Return to Video

Nema sutrašnjice (2012.)

 • No está sincronizado.
  40 godina nakon vrhunca u otkrivanju nalazišta
 • No está sincronizado.
  40 godina nakon vrhunca u otkrivanju nalazišta nafte u SAD.
 • No está sincronizado.
  Amerika je proizvodila više nafte od bilo koje druge zemlje,
 • No está sincronizado.
  Bilo je to vrijeme izrazitog globalnog zatopljenja,
 • No está sincronizado.
  Geolozi su pretražili cijelu Ameriku.
 • No está sincronizado.
  Geolozi su to razdoblje nazvali "Kasna kreda".
 • No está sincronizado.
  Hubbert je dobio zadovoljštinu.
 • No está sincronizado.
  Incubate Pictures predstavlja
 • No está sincronizado.
  Isprva je to bilo lako, a vađenje je bilo jeftino.
 • No está sincronizado.
  Ispunjeni vodom pretvarali su se u mora.
 • No está sincronizado.
  Kada izračunamo prosječnu proizvodnost mnogih izvora,
 • No está sincronizado.
  Kada naftni izvor počne davati naftu,
 • No está sincronizado.
  Kontinenti su se razdvajali,
 • No está sincronizado.
  NEMA SUTRAŠNJICE
 • No está sincronizado.
  Na svjetskoj razini, vrhunac otkrivanja novih nalazišta nafte bio je 60-ih godina.
 • No está sincronizado.
  Na visokim temperaturama bujale su alge
 • No está sincronizado.
  Najviše otkrivanja nalazišta nafte u povijesti SAD bilo je 30-tih godina.
 • No está sincronizado.
  Najčešće je potrebno
 • No está sincronizado.
  Nakon više od 40 godina,
 • No está sincronizado.
  Nisu mu vjerovali.
 • No está sincronizado.
  No ipak, 1970. je ostvaren
 • No está sincronizado.
  Novija nalazišta, poput ANWAR-a,
 • No está sincronizado.
  Od 1860. geolozi su otkrili oko 2 trilijuna barela nafte.
 • No está sincronizado.
  Od onda je u cijelom svijetu potrošeno otprilike pola.
 • No está sincronizado.
  Od tada SAD sve više
 • No está sincronizado.
  Otkrili su ogromna nalazišta nafte, prirodnoga plina i ugljena.
 • No está sincronizado.
  Ovako je izgledala prije 90 milijuna godina.
 • No está sincronizado.
  Ovo je Zemlja.
 • No está sincronizado.
  Pedestih godina prošlog stoljeća,
 • No está sincronizado.
  Pojedini izvori imaju različitu proizvodnost.
 • No está sincronizado.
  Preostali će ga dosegnuti u najbližoj budućnosti.
 • No está sincronizado.
  Prije vađenja, naftu je potrebno otkriti.
 • No está sincronizado.
  Prirodi je trebalo oko 5 milijuna godina da stvori
 • No está sincronizado.
  Prvo veliko američko naftno polje bilo je Spindletop,
 • No está sincronizado.
  Rijeke su odnosile taloge u mora
 • No está sincronizado.
  Sličan se proces odvijao i na kopnu,
 • No está sincronizado.
  Suvremeni način života ovisan je o tom
 • No está sincronizado.
  Sve više je dokaza da se i svjetska
 • No está sincronizado.
  To su velika nalazišta, no nisu ni blizu zadovoljavanju
 • No está sincronizado.
  Umirale su,
 • No está sincronizado.
  Unatoč tehnološkom napretku,
 • No está sincronizado.
  Uslijedila su mnoga polja.
 • No está sincronizado.
  Uz pritisak, rasla je i temperatura,
 • No está sincronizado.
  Zbog toga su SAD postale podložne poremećajima
 • No está sincronizado.
  da neka zemlja dostigne vrhunac proizvodnje nafte,
 • No está sincronizado.
  da će Amerika dostići vrhunac proizvodnje nafte u 70-ima,
 • No está sincronizado.
  dobit ćemo grafikon u obliku zvona.
 • No está sincronizado.
  energetskih potreba Amerike.
 • No está sincronizado.
  fosiliziranom žaru pradavnog sunca,
 • No está sincronizado.
  fosilna goriva koja sada potrošimo tijekom godinu dana.
 • No está sincronizado.
  gdje je tako nastajao ugljen.
 • No está sincronizado.
  geofizičar M. King Hubbert iz Shella predvidio je
 • No está sincronizado.
  i tako postupno zatrpavale organske ostatke algi.
 • No está sincronizado.
  i trovale vodu.
 • No está sincronizado.
  iako zapanjujuće velik broj ljudi toga nije svjestan.
 • No está sincronizado.
  kada su planetom još uvijek vladali dinosauri.
 • No está sincronizado.
  mogu dati nafte za najviše 17 mjeseci.
 • No está sincronizado.
  može zadovoljiti svega nekoliko mjeseci potražnje u SAD.
 • No está sincronizado.
  naftu i prirodni plin.
 • No está sincronizado.
  nakon čega je uslijedilo stalno opadanje.
 • No está sincronizado.
  nakon čega slijedi stalno opadanje.
 • No está sincronizado.
  nesvjesni promjena koje su se oko njih događale.
 • No está sincronizado.
  ogromni usjeci nastajali su u zemljinoj kori.
 • No está sincronizado.
  opadanje otkrivanja novih nalazišta
 • No está sincronizado.
  otkrivanje novih nalazišta nafte u SAD uporno opada.
 • No está sincronizado.
  otkriveno 1900. godine.
 • No está sincronizado.
  ovise o uvoznoj nafti.
 • No está sincronizado.
  postavši tako industrijskom super-silom.
 • No está sincronizado.
  poteškoće zbog naftnih kriza 1973. i 1979.
 • No está sincronizado.
  pretvorila u fosilna goriva - ugljikovodike:
 • No está sincronizado.
  proizvodnja nafte približava svome vrhuncu.
 • No está sincronizado.
  samo je pitanje vremena kada će proizvodnja početi opadati.
 • No está sincronizado.
  sigurni u svoj položaj na vrhu hranidbenog lanca,
 • No está sincronizado.
  sve dok kemijska reakcija nije organske ostatke
 • No está sincronizado.
  trilijuni mrvih algi taložilo se na dnu usjeka.
 • No está sincronizado.
  u proizvodnji nafte, što je uzrokovalo gospodarske
 • No está sincronizado.
  u suradnji s Post Carbon Institute
 • No está sincronizado.
  već je dosegnulo svoj vrhunac.
 • No está sincronizado.
  vrhunac proizvodnje nafte u SAD,
 • No está sincronizado.
  Čak 54 od 65 zemalja proizvođača nafte
 • No está sincronizado.
  Čak i novo nalazište "Jack 2" u Meksičkom zaljevu
 • No está sincronizado.
  čini se nezaustavljivim.
 • No está sincronizado.
  Živjeli su bezbrižno,
Título:
Nema sutrašnjice (2012.)
Descripción:

Prva produkcija http://www.incubatepictures.com: animirani dokumentarni film u trajanju od 34 minute na temu iscrpljivanja resursa i nemogućnosti bezgraničnog rasta na ograničenom planetu.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
34:53

Subtítulos en Croatian

Revisiones Compare revisions