Return to Video

Nema sutrašnjice (2012.)

 • No está sincronizado.
  40 godina nakon vrhunca u otkrivanju nalazišta
 • No está sincronizado.
  40 godina nakon vrhunca u otkrivanju nalazišta nafte u SAD.
 • No está sincronizado.
  Ako se nafta koristi za proizvodnju 1,6% struje u SAD,
 • No está sincronizado.
  Amerika je proizvodila više nafte od bilo koje druge zemlje,
 • No está sincronizado.
  Bilo je to vrijeme izrazitog globalnog zatopljenja,
 • No está sincronizado.
  Cijene goriva bit će izrazito nestabilne,
 • No está sincronizado.
  Danas se omjer ERoEI nafte snizio na 10.
 • No está sincronizado.
  Dvije trećine svjetskih zaliha naftnog škriljevca su u SAD.
 • No está sincronizado.
  ENERGIJA
 • No está sincronizado.
  Energija je sposobnost obavljanja rada.
 • No está sincronizado.
  Fosilna goriva nužna su u proizvodnji plastike i polimera,
 • No está sincronizado.
  Geolozi su pretražili cijelu Ameriku.
 • No está sincronizado.
  Geolozi su to razdoblje nazvali "Kasna kreda".
 • No está sincronizado.
  Globalna ekonomija trenutačno ovisi od stalnom rastu,
 • No está sincronizado.
  Hubbert je dobio zadovoljštinu.
 • No está sincronizado.
  Ima visoku gustoću energije.
 • No está sincronizado.
  Incubate Pictures predstavlja
 • No está sincronizado.
  Isprva je to bilo lako, a vađenje je bilo jeftino.
 • No está sincronizado.
  Ispunjeni vodom pretvarali su se u mora.
 • No está sincronizado.
  Kada izračunamo prosječnu proizvodnost mnogih izvora,
 • No está sincronizado.
  Kada naftni izvor počne davati naftu,
 • No está sincronizado.
  Kada se to radi djelomično se gubi
 • No está sincronizado.
  Kemikalije koje se rafiniraju iz fosilnih goriva,
 • No está sincronizado.
  Kontinenti su se razdvajali,
 • No está sincronizado.
  Konvencionalna sirova nafta je dobar primjer za to.
 • No está sincronizado.
  Meksika,
 • No está sincronizado.
  Moguće je jednu vrstu goriva preraditi u drugu.
 • No está sincronizado.
  NEMA SUTRAŠNJICE
 • No está sincronizado.
  Na sobnoj temperaturi je u tekućem stanju,
 • No está sincronizado.
  Na svjetskoj razini, vrhunac otkrivanja novih nalazišta nafte bio je 60-ih godina.
 • No está sincronizado.
  Na visokim temperaturama bujale su alge
 • No está sincronizado.
  Nafta je jedinstvena zbog više razloga.
 • No está sincronizado.
  Naftaši su ulagali 1 barel nafte da bi otkrili i izvadili 100.
 • No está sincronizado.
  Najprije je izvađena kvalietnija i dostupnija nafta.
 • No está sincronizado.
  Najviše otkrivanja nalazišta nafte u povijesti SAD bilo je 30-tih godina.
 • No está sincronizado.
  Najčešće je potrebno
 • No está sincronizado.
  Nakon više od 40 godina,
 • No está sincronizado.
  Nakon što dosegnemo svjetski vrhunac proizvodnje,
 • No está sincronizado.
  Nakon što je izvađena dostupnija nafta,
 • No está sincronizado.
  Nalazišta bitumenoznog pijeska većinom su u Kanadi.
 • No está sincronizado.
  Neka goriva sadrže više energije od drugih.
 • No está sincronizado.
  Nigerije, Iraka i Angole.
 • No está sincronizado.
  Nisu mu vjerovali.
 • No está sincronizado.
  No ipak, 1970. je ostvaren
 • No está sincronizado.
  Novija nalazišta, poput ANWAR-a,
 • No está sincronizado.
  Obje ove vrste goriva mogu se preraditi u sintetičku sirovu naftu.
 • No está sincronizado.
  Od 1860. geolozi su otkrili oko 2 trilijuna barela nafte.
 • No está sincronizado.
  Od onda je u cijelom svijetu potrošeno otprilike pola.
 • No está sincronizado.
  Od svih goriva, nafta je najkritičnija.
 • No está sincronizado.
  Od tada SAD sve više
 • No está sincronizado.
  Omjer ERoEI nafte bio je 100.
 • No está sincronizado.
  Otkrili su ogromna nalazišta nafte, prirodnoga plina i ugljena.
 • No está sincronizado.
  Ovako je izgledala prije 90 milijuna godina.
 • No está sincronizado.
  Ovo je Zemlja.
 • No está sincronizado.
  Pedestih godina prošlog stoljeća,
 • No está sincronizado.
  Pojedini izvori imaju različitu proizvodnost.
 • No está sincronizado.
  Predgrađa i prigradska naselja
 • No está sincronizado.
  Preostale će ga dosegnuti u najbližoj budućnosti.
 • No está sincronizado.
  Prije vađenja, naftu je potrebno otkriti.
 • No está sincronizado.
