Return to Video

There's No Tomorrow (2012)

 • 0:07 - 0:11
  Incubate Pictures presenteert
 • 0:14 - 0:19
  In samenwerking met het Post Carbon Institute
 • 0:23 - 0:31
  Morgen begint vandaag.
 • 0:47 - 0:49
  Dit is de Aarde,
 • 0:49 - 0:51
  maar dan 90 millioen jaar geleden.
 • 0:51 - 0:55
  Geologen noemen deze periode de Late Krijt periode of Het Laat Krijt.
 • 0:55 - 0:58
  Het was een tijd van extreme opwarming van de aarde,
 • 0:58 - 1:00
  De tijd dat dinosaurissen nog niet waren uitgestorven.
 • 1:01 - 1:03
  Zij leefden rustig,
 • 1:03 - 1:05
  in de wetenschap dat zijn bovenaan in voedselketen stonden,
 • 1:08 - 1:10
  niet wetend welke grote veranderingen er om hen aan de gang waren.
 • 1:11 - 1:12
  De continenten dreven van elkaar weg,
 • 1:12 - 1:15
  grote scheuren makend in de aardkorst.
 • 1:16 - 1:19
  Ze stroomden over, en werden zeëen.
 • 1:20 - 1:22
  Algen gedijden goed in de extreme warmte,
 • 1:22 - 1:24
  terwijl ze het water vergiftigden.
 • 1:25 - 1:26
  Ze stierven,
 • 1:26 - 1:29
  en vielen, met triljoenen tegelijk, naar de bodem van de scheuren.
 • 1:32 - 1:34
  Rivieren zorgden ervoor dat er slib in de zeëen kwam,
 • 1:34 - 1:36
  totdat de organische restanten van de algen begraven waren.
 • 1:38 - 1:41
  Terwijl de druk van dit slib toenam, nam ook de hitte toe,
 • 1:41 - 1:43
  totdat een chemische reactie de organische resten omzette
 • 1:43 - 1:46
  in fossiele brandstof van koolwaterstof:
 • 1:46 - 1:49
  olie en natuurlijk gas.
 • 1:49 - 1:51
  Een vergelijkbaar proces vond op het land plaats,
 • 1:52 - 1:54
  waardoor kolen ontstond.
 • 1:55 - 1:57
  De natuur deed er ongeveer 5 miljoen jaar over
 • 1:57 - 2:02
  om de fossiele brandstoffen te creëeren die de wereld in 1 jaar opmaakt.
 • 2:02 - 2:03
  De moderne manier van leven
 • 2:03 - 2:06
  is afhankelijk van dit tot fossiel geworden zonlicht,
 • 2:06 - 2:10
  alhoewel een verbazingwekkend groot aantal mensen dit "normaal" vind.
 • 2:13 - 2:18
  Sinds 1860 hebben geologen meer dan 2 triljoen vanten olie ontdekt.
 • 2:19 - 2:23
  Sindsdien heeft de hele wereldbevolking obgeveer de helft hiervan gebruikt.
 • 2:26 - 2:29
  Voordat je olie kunt oppompen, moet je het eerst vinden.
 • 2:30 - 2:33
  In het begin was olie makkelijk te vinden en was het goedkoop om het te winnen.
 • 2:33 - 2:36
  Het eerste grote Amerikaanse olieveld was "Spindletop",
 • 2:37 - 2:39
  ontdekt in 1900.
 • 2:39 - 2:40
  Er volgden veel meer olievelden.
 • 2:41 - 2:43
  Geologen speurden heel Amerika af.
 • 2:43 - 2:47
  Ze vonden enorm veel opslagplaatsen van olie, natuurlijk gas en kolen.
 • 2:48 - 2:51
  Amerika produceerde meer olie dan welk ander land ook,
 • 2:51 - 2:54
  waardoor het een industriële grootmacht werd.
 • 2:56 - 2:58
  Wanneer een oliebron eenmaal aangeboord is,
 • 2:58 - 3:01
  is het slechts een kwestie van tijd voordat de productie afneemt.
 • 3:02 - 3:05
  Iedere bron heeft weer een andere opbrengst.
 • 3:06 - 3:07
  Wanneer je naar de gemiddelde opbrengst kijkt,
 • 3:07 - 3:10
  lijkt de gecombineerde grafiek op een "klokgrafiek".
 • 3:10 - 3:11
  Kenmerkend is:
 • 3:11 - 3:14
  het duurt 40 jaar na het bereiken van de "piek" in ontdekken
 • 3:14 - 3:16
  voordat een land de produktiepiek bereikt,
 • 3:17 - 3:20
  waarna vervolgens een permanente afname intreedt.
