na dodávku plnej spotreby nafty v roku 2020
 • 14:23 - 14:27
  by bolo treba dva krát toľko pôdy, ako sa súčasnosti používa na výrobu potravy.
 • 14:29 - 14:34
  Vodík sa extrahuje zo zemného plynu, uhlia a vody,
 • 14:34 - 14:37
  čo si vyžaduje viac energie, než sa z neho dá získať.
 • 14:37 - 14:40
  Takže hospodárstvo založené na vodíku neprichádza do úvahy.
 • 14:42 - 14:46
  Všetky fotovoltaické slnečné panely sveta dohromady produkujú
 • 14:46 - 14:48
  toľko energie ako dve uhoľné elektrárne.
 • 14:49 - 14:51
  Pritom sa použije ekvivalent od 1 až po 4 tony uhlia
 • 14:51 - 14:54
  na výrobu jediného solárneho panelu.
 • 14:56 - 15:00
  140.000 štvorcových míľ by muselo byť pokrytých panelmi,
 • 15:00 - 15:02
  na uspokojenie súčasného svetového dopytu.
 • 15:02 - 15:07
  Do roku 2007 boli v prevádzke asi 4 štvorcové míle.
 • 15:09 - 15:12
  Koncentrovaná slnečná energia alebo slnečné teplo nesú v sebe veľké možnosti,
 • 15:12 - 15:16
  no doteraz sa uviedlo len malé množstvo produkcie do prevádzky.
 • 15:18 - 15:19
  Prevádzka je tiež obmedzená na oblasti so slnečným podnebím,
 • 15:19 - 15:22
  čo by si vyžadovalo rozvod veľkého množstva
 • 15:22 - 15:24
  elektriny na veľké vzdialenosti.
 • 15:26 - 15:29
  Akékoľvek riešenie s cieľom nahradiť ropu inými zdrojmi závisí na strojoch poháňaných naftou,
 • 15:29 - 15:34
  alebo si vyžaduje materiály, ako napríklad umelú hmotu, ktorá je vyrobená z ropy.
 • 15:36 - 15:39
  Ak Vám niekto predloží skvelé návrhy ohľadom paliva budúcnosti,
 • 15:39 - 15:40
  Položte im tieto otázky:
 • 15:40 - 15:44
  Má zástanca platný komerčný model svojho návrhu?
 • 15:45 - 15:47
  Aká je hustota navrhovanej energie?
 • 15:48 - 15:50
  Dá sa skladovať a ľahko rozvádzať?
 • 15:51 - 15:53
  Je založená na spoľahlivom, alebo prerušovanom zdroji?
 • 15:53 - 15:56
  Dá sa uplatniť v celonárodnom meradle?
 • 15:56 - 15:59
  Sú v tom skryté technologické problémy?
 • 16:00 - 16:02
  Aké je ERoEI?
 • 16:02 - 16:05
  Aký by bol dopad na životné prostredie?
 • 16:05 - 16:08
  Majte na zreteli, že veľké čísla môžu byť skreslené.
 • 16:08 - 16:10
  Napríklad: 1 bilión barelov ropy
 • 16:10 - 16:14
  nasýti svetový dopyt len na 12 dní.
 • 16:15 - 16:19
  Prechod od fosílnych palív by bol nesmierne náročnou úlohou.
 • 16:20 - 16:24
  V roku 2007 sa z uhlia produkovalo 48.5% elektriny v USA.
 • 16:24 - 16:27
  21.6% je zo zemného plynu,
 • 16:27 - 16:30
  1.6% je z ropy
 • 16:30 - 16:33
  19.4% je z jadrovej energie,
 • 16:33 - 16:35
  5.8% je z hydroelektrární.
 • 16:35 - 16:39
  Ostatné obnoviteľné zdroje vyprodukujú len 2.5%.
 • 16:40 - 16:43
  Dal by sa systém založený na fosílnych palivách nahradiť
 • 16:43 - 16:46
  kombináciou alternatívnych možností?
