Return to Video

Onko meillä huomista? (2012)

 • 0:23 - 0:31
  There's No Tomorrow (Onko meillä huomista?)
 • 0:47 - 0:49
  Tämä on maa,
 • 0:49 - 0:51
  sellaisena kuin se näytti 90 miljoonaa vuotta sitten.
 • 0:51 - 0:55
  Geologit kutsuvat tätä aikakautta myöhäiseksi liitukaudeksi.
 • 0:55 - 0:58
  Se oli äärimmäisen lämpimän ilmaston aikaa,
 • 0:58 - 1:00
  kun dinosaurukset vielä hallitsivat maailmaa.
 • 1:01 - 1:03
  Ne elelivät elämäänsä
 • 1:03 - 1:05
  turvattuina ruoka-ketjun huipulla,
 • 1:08 - 1:10
  ilman aavistustakaan ympärillä tapahtuvista muutoksista.
 • 1:11 - 1:12
  Mannerlaatat olivat erkanemassa toisistaan
 • 1:12 - 1:15
  avaten valtavia repeämiä maan kuoreen.
 • 1:16 - 1:19
  Ne tulvivat ja niistä tuli meriä.
 • 1:20 - 1:22
  Levät viihtyivät ja lisääntyivät lämpimässä ilmastossa
 • 1:22 - 1:24
  ja myrkyttivät veden.
 • 1:25 - 1:26
  Levät kuolivat
 • 1:26 - 1:29
  ja upposivat biljoonittain repeämien pohjiin.
 • 1:32 - 1:34
  Joet huuhtoivat sedimenttejä meriin
 • 1:34 - 1:36
  kunnes ne hautasivat alleen levien orgaaniset jäänteet.
 • 1:38 - 1:41
  Paine ja lämpötila kasvoivat
 • 1:41 - 1:43
  kunnes kemiallinen reaktio muutti orgaanisen aineen
 • 1:43 - 1:46
  hiilivedyiksi eli fossiilisiksi polttoaineiksi:
 • 1:46 - 1:49
  Öljyksi ja maakaasuksi
 • 1:49 - 1:51
  Samantyyppinen prosessi tapahtui maalla,
 • 1:52 - 1:54
  joka tuotti kivihiiltä.
 • 1:55 - 1:57
  Luonnolta kesti 5 miljoonaa vuotta
 • 1:57 - 2:02
  tuottaa fossiilisia polttoaineita ihmiskunnalle yhden vuoden tarpeisiin.
 • 2:02 - 2:03
  Moderni elämäntyyli
 • 2:03 - 2:06
  on riippuvainen fossiilisesta auringonvalosta,
 • 2:06 - 2:10
  joskin yllättävän monet pitävät sitä itsestäänselvyytenä.
 • 2:13 - 2:18
  Vuodesta 1860 alkaen geologit ovat löytäneet yli 2 biljoonaa tynnyriä öljyä.
 • 2:19 - 2:23
  Sen jälkeen siitä on käytetty noin puolet.
 • 2:26 - 2:29
  Ennenkuin öljyn voi tuottaa, se pitää löytää.
 • 2:30 - 2:33
  Aluksi sitä oli helppo löytää ja halpaa tuottaa.
 • 2:33 - 2:36
  Ensimmäinen suuri Yhdysvaltalainen öljykenttä oli Spindletop,
 • 2:37 - 2:39
  joka löydettiin vuonna 1900.
 • 2:39 - 2:40
  Monia muita seurasi.
 • 2:41 - 2:43
  Geologit etsivät ympäri Amerikkaa.
 • 2:43 - 2:47
  Ja löysivät valtavia öljy-, maakaasu- ja kivihiiliesiintymiä.
 • 2:48 - 2:51
  Yhdysvallat tuotti enemmän öljyä, kuin mikään muu maa,
 • 2:51 - 2:54
  joka mahdollisti sen nousemisen teolliseksi supervallaksi.