 • 3:21 - 3:23
  In de jaren '50,
 • 3:23 - 3:25
  voorspelde geofysicus M. King Hubbert,
 • 3:25 - 3:29
  dat de Amerikaanse olieproduktie in 1970 zou "pieken",
 • 3:29 - 3:33
  40 jaar na de piek in de Amerikaanse olievondsten.
 • 3:33 - 3:35
  Weinig mensen geloofden hem.
 • 3:35 - 3:37
  Alhoewel, in 1970
 • 3:37 - 3:39
  was de Amerikaande olieproduktie op z'n hoogtepunt,
 • 3:39 - 3:41
  en sindsdien werd het minder.
 • 3:42 - 3:44
  Hubbert bleek gelijk te hebben.
 • 3:45 - 3:46
  Vanaf dat punt,
 • 3:46 - 3:50
  zou Amerika meer en meer afhankelijk worden van geïmporteerde olie.
 • 3:50 - 3:53
  Dit maakte haar kwetsbaar voor verstoringen van de voorraden
 • 3:53 - 3:57
  en droeg bij aan de economische onrust en oliecrises
 • 3:57 - 4:00
  van 1973 en 1979.
 • 4:02 - 4:06
  In de dertiger jaren werden er de meeste olieontdekkingen gedaan in de Amerikaanse geschiedenis.
 • 4:06 - 4:08
  Ondanks geavanceerde technieken,
 • 4:08 - 4:13
  worden er toch steeds minder nieuwe olievelden ontdekt in Amerika.
 • 4:14 - 4:17
  Meer recente fondsen zoals ANWAR
 • 4:17 - 4:21
  zouden op z'n hoogst olie kunnen leveren voor 17 maanden verbruik.
 • 4:22 - 4:25
  Zelfs het nieuwe "Jack-2" veld in de golf van Mexico
 • 4:25 - 4:28
  zou maar een paar maanden olie kunnen leveren.
 • 4:29 - 4:32
  Hoewel de velden groot zijn, geen enkel veld voldoet
 • 4:32 - 4:34
  aan de vraag naar energie in Amerika.
 • 4:36 - 4:37
  Het bewijs stapelt zich op:
 • 4:37 - 4:41
  dat de wereld-olieproduktie momenteel z'n hoogtepunt heeft bereikt.
 • 4:41 - 4:46
  Wereldwijd is de piek van het ontdekken van olie in de zestiger jaren bereikt.
 • 4:47 - 4:48
  Na ruim veertig jaar,
 • 4:48 - 4:50
  lijkt de afname in het ontdekken van nieuwe velden
 • 4:50 - 4:52
  onafwendbaar.
 • 4:54 - 4:56
  54 van de 65 belangrijkste olieproducerende landen
 • 4:56 - 4:59
  hebben de piek in produktie al bereikt.
 • 5:01 - 5:05
  Veel van de overige landen zullen waarschijnlijk snel volgen.
 • 5:06 - 5:08
  Het is nodig dat de wereld een vergelijkbare
 • 5:08 - 5:10
  produktie als die van Saudi Arabië
 • 5:10 - 5:11
  iedere die jaar
 • 5:11 - 5:14
  voortbrengt om de afname in olieproduktie te compenseren.
 • 5:16 - 5:17
  In de zestiger jaren,
 • 5:17 - 5:20
  werd er van de zestig gevonden vaten olie 1 opgemaakt.
 • 5:21 - 5:22
  Veertig jaar later,
 • 5:22 - 5:26
  verbruikt de wereld tussen de drie en zes vaten
 • 5:26 - 5:27
  voor ieder vat dat ze vind.
 • 5:29 - 5:31
  Wanneer de piek in olieproduktie eenmaal is bereikt,
 • 5:31 - 5:34
  zal de vraag groter zijn dan het aanbod,
 • 5:34 - 5:36
  en zal de prijs van benzine enorm schommelen,
 • 5:36 - 5:39
  wat z'n invloed heeft op veel meer dan alleen het tanken.
 • 5:42 - 5:44
  Moderne steden zijn enorm olie-afhankelijk.
 • 5:44 - 5:46
  Zo zijn wegen gemaakt van asfalt,
 • 5:46 - 5:48
  een produkt waar olie aan te pas komt,
 • 5:48 - 5:50
  zals ook bij de daken van huizen.
