Return to Video

Nie Ma Jutra - There's No Tomorrow (2012)

 • 0:23 - 0:31
  NIE MA JUTRA
 • 0:47 - 0:49
  To jest Ziemia,
 • 0:49 - 0:51
  tak jak wyglądała 90 milionów lat temu.
 • 0:51 - 0:55
  Geolodzy nazywają tę epokę 'Późną Kredą'.
 • 0:55 - 0:58
  Był to czas ogromnego globalnego ocieplenia,
 • 0:58 - 1:00
  Kiedy dinozaury nadal rządziły planetą.
 • 1:01 - 1:03
  Dinozaury wiodły życie,
 • 1:03 - 1:05
  bezpieczne w ich miejscu na szczycie łańcucha pokarmowego,
 • 1:08 - 1:10
  niepomne zmian mających miejsce wokół ich.
 • 1:11 - 1:12
  Kontynenty oddalały się od siebie,
 • 1:12 - 1:15
  odsłaniając ogromne rozpadliny w skorupie ziemskiej.
 • 1:16 - 1:19
  Rozpadliny te zalewała woda, zamieniając je w morza.
 • 1:20 - 1:22
  Glony dobrze rozwijały się w ogromnym cieple,
 • 1:22 - 1:24
  zatruwając wodę.
 • 1:25 - 1:26
  Zginęły,
 • 1:26 - 1:29
  i tryliony opadły na dno rozpadlin.
 • 1:32 - 1:34
  Rzeki zmyły osad do mórz,
 • 1:34 - 1:36
  aż szczątki organiczne glonów zostały pogrzebane.
 • 1:38 - 1:41
  Wraz ze wzrostem ciśnienia, wzrastało też ciepło,
 • 1:41 - 1:43
  aż reakcja chemiczna przekształciła szczątki organiczne
 • 1:43 - 1:46
  w węglowodorowe paliwo kopalne:
 • 1:46 - 1:49
  Ropę i Gaz Ziemny.
 • 1:49 - 1:51
  Podobny proces miał miejsce na lądzie,
 • 1:52 - 1:54
  wytwarzając węgiel.
 • 1:55 - 1:57
  Stworzenie paliw kopalnych, które świat zużywa w 1 rok,
 • 1:57 - 2:02
  zajęło naturze blisko 5 milionów lat.
 • 2:02 - 2:03
  Nowoczesny sposób życia
 • 2:03 - 2:06
  jest zależny od tego skamieniałego światła słonecznego,
 • 2:06 - 2:10
  aczkolwiek zadziwiająco duża liczba ludzi bierze to za pewnik.
 • 2:13 - 2:18
  Od 1860 roku, geolodzy odkryli ponad 2 tryliony baryłek ropy.
 • 2:19 - 2:23
  Od tego czasu, świat zużył w przybliżeniu połowę.
 • 2:26 - 2:29
  Zanim będziesz mógł pompować ropę, musisz ją odnaleźć.
 • 2:30 - 2:33
  Na początku była łatwa do znalezienia i tania do wydobycia.
 • 2:33 - 2:36
  Pierwszym wielkim Amerykańskim polem naftowym był Spindletop,
 • 2:37 - 2:39
  odkryty w 1900
 • 2:39 - 2:40
  Po nim odkryto dużo więcej.
 • 2:41 - 2:43
  Geolodzy "przeczesali" Amerykę.
 • 2:43 - 2:47
  Znaleźli ogromne osady ropy, gazu ziemnego i węgla.
 • 2:48 - 2:51
  Ameryka produkowała więcej ropy niż każde inne państwo,
 • 2:51 - 2:54
  co pozwoliło jej stać się przemysłową super-potęgą.
 • 2:56 - 2:58
  Gdy szyb naftowy zacznie produkować ropę,
 • 2:58 - 3:01
  jest tylko kwestią czasu zanim produkcja zacznie spadać.
 • 3:02 - 3:05
  Poszczególne szyby mają różne tempo produkcji.
 • 3:06 - 3:07
  Połączony wykres średniej z wielu szybów,
 • 3:07 - 3:10
  wygląda jak krzywa dzwonowa.
 • 3:10 - 3:11
  Zazwyczaj
 • 3:11 - 3:14
  40 lat po okresie największej ilości odkryć złóż,
 • 3:14 - 3:16
  dane państwo osiąga szczytową produkcję,
 • 3:17 - 3:20
  po czym wkracza w permanentne stadium spadku produkcji.
 • 3:21 - 3:23
  W latach 1950,
 • 3:23 - 3:25
  Pracujący dla Shell'a geofizyk M. King Hubbert
 • 3:25 - 3:29
  przewidział, że Amerykańska produkcja ropy osiągnie szczyt w 1970 roku,
 • 3:29 - 3:33
  40 lat po szczycie odkryć ropy w Ameryce.
 • 3:33 - 3:35
  Nieliczni mu uwierzyli.
 • 3:35 - 3:37
  Niemniej jednak, w 1970,
 • 3:37 - 3:39
  Produkcja ropy w Ameryce osiągnęła szczyt,
 • 3:39 - 3:41
  i wkroczyła w stały spadek.
 • 3:42 - 3:44
  Hubbert był zrehabilitowany.
 • 3:45 - 3:46
  Od tego momentu,
 • 3:46 - 3:50
  Ameryka będzie coraz bardziej zależna od importowanej ropy.
 • 3:50 - 3:53
  To spowodowało jej wrażliwość na zakłócenia w dostawach,
 • 3:53 - 3:57
  i przyczyniło się do ekonomicznego chaosu lat 1973
 • 3:57 - 4:00
  i 1979, spowodowanych wahaniami na rynku surowców.
 • 4:02 - 4:06
  W latach ‘30 odnotowano najwyższy wskaźnik odkryć ropy w historii Ameryki.
 • 4:06 - 4:08
  Pomimo zaawansowanej technologii,
 • 4:08 - 4:13
  spadek w odkryciach nowych amerykańskich pól naftowych był niepohamowany.
 • 4:14 - 4:17
  Nowsze odkrycia, takie jak ANWAR,
 • 4:17 - 4:21
  w najlepszym razie zapewnią wystarczająco ropy na 17 miesięcy.
 • 4:24 - 4:25
  Nawet nowe pole "Jack 2" w zatoce meksykańskiej,
 • 4:25 - 4:28
  zaspokoiłoby popyt krajowy tylko na kilka miesięcy.
 • 4:29 - 4:32
  Choć duże, żadne pole nie zbliża się do zaspokojenia
 • 4:32 - 4:34
  zapotrzebowania na energię w Ameryce.
 • 4:36 - 4:37
  Jak dowodzi wzrastająca ilość danych i badań,
 • 4:37 - 4:41
  światowa produkcja ropy osiąga szczyt, lub jest tego bliska.
 • 4:41 - 4:46
  Globalnie wskaźnik odkryć nowych pól naftowych osiągnął szczyt w latach 1960.