 • 2:56 - 2:58
  Kun öljykenttä alkaa tuottaa öljyä,
 • 2:58 - 3:01
  on vain ajan kysymys, kunnes tuotanto alkaa taas laskea.
 • 3:02 - 3:05
  Yksittäisillä kentillä on erilaiset tuotantovauhdit.
 • 3:06 - 3:07
  Kun useita kenttiä yhdistetään,
 • 3:07 - 3:10
  näyttää yhdistetty kaavio kello-käyrältä.
 • 3:10 - 3:11
  Yleensä
 • 3:11 - 3:14
  kestää 40 vuotta löytöjen huipusta siihen,
 • 3:14 - 3:16
  että kyseinen maa pääsee tuotantonsa huippuun,
 • 3:17 - 3:20
  jonka jälkeen tuotanto alkaa laskea pysyvästi.
 • 3:21 - 3:23
  1950 -luvulla
 • 3:23 - 3:25
  Shellin geofyysikko M. King Hubbert ennusti,
 • 3:25 - 3:29
  että Yhdysvaltojen öljyntuotanto olisi huipussaan vuonna 1970,
 • 3:29 - 3:33
  eli 40 vuotta öljylöytöjen huipun jälkeen.
 • 3:33 - 3:35
  Vain harvat uskoivat häntä.
 • 3:35 - 3:37
  Kuitenkin vuonna 1970
 • 3:37 - 3:39
  Yhdysvaltojen öljyntuotanto oli huipussaan
 • 3:39 - 3:41
  ja siirtyi lopulliseen laskuun.
 • 3:42 - 3:44
  Hubbert oli ollut oikeassa.
 • 3:45 - 3:46
  Tästä eteenpäin
 • 3:46 - 3:50
  Yhdysvallat tulisi aina vain riippuvaisemmaksi tuontiöljystä.
 • 3:50 - 3:53
  Tämä teki Yhdysvalloista haavoittuvaisen tuontihäiriöille
 • 3:53 - 3:57
  ja vahvisti vuoden 1973 taloudellista sekasortoa,
 • 3:57 - 4:00
  sekä vuoden 1979 öljykriisiä.
 • 4:02 - 4:06
  1930-luvulla oli USA:n öljylöytöjen huippu.
 • 4:06 - 4:08
  Kehittyneestä tekniikasta huolimatta
 • 4:08 - 4:13
  öljykenttiä löytyy säälimättömästi aina vain vähemmän.
 • 4:14 - 4:17
  Äskettäiset löydökset, kuten ANWAR
 • 4:17 - 4:21
  tuottaisivat parhaimmillaan öljyä 17 kuukaudeksi.
 • 4:24 - 4:25
  Jopa uusi Meksikonlahden "Jack2" -kenttä
 • 4:25 - 4:28
  tuottaisi maalle öljyä vain muutaman kuukauden kysynnän verran.
 • 4:29 - 4:32
  Vaikka ovatkin suuria, kumpikaan kenttä ei pysty lähimainkaan tyydyttämään
 • 4:32 - 4:34
  Yhdysvaltojen energiantarvetta.
 • 4:36 - 4:37
  Kasvavan todistusaineiston mukaan näyttää siltä,
 • 4:37 - 4:41
  että maailman öljyntuotanto on huipussaan, tai lähellä sitä.
 • 4:41 - 4:46
  Maailmanlaajuinen uusien kenttien löytyminen oli huipussaan 1960-luvulla.
 • 4:47 - 4:48
  Yli 40 vuotta myöhemmin näyttää siltä,
 • 4:48 - 4:50
  että uusien öljylähteiden löydöt
 • 4:50 - 4:52
  ovat peruuttamattomasti vähenemässä.
 • 4:54 - 4:56
  54 valtiota 65:stä isoimmasta öljyntuottajamaasta
 • 4:56 - 4:59
  on jo ohittanut tuotantonsa huipun.
 • 5:01 - 5:05
  Monien jäljellä olevien odotetaan ohittavan omat huippunsa lähitulevaisuudessa.