 • 5:51 - 5:53
  Grote gebieden zouden onbewoonbaar zijn
 • 5:53 - 5:57
  zonder verwarming in de winter of air-conditioning in de zomer.
 • 5:58 - 6:01
  Mensen moeten veel kilometers rijden
 • 6:01 - 6:03
  naar het werk, naar school en naar winkels.
 • 6:04 - 6:06
  Grote steden zijn zo ingedeeld dat woonwijken
 • 6:06 - 6:09
  en meer commerciële gebieden ver uit elkaar liggen,
 • 6:09 - 6:11
  waardoor mensen moeten reizen.
 • 6:11 - 6:13
  Voorsteden en veel andere gemeenschappen
 • 6:13 - 6:16
  zijn ontworpen er vanuit gaande dat er (altijd) voldoende olie en energie is.
 • 6:20 - 6:21
  Chemische stoffen die gewonnen worden uit fossiele brandstoffen,
 • 6:21 - 6:23
  of petro-chemische stoffen
 • 6:23 - 6:24
  zijn de grondstof voor ontelbare produkten.
 • 6:28 - 6:30
  Het moderne landbouwsysteem
 • 6:30 - 6:32
  is sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen,
 • 6:32 - 6:33
  zo ook ziekenhuizen,
 • 6:34 - 6:35
  de luchtvaart,
 • 6:35 - 6:37
  water distributiesystemen,
 • 6:37 - 6:38
  en het Amerikaanse leger,
 • 6:38 - 6:43
  dat alleen al ongeveer 140 miljoen vaten olie per jaar gebruikt.
 • 6:44 - 6:48
  Fossiele brandstoffen zijn ook essentieel voor het maken van plastic en polymeren,
 • 6:48 - 6:53
  belangrijkste bouwstof voor computers, spelletjes en kleding.
 • 6:54 - 6:57
  De wereldeconomie is momenteel afhankelijk van oneindige groei
 • 6:57 - 7:01
  wat een toenemende hoeveelheid goedkope energie vraagt.
 • 7:01 - 7:04
  We zijn zo afhankelijk van olie en andere fossiele brandstoffen,
 • 7:04 - 7:07
  dat zelfs een kleine verstoring van de voorraad
 • 7:07 - 7:10
  verstrekkende gevolgen kan hebben op ieder aspect van ons leven.
 • 7:17 - 7:22
  ENERGIE
 • 7:23 - 7:26
  Energie betekent het werk kunnen doen
 • 7:26 - 7:36
  De gemiddelde Amerikaan heeft momenteel net zoveel energie tot z'n beschikking als 150 slaven kunnen leveren die de hele dag werken.
 • 7:36 - 7:39
  Materialen die deze energie opslaan heten "brandstoffen",
 • 7:39 - 7:42
  sommige brandstoffen bevatten meer energie dan andere.
 • 7:42 - 7:46
  Dit heet "dichtheid".
 • 7:46 - 7:50
  Van deze brandstoffen is olie de meest kritische.
 • 7:50 - 7:51
  De wereld verbruikt 30 biljoen vaten per jaar,
 • 7:52 - 7:54
  gelijk aan 1 kubieke mijl aan olie
 • 7:55 - 7:56
  die evenveel energie bevat
 • 7:56 - 7:59
  als 52 kerncentrales kunnen opwekken
 • 7:59 - 8:02
  die de komende 50 jaar zouden werken.
 • 8:03 - 8:07
  Alhoewel olie maar 1,6 procent van de elektriciteit in Amerika ondersteunt,
 • 8:08 - 8:11
  speelt het wel een rol in 96% van de energietransport.
 • 8:12 - 8:15
  In 2008 werd tweederde van de Amerikaanse olie geïmporteerd.
 • 8:16 - 8:18
  Het meeste kwam uit Canada,
 • 8:18 - 8:19
  Mexico,
 • 8:20 - 8:21
  Saudi Arabië,
 • 8:21 - 8:23
  Venezuela,
 • 8:23 - 8:26
  Nigeria, Irak en Angola.
 • 8:27 - 8:29
  Verschillende factoren maakte olie uniek:
 • 8:29 - 8:31
  het is compact in energie.
 • 8:33 - 8:35
  Eén vat olie levert net zoveel energie
 • 8:35 - 8:37
  als drie jaar menselijke arbeid.
 • 8:38 - 8:40
  Het is vloeibaar op kamertemperatuur,
 • 8:40 - 8:42
  makkelijk te vervoeren
 • 8:42 - 8:44
  en te gebruiken in kleine motoren.