 • 4:47 - 4:48
  Ponad 40 lat później,
 • 4:48 - 4:50
  spadek w odkryciach nowych pól
 • 4:50 - 4:52
  wydaje się nie do powstrzymania.
 • 4:54 - 4:56
  54 z 65 głównych państw produkujących ropę
 • 4:56 - 4:59
  już osiągnęło szczyt produkcji.
 • 5:01 - 5:05
  Przypuszcza się, że wiele z pozostałych osiągnie szczyt w niedalekiej przyszłości.
 • 5:06 - 5:08
  Świat będzie musiał dostarczyć równowartość
 • 5:08 - 5:10
  produkcji nowej Arabii Saudyjskiej
 • 5:11 - 5:14
  w celu uzupełnienia malejącej wydajności istniejących pól naftowych.
 • 5:16 - 5:17
  W latach 1960,
 • 5:17 - 5:20
  sześć baryłek ropy było znajdowane na każdą, która była użyta.
 • 5:21 - 5:22
  Cztery dekady później,
 • 5:22 - 5:26
  świat zużywa pomiędzy trzy a sześc baryłek
 • 5:26 - 5:27
  na każdą, którą znajduje.
 • 5:29 - 5:31
  Kiedy szczyt światowej produkcji ropy zostanie osiągnięty,
 • 5:31 - 5:34
  zapotrzebowanie na ropę będzie przewyższać podaż,
 • 5:34 - 5:36
  a cena benzyny będzie się wahać jak dzika,
 • 5:36 - 5:39
  wpływając na dużo więcej niż koszt zatankowania samochodu.
 • 5:42 - 5:44
  Współczesne miasta są zależne od paliw kopalnych.
 • 5:44 - 5:46
  Nawet drogi są robione z asfaltu,
 • 5:46 - 5:48
  otrzymywanego z ropy naftowej,
 • 5:48 - 5:50
  tak jak dachy wielu domów.
 • 5:51 - 5:53
  Duże obszary będą nie nadawały się do zamieszkania
 • 5:53 - 5:57
  bez ogrzewania zimą lub klimatyzacji w lecie.
 • 5:58 - 6:01
  Rozrastające się przedmieścia zmuszają ludzi do wielo milowej jazdy
 • 6:01 - 6:03
  do pracy, szkoły i sklepów.
 • 6:04 - 6:06
  Większe miasta zostały podzielone na strefy - obszary mieszkalne
 • 6:06 - 6:09
  i handlowe położone daleko od siebie,
 • 6:09 - 6:11
  zmuszające ludzi do jazdy samochodem.
 • 6:11 - 6:13
  Przedmieścia, i wiele społeczności
 • 6:13 - 6:16
  zostały zaprojektowane na założeniu obfitości ropy i energii.
 • 6:20 - 6:21
  Chemikalia pochodzące z paliw kopalnych,
 • 6:21 - 6:23
  lub inaczej Petro-chemikalia,
 • 6:23 - 6:24
  są niezbędne w wytwarzaniu niezliczonej ilości produktów.
 • 6:28 - 6:30
  Nowoczesny system rolniczy
 • 6:30 - 6:32
  jest w dużym stopniu zależny od paliw kopalnych,
 • 6:32 - 6:33
  tak jak szpitale,
 • 6:34 - 6:35
  lotnictwo,
 • 6:35 - 6:37
  systemy dystrybucji wody,
 • 6:37 - 6:38
  i wojsko Stanów Zjednoczonych,
 • 6:38 - 6:43
  które samo zużywa 140 milionów baryłek ropy rocznie.
 • 6:44 - 6:48
  Paliwa kopalne są także niezbędne do tworzenia plastiku i polimerów,
 • 6:48 - 6:53
  kluczowych składników komputerów, urządzeń służących rozrywce i ubrań.
 • 6:54 - 6:57
  Globalna gospodarka zależy obecnie od nieskończonego wzrostu,
 • 6:57 - 7:01
  wymagającego rosnących dostaw taniej energii.
 • 7:01 - 7:04
  Jesteśmy tak zależni od ropy i innych paliw kopalnych,
 • 7:04 - 7:07
  że nawet małe zakłócenie w dostawach
 • 7:07 - 7:10
  może mieć głęboko sięgające efekty na każdy aspekt naszego życia.
 • 7:17 - 7:22
  ENERGIA
 • 7:23 - 7:26
  Energia to zdolność do wykonywania pracy.
 • 7:26 - 7:36
  Przeciętny Amerykanin ma dziś dostępną równowartość energii wytwarzanej przez 150 niewolników, pracujących 24 godziny na dobę.
 • 7:36 - 7:39
  Materiały, które przechowują tą energię do pracy są nazywane paliwami,
 • 7:39 - 7:42
  Niektóre paliwa zawierają więcej energii od innych.
 • 7:42 - 7:46
  Nazywa się to gęstością energii.
 • 7:46 - 7:50
  Ropa jest najbardziej istotnym z tych paliw.
 • 7:50 - 7:51
  Świat zużywa 30 miliardów baryłek rocznie,
 • 7:52 - 7:54
  co jest równe 1 mili sześciennej ropy,
 • 7:55 - 7:56
  która zawiera tyle energii
 • 7:56 - 7:59
  ile było by wytworzone przez 52 elektrownie atomowe
 • 7:59 - 8:02
  pracujące przez następne 50 lat.
 • 8:03 - 8:07
  Chociaż ropa generuje tylko 1.6% elektryczności w Stanach Zjednoczonych,
 • 8:08 - 8:11
  to zasila 96% całego transportu.
 • 8:12 - 8:15
  W 2008, dwie trzecie Amerykańskiej ropy było importowane.
 • 8:16 - 8:18
  Większość z Kanady,
 • 8:18 - 8:19
  Meksyku,
 • 8:20 - 8:21
  Arabii Saudyjskiej,
 • 8:21 - 8:23
  Wenezueli,
 • 8:23 - 8:26
  Nigerii, Iraku i Angoli.
 • 8:27 - 8:29
  Kilka czynników stanowi o wyjątkowości ropy:
 • 8:29 - 8:31
  ma wysoką gęstość energii.
 • 8:33 - 8:35
  Jedna baryłka ropy zawiera równowartość energetyczną
 • 8:35 - 8:37
  prawie trzech lat ludzkiej pracy.
 • 8:38 - 8:40
  Jest ciekła w temperaturze pokojowej,
 • 8:40 - 8:42
  łatwa w transporcie
 • 8:42 - 8:44
  i nadająca się do użytku w małych silnikach.
 • 8:45 - 8:48
  Aby zdobyć energię, musisz użyć energię.
 • 8:49 - 8:53
  Sztuką jest użyć mniejsze ilości by znaleźć i wydobyć duże ilości.
 • 8:53 - 8:56
  To się nazywa EROEI:
 • 8:56 - 8:59
  Zwrot energii z energii zainwestowanej [Energy Return on Energy Invested.]
 • 9:02 - 9:04
  Konwencjonalna ropa jest dobrym przykładem.