 • 16:46 - 16:49
  Vyžadovalo by si to podstatný pokrok vo výrobe,
 • 16:49 - 16:52
  ako aj politickú ochotu a spoluprácu,
 • 16:52 - 16:53
  veľké investície,
 • 16:54 - 16:56
  medzinárodné dohody,
 • 16:56 - 16:59
  dovybavenie 45 triliónov dolárovej celosvetovej ekonomiky,
 • 16:59 - 17:02
  včítane dopravy,
 • 17:02 - 17:03
  výrobného priemyslu,
 • 17:03 - 17:05
  a poľnohospodárskych systémov,
 • 17:05 - 17:09
  ako aj predstaviteľov dostatočne kompetentných na to, aby viedli takúto zmenu.
 • 17:10 - 17:12
  Ak by sa všetky tieto podmienky dali uskutočniť,
 • 17:12 - 17:15
  mohol by súčasný spôsob života pokračovať?
 • 17:19 - 17:21
  Rast
 • 17:21 - 17:23
  Tieto baktérie žijú vo fľaši.
 • 17:24 - 17:26
  Ich počet sa zdvojnásobuje každú minútu.
 • 17:27 - 17:29
  O 11.hodine je tam jedna baktéria.
 • 17:30 - 17:32
  O 12. hodine je fľaša plná.
 • 17:33 - 17:35
  O 11:59 bola fľaša len do polovice plná,
 • 17:35 - 17:38
  čím ostávala možnosť ešte jedného zdvojnásobenia.
 • 17:39 - 17:41
  Baktérie si všimnú, že sú ohrozené.
 • 17:41 - 17:44
  Hľadajú nové fľaše a nájdu ďalšie 3.
 • 17:44 - 17:47
  Predpokladajú, že tým sa ich problém vyriešil.
 • 17:47 - 17:50
  Do 12. hodiny je naplnená prvá fľaša.
 • 17:50 - 17:53
  Do 12.01 je už naplnená aj druhá fľaša.
 • 17:54 - 17:57
  Do 12.02 všetky fľaše sú plné.
 • 17:58 - 18:00
  Toto je problém ktorému čelíme,
 • 18:00 - 18:03
  kvôli zdvojnásobovaniu v dôsledku exponenciálneho rastu.
 • 18:06 - 18:09
  Odkedy ľudstvo používa uhlie a ropu ako palivo,
 • 18:09 - 18:13
  začalo dochádzať k doposiaľ nevídanému rastu.
 • 18:14 - 18:17
  Aj pomalý rast časom vedie k veľkému nárastu.
 • 18:19 - 18:20
  Pri jedno percentnom ročnom náraste,
 • 18:20 - 18:23
  sa ekonomika zdvojnásobí za 70 rokov.
 • 18:24 - 18:27
  Za 2% rastu sa zdvojnásobí za 35 rokov.
 • 18:27 - 18:29
  Pri 10% raste,
 • 18:29 - 18:32
  sa ekonomika zdvojnásobí iba za 7 rokov.
 • 18:33 - 18:37
  Ak ekonomika rastie pri svojich súčasných 3% v priemere,
 • 18:37 - 18:40
  zdvojnásobí sa každých 23 rokov.
 • 18:41 - 18:44
  S každým nasledovným zdvojnásobením bude dopyt po energii a zdrojoch
 • 18:44 - 18:47
  väčší, než boli všetky predchádzajúce zdvojnásobenia dohromady.
 • 18:48 - 18:52
  Peňažný systém je založený na predpoklade rastu
 • 18:52 - 18:56
  - dosiahnutie ktorého si vyžaduje rastúcu dodávku energie.
 • 18:57 - 18:58
  Banky požičiavajú peniaze, ktoré nemajú,
 • 18:58 - 19:01
  vlastne ich tvoria.
 • 19:01 - 19:05
  Tí čo si požičiavajú, nasadia novo vytvorené peniaze do svojich podnikov za účelom rastu,
 • 19:05 - 19:06
  pričom splácajú dlh,
 • 19:06 - 19:09
  spolu s úrokom, ktorý si vyžaduje ďalší rast.
 • 19:10 - 19:13
  V dôsledku tvorby peňazí z dlhov,
 • 19:13 - 19:18
  väčšina peňazí sveta predstavuje dlh, za ktorý sa očakávajú úroky.
 • 19:19 - 19:22
  Prerušenie prívodu čoraz početnejších generácií
 • 19:22 - 19:24
  tých, čo si požičiavajú, čím umožňujú rast,
 • 19:24 - 19:26
  zatiaľ čo splácajú dlhy,
 • 19:26 - 19:28
  bude mať za následok zrútenie svetovej ekonomiky.