 • 8:45 - 8:48
  Maar het kost ook energie om energie te winnen.
 • 8:49 - 8:53
  De truc is natuurlijk dat energie opwekken meer moet opleveren dan dat het kost.
 • 8:53 - 8:56
  Dit heet E.R.O.E.I.
 • 8:56 - 8:59
  Energy Return on Energy Invested (de energie opbrengst in verhouding tot de energie benodigd om die energie te winnen)
 • 9:02 - 9:04
  Let op - we laten het zien aan de hand van olie
 • 9:04 - 9:08
  Eerst boorde men makkelijk winbare olie van hoge kwaliteit aan.
 • 9:09 - 9:15
  De oliebaronnen besteden 1 vat olie (aan energie) om 100 vaten olie te winnen.
 • 9:15 - 9:18
  De EROEI van olie was toen dus 100.
 • 9:19 - 9:21
  Nadat men de makkelijke olie naar boven was gehaald,
 • 9:21 - 9:24
  de olie winning verplaatste zich vervolgens naar dieper water,
 • 9:24 - 9:26
  of naar landen die ver weg waren,
 • 9:26 - 9:29
  en dat kostte natuurlijk steeds meer energie.
 • 9:29 - 9:32
  Heel vaak wordt er nu zware olie gevonden of olie met een hoge zuur graad,
 • 9:32 - 9:35
  die dan weer duur is om te verwerken.
 • 9:36 - 9:40
  De EROEI van olie in nu gedaald tot 10.
 • 9:40 - 9:44
  Wanneer er meer energie nodig is om de energie die besloten ligt in de energie te winnen,
 • 9:44 - 9:47
  dan is het niet meer de moeite waard om het te winnen.
 • 9:50 - 9:53
  Het is ook mogelijk om de ene energie bron om te zetten in een andere.
 • 9:54 - 9:54
  Maar iedere keer dat dat gebeurt
 • 9:54 - 9:58
  gaat er bij die overdracht energie verloren.
 • 9:59 - 10:01
  Er bestaat ook "onconventionele olie":
 • 10:01 - 10:03
  Er bestaan Teer Zanden en Schalie.
 • 10:04 - 10:07
  Teer zanden bestaan vooral in Canada.
 • 10:07 - 10:10
  Twee derde van alle schalie zanden bevinden zich in Amerika.
 • 10:11 - 10:14
  Deze beide soorten olie grondstoffen kunnen worden omgezet in synthetische, kustmatig gemaakte olie.
 • 10:14 - 10:17
  Maar, daar zijn wel hoge temperaturen en erg veel zoet water voor nodig,
 • 10:17 - 10:19
  en dat verlaagt de EROEI,
 • 10:19 - 10:23
  die varieert nu van vijf tot ongeveer anderhalf.
 • 10:24 - 10:26
  Schalie is een bijzonder laagwaardige brandstof,
 • 10:26 - 10:29
  Er zit in de muesli die je bij het ontbijt eet drie keer MEER energie
 • 10:29 - 10:31
  dan in schalie zanden.
 • 10:33 - 10:35
  Er bestaan enorme voorraden kolen,
 • 10:35 - 10:38
  die ongeveer de helft van alle electriciteit ter wereld opwekt.
 • 10:39 - 10:41
  De wereld gebruikt per jaar een hoeveelheid kolen van 2 kubieke mijl groot.
 • 10:42 - 10:47
  Desalniettemin is het goed mogelijk dat de kolen productie voor 2040 het hoogte punt bereikt.
 • 10:48 - 10:51
  De bewering dat er in Amerika nog voor eeuwen kolen zou zijn klopt niet echt,
 • 10:51 - 10:56
  want er is geen reden mee gehouden dat de vraag toeneemt en de gevonden kolen kwaliteit afneemt.
 • 10:56 - 10:59
  Veel van de hoge kwaliteit anthraciet kolen is inmiddels al gewonnen,
 • 10:59 - 11:03
  wat er overblijft is kolen van mindere kwaliteit die minder energie bevat.
 • 11:04 - 11:07
  Er ontstaan produktieproblemen als de voorraden die makkelijk te bereiken zijn uitgeput raken,
 • 11:07 - 11:11
  en mijnwerkers moeten dieper graven op moeilijker te bereiken plekken.
 • 11:11 - 11:14
  Vernietigende methodes als het verwijderen van bergtoppen worden gebruikt
 • 11:14 - 11:17
  waardoor er chaos in de natuur ontstaat.