 • 9:04 - 9:08
  Łatwa do wydobycia, wysoka jakościowo ropa naftowa została wypompowana najpierw.
 • 9:09 - 9:15
  Wydobywcy zużywali równowartość energetyczną 1 baryłki ropy by znaleźć i wydobyć 100.
 • 9:15 - 9:18
  EROEI ropy wynosiło 100.
 • 9:19 - 9:21
  Kiedy łatwa do znalezienia ropa została wypompowana,
 • 9:21 - 9:24
  eksploracja przeniosła się na głębokie wody,
 • 9:24 - 9:26
  albo do odległych krajów,
 • 9:26 - 9:29
  używając przy tym wzrastających ilości energii.
 • 9:29 - 9:32
  W dzisiejszych czasach ropa, którą wydobywamy jest często ciężka lub zakwaszona.
 • 9:32 - 9:35
  Jest też droga w rafinacji.
 • 9:36 - 9:40
  EROEI ropy w dzisiejszych czasach potrafić spaść do 10.
 • 9:40 - 9:44
  Jeśli używasz więcej energii by zdobyć paliwo niż jest zawarte w tym paliwie,
 • 9:44 - 9:47
  zdobycie go nie jest warte wysiłku.
 • 9:50 - 9:53
  Możliwe jest przekształcanie jednego źródła paliwa w inne.
 • 9:54 - 9:54
  Za każdym razem gdy tak robisz,
 • 9:54 - 9:58
  trochę energii zawartej w oryginalnym paliwie zostaje stracone.
 • 9:59 - 10:01
  Na przykład istnieje ropa niekonwencjonalna:
 • 10:01 - 10:03
  Piaski bitumiczne oraz łupki.
 • 10:04 - 10:07
  Piaski bitumiczne znajdują się głównie w Kanadzie.
 • 10:07 - 10:10
  Dwie trzecie światowych łupków znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
 • 10:11 - 10:14
  Oba te paliwa można przekształcić w syntetyczną ropę naftową.
 • 10:14 - 10:17
  Wymaga to jednak dużych ilości ciepła i wody,
 • 10:17 - 10:19
  obniżając ich EROEI,
 • 10:19 - 10:23
  które waha się na poziomie od pięciu do jednego i pół.
 • 10:24 - 10:26
  Łupki są wyjątkowo słabym paliwem,
 • 10:26 - 10:29
  porównując funt do funta, zawierającym około jednej trzeciej energii
 • 10:29 - 10:31
  pudełka płatków śniadaniowych.
 • 10:33 - 10:35
  Węgiel występuje w ogromnych ilościach,
 • 10:35 - 10:38
  i generuje prawie połowę światowej elektryczności.
 • 10:39 - 10:41
  Świat zużywa prawie 2 mile sześcienne węgla rocznie.
 • 10:42 - 10:47
  Jednak, globalna produkcja węgla może osiągnąć szczyt przed 2040.
 • 10:48 - 10:51
  Twierdzenie, że Ameryka ma węgla na całe wieki jest zwodnicze,
 • 10:51 - 10:56
  ponieważ nie bierze pod uwagę rosnącego popytu i malejącej jakości.
 • 10:56 - 10:59
  Dużo z węgla wysokiej jakości - Antracytu zostało już wydobyte
 • 10:59 - 11:03
  zostawiając węgiel niższej jakości, mający mniejszą gęstość energetyczną.
 • 11:04 - 11:07
  Pojawiają się problemy z produkcją, gdyż węgiel powierzchniowy jest wyczerpany.
 • 11:07 - 11:11
  i górnicy muszą kopać głębiej w mniej dostępnych obszarach.
 • 11:11 - 11:14
  Wielu wydobywców niszczy górną pokrywę skalną aby dotrzeć do złóż węgla,
 • 11:14 - 11:17
  powodując zniszczenie środowiska na dużą skalę.
 • 11:20 - 11:23
  Gaz ziemny jest często znajdowany razem z ropą i węglem.
 • 11:24 - 11:27
  Północno Amerykańskie odkrycia konwencjonalnego gazu osiągnęły szczyt w latach 1950
 • 11:27 - 11:30
  a produkcja osiągnęła szczyt we wczesnych latach siedemdziesiątych.
 • 11:31 - 11:34
  Jeśli wykres odkryć przesuniemy do przodu o 23 lata,
 • 11:34 - 11:39
  to zobaczymy możliwą przyszłość produkcji konwencjonalnego gazu ziemnego
 • 11:39 - 11:40
  w Północnej Ameryce.
 • 11:41 - 11:45
  Nowo odkryte procesy technologiczne pozwoliły na wydobycie niekonwencjonalnego gazu ziemnego
 • 11:45 - 11:50
  takiego jak gaz łupkowy, który może pomóc wyrównać straty wywołane przez spadek wydobycia w nadchodzących latach.
 • 11:51 - 11:54
  Niekonwencjonalny gaz ziemny jest kontrowersyjny,
 • 11:54 - 11:58
  ponieważ potrzebuje dużych cen energii by być opłacalny.
 • 11:58 - 12:00
  Nawet z gazem niekonwencjonalnym,
 • 12:00 - 12:05
  globalna produkcja gazu ziemnego może osiągnąć szczyt przed rokiem 2030.
 • 12:08 - 12:11
  Wciąż istnieją duże zasoby uranu do przeprowadzania fuzji jądrowej.
 • 12:12 - 12:16
  By zastąpić 10 terawatów, które świat obecnie generuje z paliw kopalnych,
 • 12:16 - 12:19
  potrzeba by było 10,000 elektrowni jądrowych.
 • 12:19 - 12:24
  W takim tempie znane światowe rezerwy uranu starczyły by na tylko od 10 do 20 lat.
 • 12:25 - 12:29
  Eksperymenty w opartych na plutonie reaktorach,
 • 12:29 - 12:31
  we Francji i Japonii
 • 12:31 - 12:33
  były drogimi niepowodzeniami.
 • 12:34 - 12:38
  Fuzja jądrowa staje przed ogromnymi technicznymi przeszkodami
 • 12:39 - 12:40
  I dochodzimy do źródeł odnawialnych.
 • 12:40 - 12:45
  Energia wiatrowa ma wysokie EROEI, ale jest okresowa.
 • 12:46 - 12:47
  Energia wodna jest niezawodna,
 • 12:47 - 12:51
  ale większość rzek w krajach rozwiniętych jest już spiętrzone.
 • 12:52 - 12:54
  Konwencjonalne elektrownie geotermalne
 • 12:54 - 12:57
  używają gorących punktów istniejących blisko powierzchni Ziemi.
 • 12:57 - 13:00
  Są one ograniczone do tych obszarów.
 • 13:01 - 13:03
  W eksperymentalnym systemie EGS,
 • 13:03 - 13:06
  dwa szyby są wiercone na głębokość 6 mil.