 • 19:30 - 19:31
  Ako schéma finančného podvodníka Ponziho ,
 • 19:31 - 19:34
  takýto systém musí rásť, ak sa chce udržať pri živote.
 • 19:36 - 19:37
  Čiastočne na základe peňažného systému, ktorý je založený na dlhu
 • 19:38 - 19:40
  došlo k úžasnému ekonomickému rastu
 • 19:41 - 19:42
  v HDP,
 • 19:42 - 19:43
  v stavbe priehrad na riekach,
 • 19:43 - 19:44
  používaní vody,
 • 19:44 - 19:46
  spotrebe umelých hnojív,
 • 19:46 - 19:48
  počte mestského obyvateľstva,
 • 19:48 - 19:50
  spotrebe papiera,
 • 19:50 - 19:51
  počte motorových vozidiel,
 • 19:51 - 19:52
  komunikáciách,
 • 19:52 - 19:54
  a v turistike.
 • 19:55 - 19:57
  Počet obyvateľov sveta dosiahol 7 biliónov,
 • 19:57 - 20:01
  a očakáva sa, že presiahne 9 biliónov do roku 2050.
 • 20:02 - 20:06
  Na plochej, nekonečnej zemi by takýto vývoj nepredstavoval problém.
 • 20:06 - 20:09
  No nakoľko Zem je guľatá a konečná,
 • 20:09 - 20:12
  v určitom bode sa nám rast obmedzí.
 • 20:13 - 20:14
  Ekonomická expanzia
 • 20:14 - 20:18
  mala za dôsledok nárast v objeme oxidu dusného
 • 20:18 - 20:19
  a metánu v atmosfére,
 • 20:19 - 20:21
  poškodenie ozónovej vrstvy,
 • 20:21 - 20:23
  nárast výskytu veľkých povodní,
 • 20:23 - 20:26
  poškodenie ekosystému oceánov,
 • 20:26 - 20:28
  včítane vymývania dusíka do vôd,
 • 20:28 - 20:31
  stratu dažďových pralesov a lesov,
 • 20:31 - 20:33
  nárast zdomácnelej pôdy,
 • 20:33 - 20:36
  a vymieranie živočíšnych druhov.
 • 20:38 - 20:40
  Ak položíme jediné zrniečko ryže
 • 20:40 - 20:42
  na prvý štvorec šachovnice,
 • 20:42 - 20:45
  a položíme dva krát toľko, teda 2, na druhý,
 • 20:46 - 20:49
  a to opäť zdvojnásobíme a položíme 4 na tretí,
 • 20:49 - 20:51
  a opätovným zdvojnásobením ich položíme 8 na štvrtý,
 • 20:52 - 20:53
  a ak by sme v rovnakom pomere pokračovali,
 • 20:53 - 20:55
  kládli na každý štvorec dvojnásobok zrniečok
 • 20:55 - 20:57
  položených na predchádzajúci štvorec,
 • 20:57 - 20:59
  kým by sme sa dostali k poslednému štvorcu,
 • 20:59 - 21:01
  potrebovali by sme astronomický počet zrniečok:
 • 21:04 - 21:05
  9 kvintiliónov
 • 21:05 - 21:07
  223 kvadriliónov,
 • 21:07 - 21:09
  372 triliónov,
 • 21:09 - 21:11
  36 biliónov,
 • 21:11 - 21:13
  854 miliónov,
 • 21:13 - 21:17
  776 tisíc zrniečok:
 • 21:17 - 21:19
  viac zrniečok ako ľudstvo vyprodukovalo
 • 21:19 - 21:22
  za posledných 10 tisíc rokov.
 • 21:23 - 21:24
  Moderné hospodárstva
 • 21:24 - 21:25
  sa tak, ako tie zrniečka na šachovnici,
 • 21:25 - 21:27
  zdvojnásobujú v objeme každých niekoľko dekád.
 • 21:28 - 21:31
  Na ktorom štvorci šachovnice sme?
 • 21:33 - 21:35
  Popri energii
 • 21:35 - 21:38
  si civilizácia vyžaduje mnohé základné zdroje:
 • 21:38 - 21:39
  čerstvú vodu,
 • 21:39 - 21:40
  ornice,
 • 21:40 - 21:41
  potravu,
 • 21:41 - 21:42
  lesy,
 • 21:42 - 21:44
  a mnohé druhy minerálnych látok a kovov.
