Return to Video

There's No Tomorrow (2012) למידע נוסף בעברית, בקרו באתר delek-info.co.il

 • No está sincronizado.
  1.6% מיוצר מבנזין,
 • No está sincronizado.
  19.4% מכוח גרעיני,
 • No está sincronizado.
  21.6% מיוצר מגז טבעי,
 • No está sincronizado.
  5.8% מכוח הידראולי.
 • No está sincronizado.
  54 מתוך 65 מפיקות הנפט הגדולות
  כבר הגיעו לשיא התפוקה שלהן
 • No está sincronizado.
  9 קוונטיליון, 223 קוואדריליון, 372 טריליון,
  36 מיליארד, 854 מיליון, ו-776 אלף גרגרים.
 • No está sincronizado.
  אבל אין עוד כוכבי לכת זמינים.
 • No está sincronizado.
  אבל אפשר לרוקן אותם כליל בשאיבה
  בתוך עשרות בודדות של שנים, כמו בארות נפט.
 • No está sincronizado.
  אבל הארץ עגולה וסופית,
  ובסופו של דבר נגיע לגבולותיה של הצמיחה.
 • No está sincronizado.
  אבל הם יוכלו לשפר את סיכויכם בעתיד של פחות אנרגיה.
 • No está sincronizado.
  אבל טכנולוגיה אינה אנרגיה.
 • No está sincronizado.
  אבל לעולם לא נוכל להשתמש ב-160%.
 • No está sincronizado.
  אדמה פורייה,
 • No está sincronizado.
  או בהגברת הייצור,
  שהיו אפשריים בעיקר בזכות הנפט.
 • No está sincronizado.
  או שהיא קרובה לכך
 • No está sincronizado.
  אובדן קרקע עליונה,
 • No está sincronizado.
  אובדן של יערות גשם וחורש,
 • No está sincronizado.
  אוכלוסייה עירונית,
 • No está sincronizado.
  אוכלוסיית העולם גדלה לשבע מיליארד,
  והיא צפויה לעבור את ה-9 מיליארד עד 2050.
 • No está sincronizado.
  אולם, ב-1970, תפוקת הנפט של אמריקה הגיעה לשיאה,
  והחלה להצטמצם באופן קבוע
 • No está sincronizado.
  אולם, התחליפים העיקריים לנפט
  עומדים בפני ירידה בקצב התפוקה משלהם.
 • No está sincronizado.
  אורח החיים המודרני תלוי באור השמש המאובן הזה,
 • No está sincronizado.
  אזורים גדולים יהפכו להיות בלתי ראויים למגורים,
  ללא חימום בחורף או מיזוג בקיץ
 • No está sincronizado.
  איום נוסף הוא אובדן שכבת הקרקע העליונה.
 • No está sincronizado.
  איום נוסף הוא מחסור במים.
 • No está sincronizado.
  אין עתיד
 • No está sincronizado.
  אין שום סיבה להתאמץ להפיקו.
 • No está sincronizado.
  אינקיובייט הפקות מציגים
 • No está sincronizado.
  אך הוא מספק 96% מכלל צורכי התחבורה.
 • No está sincronizado.
  אם כי מפתיע מספר האנשים המקבלים זאת כמובן מאליו.
 • No está sincronizado.
  אם כל אלה יתממשו,
  האם נוכל להמשיך בדרך החיים הנוכחית?
 • No está sincronizado.
  אם כלכלה צומחת בקצב הנוכחי של 3%
  היא תוכפל כל 23 שנה.
 • No está sincronizado.
  אם כלכלה צומחת בקצב הנוכחי, של 3% בממוצע
  היא תוכפל כל 23 שנה.
 • No está sincronizado.
  אם כמה אנשים יקצצו בשימוש בנפט,
  הביקוש המופחת יוריד את המחיר,
 • No está sincronizado.
  אם מוציאים יותר אנרגיה על הפקת הדלק
  מאשר הדלק הזה מכיל,
 • No está sincronizado.
  אם מזיזים את הגרף של הגילויים קדימה
  בעשרים ושלוש שנים,
 • No está sincronizado.
  אם נניח גרגר אחד של אורז
  על המשבצת הראשונה של לוח שחמט,
 • No está sincronizado.
  אמנם אולי אפשר להשתמש ב-80%,
 • No está sincronizado.
  אמנם הנפט מספק רק 1.6%
  מצריכת החשמל של ארה"ב
 • No está sincronizado.
  אמריקה ייצרה נפט יותר מכל מדינה אחרת,
 • No está sincronizado.
  אנחנו כל כך תלויים בנפט ובשאר דלקי המאובנים,
  שכל הפרעה
  קטנה באספקה משפיעה על אספקטים רבים של חיינו
 • No está sincronizado.
  אנחנו עכשיו נסמכים על ארצות רחוקות
  כדי למלא את צרכינו הבסיסיים.
 • No está sincronizado.
  אנרגיה היא היכולת לבצע עבודה.
 • No está sincronizado.
  אנרגיה המופקת מגלים מוגבלת לאזורי חוף.
 • No está sincronizado.
  אנרגיה זולה, טכנולוגיה משופרת וסובסידיות
  איפשרו דיג מאסיבי.
 • No está sincronizado.
  אנרגיות חלופיות
  או הצבעה בבחירות.
 • No está sincronizado.
  אנשי חברות הנפט הוציאו אנרגיה בשווי של חבית אחת
  כדי למצוא ולהפיק מאה חביות.
 • No está sincronizado.
  אספקת המזון עולמית תלויה מאוד בדלקי מאובנים.
 • No está sincronizado.
  אף אחד מהצעדים האלה לא ימנע התמוטטות,
 • No está sincronizado.
  אפילו בשיעור צמיחה של 1%,
  משק יכפיל את עצמו בתוך שבעים שנה.
 • No está sincronizado.
  אפילו מאגרי הנפט שהתגלו במפרץ מכסיקו
  יוכלו לענות לביקוש של כמה חודשים בלבד
 • No está sincronizado.
  אפילו עם גז לא קונבנציונאלי,
  תפוקת הגז העולמית עלולה להגיע לשיאה בסביבות 2030.