 • 13:06 - 13:09
  Woda jest pompowana w dół jednym szybem, by zostać ogrzana w szczelinach skalnych,
 • 13:09 - 13:12
  potem wraca drugim, generując energię.
 • 13:13 - 13:15
  Według najnowszego raportu MIT,
 • 13:15 - 13:21
  ta technologia może dostarczyć 10% elektryczności Stanów Zjednoczonych do roku 2050.
 • 13:22 - 13:25
  Energia fal jest ograniczona do obszarów przybrzeżnych.
 • 13:25 - 13:29
  Gęstość energii fal waha się w zależności od regionu.
 • 13:31 - 13:35
  Transportowanie energii generowanej z fal w głąb lądu było by trudne.
 • 13:35 - 13:39
  Słone środowisko oceanu powoduje również korozję turbin.
 • 13:41 - 13:43
  Biopaliwa to paliwa, które są uprawiane.
 • 13:43 - 13:46
  Drewno ma małą gęstość energetyczną i rośnie wolno.
 • 13:46 - 13:50
  Świat używa 3.7 mil sześciennych drewna rocznie.
 • 13:51 - 13:53
  Biodiesel i etanol
 • 13:53 - 13:57
  są wytwarzane z roślin uprawianych przez rolnictwo zasilane ropą naftową.
 • 13:58 - 14:01
  Zysk energetyczny z tych paliw jest bardzo mały.
 • 14:02 - 14:05
  Niektórzy politycy chcą zamienić kukurydzę w etanol.
 • 14:05 - 14:10
  Użycie etanolu by dostarczyć jedną dziesiątą przewidywanego zużycia ropy w Stanach Zjednoczonych w 2020,
 • 14:10 - 14:14
  wymagało by 3% Amerykańskiej ziemi.
 • 14:15 - 14:19
  Zaopatrzenie jednej trzeciej wymagało by trzy razy więcej powierzchni niż używana obecnie do produkcji żywności.
 • 14:20 - 14:23
  Zaopatrzenie całej konsumpcji ropy naftowej Stanów Zjednoczonych w 2020
 • 14:23 - 14:27
  zajęłoby dwa razy więcej ziemi niż jest wykorzystywane do uprawy żywności.
 • 14:29 - 14:34
  Wodór wydobywany jest z Gazu Naturalnego, węgla lub wody,
 • 14:34 - 14:37
  co używa więcej energii niż da się otrzymać z wodoru.
 • 14:37 - 14:40
  To sprawia, że gospodarki napędzane wodorem są mało prawdopodobne.
 • 14:42 - 14:46
  Wszystkie światowe fotowoltaiczne panele słoneczne generują tyle elektryczności
 • 14:46 - 14:48
  co dwie elektrownie węglowe.
 • 14:49 - 14:51
  Równowartość pomiędzy 1 a 4 ton węgla
 • 14:51 - 14:54
  jest wykorzystywana w produkcji jednego panelu słonecznego.
 • 14:56 - 15:00
  Musielibyśmy pokryć panelami nie mniej niż 140,000 mil kwadratowych
 • 15:00 - 15:02
  by spełnić obecne zapotrzebowanie na świecie.
 • 15:02 - 15:07
  Począwszy od roku 2007 są tylko 4 mile kwadratowe.
 • 15:09 - 15:12
  Skoncentrowana energia słoneczna lub słoneczny prąd termiczny ma ma ogromny potencjał,
 • 15:12 - 15:16
  chociaż w tej chwili istnieje tylko niewielka liczba działających elektrowni.
 • 15:18 - 15:19
  Są one też ograniczone do słonecznego klimatu,
 • 15:19 - 15:22
  wymagają aby duże ilości energii
 • 15:22 - 15:24
  były transmitowane na duże odległości.
 • 15:26 - 15:29
  Wszystkie alternatywy dla ropy są zależne od napędzanej ropą maszynerii,
 • 15:29 - 15:34
  lub wymaga materiałów takich jak tworzywa sztuczne, które są wytwarzane z ropy.
 • 15:36 - 15:39
  Kiedy słyszysz o nowych wspaniałych wynalazkach lub paliwach,
 • 15:39 - 15:40
  zapytaj:
 • 15:40 - 15:44
  Czy ich entuzjasta ma działający model, gotowy do komercyjnego użycia?
 • 15:45 - 15:47
  Jaka jest jego gęstość energetyczna?
 • 15:48 - 15:50
  Czy może być przechowywane lub łatwo dystrybuowane?
 • 15:51 - 15:53
  Czy jest niezawodne lub działa okresowo?
 • 15:53 - 15:56
  Czy może być użyty efekt skali aby korzystać z niego na poziomie krajowym?
 • 15:56 - 15:59
  Czy istnieją ukryte wyzwania dla inżynierów?
 • 16:00 - 16:02
  Jakie jest EROEI?
 • 16:02 - 16:05
  Jaki jest wpływ na środowisko?
 • 16:05 - 16:08
  Pamiętaj, że duże liczby mogą być zwodnicze.
 • 16:08 - 16:10
  Na przykład: 1 miliard baryłek ropy
 • 16:10 - 16:14
  zaspokoi popyt globalny na tylko 12 dni.
 • 16:15 - 16:19
  Odejście od paliw kopalnych będzie monumentalnym wyzwaniem.
 • 16:20 - 16:24
  Na rok 2007, węgiel generuje 48.5% elektryczności Stanów Zjednoczonych.
 • 16:24 - 16:27
  21.6% jest z gazu ziemnego,
 • 16:27 - 16:30
  1.6% jest z ropy naftowej,
 • 16:30 - 16:33
  19.4% pochodzi ze źródeł jądrowych,
 • 16:33 - 16:35
  5.8% pochodzi z elektrowni wodnych.
 • 16:35 - 16:39
  Inne odnawialne źródła generują tylko 2.5%.
 • 16:40 - 16:43
  Czy można zastąpić system oparty na paliwach kopalnych
 • 16:43 - 16:46
  systemem połączonych źródeł energii alternatywnych?
 • 16:46 - 16:49
  Potrzebne są duże postępy technologiczne,
 • 16:49 - 16:52
  jak również wola polityczna i współpraca,
 • 16:52 - 16:53
  znaczne inwestycje,
 • 16:54 - 16:56
  międzynarodowy dialog i zgoda,
 • 16:56 - 16:59
  reorganizacja $ 45 trylionowej globalnej gospodarki,
 • 16:59 - 17:02
  w tym transport,
 • 17:02 - 17:03
  produkcję przemysłową,
 • 17:03 - 17:05
  i systemy rolnicze,
 • 17:05 - 17:09
  jak również urzędnicy kompetentni do zarządzania tą przemianą.
 • 17:10 - 17:12
  Czy jeśli to wszystko zostanie osiągnięte
 • 17:12 - 17:15
  to obecny sposób życia będzie mógł toczyć się dalej?
 • 17:19 - 17:21
  Wzrost
 • 17:21 - 17:23
  Oto bakterie żyjące w butelce.
 • 17:24 - 17:26
  Ich populacja podwaja się z każdą minutą.