 • 21:45 - 21:46
  Rast je obmedzený
 • 21:46 - 21:49
  objemom zásob tých základných zdrojov, ktorých je najmenšie množstvo.
 • 21:51 - 21:52
  Sud je zložený z palíc,
 • 21:52 - 21:55
  a tak ako voda, ktorou sa plní sud,
 • 21:55 - 21:58
  rast je možný len po výšku najkratšej palice,
 • 21:58 - 22:01
  teda po zásobu najobmedzenejšieho základného zdroja.
 • 22:02 - 22:04
  Ľudstvo v súčasnosti zužitkováva
 • 22:04 - 22:07
  40% všetkej fotosyntézy na Zemi.
 • 22:08 - 22:10
  Síce by sa dalo využiť 80%,
 • 22:10 - 22:14
  ale je nepravdepodobné, že by sa nám podarilo využiť 160%.
 • 22:23 - 22:26
  POTRAVA
 • 22:27 - 22:28
  Zabezpečenie potravy vo svete
 • 22:28 - 22:30
  silne závisí na fosílnych palivách.
 • 22:32 - 22:33
  Pred prvou svetovou vojnou
 • 22:33 - 22:35
  poľnohospodárstvo produkovalo výlučne biopotraviny.
 • 22:36 - 22:40
  Po zavedení umelých hnojív a pesticídov odvodených od fosílnych palív,
 • 22:40 - 22:42
  výroba potravy sa podstatne zefektívnila,
 • 22:43 - 22:45
  čím sa umožnil nárast počtu obyvateľstva.
 • 22:48 - 22:49
  Nasadenie umelých hnojív
 • 22:49 - 22:52
  nakŕmilo omnoho väčší počet ľudí
 • 22:52 - 22:55
  ako by sa bolo uživilo samotným organickým poľnohospodárstvom.
 • 22:56 - 22:58
  Fosílne palivá sú potrebné pre prevádzku poľnohospodárskych zariadení,
 • 22:58 - 23:00
  dopravu,
 • 23:00 - 23:01
  chladenie,
 • 23:01 - 23:03
  balenie - do plastických obalov,
 • 23:03 - 23:05
  a na varenie.
 • 23:05 - 23:09
  V procese moderného poľnohospodárstva sa fosílne palivo mení v potravu
 • 23:09 - 23:11
  - a potrava v ľudí.
 • 23:12 - 23:14
  Približne 7 kalórií energie z fosílneho paliva
 • 23:14 - 23:17
  sa použije na výrobu jedinej potravinovej kalórie.
 • 23:19 - 23:25
  V Amerike potrava precestuje približne 1.500 míľ, kým sa dostane od farmára k zákazníkovi.
 • 23:30 - 23:32
  Popri ubúdaní fosílneho paliva
 • 23:32 - 23:35
  je súčasný spôsob výroby potravy ohrozený aj vo viacerých iných smeroch:
 • 23:35 - 23:36
  Lacná energia,
 • 23:36 - 23:38
  výkonnejšia výroba,
 • 23:38 - 23:41
  a podpory, umožnili spracovávanie veľkého objemu rýb.
 • 23:43 - 23:46
  Rybolov vo svetovom meradle vrcholil ku koncu osemdesiatych rokov 20. storočia.
 • 23:46 - 23:49
  Odvtedy sa rybolov posúva do hlbokých vôd.
 • 23:53 - 23:56
  Únik dusíka z umelých hnojív pre výrobu ktorých sa použili fosílne palivá
 • 23:56 - 24:00
  zamoruje rieky a oceány, čím dochádza k obrovským mŕtvym zónam.
 • 24:00 - 24:01
  Pri tomto vývoji
 • 24:01 - 24:04
  sa očakáva, že všetky druhy rýb vyhynú
 • 24:04 - 24:06
  do roku 2048.
 • 24:07 - 24:11
  Kyslý dážď z veľkomiest a z priemyselnej výroby vysáva zo zeme základné výživné látky,
 • 24:11 - 24:12
  ako draslík,
 • 24:12 - 24:13
  vápnik,
 • 24:13 - 24:14
  a magnézium.