 • No está sincronizado.
  אפילו צמיחה בשיעור נמוך
  מגיעה למספרים גדולים במשך הזמן.
 • No está sincronizado.
  אפשר להמיר מקור דלק אחד באחר.
 • No está sincronizado.
  אפשר להשתמש רק בחלק קטן מהחומרים הממוחזרים,
  חלק נכבד הולך לאיבוד כפסולת.
 • No está sincronizado.
  אפשר שהחברה תשוב למצב פשוט יותר,
  כזה שבו משתמשים הרבה פחות באנרגיה.
 • No está sincronizado.
  אצות שגשגו בחום הכבד,
 • No está sincronizado.
  אקוויפר הענק אוגללה באמריקה ירד לרמות כה נמוכות,
  שחוואים רבים נאלצו לחזור לחקלאות מדבר בתפוקות נמוכות יותר.
 • No está sincronizado.
  ארבעה עשורים לאחר מכן,
  העולם צורך בין שלוש
  לשש חביות נפט על כל חבית שמופקת
 • No está sincronizado.
  ארבעים שנה לאחר מכן,
  הירידה בגילויי מאגרים חדשים נראית בלתי ניתנת לעצירה
 • No está sincronizado.
  ארבעים שנה לאחר שארצות הברית הגיעה לשיא גילויי מאגרי הנפט בשטחה
 • No está sincronizado.
  ב-11 בבוקר יש חיידק אחד.
 • No está sincronizado.
  ב-12 בצהריים הבקבוק מלא.
 • No está sincronizado.
  ב-12:00, הבקבוק הראשון יתמלא.
 • No está sincronizado.
  ב-12:01, השני יתמלא.
 • No está sincronizado.
  ב-12:02, כל הבקבוקים יתמלאו.
 • No está sincronizado.
  ב-2008, שני שלישים מהנפט של אמריקה היה מיובא.
 • No está sincronizado.
  באמריקה, האוכל עובר
  בערך 1.500 מייל מהחווה עד הלקוח.
 • No está sincronizado.
  בדומה לכך, מנוע יעיל וחסכוני יותר
  יוביל, באורח פרדוקסלי, לשימוש מוגבר באנרגיה.
 • No está sincronizado.
  בדרך כלל, חולפות ארבעים שנים מנקודת השיא של גילוי המאגרים
  במדינה מסוימת עד שהיא תגיע לשיא תפוקת הנפט שלה
 • No está sincronizado.
  בהתחלה, היה קל למצוא נפט וזול להפיק אותו.
 • No está sincronizado.
  ביודיזל ואתנול מיוצרים מיבולים התלויים בחקלאות תעשייתית,
  המבוססת על בנזין.
 • No está sincronizado.
  ביחס שווה לשליש האנרגיה
  המוכלת בקופסה של דגני בוקר.
 • No está sincronizado.
  בין השאר בגלל שיטת החוב הזו,
  ההשלכות של צמיחה כלכלית הן מרחיקות לכת:
 • No está sincronizado.
  בכל פעם שעושים זאת,
  חלק מהאנרגיה המוכלת בדלק המקורי מתבזבזת.
 • No está sincronizado.
  במאה ה-19, הכלכלן הבריטי ויליאם סטנלי ג'בונס,
 • No está sincronizado.
  במגנטים בעלי יעילות מוגברת וכוננים קשיחים,
 • No está sincronizado.
  במנועי מטוסים,
 • No está sincronizado.
  במערכת אי.ג'י.אס. הניסיונית,
  שני פירים נחפרים לעומק של שישה מיילים.
 • No está sincronizado.
  במקום לקנות ברשתות גדולות,
  תימכו בעסקים מקומיים.
 • No está sincronizado.
  במקום לשתול דשא,
  שיקלו לגדל את מזונכם שלכם.
 • No está sincronizado.
  בנוסף, ההצעות לתחליפים
  אינן מביאות בחשבון את הזמן שנדרש להכנה למעבר.
 • No está sincronizado.
  בנוסף, השימוש בהשקיה ובדשנים עלול להוביל להמלחת קרקעות.
 • No está sincronizado.
  בני האדם משתמשים כרגע
  ב-40% של כל הפעילות הפוטוסינתטית על פני הארץ.
 • No está sincronizado.
  בנקים מלווים כסף שאין להם,
  ולמעשה מייצרים אותו.
 • No está sincronizado.
  בסכירת נהרות,
 • No está sincronizado.
  בעקבות המצאת דשנים ומדבירי חרקים המופקים מדלקי מאובנים,
  חלו שיפורים בקנה מידה עצום בייצור המזון,
 • No está sincronizado.
  בערים מרכזיות יש הפרדה בין אזורי מגורים לאזורי מסחר
  מרוחקים,
  מה שמחייב בני אדם לנסוע במכוניות.
 • No está sincronizado.
  בקצב הזה, כל אוכלוסיות הדגים צפויות לקרוס ב-2048.
 • No está sincronizado.
  בקצב הזה, מרבצי האוראניום הידועים
  יספיקו רק לעשר עד עשרים שנים.
 • No está sincronizado.
  ברגע שבאר נפט מתחילה להפיק נפט,
 • No está sincronizado.
  ברגע שתפוקת הנפט העולמית תגיע לשיאה,
  הביקוש לנפט יעלה על ההיצע
 • No está sincronizado.
  ברמה העולמית,
  קצב גילויי שדות הנפט החדשים הגיע לשיאו בשנות הששים,
 • No está sincronizado.
  בשיעור צמיחה של 1%,
  המשק מוכפל בתוך 70 שנה.
 • No está sincronizado.
  בשיעור צמיחה של 1%,
  המשק מוכפל בתוך 70 שנה.
 • No está sincronizado.
  בשיעור צמיחה של 10%,
  המשק יוכפל בתוך שבע שנים בלבד.
 • No está sincronizado.
  בשיעורי הצמיחה הנוכחיים,
  המספר הזה עלול להגיע לשני מיליארד ב-2025.
 • No está sincronizado.
  בשיתוף עם המכון הבתר-פחמני
 • No está sincronizado.
  בשל הנפקת כסף הנוצר מחוב,
 • No está sincronizado.