 • 17:27 - 17:29
  O 11 jest jedna bakteria.
 • 17:30 - 17:32
  o 12 w południe butelka jest pełna.
 • 17:33 - 17:35
  Jest w połowie pełna o 11:59
 • 17:35 - 17:38
  zostawiając wystarczająco miejsca dla tylko jednego podwojenia.
 • 17:39 - 17:41
  Bakterie zauważyły niebezpieczeństwo.
 • 17:41 - 17:44
  Szukają nowych butelek i znajdują 3.
 • 17:44 - 17:47
  Zakładają, że ich problem został rozwiązany.
 • 17:47 - 17:50
  O 12 w południe pierwsza butelka jest pełna.
 • 17:50 - 17:53
  O 12:01 druga butelka jest pełna.
 • 17:54 - 17:57
  O 12:02 wszystkie butelki są pełne.
 • 17:58 - 18:00
  To jest problem, z którym mamy do czynienia,
 • 18:00 - 18:03
  Ze względu na podwajanie spowodowane wykładniczym wzrostem
 • 18:06 - 18:09
  Ludzkość doświadczyła niespotykanego dotąd wzrostu,
 • 18:09 - 18:13
  kiedy zaczęła używać węgla i ropy jako źródeł paliwa.
 • 18:14 - 18:17
  Nawet małe tempo wzrostu z czasem przynosi znaczny wzrost.
 • 18:19 - 18:20
  Przy 1% tempie wzrostu,
 • 18:20 - 18:23
  gospodarka podwoi się w 70 lat.
 • 18:24 - 18:27
  Przy 2% tempie podwoi się w 35 lat.
 • 18:27 - 18:29
  Przy 10% tempie wzrostu,
 • 18:29 - 18:32
  gospodarka podwoi się w tylko 7 lat.
 • 18:33 - 18:37
  Jeśli gospodarka rośnie przy obecnej średniej 3%,
 • 18:37 - 18:40
  podwaja się co każde 23 lata.
 • 18:41 - 18:44
  Z każdym podwojeniem, zapotrzebowanie na energię i zasoby
 • 18:44 - 18:47
  przekroczy wszystkie poprzednie podwojenia razem wzięte.
 • 18:48 - 18:52
  System finansowy opiera się na założeniu wzrostu
 • 18:52 - 18:56
  -co wymaga wsparcia wzrastających dostaw energii, aby ten wzrost zasilić.
 • 18:57 - 18:58
  Banki pożyczają pieniądze, których nie mają
 • 18:58 - 19:01
  faktycznie stwarzając je.
 • 19:01 - 19:05
  Kredytobiorcy wykorzystują nowo stworzone pieniądze do rozwoju własnej działalności,
 • 19:05 - 19:06
  i spłacają dług,
 • 19:06 - 19:09
  z odsetkami, które wymagają więcej wzrostu gospodarczego.
 • 19:10 - 19:13
  W związku z tym procesem, gdzie pieniądze są tworzone przez dług,
 • 19:13 - 19:18
  większość pieniędzy w światowej gospodarce to dług z odsetkami do spłacenia.
 • 19:19 - 19:22
  Bez ciągłego wzrostu pożyczkobiorców,
 • 19:22 - 19:24
  którzy de facto generują wzrost,
 • 19:24 - 19:26
  i jednocześnie spłacają swoje zobowiązania,
 • 19:26 - 19:28
  gospodarka światowa załamie się.
 • 19:30 - 19:31
  Tak jak schemat piramidy,
 • 19:31 - 19:34
  system musi się rozwijać albo umrzeć.
 • 19:36 - 19:37
  Częściowo przez ten system długu
 • 19:38 - 19:40
  skutki wzrostu gospodarczego były spektakularne:
 • 19:41 - 19:42
  w PKB [produkt krajowy brutto],
 • 19:42 - 19:43
  budowaniu zapór na rzekach,
 • 19:43 - 19:44
  użyciu wody,
 • 19:44 - 19:46
  zużyciu nawozów,
 • 19:46 - 19:48
  ludności miejskiej,
 • 19:48 - 19:50
  zużyciu papieru,
 • 19:50 - 19:51
  pojazdach silnikowych,
 • 19:51 - 19:52
  komunikacji
 • 19:52 - 19:54
  i turystyce.
 • 19:55 - 19:57
  Światowa populacja urosła do 7 miliardów,
 • 19:57 - 20:01
  i ma przekroczyć 9 miliardów w 2050.
 • 20:02 - 20:06
  Na płaskiej, nieskończonej ziemi, nie było by to problemem.
 • 20:06 - 20:09
  Jednakże, ponieważ Ziemia jest okrągła i skończona,
 • 20:09 - 20:12
  ostatecznie staniemy wobec limitów wzrostu.
 • 20:13 - 20:14
  Ekspansja gospodarcza
 • 20:14 - 20:18
  spowodowała wzrost stężenia zarówno podtlenku azotu w atmosferze
 • 20:18 - 20:19
  jak i metanu,
 • 20:19 - 20:21
  zubożenie warstwy ozonowej,
 • 20:21 - 20:23
  wzrost ilości i nasilenia wielkich powodzi,
 • 20:23 - 20:26
  szkodach w ekosystemach morskich,
 • 20:26 - 20:28
  m. in. spływ wód gruntowych z wysoką zawartością azotu do morza,
 • 20:28 - 20:31
  utratę lasów deszczowych i terenów lesistych,
 • 20:31 - 20:33
  wzrost powierzchni terenów przystosowanych do życia człowieka,
 • 20:33 - 20:36
  i wzrost gatunków zagrożonych wyginięciem lub wyginiętych.
 • 20:38 - 20:40
  Jeśli umieścimy jedno ziarenko ryżu
 • 20:40 - 20:42
  na pierwszym polu szachownicy,
 • 20:42 - 20:45
  podwoimy to i umieścimy 2 ziarenka na drugim,
 • 20:46 - 20:49
  podwoimy znów i umieścimy 4 na trzecim,
 • 20:49 - 20:51
  podwoimy znów i umieścimy 8 na czwartym,
 • 20:52 - 20:53
  i będziemy dalej postępować w ten sposób,
 • 20:53 - 20:55
  umieszczając na każdym następnym polu podwojoną ilość ziaren,
 • 20:55 - 20:57
  z pola poprzedniego,
 • 20:57 - 20:59
  w chwili, gdy docieramy do końcowego kwadratu
 • 20:59 - 21:01
  potrzebujemy astronomicznej liczby ziaren:
 • 21:04 - 21:05
  9 kwintylionów (10^18),
 • 21:05 - 21:07
  223 kwadryliony,
 • 21:07 - 21:09
  372 trylionów,
 • 21:09 - 21:11
  36 miliardów,
 • 21:11 - 21:13
  854 milionów,
 • 21:13 - 21:17
  776 tysięcy ziaren:
 • 21:17 - 21:19
  więcej ziaren niż rasa ludzka
 • 21:19 - 21:22
  wyhodowała przez ostatnie 10,000 lat.