 • 24:18 - 24:20
  Ďalej hrozí nedostatok vody.
 • 24:20 - 24:25
  Mnohé poľnohospodárske jednotky si čerpajú vodu na zavodňovanie z podzemných zberačov.
 • 24:26 - 24:29
  Nahromadenie podzemných zásob vody trvalo prírode tisícky rokov,
 • 24:29 - 24:31
  ale dajú sa úplne vyčerpať za niekoľko desiatok rokov,
 • 24:31 - 24:33
  tak, ako k tomu dochádza aj v prípade ropných vrtov.
 • 24:34 - 24:37
  Obrovská Ogallalská podzemná zásoba vody v Amerike klesla už tak nízko,
 • 24:37 - 24:41
  že mnohí farmári boli prinútení vrátiť sa k menej výnosnému suchozemskému poľnohospodárstvu.
 • 24:42 - 24:47
  Navyše, zavodňovanie a umelé hnojivá majú
 • 24:47 - 24:49
  tendenciu hromadenia soli v pôde.
 • 24:49 - 24:52
  To je jednou z vedúcich príčin, ktoré premieňajú predtým úrodnú pôdu v novodobé púšte.
 • 24:53 - 24:56
  Ďalším problémom je strata ornice.
 • 24:56 - 24:58
  Pred 200 rokmi
 • 24:58 - 25:01
  bolo asi 1.8 metrov ornice na amerických prériách.
 • 25:01 - 25:03
  V dôsledku orby a nedbalého obrábania zeme z nej
 • 25:03 - 25:06
  dodnes ostáva ešte polovica.
 • 25:09 - 25:13
  Zavodňovanie podporuje výskyt plesňového ochorenia obilnín, ako parazitickej hrdze trávnej, Ug99
 • 25:13 - 25:18
  - so schopnosťou zničiť 80% svetovej úrody obilia.
 • 25:19 - 25:20
  Podľa Normana Borlauga,
 • 25:20 - 25:22
  otca zelenej revolúcie,
 • 25:22 - 25:28
  hrdza trávna má obrovskú schopnosť spoločenskej a ľudskej deštrukcie.
 • 25:29 - 25:32
  Zavedenie biopaliva bude mať za následok, že menej pôdy
 • 25:32 - 25:35
  bude k dispozícii pre výrobu potravy.
 • 25:37 - 25:39
  Každá oblasť má obmedzenú nosnosť.
 • 25:40 - 25:42
  Túto predstavuje počet zvierat alebo ľudí
 • 25:42 - 25:44
  ktorí na nej môžu nekonečne prežiť.
 • 25:44 - 25:47
  Ak niektorý z druhov prekročí nosnosť danej oblasti,
 • 25:47 - 25:52
  začne odumierať, až sa počty vrátia do prirodzeného rozmedzia.
 • 25:53 - 25:54
  Svetu sa podarilo vyhnúť takémuto prirodzenému odumieraniu
 • 25:54 - 25:56
  tým, že zavádzal ďalšie plochy do poľnohospodárskej prevádzky,
 • 25:56 - 25:58
  alebo zvyšovaním produktivity,
 • 25:58 - 26:01
  čo bolo umožnené hlavne v dôsledku objavu ropy.
 • 26:01 - 26:04
  Na to, aby rast pokračoval,
 • 26:04 - 26:07
  sa vyžaduje viac zdrojov ako Zem dokáže poskytnúť,
 • 26:07 - 26:10
  ale nové planéty nie sú k dispozícii.
 • 26:11 - 26:13
  Zatiaľ čo čelíme všetkým týmto problémom,
 • 26:13 - 26:16
  svetová produkcia potravín sa musí zdvojnásobiť do roku 2050
 • 26:16 - 26:19
  ak sa má kŕmiť obyvateľstvo sveta, ktorého počet narastá.
 • 26:21 - 26:24
  Jeden bilión ľudí je už dnes podvyživených alebo hladuje.
 • 26:24 - 26:28
  Ťažko bude kŕmiť vyše 9 biliónov ľudí v nasledujúcich rokoch,
 • 26:28 - 26:32
  pri súčasnom poklese vo výrobe ropy a zemného plynu.