  בשנות ה-30 נרשם המספר הגבוה ביותר
  של תגליות נפט בהיסטוריה של ארה"ב
 • No está sincronizado.
  בשנות החמישים, גיאו-פיזיקאי של חברת הנפט "של",
 • No está sincronizado.
  בשנות השישים, שש חביות נפט נמצאו
  עבור כל חבית שנעשה בה שימוש
 • No está sincronizado.
  בתוצר לאומי גולמי,
 • No está sincronizado.
  גז טבעי לא קונבנציונאלי
  הוא עניין שנוי במחלוקת,
 • No está sincronizado.
  גיאולוגים מכנים את התקופה הזו "הקרטיקון העליון".
 • No está sincronizado.
  גילויי הגז הקונבנציונאלי בצפון אמריקה
  הגיעו לשיאם בשנות החמישים,
 • No está sincronizado.
  גשם חומצי מערים ומתעשיות מעקר את האדמה
  מיסודות מזון חיוניים כמו אשלגן, סידן ומגנזיום.
 • No está sincronizado.
  דו"ח הירש של מחלקת האנרגיה של ארה"ב מעריך כי יידרשו לפחות
  שני עשורים כדי להתכונן להשפעות של שיא תפוקת הנפט.
 • No está sincronizado.
  דילול האוזון,
 • No está sincronizado.
  דלקי מאובנים
  חיוניים גם ליצירת פלסטיק ופולימרים,
 • No está sincronizado.
  דלקי מאובנים נדרשים לציוד מכאני,
  לשינוע, לקירור, לאריזה – בפלסטיק, ולבישול.
 • No está sincronizado.
  דלקים ביולוגים הם דלקים שיש לגדל אותם.
 • No está sincronizado.
  דרך אחד שואבים מים,
  המתחממים בבקיעים ואז נשאבים חזרה מעלה ומפיקים חשמל.
 • No está sincronizado.
  האברט צדק
 • No está sincronizado.
  האוכלוסייה שלהם מתרבה בכל דקה.
 • No está sincronizado.
  האופטימיסטים מאמינים שהצמיחה
  תמשיך לעד ללא הגבלה.
 • No está sincronizado.
  האם אפשר להחליף מערכת המבוססת על דלקי מאובנים
  בטלאי על טלאי של חלופות?
 • No está sincronizado.
  האם זה נותן מענה ברמה הארצית?
 • No está sincronizado.
  האם זה קבוע או אקראי?
 • No está sincronizado.
  האם יש אתגרים הנדסיים חבויים?
 • No está sincronizado.
  האם למקדם הרעיון יש מודל תפעולי להמצאה?
 • No está sincronizado.
  האם ניתן לאגור או להפיץ אותה בקלות?
 • No está sincronizado.
  האמת נמצאת כנראה בין שני הקטבים.
 • No está sincronizado.
  האצות גוועו
 • No está sincronizado.
  הבין כי מנועי קיטור משופרים
  הפכו את הפחם למקור דלק משתלם יותר,
 • No está sincronizado.
  הבעיה מתעצמת בגלל גורמים נוספים:
 • No está sincronizado.
  הבעיות של מחסור באנרגיה,
 • No está sincronizado.
  הבקבוק מלא למחצה ב-11:59,
  ויש מספיק מקום רק לעוד הכפלה אחת.
 • No está sincronizado.
  הגדלת השטחים המיושבים
  והכחדה של זנים.
 • No está sincronizado.
  הגיאולוגים חרשו את אמריקה.
  הם מצאו מאגרים עצומים של נפט, גז טבעי ופחם.
 • No está sincronizado.
  הגלובליזציה מאפשרת לאנשים ביבשת אחת
  לקנות מוצרים ומזון שאנשים מייצרים ביבשת אחרת.
 • No está sincronizado.
  הגרף המשותף נראה כמו עקומה בצורת פעמון.
 • No está sincronizado.
  הדורשת יותר ויותר אספקה של אנרגיה
  כדי לתמוך בה.
 • No está sincronizado.
  הדיג הכלל-עולמי הגיע לשיאו בסוף שנות השמונים,
  ואילץ את הדייגים לעבור למים עמוקים.
 • No está sincronizado.
  ההאה"א של הנפט היה מאה.
 • No está sincronizado.
  ההאה"א של נפט היום
  נמוך עד כדי 10.
 • No está sincronizado.
  הוא בעל צפיפות אנרגיה גבוהה
 • No está sincronizado.
  הוא יוכפל בתוך 5% בשיעורי צמיחה של 2%.
 • No está sincronizado.
  הוא נוזלי בטמפרטורת החדר,
 • No está sincronizado.
  החוכמה היא להוציא כמה שפחות
  אנרגיה כדי למצוא ולהפיק כמה שיותר אנרגיה.
 • No está sincronizado.
  החומרים האוצרים בתוכם את האנרגיה הזו
  נקראים "דלקים"
 • No está sincronizado.
  החיידקים קולטים את הסכנה.
 • No está sincronizado.
  החנקן הדולף מדשנים המיוצרים מדלקי מאובנים
  מזהם את הנהרות ואת הימים, ויוצר אזורים מתים עצומים.
 • No está sincronizado.
  החקלאות המודרנית משתמשת באדמה
  כדי להפוך דלקי מאובנים לאוכל – ואוכל לאנשים.
 • No está sincronizado.
  הטכנולוגיה הזו אולי תוכל לספק 10%
  מצריכת החשמל בארצות הברית עד 2050.
 • No está sincronizado.
  הטענה שבאמריקה יש פחם בכמות
  שתספיק למאות שנים היא מטעה,
 • No está sincronizado.
  היא גם צורכת משאבים:
 • No está sincronizado.
  היבשות החלו להיפרד,
 • No está sincronizado.
  הידלדלות משאבים,
 • No está sincronizado.
  היום, בשל החריש ובשל שיטות עבודה קלוקלות,
  קרוב לחצי אבד.
 • No está sincronizado.
  היתוך גרעיני ניצב בפני מכשולים טכניים רבים.
 • No está sincronizado.
  הכלכלה הגלובלית גדלה באופן אקספוננציאלי,
  כ-3% בשנה בקירוב,
 • No está sincronizado.