  Primjerce, postoji nekonvencionalna nafta:
 • No está sincronizado.
  Prirodi je trebalo oko 5 milijuna godina da stvori
 • No está sincronizado.
  Prosječni amerikanac danas raspolaže energetskim ekvivalentom 150 robova koji rade 24 sata dnevno.
 • No está sincronizado.
  Prvo veliko američko naftno polje bilo je Spindletop,
 • No está sincronizado.
  Rijeke su odnosile taloge u mora
 • No está sincronizado.
  Sada se često vadi teška ili sumporna sirova nafta
 • No está sincronizado.
  Saudijske Arabije,
 • No está sincronizado.
  Sličan se proces odvijao i na kopnu,
 • No está sincronizado.
  Suvremena poljoprivreda
 • No está sincronizado.
  Suvremeni gradovi ovisni su o fosilnim gorivima.
 • No está sincronizado.
  Suvremeni način života ovisan je o tom
 • No está sincronizado.
  Sve više je dokaza da se i svjetska
 • No está sincronizado.
  Svjetska potrošnja je oko 30 milijardi barela godišnje,
 • No está sincronizado.
  Svjetska proizvodnja nafte trebala bi porasti
 • No está sincronizado.
  Taj se omjer naziva ERoEI -
 • No está sincronizado.
  To se naziva gustoćom energije.
 • No está sincronizado.
  To su velika nalazišta, no nisu ni blizu zadovoljavanju
 • No está sincronizado.
  Toliko smo ovisni o nafti i drugim fosilnim gorivima,
 • No está sincronizado.
  Trik je u tome da se potroši manje da bi se dobilo više.
 • No está sincronizado.
  Tvari u kojima je pohranjena energija za rad zovemo gorivima.
 • No está sincronizado.
  U 2008. dvije trećine američke nafte bilo je iz uvoza.
 • No está sincronizado.
  U jednom barelu nafte je energija jednaka
 • No está sincronizado.
  Ukoliko za dobivanje goriva potrošite više energije
 • No está sincronizado.
  Umirale su,
 • No está sincronizado.
  Unatoč tehnološkom napretku,
 • No está sincronizado.
  Uslijedila su mnoga polja.
 • No está sincronizado.
  Uz pritisak, rasla je i temperatura,
 • No está sincronizado.
  Velika bi područja bila nepogodna za stanovanje
 • No está sincronizado.
  Veliki su gradovi urbanistički uređeni tako da su
 • No está sincronizado.
  Venezuele,
 • No está sincronizado.
  Većinom iz Kanade,
 • No está sincronizado.
  Za dobivanje energije potrebno je trošiti energiju.
 • No está sincronizado.
  Zbog toga su SAD postale podložne poremećajima
 • No está sincronizado.
  a također i krovovi mnogih kuća.
 • No está sincronizado.
  a to je jednako kubičnoj milji nafte,
 • No está sincronizado.
  bez grinjanja zimi ili klimatizacije ljeti.
 • No está sincronizado.
  bitumenozni pijesak i naftni škriljevac.
 • No está sincronizado.
  da ljudi putuju na posao, u škole i trgovine.
 • No está sincronizado.
  da neka zemlja dostigne vrhunac proizvodnje nafte,
 • No está sincronizado.
  da će Amerika dostići vrhunac proizvodnje nafte u 70-ima,
 • No está sincronizado.
  da čak i manje potreškoće u proizvodnji mogu imati
 • No está sincronizado.
  dalekoseže posljedice po sve aspekte naših života.
 • No está sincronizado.
  dobit ćemo grafikon u obliku zvona.
 • No está sincronizado.
  energetskih potreba Amerike.
 • No está sincronizado.
  energija sadržana u izvornom gorivu.
 • No está sincronizado.
  fosiliziranom žaru pradavnog sunca,
 • No está sincronizado.
  fosilna goriva koja sada potrošimo tijekom godinu dana.
 • No está sincronizado.
  gdje je tako nastajao ugljen.
 • No está sincronizado.
  geofizičar M. King Hubbert iz Shella predvidio je
 • No está sincronizado.
  i tako postupno zatrpavale organske ostatke algi.
 • No está sincronizado.
  i trovale vodu.
 • No está sincronizado.
  i vojska SAD,
 • No está sincronizado.
  iako zapanjujuće velik broj ljudi toga nije svjestan.
 • No está sincronizado.
  ili u dalekim zemljama,
 • No está sincronizado.
  je teško ovisna o fosilnim gorivima,
 • No está sincronizado.
  jednog od naftnih derivata,
 • No está sincronizado.
  kada su planetom još uvijek vladali dinosauri.
 • No está sincronizado.
  kao i bolnice,
 • No está sincronizado.
  ključnih materijala za računala, kućanske uređaje i odjeću.
 • No está sincronizado.
  koja troši oko 140 milijuna barela nafte godišnje.
 • No está sincronizado.
  koju je skuplje prerađivati u rafinerijama.
 • No está sincronizado.