 • 21:23 - 21:24
  Współczesne gospodarki
 • 21:24 - 21:25
  tak jak ziarna na szachownicy,
 • 21:25 - 21:27
  podwajają się co kilkadziesiąt lat.
 • 21:28 - 21:31
  Na którym kwadracie szachownicy jesteśmy?
 • 21:33 - 21:35
  Poza energią,
 • 21:35 - 21:38
  cywilizacja wymaga wielu istotnych zasobów:
 • 21:38 - 21:39
  wody słodkiej
 • 21:39 - 21:40
  ziemi ornej,
 • 21:40 - 21:41
  jedzenia,
 • 21:41 - 21:42
  lasów,
 • 21:42 - 21:44
  i wielu rodzajów minerałów i metali.
 • 21:45 - 21:46
  Wzrost jest ograniczony
 • 21:46 - 21:49
  przez kluczowe zasoby o najmniejszej podaży,
 • 21:51 - 21:52
  Beczka zbudowana jest z klepek,
 • 21:52 - 21:55
  i gdy wzrost jak woda napełnia beczkę,
 • 21:55 - 21:58
  nie może on przekroczyć najkrótszej klepki,
 • 21:58 - 22:01
  lub najbardziej ograniczonego w ilości, kluczowego surowca.
 • 22:02 - 22:04
  Ludzie wykorzystują obecnie
 • 22:04 - 22:07
  40% całej fotosyntezy na Ziemi.
 • 22:08 - 22:10
  Choć może być możliwe wykorzystanie 80%,
 • 22:10 - 22:14
  jest mało prawdopodobne abyśmy kiedykolwiek używali 160%.
 • 22:23 - 22:26
  ŻYWNOŚĆ
 • 22:27 - 22:28
  Globalne zaopatrzenie w żywność
 • 22:28 - 22:30
  opiera się głównie na paliwach kopalnych.
 • 22:32 - 22:33
  Przed pierwszą wojną światową,
 • 22:33 - 22:35
  całe rolnictwo było ekologiczne.
 • 22:36 - 22:40
  Jednak po wynalezieniu nawozów i pestycydów opracowanych na bazie paliw kopalnych
 • 22:40 - 22:42
  nastąpił znaczny wzrost w produkcji żywności
 • 22:43 - 22:45
  pozwalając na wzrost ludzkiej populacji.
 • 22:48 - 22:49
  Stosowanie nawozów sztucznych
 • 22:49 - 22:52
  wyżywiło więcej ludzi niż byłoby to możliwe,
 • 22:52 - 22:55
  przy pomocy rolnictwa organicznego.
 • 22:56 - 22:58
  Paliwa kopalne są potrzebne do maszyn rolniczych,
 • 22:58 - 23:00
  transportu,
 • 23:00 - 23:01
  chłodzenia,
 • 23:01 - 23:03
  pakowania - w plastik,
 • 23:03 - 23:05
  i gotowania.
 • 23:05 - 23:09
  Nowoczesne rolnictwo używa ziemi by zamienić paliwa kopalne w żywność
 • 23:09 - 23:11
  - a żywność w ludzi.
 • 23:12 - 23:14
  Około 7 kalorii energii pochodzącej z paliw kopalnych
 • 23:14 - 23:17
  jest używane do produkcji 1 kalorii żywności.
 • 23:19 - 23:25
  W Ameryce, żywność podróżuje około 1,500 mil z farmy do klienta.
 • 23:30 - 23:32
  Oprócz wyczerpywania się paliw kopalnych,
 • 23:32 - 23:35
  istnieje kilka zagrożeń dla obecnego systemu produkcji żywności:
 • 23:35 - 23:36
  Tania energia,
 • 23:36 - 23:38
  udoskonalona technologia
 • 23:38 - 23:41
  i dotacje pozwoliły na masowe połowy ryb.
 • 23:43 - 23:46
  Globalne połowy ryb osiągnęły szczyt w późnych latach osiemdziesiątych,
 • 23:46 - 23:49
  zmuszając rybaków do przeniesienia się na głębokie wody.
 • 23:53 - 23:56
  Spływ wód nasyconych azotem spowodowany użyciem syntetycznych nawozów,
 • 23:56 - 24:00
  zatruwa rzeki i morza, tworząc ogromne martwe strefy.
 • 24:00 - 24:01
  Przewiduje się, że w tym tempie,
 • 24:01 - 24:04
  wszystkie populacje ryb załamią się
 • 24:04 - 24:06
  przed rokiem 2048.
 • 24:07 - 24:11
  Kwaśny deszcz z miast i przemysłu wyjaławia glebę z istotnych składników odżywczych,
 • 24:11 - 24:12
  takich jak potas,
 • 24:12 - 24:13
  wapń,
 • 24:13 - 24:14
  i magnez.
 • 24:18 - 24:20
  Kolejnym zagrożeniem jest brak wody.
 • 24:20 - 24:25
  Wiele farm używa do nawadniania wody pompowanej z podziemnych warstw wodonośnych.
 • 24:26 - 24:29
  Warstwy te potrzebują tysięcy lat aby się zapełnić,
 • 24:29 - 24:31
  ale mogą być wypompowane do sucha w ciągu kilku dziesięcioleci,
 • 24:31 - 24:33
  tak jak szyby naftowe.
 • 24:34 - 24:37
  Ogromna amerykańska warstwa wodonośna Ogallala ma tak niski poziom,
 • 24:37 - 24:41
  że wielu farmerów musiało powrócić do mniej wydajnego rolnictwa bez irygacji,
 • 24:42 - 24:47
  W dodatku używanie nawadniania i nawozów może prowadzić do zasolenia:
 • 24:47 - 24:49
  koncentracji soli w glebie.
 • 24:49 - 24:52
  To jest główna przyczyna pustynnienia.
 • 24:53 - 24:56
  Innym zagrożeniem jest utrata ziemi ornej.
 • 24:56 - 24:58
  200 lat temu,
 • 24:58 - 25:01
  na Amerykańskich preriach było 6 stóp ziemi ornej.
 • 25:01 - 25:03
  Dzisiaj poprzez uprawę i złe praktyki,
 • 25:03 - 25:06
  prawie połowa jest stracona.
 • 25:09 - 25:13
  Nawadnianie wzmaga wzrost grzybów z rodziny rdzy zbożowej, jak UG-99,
 • 25:13 - 25:18
  - które mogłyby zniszczyć 80% światowych plonów zbóż.
 • 25:19 - 25:20
  Według Normana Borlauga,
 • 25:20 - 25:22
  ojca Zielonej Rewolucji,
 • 25:22 - 25:28
  rdza zbożowa "ma ogromny potencjał do społecznego i ludzkiego zniszczenia."
 • 25:29 - 25:32
  Użycie biopaliw oznacza, że mniej ziemi
 • 25:32 - 25:35
  będzie dostępne do produkcji żywności.