  הכלכלה העולמית הנוכחית
  תלויה בצמיחה אינסופית, ודורשת גידול באספקת אנרגיה זולה
 • No está sincronizado.
  הלווים משתמשים בכסף החדש שנוצר מההלוואה
  כדי לטפח את עסקיהם,
 • No está sincronizado.
  הם גם מוגבלים לאזורים שטופי שמש,
 • No está sincronizado.
  הם הוצפו, והפכו להיות ימים.
 • No está sincronizado.
  הם חיו להם את חייהם,
 • No está sincronizado.
  הם מחפשים עוד בקבוקים חדשים
  ומוצאים שלושה.
 • No está sincronizado.
  הם מניחים שהבעיה שלהם נפתרה.
 • No está sincronizado.
  המינרלים האלה משמשים בממירים קטליטיים לרכב,
 • No está sincronizado.
  המכיל אנרגיה שחמישים ושניים כורים גרעיניים
  יפיקו במשך חמישים שנים.
 • No está sincronizado.
  המערכת הכלכלית מבוססת על הנחת העבודה של צמיחה
 • No está sincronizado.
  המשמעות היא חיים קשים יותר לרוב האנשים.
 • No está sincronizado.
  המשק המודרני, כמו הגרגרים שעל לוח השחמט,
  מוכפל בכל כמה עשרות שנים.
 • No está sincronizado.
  הן מוגבלות לאותם האזורים.
 • No está sincronizado.
  הנפט הגולמי האיכותי,
  שקל יותר להפיק אותו, נשאב קודם.
 • No está sincronizado.
  העברת החשמל המופק מגלים לפנים היבשה תהווה אתגר.
 • No está sincronizado.
  העולם משתמש בכשני מיילים מעוקבים של פחם בשנה.
 • No está sincronizado.
  העולם נמנע עד כה מצמצום כזה
  בכך שנמצאו אדמות חדשות ליישב,
 • No está sincronizado.
  העולם צורך 3.7 מיילים מעוקבים של עץ בשנה.
 • No está sincronizado.
  העולם צורך שלושים מיליארד חביות נפט בשנה,
 • No está sincronizado.
  העולם צריך למצוא מאגרי נפט חדשים
  בסדר גודל שמקביל לתפוקה של סעודיה
 • No está sincronizado.
  הערים המודרניות תלויות בדלקי מאובנים.
 • No está sincronizado.
  הפסימיסטים מאמינים שאנו עומדים
  לפני תקופת אבן חדשה או הכחדה.
 • No está sincronizado.
  הרוב היה מקנדה, מכסיקו, סעודיה,
  ונצואלה, ניגריה, עיראק ואנגולה.
 • No está sincronizado.
  הרווח האנרגטי של דלקים אלה הוא נמוך מאוד.
 • No está sincronizado.
  השימוש באתנול כדי לספק עשירית מצריכת הנפט הצפויה
  בארה"ב ב-2020, ידרוש 3% משטחה של אמריקה.
 • No está sincronizado.
  השימוש בדלקים ביולוגיים משמעו
  שפחות אדמה תהיה זמינה לייצור מזון.
 • No está sincronizado.
  השימוש בדשנים מלאכותיים האכיל הרבה יותר אנשים
  ממה שהיה אפשרי לעשות עם חקלאות אורגנית בלבד.
 • No está sincronizado.
  השקיה מעודדת פטריות גבעול כמו יו.ג'י-99,
  שיש בכוחה להשמיד 80% מיבולי הדגנים הכלל עולמיים.
 • No está sincronizado.
  השקעה כספית עצומה,
 • No está sincronizado.
  השתדלו להימנע מבנקים.
 • No está sincronizado.
  התחילו ללכת או לרכוב על אופניים.
 • No está sincronizado.
  התקדמות טכנולוגית משמעותית נדרשת,
  כמו גם רצון פוליטי ושיתוף פעולה,
 • No está sincronizado.
  התרגלו להשתמש בפחות חשמל.
 • No está sincronizado.
  התרחבות כלכלית גרמה לעלייה
  בשיעור החמצן הדו-חנקני והמתאן באטמוספירה,
 • No está sincronizado.
  ואפשר להשתמש בו במנועים קטנים.
 • No está sincronizado.
  ובקעים עצומים נפערו בקרום של כדור הארץ.
 • No está sincronizado.
  והצבא האמריקאי,
  שהוא לבדו משתמש ב-140 מיליון חביות נפט בשנה
 • No está sincronizado.
  והרעילו את המים.
 • No está sincronizado.
  וזיהום, כולם סימפטומים של בעיה אחת גדולה מכולן:
 • No está sincronizado.
  ויאפשר לאחרים לקנות אותו יותר בזול.
 • No está sincronizado.
  ויש מקורות האנרגיה המתחדשת.
 • No está sincronizado.
  וכורים נאלצים לחפור עמוק יותר
  ובאזורים פחות נגישים.
 • No está sincronizado.
  וכן בעלי תפקידים המסוגלים לנהל את המעבר.
 • No está sincronizado.
  וכפי שמים ממלאים חבית,
 • No está sincronizado.
  ולא הבחינו בשינויים המתחוללים סביבם.
 • No está sincronizado.
  ומאלצות אנשים להיכנס לסחרור של הלוואות או החזרים,
  וכך ומייצרים צמיחה.
 • No está sincronizado.
  ומחיר הדלק יזנק כלפי מעלה,
  מה שישפיע הרבה מעבר לעלות הנעת המכוניות
 • No está sincronizado.
  ומכלה יותר ויותר דלקי מאובנים,
  מינרלים ומתכות בלתי מתחדשים,
 • No está sincronizado.
  ומניע כמחצית מצריכת החשמל העולמית.
 • No está sincronizado.
  ומשלמים חזרה את החוב,
  עם ריבית הדורשת עוד צמיחה.
 • No está sincronizado.
  ונוצר פחם.
 • No está sincronizado.
  ונפלו בטריליונים למעמקי הבקעים.
 • No está sincronizado.
  ועל אף גודלם, אף אחד מהמאגרים האלה
  אינו
  קרוב למלא את צורכי האנרגיה של אמריקה
 • No está sincronizado.