 • 26:41 - 26:43
  ŠŤASTNÝ KONIEC
 • 26:46 - 26:48
  Svetové hospodárstvo rastie exponenciálne,
 • 26:48 - 26:50
  pomerom asi 3% do roka,
 • 26:50 - 26:53
  zatiaľ čo spotrebováva čoraz väčšie množstvo neobnoviteľného paliva,
 • 26:53 - 26:55
  minerálnych látok a kovov,
 • 26:55 - 26:57
  ako aj obnoviteľných zdrojov
 • 26:57 - 27:00
  ako sú voda, lesy, pôda a ryby
 • 27:00 - 27:02
  rýchlejšie ako sa dajú nahradiť.
 • 27:04 - 27:06
  Aj len pri jedno percentnom raste,
 • 27:06 - 27:08
  dôjde k zdvojnásobeniu hospodárstva za 70 rokov.
 • 27:10 - 27:13
  Problém ďalej zhoršujú tieto skutočnosti:
 • 27:13 - 27:16
  Splývanie svetového hospodárstva umožňuje ľuďom z jedného svetadiela
 • 27:16 - 27:18
  aby si kupovali výrobky vyprodukované na druhom.
 • 27:19 - 27:21
  Dodávateľská reťaz je dlhá,
 • 27:21 - 27:24
  a náročná vzhľadom na obmedzené zásoby ropy.
 • 27:26 - 27:29
  Súčasným spôsobom života závisíme na vzdialených krajinách už čo sa týka nevyhnutností.
 • 27:31 - 27:33
  Moderné mestá závisia na fosílnych palivách.
 • 27:34 - 27:37
  Väčšina bankových systémov je založená na dlhu,
 • 27:37 - 27:40
  zatiaľ čo tieto nanucujú ľuďom kolobeh pôžičiek a ich splácania,
 • 27:40 - 27:42
  - čím sa sprostredkováva rast.
 • 27:43 - 27:46
  Aké je riešenie zatiaľ čo čelíme týmto problémom?
 • 27:47 - 27:49
  Mnohí veria, že kríza sa dá odvrátiť
 • 27:49 - 27:50
  zachovávaním zdrojov a životného prostredia,
 • 27:50 - 27:51
  technológiou,
 • 27:51 - 27:53
  ovládaním rastu,
 • 27:53 - 27:54
  zberom surovín a ich návratom do výroby,
 • 27:54 - 27:55
  elektrickými autami a autami poháňanými kombinovanou energiou,
 • 27:55 - 27:57
  tak, že by sa určité suroviny nahradzovali viac prístupnými alternatívami,
 • 27:57 - 27:58
  alebo voľbami.
 • 28:00 - 28:01
  Zachovávanie zdrojov síce ušetrí náklady,
 • 28:01 - 28:04
  ale ako samotné opatrenie nezachráni planétu.
 • 28:05 - 28:07
  Ak niektorí ľudia znížia svoju spotrebu ropy,
 • 28:07 - 28:10
  nižší dopyt povedie k zníženiu cien,
 • 28:10 - 28:12
  čo druhým umožní, aby si ju kúpili lacnejšie.
 • 28:13 - 28:14
  Na základe toho istého princípu,
 • 28:14 - 28:17
  výkonnejší motor, ktorý si vyžaduje menej energie,
 • 28:17 - 28:21
  paradoxne, bude mať ako následok zvýšenú spotrebu energie.
 • 28:22 - 28:23
  V 19. storočí
 • 28:23 - 28:26
  si anglický ekonóm William Stanley Jevons
 • 28:26 - 28:28
  uvedomil, že výkonnejšie parné stroje urobili z uhlia
 • 28:28 - 28:31
  výnosnejší zdroj paliva,
 • 28:31 - 28:33
  čo malo ako následok zavedenie väčšieho množstva parných strojov,
 • 28:33 - 28:36
  čím sa zvýšila celková spotreba uhlia.
 • 28:37 - 28:40
  Nárast v používaní alternatívnych prostriedkov spotrebuje akúkoľvek energiu alebo zdroje,
 • 28:40 - 28:42
  ktoré by sa ušetrili zachovávaním.
 • 28:48 - 28:49
  Mnohí veria, že vedci
 • 28:49 - 28:52
  vyriešia tieto problémy novými spôsobmi výroby.
 • 28:52 - 28:55
  Ale technológia nepredstavuje energiu.