 • 25:37 - 25:39
  Każdy obszar ma skończoną nośność.
 • 25:40 - 25:42
  Jest to ilość zwierząt lub ludzi,
 • 25:42 - 25:44
  które mogą żyć tam przez czas nieokreślony,
 • 25:44 - 25:47
  Jeśli gatunek przekroczy nośność tego obszaru,
 • 25:47 - 25:52
  część osobników będzie wymierać, dopóki poziom populacji nie wróci do naturalnego poziomu.
 • 25:53 - 25:54
  Świat uniknął tego wymierania
 • 25:54 - 25:56
  poprzez znajdywanie nowych ziem do uprawy,
 • 25:56 - 25:58
  lub poprzez wzrastającą produkcję,
 • 25:58 - 26:01
  która była możliwa głównie dzięki ropie.
 • 26:01 - 26:04
  By kontynuować wzrost,
 • 26:04 - 26:07
  potrzebne jest więcej zasobów niż Ziemia może zapewnić,
 • 26:07 - 26:10
  a nowe planety nie są dla nas dostępne.
 • 26:11 - 26:13
  W obliczu tych wszystkich wyzwań,
 • 26:13 - 26:16
  by wyżywić wzrastającą światową populację,
 • 26:16 - 26:19
  globalna produkcja żywności musi się podwoić do roku 2050.
 • 26:21 - 26:24
  1 miliard ludzi jest już niedożywionych lub głoduje.
 • 26:24 - 26:28
  Wyzwaniem będzie wykarmienie ponad 9 miliardów w nadchodzących latach,
 • 26:28 - 26:32
  kiedy produkcja światowej ropy i gazu ziemnego będzie spadać.
 • 26:41 - 26:43
  SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE
 • 26:46 - 26:48
  Globalna gospodarka wzrasta wykładniczo,
 • 26:48 - 26:50
  o około 3% rocznie,
 • 26:50 - 26:53
  zużywając wzrastające ilości paliw nieodnawialnych,
 • 26:53 - 26:55
  minerałów i metali,
 • 26:55 - 26:57
  jak również zasoby odnawialne
 • 26:57 - 27:00
  takie jak woda, lasy, gleby, ryby
 • 27:00 - 27:02
  szybciej niż są one uzupełniane.
 • 27:04 - 27:06
  Nawet przy 1% tempie wzrostu,
 • 27:06 - 27:08
  gospodarka podwoi się w 70 lat.
 • 27:10 - 27:13
  Problem nasila się przez inne czynniki:
 • 27:13 - 27:16
  Globalizacja pozwala ludziom z jednego kontynentu
 • 27:16 - 27:18
  kupować towary i żywność wytworzone na innym kontynencie.
 • 27:19 - 27:21
  Linie zaopatrzenia są długie,
 • 27:21 - 27:24
  co bardzo nadwyręża już i tak ograniczoną podaż ropy.
 • 27:26 - 27:29
  Jesteśmy zależni od odległych krajów, nawet jeśli chodzi o dobra podstawowe.
 • 27:31 - 27:33
  Nowoczesne miasta są zależne od paliw kopalnych.
 • 27:34 - 27:37
  Większość systemów bankowych opiera się na długu,
 • 27:37 - 27:40
  co zmusza ludzi do wpadania w spiralę pożyczek i spłat
 • 27:40 - 27:42
  - produkując wzrost.
 • 27:43 - 27:46
  Co można zrobić w obliczu tych problemów?
 • 27:47 - 27:49
  Wielu wierzy, że można zapobiec kryzysowi
 • 27:49 - 27:50
  poprzez oszczędność,
 • 27:50 - 27:51
  technologię,
 • 27:51 - 27:53
  inteligentny rozwój,
 • 27:53 - 27:54
  recykling,
 • 27:54 - 27:55
  samochody elektryczne i hybrydowe,
 • 27:55 - 27:57
  substytucję,
 • 27:57 - 27:58
  albo głosowanie.
 • 28:00 - 28:01
  Oszczędzanie pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze,
 • 28:01 - 28:04
  ale samo nie ocali planety.
 • 28:05 - 28:07
  Jeśli jacyś ludzie oszczędzają na wykorzystaniu ropy,
 • 28:07 - 28:10
  zmniejszony popyt będzie obniżał cenę,
 • 28:10 - 28:12
  pozwalając innym kupić ją za mniej.
 • 28:13 - 28:14
  W ten sam sposób,
 • 28:14 - 28:17
  bardziej wydajny silnik, który zużywa mniej energii,
 • 28:17 - 28:21
  będzie paradoksalnie prowadził do większego użycia energii.
 • 28:22 - 28:23
  W dziewiętnastym wieku,
 • 28:23 - 28:26
  Angielski ekonomista William Stanley Jevons
 • 28:26 - 28:28
  zrozumiał, że lepsze silniki parowe sprawiły, że węgiel
 • 28:28 - 28:31
  stał się bardziej opłacalnym źródłem paliwa,
 • 28:31 - 28:33
  co doprowadziło do stosowania większej liczby silników parowych,
 • 28:33 - 28:36
  co zwiększyło całkowite zużycie węgla.
 • 28:37 - 28:40
  Wzrost zużyje każdą ilość energii i zasobów
 • 28:40 - 28:42
  oszczędzone przez konserwację.
 • 28:48 - 28:49
  Wielu wierzy, że naukowcy
 • 28:49 - 28:52
  rozwiążą te problemy nową technologią.
 • 28:52 - 28:55
  Jednak, technologia nie jest energią.
 • 28:56 - 28:58
  Technologia może skierować energię do pracy,
 • 28:58 - 29:00
  ale nie może jej zastąpić.
 • 29:00 - 29:02
  Zużywa to także zasoby:
 • 29:02 - 29:03
  na przykład:
 • 29:03 - 29:05
  komputery są wykonane z jednej dziesiątej
 • 29:05 - 29:08
  energii potrzebnej do wykonania samochodu.
 • 29:09 - 29:10
  Bardziej zaawansowane technologie
 • 29:10 - 29:12
  mogą pogorszyć sytuację,
 • 29:12 - 29:14
  ponieważ wiele wymaga rzadkich minerałów,
 • 29:14 - 29:16
  które także zbliżają się do granic eksploatacji.
 • 29:17 - 29:18
  Na przykład,
 • 29:18 - 29:22
  97% światowych pierwiastków ziem rzadkich jest produkowane przez Chiny,
 • 29:22 - 29:25
  większość z nich z jednej kopalni w środkowej Mongolii.
 • 29:26 - 29:29
  Te minerały są używane w reaktorach katalitycznych (katalizatorach),
 • 29:29 - 29:31
  silnikach samolotów,
 • 29:31 - 29:33
  magnesach wysokiej wydajności i twardych dyskach,
 • 29:33 - 29:35
  bateriach samochodów hybrydowych,
 • 29:35 - 29:36
  laserach,
 • 29:36 - 29:38
  przenośnych aparatach rentgenowskich,
 • 29:38 - 29:40
  osłonach dla reaktorów jądrowych,
 • 29:40 - 29:42
  płytach kompaktowych,
 • 29:42 - 29:44
  silnikach pojazdów hybrydowych,
 • 29:44 - 29:45
  energooszczędnych żarówkach,
 • 29:45 - 29:47
  światłowodach
 • 29:47 - 29:48
  i płaskich wyświetlaczach.