 • 5:06 - 5:08
  Maailman täytyy tuoda Saudi-Arabian tuotantoa
 • 5:08 - 5:10
  vastaava määrä uutta kapasiteettia tuotantoon
 • 5:11 - 5:14
  jotta korvaamme nykyisten öljykenttien tuotannon laskun.
 • 5:16 - 5:17
  1960-luvulla
 • 5:17 - 5:20
  löysimme kuusi tynnyriä jokaista käyttämäämme kohden.
 • 5:21 - 5:22
  Neljä vuosikymmentä myöhemmin,
 • 5:22 - 5:26
  ihmiskunta kuluttaa 3-6 tynnyriä öljyä
 • 5:26 - 5:27
  jokaista löytämäänsä kohden.
 • 5:29 - 5:31
  Kun öljyntuotannon huippu saavutetaan,
 • 5:31 - 5:34
  öljyn kysyntä ohittaa tarjonnan
 • 5:34 - 5:36
  ja bensiinin hinta alkaa heittelehtiä rajusti,
 • 5:36 - 5:39
  joka vaikuttaa paljon muuhunkin kuin tankkaamisen hintaan.
 • 5:42 - 5:44
  Modernit kaupungit ovat riippuvaisia fossiilisista polttoaineista.
 • 5:44 - 5:46
  Jopa tiet on tehty asfaltista,
 • 5:46 - 5:48
  joka on öljyjaloste,
 • 5:48 - 5:50
  kuten talojen huopakatteetkin.
 • 5:51 - 5:53
  Monilla alueilla asuminen olisi lähes mahdotonta
 • 5:53 - 5:57
  ilman lämmitystä talvisin tai ilmastointia kesäisin.
 • 5:58 - 6:01
  Omakotilähiöt rohkaisevat ihmisiä ajamaan runsaasti
 • 6:01 - 6:03
  töihin, kouluun ja kauppoihin.
 • 6:04 - 6:06
  Suurien kaupunkien kaavoitus on erottanut asuinalueet
 • 6:06 - 6:09
  ja kaupat kauaksi toisistaan,
 • 6:09 - 6:11
  joten ihmisten on pakko ajaa autoillaan.
 • 6:11 - 6:13
  Omakotilähiöt ja monet muutkin alueet
 • 6:13 - 6:16
  suunniteltiin runsaan öljyn ja energian ehdoilla.
 • 6:20 - 6:21
  Fossiilisista polttoaineista valmistetut kemikaalit,
 • 6:21 - 6:23
  tai petrokemikaalit
 • 6:23 - 6:24
  ovat olennaisia monien tuotteiden valmistuksessa.
 • 6:28 - 6:30
  Moderni tehomaatalous on käytännössä
 • 6:30 - 6:32
  täysin riippuvaista fossiilisista polttoaineista,
 • 6:32 - 6:33
  kuten myös sairaalat,
 • 6:34 - 6:35
  lentoliikenne,
 • 6:35 - 6:37
  vesi-, ja viemärijärjestelmät,
 • 6:37 - 6:38
  ja Yhdysvaltojen armeija,
 • 6:38 - 6:43
  joka yksin kuluttaa noin 140 miljoonaa tynnyriä öljyä vuosittain.
 • 6:44 - 6:48
  Fossilisista polttoaineista valmistetaan myös muoveja sekä polymeerejä,
 • 6:48 - 6:53
  jotka ovat olennaisia materiaaleja tietokoneissa, viihdelaitteissa ja vaatteissa.
 • 6:54 - 6:57
  Globaali talousjärjestelmä on riippuvainen loputtomasta kasvusta,
 • 6:57 - 7:01
  joka vaatii jatkuvasti enemmän halpaa energiaa.
 • 7:01 - 7:04
  Olemme niin riippuvaisia öljystä ja muista fossiilisista,
 • 7:04 - 7:07
  että pienikin häiriö saatavuudessa
 • 7:07 - 7:10
  voi aiheuttaa kauas-kantoisia vaikutuksia kaikilla elämänalueilla,
 • 7:17 - 7:22
  ENERGIA
 • 7:23 - 7:26
  Energia on kyky tehdä työtä.