 • 28:56 - 28:58
  Technológiou sa dá uplatňovať energia vo výrobe,
 • 28:58 - 29:00
  ale nedá sa ňou nahradiť.
 • 29:00 - 29:02
  Navyše technológia používa zdroje,
 • 29:02 - 29:03
  napríklad:
 • 29:03 - 29:05
  pri výrobe počítača sa spotrebuje jedna desatina
 • 29:05 - 29:08
  energie potrebnej na výrobu auta.
 • 29:09 - 29:10
  Pokročilejšie spôsoby výroby
 • 29:10 - 29:12
  môžu dokonca situáciu zhoršovať,
 • 29:12 - 29:14
  lebo v mnohých prípadoch sa používajú vzácne minerálne látky,
 • 29:14 - 29:16
  zatiaľ čo zásoby niektorých z nich sú už tiež obmedzené.
 • 29:17 - 29:18
  Napríklad,
 • 29:18 - 29:22
  Čína dodáva 97% svetovej produkcie vzácnych zemín,
 • 29:22 - 29:25
  pričom väčšina pochádza z jedinej bane vovnútri Mongolska.
 • 29:26 - 29:29
  Tieto minerálne látky sa používajú v katalyzátoroch,
 • 29:29 - 29:31
  na výrobu motorov do lietadiel,
 • 29:31 - 29:33
  vysoko výkonné magnety a pevné disky,
 • 29:33 - 29:35
  batérie pre autá na kombinované palivo,
 • 29:35 - 29:36
  lasery,
 • 29:36 - 29:38
  pojazdné Röntgenové prístroje,
 • 29:38 - 29:40
  tienenie pre jadrové reaktory,
 • 29:40 - 29:42
  kompaktné disky,
 • 29:42 - 29:44
  hybridné motorové vozidlá,
 • 29:44 - 29:45
  žiarovky s nízkou elektrickou spotrebou,
 • 29:45 - 29:47
  optické vlákna,
 • 29:47 - 29:48
  a ploché obrazovky.
 • 29:49 - 29:53
  Čína už uvažuje o obmedzení vývozu týchto minerálnych látok,
 • 29:53 - 29:54
  nakoľko dopyt po nich stúpa.
 • 29:57 - 30:01
  Rast z takzvaného trvale udržateľného rozvoja alebo riadený rast nepomôžu,
 • 30:01 - 30:04
  lebo tieto tiež používajú neobnoviteľné kovy a minerálne látky
 • 30:04 - 30:05
  v neustále narastajúcom množstve,
 • 30:05 - 30:08
  včítane vzácnych zemín.
 • 30:09 - 30:10
  Zber a návrat surovín do výroby nevyriešia problém,
 • 30:11 - 30:12
  nakoľko si vyžadujú energiu,
 • 30:12 - 30:14
  a daný proces nie je 100% efektívny.
 • 30:16 - 30:20
  Znovu získať sa dá len zlomok materiálov, ktoré sa dostanú do zberu;
 • 30:20 - 30:23
  ich podstatná časť je stratená navždy vo forme odpadu.
 • 30:25 - 30:28
  Elektrické autá sú poháňané elektrinou.
 • 30:28 - 30:31
  Nakoľko väčšina elektriny sa vyrába z fosílneho paliva,
 • 30:31 - 30:33
  nie sú riešením.
 • 30:33 - 30:37
  Taktiež, popri výrobe áut všetkých druhov sa spotrebováva ropa.
 • 30:37 - 30:41
  Už len každá pneumatika si vyžaduje 7 galónov (32 litrov) ropy.
 • 30:43 - 30:47
  V roku 2010 bolo vo svete asi 800 miliónov áut.
 • 30:47 - 30:49
  Pri súčasnej rýchlosti rastu,
 • 30:49 - 30:53
  sa očakáva, že do roku 2025 ich počet bude 2 bilióny.
 • 30:54 - 30:57
  Nedá sa očakávať, že by planéta bola dlho schopnou podporovať takéto množstvo áut,
 • 30:57 - 31:00
  bez ohľadu na to, ako sú výkonné, alebo čo ich poháňa.
 • 31:01 - 31:02
  Mnohí ekonómovia veria,
 • 31:03 - 31:05
  že slobodný trh nahradí jeden zdroj energie druhým
 • 31:05 - 31:07
  prostredníctvom vynálezov a modernizáciou výroby.