 • 29:49 - 29:53
  Chiny zaczęły rozważać ograniczenie eksportu tych minerałów,
 • 29:53 - 29:54
  podczas gdy popyt wzrasta.
 • 29:57 - 30:01
  Tak zwany zrównoważony lub inteligentny wzrost nie pomoże,
 • 30:01 - 30:04
  ponieważ używa on także nieodnawialnych metali i minerałów
 • 30:04 - 30:05
  w zwiększających się ilościach,
 • 30:05 - 30:08
  wliczając w to pierwiastki ziem rzadkich.
 • 30:09 - 30:10
  Recykling nie rozwiąże problemu,
 • 30:11 - 30:12
  ponieważ wymaga energii,
 • 30:12 - 30:14
  i sam proces nie jest w 100% wydajny.
 • 30:16 - 30:20
  Możliwe jest odzyskanie tylko części materiału;
 • 30:20 - 30:23
  Duża część jest stracona na zawsze jako odpady.
 • 30:25 - 30:28
  Samochody elektryczne napędzane są przez elektryczność.
 • 30:28 - 30:31
  Ponieważ większość energii jest generowana z paliw kopalnych,
 • 30:31 - 30:33
  nie są one rozwiązaniem.
 • 30:33 - 30:37
  Ponadto, samochody wszystkich rodzajów potrzebują ropy w trakcie ich produkcji.
 • 30:37 - 30:41
  Każda opona wymaga około 7 galonów ropy naftowej.
 • 30:43 - 30:47
  Na rok 2010 było około 800 milionów samochodów na świecie.
 • 30:47 - 30:49
  Przy obecnym tempie rozwoju,
 • 30:49 - 30:53
  liczba ta sięgnie 2 miliardów w 2025 roku.
 • 30:54 - 30:57
  Jest mało prawdopodobne, że planeta będzie mogła zaopatrzyć w zasoby tak wiele pojazdów przez dłuższy czas,
 • 30:57 - 31:00
  niezależnie od źródła ich zasilania.
 • 31:01 - 31:02
  Wielu ekonomistów wierzy,
 • 31:03 - 31:05
  że wolny rynek zastąpi jedno źródło energii
 • 31:05 - 31:07
  innym poprzez innowacje technologiczne.
 • 31:08 - 31:10
  Jednak, główne zamienniki ropy
 • 31:10 - 31:12
  stoją w obliczu własnych spadków i problemów.
 • 31:14 - 31:19
  Zwolennicy substytucji także nie biorą pod uwagę czasu potrzebnego na dokonanie przemian.
 • 31:20 - 31:22
  Raport Hirsch Departamentu Energi USA,
 • 31:22 - 31:25
  szacuje się, że przynajmniej 20 lat potrzeba aby przygotować
 • 31:25 - 31:28
  na efekty szczytu w wydobyciu ropy.
 • 31:29 - 31:31
  Kwestie niedoboru energii,
 • 31:31 - 31:33
  wyczerpywania się zasobów,
 • 31:33 - 31:35
  utrata ziemi ornej,
 • 31:35 - 31:39
  i zanieczyszczenia są wszystkie symptomami jednego większego problemu:
 • 31:40 - 31:42
  Wzrostu.
 • 31:44 - 31:46
  Dopóki nasz system finansowy wymaga nieskończonego wzrostu
 • 31:46 - 31:49
  jest mało prawdopodobne, aby reforma odniosła sukces
 • 31:50 - 31:53
  Jak więc będzie wyglądała przyszłość?
 • 31:54 - 31:56
  Optymiści wierzą, że wzrost będzie trwać wiecznie,
 • 31:56 - 31:58
  bez granic.
 • 31:59 - 32:02
  Pesymiści sądzą że zmierzamy w kierunku nowej epoki kamienia,
 • 32:02 - 32:04
  lub wyginięcia.
 • 32:05 - 32:06
  Prawda może leżeć pomiędzy tymi ekstremami.
 • 32:07 - 32:12
  Możliwe jest, że społeczeństwo cofnie się do prostszej postaci,
 • 32:12 - 32:15
  w której używa się o wiele mniej energii.
 • 32:16 - 32:18
  To oznaczało by trudniejsze życie dla większości
 • 32:18 - 32:19
  Więcej pracy fizycznej,
 • 32:19 - 32:20
  więcej pracy rolniczej,
 • 32:20 - 32:24
  i lokalną produkcję towarów, żywności i usług.
 • 32:25 - 32:28
  Co powinna zrobić osoba by przygotować się na taką możliwą przyszłość?
 • 32:29 - 32:33
  Spodziewaj się zmniejszenia zaopatrzeń żywności i dóbr z odległych krajów,
 • 32:34 - 32:36
  Zacznij chodzić lub jeździć na rowerze.
 • 32:36 - 32:39
  Przyzwyczaj się do używania mniej elektryczności.
 • 32:40 - 32:41
  Wyjdź z długów.
 • 32:42 - 32:43
  Unikaj banków.
 • 32:43 - 32:45
  Zamiast kupowania w wielkich sklepach,
 • 32:45 - 32:48
  wspieraj lokalny biznes.
 • 32:48 - 32:52
  Kupuj żywność uprawianą lokalnie.
 • 32:52 - 32:55
  Rozważ uprawianie własnego jedzenia zamiast trawnika.
 • 32:55 - 32:57
  Naucz się je przechowywać.
 • 32:58 - 33:00
  Rozważ użycie lokalnych walut
 • 33:00 - 33:02
  - jeśli ogólna gospodarka przestanie funkcjonować,
 • 33:02 - 33:06
  i rozwijaj większą samowystarczalność.
 • 33:07 - 33:08
  Żaden z tych kroków nie zapobiegnie upadkowi,
 • 33:08 - 33:12
  ale może polepszyć twoje szanse w nisko-energetycznej przyszłości,
 • 33:13 - 33:15
  w której będziemy musieli być bardziej samodzielni,
 • 33:15 - 33:18
  tak jak byli kiedyś nasi przodkowie.
 • No está sincronizado.
  co trzy lata
 • No está sincronizado.
  Incubate Pictures prezentuje
 • No está sincronizado.
  Przy współpracy z Post Carbon Institute
Título:
Nie Ma Jutra - There's No Tomorrow (2012)
Descripción:

Pierwsza produkcja autorstwa http://www.incubatepictures.com:
34 minutowy animowany dokument o wyczerpywaniu się zasobów naturalnych oraz niemożności nieskończonego wzrostu na skończonej planecie.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
34:53

Subtítulos en Polish

Revisiones Compare revisions