 • 11:20 - 11:23
  In de buurt van kolen en olie wordt vaak ook gas gevonden.
 • 11:24 - 11:27
  In 1950 bereikte de ontdekte hoeveelheid has in Amerika zijn hoogtepunt,
 • 11:27 - 11:30
  de produktie was in de vroege 70er jaren het hoogst.
 • 11:31 - 11:34
  Als je de grafiek van de ontdekking 23 jaar naar voren plaatst,
 • 11:34 - 11:39
  dan wordt de mogelijke toekomst van de Noord Amerikaanse
  gasproduktie
 • 11:39 - 11:40
  onthuld.
 • 11:41 - 11:45
  Recente doorbraken hebben het mogelijk gemaakt om andere bronnen van gas aan te boren
 • 11:45 - 11:50
  zoals schaliegras, dat maakt het mogelijk om afname van gas te compenseren.
 • 11:51 - 11:54
  Het winnen van minder gebruikelijk vormen van gas is omstreden,
 • 11:54 - 11:58
  omdat het erg duur is.
 • 11:58 - 12:00
  Zelfs met het winnen van dit gas,
 • 12:00 - 12:05
  zal het hoogtepunt voor het winnen van gas al in 2030 bereikt zijn.
 • 12:08 - 12:11
  Er zijn nog wel grote hoeveelheden uranium beschikbaar.
 • 12:12 - 12:16
  Om de hoeveelheid energie die de wereld nu uit fossiele brandstoffen wint te kunnen vervangen,
 • 12:16 - 12:19
  zouden er 10.000 kerncentrales nodig zijn.
 • 12:19 - 12:24
  Gezien de hoogte van dat verbruik, zouden de uraniumreserves maar 10 tot 20 jaar meegaan.
 • 12:25 - 12:29
  Experimenten met snelle kweekreactoren met plutonium als grondstof
 • 12:29 - 12:31
  in Frankrijk en Japan
 • 12:31 - 12:33
  zijn dure mislukkingen geweest.
 • 12:34 - 12:38
  Kernfusie heeft te maken met enorme technische problemen.
 • 12:39 - 12:40
  Verder is er duurzame energie.
 • 12:40 - 12:45
  Windenergie heeft een hoog rendement, maar is niet constant.
 • 12:46 - 12:47
  Waterkacht is betrouwbaar,
 • 12:47 - 12:51
  maar in de meeste rivieren in de moderne wereld zijn dammen aangebracht.
 • 12:52 - 12:54
  De gebruikelijke geothermale energiecentrales
 • 12:54 - 12:57
  gebruiken de bestaande hotspots aan de oppervlakte van de aarde.
 • 12:57 - 13:00
  Ze zijn beperkt tot die gebieden.
 • 13:01 - 13:03
  Met het experimentele EGS systeem,
 • 13:03 - 13:06
  zouden er twee schachten geboord worden op 6 mijl diep.
 • 13:06 - 13:09
  In de ene schacht wordt water gepompt, die in de aarde verwarmd wordt,
 • 13:09 - 13:12
  en in de andere schacht omhoog komt, waaruit energie ontstaat.
 • 13:13 - 13:15
  Volgens een recent rapport van MIT,
 • 13:15 - 13:21
  zou deze techniek in 2050 10% van de elektriciteit voor Amerika kunnen leveren.
 • 13:22 - 13:25
  Golfenergie beperkt zich tot kustgebieden,
 • 13:25 - 13:29
  De hoeveelheid energie die golven kunnen leveren verschilt van gebied tot gebied.
 • 13:31 - 13:35
  Om de golfenergie naar het binnenland te transporteren is een hele uitdaging.
 • 13:35 - 13:39
  Daarbij is de omgeving van de zoute energie schadelijk voor de turbines.
 • 13:41 - 13:43
  Biobrandstoffen zijn brandstoffen die uit gewassen komt.
 • 13:43 - 13:46
  Hout heeft een lage energieopbrengst en groeit langzaam.
 • 13:46 - 13:50
  Wereldwijd wordt er per jaar ongeveer 6 kubieke meter hout verbruikt.
 • 13:51 - 13:53
  Biodiesel en ethanol
 • 13:53 - 13:57
  worden gemaakt van gewassen van olie-ondersteunde landbouw.
 • 13:58 - 14:01
  De toegevoegde waarde van deze brandstoffen is dus erg laag.