 • 31:08 - 31:10
  Avšak hlavné zdroje ktorými by sa dala nahradiť ropa
 • 31:10 - 31:12
  sa stretávajú s vlastným postupným úpadkom.
 • 31:14 - 31:19
  Teória nahradzovania tiež neberie v úvahu dĺžku času potrebného pre prípravu na prechod.
 • 31:20 - 31:22
  Hirschova správa z Amerického Ministerstva pre Energiu
 • 31:22 - 31:25
  odhaduje, že aspoň dve dekády by boli potrebné
 • 31:25 - 31:28
  pre prípravu na dopad vyvrcholenia ropy.
 • 31:29 - 31:31
  Otázky nedostatku energie,
 • 31:31 - 31:33
  opotrebovania zdrojov,
 • 31:33 - 31:35
  straty ornice,
 • 31:35 - 31:39
  a zamorovania životného prostredia sú všetky ukazovateľmi jediného väčšieho problému:
 • 31:40 - 31:42
  Ktorým je Rast.
 • 31:44 - 31:46
  Pokiaľ bude náš finančný systém vyžadovať nekonečný rast,
 • 31:46 - 31:49
  nie je pravdepodobné, že by iné opatrenia boli úspešné.
 • 31:50 - 31:53
  Teda čo sa dá očakávať od budúcnosti?
 • 31:54 - 31:56
  Optimisti veria, že rast bude pokračovať naveky,
 • 31:56 - 31:58
  bez obmedzenia.
 • 31:59 - 32:02
  Pesimisti si myslia že smerujeme k novej dobe kamennej,
 • 32:02 - 32:04
  alebo dokonca, že nám hrozí vymretie.
 • 32:05 - 32:06
  Pravda je asi niekde medzi týmito extrémami.
 • 32:07 - 32:12
  Je možné, že spoločnosť sa vráti k jednoduchšiemu spôsobu života,
 • 32:12 - 32:15
  v ktorom sa bude nasadzovať podstatne menej energie.
 • 32:16 - 32:18
  To by znamenalo ťažší život pre väčšinu.
 • 32:18 - 32:19
  Viac manuálnej práce,
 • 32:19 - 32:20
  viac poľnohospodárskej práce,
 • 32:20 - 32:24
  a miestnu produkciu výrobkov, potravy a služieb.
 • 32:25 - 32:28
  Čo má človek robiť, aby sa pripravil na takúto prípadnú budúcnosť?
 • 32:29 - 32:33
  Treba očakávať zníženie dodávok potravy a výrobkov zo vzdialených miest.
 • 32:34 - 32:36
  Začať chodiť peši alebo bicyklovať.
 • 32:36 - 32:39
  Vyvinúť si návyky pri ktorých sa použije menej elektriny.
 • 32:40 - 32:41
  Zbaviť sa dlžôb.
 • 32:42 - 32:43
  Pokúsiť sa vyhýbať bankám.
 • 32:43 - 32:45
  Namiesto nákupov vo veľkopredajniach,
 • 32:45 - 32:48
  podporovať miestnych podnikateľov.
 • 32:48 - 32:52
  Kupujte domáce potraviny vypestované vlastnými poľnohospodármi z tradičných miestnych trhov.
 • 32:52 - 32:55
  Namiesto trávnika, porozmýšľajte o možnosti pestovania vlastnej potravy.
 • 32:55 - 32:57
  Naučte sa ju konzervovať a pripravovať na dlhodobé skladovanie.
 • 32:58 - 33:00
  Posúďte možnosť miestnej meny
 • 33:00 - 33:02
  v prípade že by širšie hospodárstvo prestalo byť funkčným,
 • 33:02 - 33:06
  a vypestujte si väčší stupeň sebestačnosti.
 • 33:07 - 33:08
  Žiadny z týchto krokov nezabráni Pádu,
 • 33:08 - 33:12
  ale môže zlepšiť výhľad do budúcnosti chudobnej na energiu,
 • 33:13 - 33:15
  v priebehu ktorej sa budeme musieť stať viac sebestačnými,
 • 33:15 - 33:18
  v porovnaní s našimi predkami.
Título:
There's No Tomorrow (2012)
Descripción:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
34:53

Subtítulos en Slovak

Revisiones Compare revisions