  ופתחו יכולת להסתמך יותר על עצמכם.
 • No está sincronizado.
  וצגים שטוחים.
 • No está sincronizado.
  ושיא התפוקה היה בשנות השבעים המוקדמות.
 • No está sincronizado.
  ותרם למשבר הכלכלי של 1973 ולהלם הנפט של 1979.
 • No está sincronizado.
  זה יהיה אתגר להאכיל יותר מתשעה מיליארד אנשים בשנים הקרובות,
 • No está sincronizado.
  זה נקרא "צפיפות אנרגיה".
 • No está sincronizado.
  זה נקרא האה"א:
  אנרגיה מוחזרת על אנרגיה מושקעת.
 • No está sincronizado.
  זה רק עניין של זמן עד שהיא מתחילה להידלדל.
 • No está sincronizado.
  זהו הגורם העיקרי למדבור.
 • No está sincronizado.
  זהו כדור הארץ
 • No está sincronizado.
  זהו מספר בעלי החיים או האנשים
  שיכולים לחיות עליו ללא הגבלה.
 • No está sincronizado.
  זו הבעיה העומדת בפנינו,
  בגלל ההכפלות הנוצרות כתוצאה מצמיחה אקספוננציאלית.
 • No está sincronizado.
  זו הייתה תקופה של התחממות גלובאלית קיצונית,
 • No está sincronizado.
  זיכרו כי מספרים גדולים יכולים להטעות.
 • No está sincronizado.
  חבית אחת של נפט מכילה
  את האנרגיה המקבילה לשלוש שנות עבודה של אדם.
 • No está sincronizado.
  חבית עשויה מקורות עץ,
 • No está sincronizado.
  חוות רבות שואבות מים
  ממאגרים תת-קרקעיים (אקוויפרים) להשקיה.
 • No está sincronizado.
  חולות זפת נמצאים בעיקר בקנדה.
 • No está sincronizado.
  חוץ מאנרגיה,
  ציוויליזציה צריכה אינספור משאבים חיוניים:
 • No está sincronizado.
  חיידקים אלה חיים בבקבוק.
 • No está sincronizado.
  חיסכון יחסוך לך כסף,
  אבל הוא לבדו לא יציל את הכוכב הזה.
 • No está sincronizado.
  חלק רביעי
  אוכל
 • No está sincronizado.
  חלק שלישי
  צמיחה
 • No está sincronizado.
  חלק שני
  אנרגיה
 • No está sincronizado.
  טכנולוגיה יכולה לתעל אנרגיה לעבודה,
  אבל אינה יכולה להחליף אותה.
 • No está sincronizado.
  טכנולוגיה,
 • No está sincronizado.
  טכנולוגיות מתקדמות עלולות להחמיר את המצב,
 • No está sincronizado.
  יהיה צורך בעשרת אלפים תחנות כוח גרעיניות.
 • No está sincronizado.
  יוכלו לספק לכל היותר נפט ל-17 חודשים
 • No está sincronizado.
  יותר מכל מה שהאנושות גידלה
  בעשרת אלפים השנים האחרונות.
 • No está sincronizado.
  יותר עבודה ידנית, יותר עבודת חקלאות,
  ויותר ייצור מקומי של סחורות, אוכל ושירותים.
 • No está sincronizado.
  יערות וסוגים רבים של מינרלים ומתכות.
 • No está sincronizado.
  יש דלקים האוצרים יותר אנרגיה מאחרים.
 • No está sincronizado.
  יש כשמונה מאות מיליון מכוניות בעולם, נכון ל-2010.
 • No está sincronizado.
  כ-7 קלוריות של אנרגיה מדלק מאובנים
  משמשות לייצור קלוריה אחת של מזון.
 • No está sincronizado.
  כאשר עושים ממוצע בין כולן,
 • No está sincronizado.
  כדי להמשיך בצמיחה,
  נדרשים יותר משאבים ממה שכדור הארץ יכול לספק,
 • No está sincronizado.
  כדי להפיק אנרגיה,
  יש להשתמש באנרגיה.
 • No está sincronizado.
  כדי לספק את כל צריכת הנפט הצפויה בארה"ב ב-2020,
  יידרש שטח גדול פי שניים מהשטח שעליו מגדלים מזון.
 • No está sincronizado.
  כדי לספק שליש, יידרש שטח גדול פי שלושה
  מהשטח המשמש כיום לגידול מזון.
 • No está sincronizado.
  כדי שאלה ייתנו מענה על עשר הטרה-וואט
  שהעולם מייצר היום מדלקי מאובנים,
 • No está sincronizado.
  כוח הידראולי הוא אמין,
  אבל רוב הנהרות בעולם המפותח כבר סכורים.
 • No está sincronizado.
  כולל זליגת חנקן,
 • No está sincronizado.
  כולל תחבורה,
 • No está sincronizado.
  כי גם היא משתמשת בשיעורים גדלים והולכים
  של מתכות ומינרלים מתכלים, כולל יסודות נדירים.
 • No está sincronizado.
  כי הוא דורש מחירי אנרגיה גבוהים
  כדי שהפקתו תהיה רווחית.
 • No está sincronizado.
  כיום, לאמריקאי הממוצע יש אנרגיה זמינה
  השווה לעבודה של מאה וחמישים עבדים,
 • No está sincronizado.
  כימיקלים המופקים מדלקי מאובנים, או פטרוכימיקלים,
  חיוניים לתהליך הייצור של אינספור מוצרים
 • No está sincronizado.
  ככל שהלחץ גבר, כך החום עלה
 • No está sincronizado.
  כל ההתקנים הסולאריים הפוטוולטאיים בעולם
  מייצרים חשמל כמו שתי תחנות כוח פחמיות.
 • No está sincronizado.
  כל החלופות לנפט תלויות במכונות המופעלות בנפט,
  או דורשות חומרים כמו פלסטיק שמופקים מנפט.
 • No está sincronizado.
  כל עוד שהשיטה הכלכלית שלנו דורשת צמיחה אינסופית,
  רפורמה אינה צפויה להצליח.
 • No está sincronizado.