  koliko bi generirale 52 nuklearne elektrane
 • No está sincronizado.
  mogu dati nafte za najviše 17 mjeseci.
 • No está sincronizado.
  može zadovoljiti svega nekoliko mjeseci potražnje u SAD.
 • No está sincronizado.
  naftu i prirodni plin.
 • No está sincronizado.
  naftu se počelo tražiti na moru,
 • No está sincronizado.
  nakon čega je uslijedilo stalno opadanje.
 • No está sincronizado.
  nakon čega slijedi stalno opadanje.
 • No está sincronizado.
  nego što je sadržano u gorivu, to onda nema smisla.
 • No está sincronizado.
  nesvjesni promjena koje su se oko njih događale.
 • No está sincronizado.
  nužne su u proizvodnji bezbrojnih proizvoda.
 • No está sincronizado.
  ogromni usjeci nastajali su u zemljinoj kori.
 • No está sincronizado.
  opadanje otkrivanja novih nalazišta
 • No está sincronizado.
  opadanje proizvodnje postojećih nalazišta.
 • No está sincronizado.
  otkrivanje novih nalazišta nafte u SAD uporno opada.
 • No está sincronizado.
  otkriveno 1900. godine.
 • No está sincronizado.
  ovise o uvoznoj nafti.
 • No está sincronizado.
  po svakom novootkrivenom barelu.
 • No está sincronizado.
  postavši tako industrijskom super-silom.
 • No está sincronizado.
  poteškoće zbog naftnih kriza 1973. i 1979.
 • No está sincronizado.
  potražnja za naftom rasti će brže od ponude.
 • No está sincronizado.
  povrat energije po uloženoj energiji.
 • No está sincronizado.
  pretvorila u fosilna goriva - ugljikovodike:
 • No está sincronizado.
  proizvodnja nafte približava svome vrhuncu.
 • No está sincronizado.
  projektirana su uz pretpostavku obilja nafte i energije.
 • No está sincronizado.
  samo je pitanje vremena kada će proizvodnja početi opadati.
 • No está sincronizado.
  sigurni u svoj položaj na vrhu hranidbenog lanca,
 • No está sincronizado.
  skoro trogodišnjem ljudskom radu.
 • No está sincronizado.
  stambene i komercijalne zone međusobno udaljene,
 • No está sincronizado.
  svake tri godine, da bi se nadoknadilo
 • No está sincronizado.
  sve dok kemijska reakcija nije organske ostatke
 • No está sincronizado.
  svjetska potrošnja u prosjeku je od tri do šest barela
 • No está sincronizado.
  takozvane petrokemikalije,
 • No está sincronizado.
  te iskoristivom za male motore.
 • No está sincronizado.
  tijekom 50 godina.
 • No está sincronizado.
  trilijuni mrvih algi taložilo se na dnu usjeka.
 • No está sincronizado.
  u kojoj je toliko energije
 • No está sincronizado.
  u proizvodnji nafte, što je uzrokovalo gospodarske
 • No está sincronizado.
  u suradnji s Post Carbon Institutom
 • No está sincronizado.
  upotrebljava se za 96% svih prijevoza.
 • No está sincronizado.
  već je dosegnulo svoj vrhunac.
 • No está sincronizado.
  vodoopskrba,
 • No está sincronizado.
  vrhunac proizvodnje nafte u SAD,
 • No está sincronizado.
  za otkrivanje šest barela nafte trebalo je potrošiti jedan.
 • No está sincronizado.
  za proizvodnju jedne Saudijske Arabije
 • No está sincronizado.
  za što je bilo potrebno sve više energije.
 • No está sincronizado.
  zrakoplovstvo,
 • No está sincronizado.
  Čak 54 od 65 zemalja proizvođačica nafte
 • No está sincronizado.
  Čak i novo nalazište "Jack 2" u Meksičkom zaljevu
 • No está sincronizado.
  Čak se i ceste rade od asfalta,
 • No está sincronizado.
  Četiri desetljeća kasnije,
 • No está sincronizado.
  čini se nezaustavljivim.
 • No está sincronizado.
  Šezdesetih godina prošloga stoljeća
 • No está sincronizado.
  Širenje stanovanja u predgrađa zahtijeva
 • No está sincronizado.
  što ju čini lakom za transport
 • No está sincronizado.
  što ljude prisiljava na vožnju.
 • No está sincronizado.
  što također stvara sve veću potražnju za jefinom energijom.
 • No está sincronizado.
  što će utjecati na puno toga, ne samo na troškove vožnje.
 • No está sincronizado.
  Živjeli su bezbrižno,
Título:
Nema sutrašnjice (2012.)
Descripción:

Prva produkcija http://www.incubatepictures.com: animirani dokumentarni film u trajanju od 34 minute na temu iscrpljivanja resursa i nemogućnosti bezgraničnog rasta na ograničenom planetu.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
34:53

Subtítulos en Croatian

Revisiones Compare revisions