 • 14:02 - 14:05
  Sommige politici willen graan omzetten in ethanol,
 • 14:05 - 14:10
  om zo in 1/10 van het geschatte energieverbruik van Amerika in 2020 te voorzien,
 • 14:10 - 14:14
  voor het planten van deze mais zou 3% van Amerika's grondoppervlak nodig zijn.
 • 14:15 - 14:19
  Een hogere produktie (33%) vraagt drie keer zoveel grond als de huidige landbouwgebieden.
 • 14:20 - 14:23
  Om in 2020 in alle olieconsumptie te kunnen voorzien
 • 14:23 - 14:27
  zou er twee keer zoveel land nodig zijn als er nu nodig is om voedsel te verbouwen.
 • 14:29 - 14:34
  Waterstof (een andere energieleverancier) moet worden gewonnen uit gas, kolen of water,
 • 14:34 - 14:37
  het winnen vereist meer energie dan de waterstof kan leveren.
 • 14:37 - 14:40
  Hierdoor is een op waterstof gebaseerde economie onwaarschijnlijk.
 • 14:42 - 14:46
  Alle zonnepanelen wereldwijd brengen evenveel energie op
 • 14:46 - 14:48
  als twee steenkoolcentrales.
 • 14:49 - 14:51
  Verhoudingsgewijs is er 1 tot 4 ton kolen
 • 14:51 - 14:54
  nodig om 1 zonnepaneel te maken.
 • 14:56 - 15:00
  We zouden 225.000 kilometer van de aarde moeten bedekken met zonnepanelen
 • 15:00 - 15:02
  om in het huidige energieverbruik te kunnen voorzien.
 • 15:02 - 15:07
  Sinds 2007 zijn er nog maar 6 1/2 kilometer.
 • 15:09 - 15:12
  Geconcentreerde zonne-energie: thermische energie biedt veel mogelijkheden,
 • 15:12 - 15:16
  hoewel er op dit moment nog maar een klein aantal installaties in bedrijf zijn.
 • 15:18 - 15:19
  Ze kunnen ook alleen geplaast worden in een zonnig klimaat,
 • 15:19 - 15:22
  waarbij het mogelijk moet zijn om grote hoeveelheden energie
 • 15:22 - 15:24
  over lange afstanden te kunnen overdragen.
 • 15:26 - 15:29
  Voor alle alternatieven van olie zijn olie-aangedreven machines
 • 15:29 - 15:34
  of materialen als plastics nodig, die ook olie bevatten.
 • 15:36 - 15:39
  Bij de overweging van toekomstige nieuwe brandstoffen of uitvindingen,
 • 15:39 - 15:40
  moeten we ons afvragen:
 • 15:40 - 15:44
  Zijn de kosten van deze uitvinding niet hoger dan de opbrengst ?
 • 15:45 - 15:47
  Hoeveel energie levert het op ?
 • 15:48 - 15:50
  Kan het worden opgeslagen of makkelijk worden verdeeld ?
 • 15:51 - 15:53
  Levert het constant energie op ?
 • 15:53 - 15:56
  Is er ruimte om het in ons eigen land produceren ?
 • 15:56 - 15:59
  Zijn er verborgen technologische uitdagingen ?
 • 16:00 - 16:02
  Wat is de energie-opbrengst ?
 • 16:02 - 16:05
  Wat zijn de gevolgen voor het milieu ?
 • 16:05 - 16:08
  Onthou dat grote aantallen niets zeggen.
 • 16:08 - 16:10
  Bijvoorbeeld: 1 biljoen vaten olie
 • 16:10 - 16:14
  voorziet slechts in de wereldconsumptie van 12 dagen.
 • 16:15 - 16:19
  Het overgaan op andere dan fossiele brandstoffen zou een enorme uitdaging zijn.
 • 16:20 - 16:24
  Vanaf 2007 levert kolen 48,5 % van de Amerikaanse energie,
 • 16:24 - 16:27
  21,6 % komt van gas,
 • 16:27 - 16:30
  1,6 % komt van olie,
 • 16:30 - 16:33
  19,4 % van kernenergie,
 • 16:33 - 16:35
  en 5,8% komt van water.
 • 16:35 - 16:39
  Andere duurzame energieën leveren slechts 2,5%.
 • 16:40 - 16:43
  Is het mogelijk om een systeem gebaseerd op fossiele brandstoffen te vervangen
 • 16:43 - 16:46
  met een lapwerk van alternatieven ?