  כל צמיג יחיד דורש שבעה גלונים של נפט.
 • No está sincronizado.
  כל שלוש שנים
  כדי לפצות את הירידה בתפוקה של שדות הנפט הקיימים
 • No está sincronizado.
  כלומר, אין סבירות לכלכלה מבוססת על מימן.
 • No está sincronizado.
  כלי רכב,
 • No está sincronizado.
  כלכלנים רבים מאמינים שהשוק החופשי
  יחליף מקור אנרגיה אחד באחר בעקבות חדשנות טכנולוגיות.
 • No está sincronizado.
  כמה מאפיינים הופכים את הנפט לייחודי:
 • No está sincronizado.
  כמה פוליטיקאים מציעים להפוך תירס לאתנול.
 • No está sincronizado.
  כמו גם משאבים מתחדשים כמו מים, יערות, אדמות ודגה
  בקצב גבוה יותר מזה שבו הם יכולים להתחדש.
 • No está sincronizado.
  כמו הונאת פונזי (פירמידה),
  המערכת חייבת להתרחב או לגווע.
 • No está sincronizado.
  כמו כן, המלח שבמים גורם לקורוזיה בטורבינות.
 • No está sincronizado.
  כמו כן, מכוניות מכל הסוגים זוללות נפט בתהליך הייצור שלהן.
 • No está sincronizado.
  כעת, מצטברות ראיות לכך
  שתפוקת הנפט העולמית מגיעה לשיאה,
 • No está sincronizado.
  כפי שהוא נראה לפני 90 מיליון שנה.
 • No está sincronizado.
  כשבוחנים הצהרות עתידיות על דלקים והמצאות חדשים ומדהימים,
  חייבים לשאול:
 • No está sincronizado.
  כשהאנושות החלה להשתמש בפחם ובנפט כדלקים,
  היא החלה לגדול באופן חסר תקדים.
 • No está sincronizado.
  כשהדינוזאורים עדיין משלו על כדור הארץ.
 • No está sincronizado.
  כשהתפוקה העולמית של נפט וגז טבעי תקטן.
 • No está sincronizado.
  כשזן מסוים חורג מיכולת ההכלה של השטח,
  הוא יגווע עד שהאוכלוסייה תחזור למגבלותיה הטבעיות.
 • No está sincronizado.
  לאחר שהנפט שקל למצוא נשאב,
  החיפושים עברו למים עמוקים, או לארצות רחוקות,
 • No está sincronizado.
  לאנרגיה שמש מרוכזת, או תרמו-סולארי, יש פוטנציאל גדול,
  אולם כרגע מופעל מספר קטן מאוד של תחנות כוח תרמו-סולאריות.
 • No está sincronizado.
  לאנרגיית הרוח יש האה"א גבוה,
  אבל היא אקראית.
 • No está sincronizado.
  לאקוויפרים נדרשו אלפי שנים להתמלא,
 • No está sincronizado.
  לבד מהתמעטות דלק המאובנים,
  יש כמה וכמה איומים על השיטה הקיימת של ייצור מזון:
 • No está sincronizado.
  לדוגמה, 97% מהיסודות הנדירים בעולם מופקים בסין,
  רובם ממכרה אחד בודד במרכז מונגוליה.
 • No está sincronizado.
  לדוגמה, יש נפט לא קונבנציונלי:
  חולות זפת ופצלי שמן.
 • No está sincronizado.
  לייזרים,
 • No está sincronizado.
  לימדו איך לשמר אותו.
 • No está sincronizado.
  ליצור את דלקי המאובנים שהעולם צורך בשנה אחת.
 • No está sincronizado.
  לכל באר נפט יש דרגת תפוקה משלה.
 • No está sincronizado.
  ללא דורות חדשים וגדלים תדיר של לווים שייצרו צמיחה,
  וכך ישלמו את חובותיהם, כלכלת העולם תתמוטט.
 • No está sincronizado.
  למידע נוסף בקרו באתר
  delek-info.co.il
 • No está sincronizado.
  למרות ההתפתחויות בטכנולוגיה,
  הירידה בגילויי שדות נפט חדשים בארה"ב לא עצרה
 • No está sincronizado.
  למשל, כדי לייצר מחשב נדרשת עשירית האנרגיה
  הנדרשת לייצור מכונית.
 • No está sincronizado.
  לנוכח כל האתגרים האלה,
 • No está sincronizado.
  לעץ יש צפיפות אנרגיה נמוכה,
  והוא צומח לאט.
 • No está sincronizado.
  לעתים קרובות מוצאים גז טבעי לצד נפט ופחם.
 • No está sincronizado.
  לפטריות הגבעול "יש כוח עצום להרס חברתי ואנושי".
 • No está sincronizado.
  לפי דו"ח מעודכן של המכון הטכנולוגי במסצ'וסטס (MIT),
 • No está sincronizado.
  לפי נורמן בורלג, אבי המהפכה הירוקה,
 • No está sincronizado.
  לפני 200 שנים, היו 6 רגל
  של קרקע עליונה בערבות של אמריקה.
 • No está sincronizado.
  לפני מלחמת העולם השנייה,
  כל החקלאות הייתה אורגנית.
 • No está sincronizado.
  לפני שאפשר לשאוב נפט, יש לגלות אותו.
 • No está sincronizado.
  לקח לטבע כ-5 מיליון שנים
 • No está sincronizado.
  לשטח יש יכולת הכלה מוגבלת.
 • No está sincronizado.
  מאז 1860,
  גילו הגיאולוגים מעל שני טריליון חביות נפט.
 • No está sincronizado.
  מאז, השתמש העולם בחצי מהן, פחות או יותר.
 • No está sincronizado.
  מבין הדלקים האלה,
  נפט הוא המשמעותי ביותר.
 • No está sincronizado.
  מגורים בפרברים מעודדים לבני אדם רבים לנסוע מרחקים גדולים
  לעבודה, לבית הספר ולחנויות.
 • No está sincronizado.
  מה אנחנו יכולים לעשות לנוכח הבעיות האלה?
 • No está sincronizado.
  מה הוא מדד ההאה"א?
 • No está sincronizado.