 • 16:46 - 16:49
  Er is een grotere technische vooruitgang nodig,
 • 16:49 - 16:52
  evenals politieke wil en samenwerking,
 • 16:52 - 16:53
  enorme investeringen,
 • 16:54 - 16:56
  internationale overeenstemming,
 • 16:56 - 16:59
  het achteraf aanpassen van de wereldeconomie van 45 triljoen,
 • 16:59 - 17:02
  inclusief vervoer,
 • 17:02 - 17:03
  verwerkende industrie,
 • 17:03 - 17:05
  en landbouwsystemen.
 • 17:05 - 17:09
  alsook competente bestuurders die de overgang kunnen leiden.
 • 17:10 - 17:12
  Als dit alles bereikt is,
 • 17:12 - 17:15
  zouden we dan de huidige manier van leven kunnen voortzetten ?
 • 17:19 - 17:21
  Groei.
 • 17:21 - 17:23
  Deze bacteriën leven in een fles.
 • 17:24 - 17:26
  Hun aantal verdubbelt iedere minuut.
 • 17:27 - 17:29
  Om 11 uur is er één bacterie,
 • 17:30 - 17:32
  Om 12 uur is de fles vol.
 • 17:33 - 17:35
  Om 11.59 is de fles half vol
 • 17:35 - 17:38
  met net nog genoeg ruimte om te verdubbelen.
 • 17:39 - 17:41
  De bacteriën zien het gevaar.
 • 17:41 - 17:44
  Ze zoeken naar nieuwe flessen en vinden er 3.
 • 17:44 - 17:47
  Ze gaan er vanuit dat hun probleem is opgelost.
 • 17:47 - 17:50
  Om 12 uur is de eerste fles vol.
 • 17:50 - 17:53
  Om 1 minuut over twaalf is de tweede fles vol.
 • 17:54 - 17:57
  Om 2 minuten over twaalf zijn alle flessen vol.
 • 17:58 - 18:00
  Dit is het probleem waar we voor staan,
 • 18:00 - 18:03
  als gevolg van de verdubbeling door zeer krachtige groei.
 • 18:06 - 18:09
  Toen de mensheid begon met het gebruiken van olie en kolen
 • 18:09 - 18:13
  ervaarde het een ongekende (economische) groei.
 • 18:14 - 18:17
  Zelfs een kleine toename van de groei heeft op termijn enorme consequenties.
 • 18:19 - 18:20
  Bij een economische groei van 1%
 • 18:20 - 18:23
  verdubbelt een economie in 70 jaar.
 • 18:24 - 18:27
  Een groei van 2% verdubbelt in 35 jaar.
 • 18:27 - 18:29
  Een groei van 10%
 • 18:29 - 18:32
  betekent een verdubbeling in slechts 7 jaar.
 • 18:33 - 18:37
  Als een economie groeit met de huidige 3 %
 • 18:37 - 18:40
  verdubbelt het in 23 jaar.
 • 18:41 - 18:44
  Met iedere verdubbeling zal de vraag naar energie en grondstoffen
 • 18:44 - 18:47
  de voorgaande vraag ver overstijgen.
 • 18:48 - 18:52
  Het financiële stelsel gaat er vanuit dat er economische groei is
 • 18:52 - 18:56
  het vraagt een toenemende voorraad energie om die te ondersteunen.
 • 18:57 - 18:58
  Banken lenen geld (uit) dat ze niet hebben
 • 18:58 - 19:01
  in feite door het te creëren.
 • 19:01 - 19:05
  De mensen die het geld lenen gebruiken dit geld om hun bedrijf uit te breiden,
 • 19:05 - 19:06
  en betalen de schuld terug,
 • 19:06 - 19:09
  met rente, dat weer meer groei vraagt.
 • 19:10 - 19:13
  Door het creëren van deze vorm van geld,
 • 19:13 - 19:18
  bestaat het meeste geld uit een schuld waarop rente moet worden betaald.
 • 19:19 - 19:22
  Zonder een toename in nieuwe
 • 19:22 - 19:24
  geldleners, die voor groei zorgen
 • 19:24 - 19:26
  en op die manier de schulden afbetalen,
 • 19:26 - 19:28
  zal de wereldeconomie in elkaar storten.
 • 19:30 - 19:31
  Net als een "Ponzi-systeem" (te vergelijken met piramidespel)
 • 19:31 - 19:34
  zal het systeem moeten uitbreiden of uitsterven.
 • 19:36 - 19:37
  Deels door dit systeem van schulden
 • 19:38 - 19:40
  zijn de effecten op de economische groei spectaculair geweest:
 • 19:41 - 19:42
  op het bruto national produkt,
 • 19:42 - 19:43
  het indammen van rivieren,
 • 19:43 - 19:44
  waterverbruik,
 • 19:44 - 19:46
  verbruik van meststof,
 • 19:46 - 19:48
  bevolking in de steden,
 • 19:48 - 19:50
  papierverbruik,
 • 19:50 - 19:51
  motorvoertuigen,
 • 19:51 - 19:52
  communicatie,
 • 19:52 - 19:54
  en toerisme.
 • 19:55 - 19:57
  De wereldbevolking is gestegen naar 7 biljoen mensen
 • 19:57 - 20:01
  voor 2050 wordt een toename naar 9 biljoen verwacht.
 • 20:02 - 20:06
  Wanneer de aarde plat en oneindig groot zou zijn is dat geen probleem.
 • 20:06 - 20:09
  Maar de aarde is nou eenmaal rond en eindig,
 • 20:09 - 20:12
  uiteindelijk zullen we onder ogen moeten zien dat er grenzen zijn aan groei.
 • 20:13 - 20:14
  Uitbreiding van de economie
 • 20:14 - 20:18
  heeft geresulteerd in toename van distikstofmonoxide
 • 20:18 - 20:19
  en methaan,
 • 20:19 - 20:21
  aantasting van de ozonlaag,
 • 20:21 - 20:23
  toename van grote overstromingen,
 • 20:23 - 20:26
  schade aan ecosystemen van oceanen,
 • 20:26 - 20:28
  en tevens stikstofafvoer,
 • 20:28 - 20:31
  verlies van regenwoud en bossen,
 • 20:31 - 20:33
  toename in ontgonnen land,
 • 20:33 - 20:36
  en uitsterven van soorten.
 • 20:38 - 20:40
  Als we een enkele korrel rijst
 • 20:40 - 20:42
  op het eerste veld van het schaakbord zetten,
 • 20:42 - 20:45
  verdubbel dat dan en leg 2 korreld op het volgende veld,
 • 20:46 - 20:49
  verdubbel dit weer en leg 3 korrels op het derde veld,
 • 20:49 - 20:51
  verdubbel deze vier en leg die op het volgende veld,
 • 20:52 - 20:53
  en ga
 • 20:53 - 20:55
  op deze manier verder
 • 20:55 - 20:57
  op ieder volgend veld,
 • 20:57 - 20:59
  tegen de tijd dat we bij het laaste vierkantje komen,
 • 20:59 - 21:01
  hebben we een gigantische hoeveelheid graan nodig:
 • 21:04 - 21:05
  9 triljoen,
 • 21:05 - 21:07
  223 quadriljoen,
 • 21:07 - 21:09
  372 triljoen
 • 21:09 - 21:11
  36 biljoen,
 • 21:11 - 21:13
  854 miljoen,
 • 21:13 - 21:17
  776.000 graankorrels:
 • 21:17 - 21:19
  meer graan dan de groei van het aantal mensen
 • 21:19 - 21:22
  op aarde over de laatste 10.000 jaar.
 • 21:23 - 21:24
  Moderne economieën,
 • 21:24 - 21:25
  vinden het fijn als het graan op het schaakbord,
 • 21:25 - 21:27
  eens in de zoveel tijd verdubbelt.
 • 21:28 - 21:31
  Op welk vakje van het schaakbord zijn we nu denk je ?
 • 21:33 - 21:35
  Naast energie,
 • 21:35 - 21:38
  vereist de beschaving vele essentiële andere middelen:
 • 21:38 - 21:39
  vers water,
 • 21:39 - 21:40
  landbouwgrond,
 • 21:40 - 21:41
  voedsel
 • 21:41 - 21:42
  bossen.
 • 21:42 - 21:44
  en vele soorten mineralen en metalen.
 • 21:45 - 21:46
  Groei wordt begrensd
 • 21:46 - 21:49
  door die hulpbron die het meest schaars is.
 • 21:51 - 21:52
  Een vat wordt gemaakt van kuiphout
 • 21:52 - 21:55
  en zoals het water in dat vat
 • 21:55 - 21:58
  kan de groei niet verder gaan dan de laagste lat,
 • 21:58 - 22:01
  ofwel de minst beschikbare hulpbron.
Título:
There's No Tomorrow (2012)
Descripción:

De eerste productie van Incubate Pictures (http://www.incubatepictures.com):
Een animatie documentaire van 34 minuten over hoe de eindigheid van hulpmiddelen oneindige economische groei begrenst.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
34:53

Subtítulos en Dutch

Revisiones Compare revisions