  מה הוא, אם כן, העתיד המצפה לנו?
 • No está sincronizado.
  מה הן ההשלכות על הסביבה?
 • No está sincronizado.
  מה עלינו לעשות כדי להתכונן לעתיד אפשרי כזה?
 • No está sincronizado.
  מה צפיפות האנרגיה?
 • No está sincronizado.
  מה שאיפשר גידול משמעותי באוכלוסייה.
 • No está sincronizado.
  מה שאיפשר לה להפוך למעצמת-על תעשייתית.
 • No está sincronizado.
  מה שדורש כמות גדולה של חשמל
  כדי להעביר אותם מרחקים גדולים.
 • No está sincronizado.
  מה שהוביל לשימוש מוגבר במנועי קיטור,
  שהגביר את סך כל צריכת הפחם.
 • No está sincronizado.
  מה שהפך אותה פגיעה להפרעות באספקה
 • No está sincronizado.
  מה שמוריד את מדד ההאה"א שלהם לטווח
  שבין חמש לאחד וחצי.
 • No está sincronizado.
  מה שמכונה "צמיחה בת קיימא" או "צמיחה חכמה" לא יעזור,
 • No está sincronizado.
  מזון,
 • No está sincronizado.
  מיחזור גם לא יפתור את הבעיה, כי הוא
  דורש אנרגיה, והתהליך אינו יעיל במאת האחוזים.
 • No está sincronizado.
  מיחזור,
 • No está sincronizado.
  מיליארד בני אדם כבר עכשיו סובלים מתת-תזונה או גוועים ברעב.
 • No está sincronizado.
  מים נקיים,
 • No está sincronizado.
  מימן מפיקים מגז טבעי, מפחם או ממים,
  מה שדורש יותר אנרגיה ממה שהמימן יספק.
 • No está sincronizado.
  מכוניות חשמליות והיברידיות,
 • No está sincronizado.
  מכוניות חשמליות פועלות על חשמל.
 • No está sincronizado.
  מכיוון שרוב תחנות הכוח מופעלות בדלקי מאובנים,
  זה אינו פתרון.
 • No está sincronizado.
  ממצאים חדשים יותר,
  כמו ב-ANWR באלסקה,
 • No está sincronizado.
  מנועים של מכוניות היברידיות,
 • No está sincronizado.
  מנקודה זו והלאה,
  אמריקה החלה להיות תלויה יותר ויותר על נפט מיובא
 • No está sincronizado.
  מעטים האמינו לו
 • No está sincronizado.
  מעטפת הגנה לכורים גרעיניים,
 • No está sincronizado.
  מערכות החקלאות,
 • No está sincronizado.
  מערכות התחבורה האוויריות, מערכות הולכת מים,
 • No está sincronizado.
  מרבצים גדולים של אוראניום לביקוע גרעיני עדיין קיימים.
 • No está sincronizado.
  מריון קינג האברט, העריך שאמריקה תגיע לשיא התפוקה שלה
  בשנת 1970.
 • No está sincronizado.
  מרכיבי מפתח במחשבים,
  במערכות בידור, ובבגדים
 • No está sincronizado.
  משתווים למייל מעוקב של נפט,
 • No está sincronizado.
  מתבררת האפשרות העתידית
  של תפוקת הגז הקונבנציונלי בצפון אמריקה.
 • No está sincronizado.
  נהרות סחפו את המשקעים אל הים,
 • No está sincronizado.
  נורות חשמל חסכוניות,
 • No está sincronizado.
  נזק למערכות אקולוגיות באוקיינוסים,
 • No está sincronizado.
  ניסויים בכורי תרבית מואצת מבוססי פלוטוניום בצרפת וביפן
  נכשלו וגבו מחיר יקר.
 • No está sincronizado.
  ניתן להמיר את שני הדלקים האלה לנפט גולמי סינתטי.
 • No está sincronizado.
  נכון ל-2007, 48.5% מהחשמל של ארה"ב מיוצר מפחם
 • No está sincronizado.
  נכון ל-2007, יש רק ארבעה מיילים רבועים.
 • No está sincronizado.
  נכפיל אותו ונשים שני גרגרים על הריבוע השני,
 • No está sincronizado.
  נכפיל שוב ונניח שמונה על הרביעי, וכן הלאה,
 • No está sincronizado.
  נכפיל שוב ונשים ארבעה על השלישי,
 • No está sincronizado.
  נפט וגז טבעי.
 • No está sincronizado.
  נפט קונבנציונלי הוא דוגמה טובה.
 • No está sincronizado.
  נצטרך לכסות שטח של 140.000 מיילים רבועים בפאנלים
  סולאריים כדי לענות על הביקוש העולמי הנוכחי.
 • No está sincronizado.
  סוללות של מכוניות היברידיות,
 • No está sincronizado.
  סיבים אופטיים
 • No está sincronizado.
  סין החלה להגביל את הייצוא של המינרלים האלה,
  בעקבות הזינוק בביקוש.
 • No está sincronizado.
  עד שהשאריות האורגניות של האצות נקברו.
 • No está sincronizado.
  עד שנגיע אל הריבוע האחרון,
  נזדקק למספר אסטרונומי של גרגרים:
 • No está sincronizado.
  עד שתגובה כימית הפכה את החומר האורגני לדלק מאובנים פחמימני:
 • No está sincronizado.
  עכשיו, הנפט שמוצאים בדרך כלל הוא גולמי כבד או גולמי חמוץ,
  ויקר לזקק אותו.
 • No está sincronizado.
  על איזו משבצת של לוח השחמט אנחנו עכשיו?
 • No está sincronizado.
  על פלנטה שטוחה ואינסופית, זה לא היה מהווה בעיה.
 • No está sincronizado.
  עלויות ההפקה גדלות ככל שכמות הפחם בגובה פני השטח מוצתה
 • No está sincronizado.
  עם זאת, נדרשות לכך כמויות גדולות
  של חום ושל מים נקיים,
 • No está sincronizado.
  עם זאת, תפוקת הפחם העולמית
  תגיע כנראה לשיאה לפני 2040.
 • No está sincronizado.
  עם כל הכפלה, הביקוש לאנרגיה ולמשאבים
  יעלה על כל ההכפלות הקודמות גם יחד.
 • No está sincronizado.
  ערי הפרברים, וקהילות רבות אחרות,
  תוכננו על בסיס
  ההנחה שיש שפע של נפט ומקורות אנרגיה
 • No está sincronizado.
  ערים מודרניות תלויות בדלקי מאובנים. אפילו כבישים עשויים מאספלט,
  שהוא
  תוצר של נפט, כמו גגות של בתים רבים.
 • No está sincronizado.
  פחם מצוי בשפע,
 • No está sincronizado.
  פצלי שמן הם דלק דל במיוחד,
 • No está sincronizado.
  פריצות דרך מהזמן האחרון איפשרו להפיק גז טבעי לא קונבנציונאלי
  כמו גז מפצלי שמן,
 • No está sincronizado.
  צאו מחובות.
 • No está sincronizado.
  צמיחה אינה יכולה לגדול אל מעבר לאורכה של הקורה
  הקצרה ביותר, או המשאב החיוני המוגבל ביותר.
 • No está sincronizado.
  צמיחה בשימוש תכלה כל אנרגיה או משאבים שהחיסכון ישמר.
 • No está sincronizado.
  צמיחה חכמה,
 • No está sincronizado.
  צמיחה מוגבלת על ידי המשאב החיוני החסר ביותר.
 • No está sincronizado.
  צמיחה.
 • No está sincronizado.
  צפו לירידה באספקת מזון וסחורות ממקומות רחוקים.
 • No está sincronizado.
  צפיפות האנרגיה של הגלים משתנה מאזור לאזור.
 • No está sincronizado.
  צריכה של דשנים,
 • No está sincronizado.
  צריכת נייר,
 • No está sincronizado.
  קווי האספקה ארוכים,
  ומשיתים לחצים על משאבי הנפט המוגבלים.
 • No está sincronizado.
  קונצנזוס בינלאומי,
 • No está sincronizado.
  קל לשינוע
 • No está sincronizado.
  קנו מזון הגדל באזורכם, בשווקים כפריים.
 • No está sincronizado.
  קרני רנטגן ניידות,
 • No está sincronizado.
  רבות מהאחרות צפויות ללכת בעקבותיהן בעתיד הקרוב
 • No está sincronizado.
  רבים השתמשו בשיטות של הרס פסגות ההרים
  במטרה להגיע למאגרי שתחתיהן וגרמו לאסונות סביבתיים.
 • No está sincronizado.
  רבים מאמינים שהמדענים יפתרו את הבעיות האלה
  באמצעות טכנולוגיות חדשות.
 • No está sincronizado.
  רבים סבורים שהמשבר יכול להימנע בעזרת חיסכון,
 • No está sincronizado.
  רוב הכסף בעולם מייצג חוב עם ריבית שיש לשלם.
 • No está sincronizado.
  רוב המערכות הבנקאיות מבוססות על חוב,
 • No está sincronizado.
  רוב הפחם מסוג אנתרכיט באיכות גבוהה נגמר,
  ונשאר פחם מאיכות נמוכה, בעל צפיפות אנרגיה פחותה.
 • No está sincronizado.
  ריבוי שטפונות עצומים,
 • No está sincronizado.
  רק 2.5% מיוצרים ממקורות אנרגיה מתחדשת אחרים.
 • No está sincronizado.
  שאננים ובוטחים במקומם בראש שרשרת המזון,
 • No está sincronizado.
  שבו נהיה חייבים להיות יותר עצמאיים,
  כפי שהיה בדורות הקודמים
 • No está sincronizado.
  שדה הנפט האמריקאי הראשון הגדול היה ספינדלטופ, שהתגלה ב-1900.
 • No está sincronizado.
  שדות נפט רבים נוספים התגלו בעקבותיו.
 • No está sincronizado.
  שווה ערך לאחד עד ארבעה טון של פחם
  נדרש בייצור פאנל סולארי יחיד.
 • No está sincronizado.
  שידוד מערכות בכלכלה הגלובלית של 45 טריליון דולר,
 • No está sincronizado.
  שיטת החקלאות המודרנית תלויה גם היא בדלקי מאובנים,
  וכן בתי החולים שלנו,
 • No está sincronizado.
  שימוש במים,
 • No está sincronizado.
  שיקלו את השימוש במטבעות מקומיים
  למקרה שהכלכלה הגדולה תפסיק לתפקד.
 • No está sincronizado.
  שכן היא אינה לוקחת בחשבון את העלייה בביקוש
  ואת הירידה באיכות.
 • No está sincronizado.
  שכן רבות מהן דורשות מינרלים נדירים,
  שאף הם קרובים לכליה.
 • No está sincronizado.
  שלאחריה התפוקה נכנסת לירידה מתמדת
 • No está sincronizado.
  שני שלישים של פצלי השמן בעולם
  נמצאים בארה"ב.
 • No está sincronizado.
  שעובדים עשרים וארבע שעות ביממה.
 • No está sincronizado.
  שעשוי אולי לסייע לדחות את המחסור בשנים הקרובות.
 • No está sincronizado.
  תהליך דומה אירע על פני היבשה,
 • No está sincronizado.
  תוך הוצאתה של יותר ויותר אנרגיה.
 • No está sincronizado.
  תחנות כוח גיאותרמיות קונבנציונאליות ממוקמות בנקודות
  (גיאולוגיות) חמות הקרובות לפני השטח של כדור הארץ.
 • No está sincronizado.
  תעשיות ייצור,
 • No está sincronizado.
  תפוקת המזון העולמית חייבת לגדול פי שניים
  עד 2050 כדי להאכיל את אוכלוסיית העולם המתרבה.
 • No está sincronizado.
  תקליטורים,
 • No está sincronizado.
  תקשורת ותיירות.
Título:
There's No Tomorrow (2012) למידע נוסף בעברית, בקרו באתר delek-info.co.il
Descripción:

The first production by http://www.incubatepictures.com:
A 34 minute animated documentary about resource depletion and the impossibility of infinite growth on a finite planet.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
34:53

Subtítulos en Hebrew

Incompleto

Revisiones Compare revisions