 • 7:26 - 7:36
  Keskiverto Yhdysvaltalaisella on 150 orjan työpanosta vastaava määrä energiaa käytössään kellon ympäri.
 • 7:36 - 7:39
  Aineita, jotka tätä energiaa säilövät, kutsutaan polttoaineiksi.
 • 7:39 - 7:42
  Jotkin polttoaineet sisältävät enemmän energiaa kuin toiset.
 • 7:42 - 7:46
  Tätä kutsutaan energiatiheydeksi.
 • 7:46 - 7:50
  Näistä polttoaineista öljy on tärkein.
 • 7:50 - 7:51
  Ihmiskunta kuluttaa 30 miljardia tynnyriä vuodessa,
 • 7:52 - 7:54
  joka on noin yksi kuutiomaili öljyä (4,2 kuutiokilometriä),
 • 7:55 - 7:56
  joka sisältää yhtä paljon energiaa,
 • 7:56 - 7:59
  kuin 52 ydinvoimalan tuotanto
 • 7:59 - 8:02
  seuraavan 50 vuoden aikana.
 • 8:03 - 8:07
  Vaikka öljyllä tuotetaan vain 1,6% Yhdysvaltojen sähköstä,
 • 8:08 - 8:11
  se siirtää 96 % kaikesta liikenteestä.
 • 8:12 - 8:15
  Vuonna 2008 2/3 Yhdysvaltojen öljystä oli tuontitavaraa.
 • 8:16 - 8:18
  Suurimmat tuojat olivat Kanada,
 • 8:18 - 8:19
  Meksiko,
 • 8:20 - 8:21
  Saudi-Arabia,
 • 8:21 - 8:23
  Venezuela,
 • 8:23 - 8:26
  Nigeria, Irak ja Angola.
 • 8:27 - 8:29
  Muutama ominaisuus tekee öljystä ainutlaatuista:
 • 8:29 - 8:31
  Sillä on suuri energiatiheys.
 • 8:33 - 8:35
  Yhdessä öljytynnyrissä (159 l) on saman verran energiaa,
 • 8:35 - 8:37
  kuin melkein kolmen vuoden ihmistyössä.
 • 8:38 - 8:40
  Se on nestemäistä huoneenlämmössä,
 • 8:40 - 8:42
  helppoa kuljettaa
 • 8:42 - 8:44
  ja sopii polttoaineeksi pieniin moottoreihin.
 • 8:45 - 8:48
  Saadaksesi energiaa, pitää käyttää energiaa.
 • 8:49 - 8:53
  Tarkoitus on käyttää vähän energiaa löytääkseen ja tuottaakseen enemmän energiaa.
 • 8:53 - 8:56
  Tätä kutsutaan EROEI:ksi.
 • 8:56 - 8:59
  Saatu energia sijoitettuun energiaan verrattuna.
 • 9:02 - 9:04
  Tavanomainen öljy on hyvä esimerkki.
 • 9:04 - 9:08
  Helposti saatavilla oleva korkealaatuinen raaka-öljy pumpattiin ensin.
 • 9:09 - 9:15
  Öljyn tuottajat käyttivät yhden öljytynnyrin energian löytääkseen ja tuottaakseen 100 tynnyriä.
 • 9:15 - 9:18
  Joten öljyn EROEI oli 100:1.
 • 9:19 - 9:21
  Kun helppo öljy oli pumpattu,
 • 9:21 - 9:24
  etsinnät siirtyivät syviin vesiin,
 • 9:24 - 9:26
  tai kaukaisiin maihin,
 • 9:26 - 9:29
  johon kului jatkuvasti enemmän energiaa.
 • 9:29 - 9:32
  Usein nykyisin löydetty öljy on raskasta tai hapanta
 • 9:32 - 9:35
  ja siten kallista jalostaa.
 • 9:36 - 9:40
  Tänä päivänä öljyn EROEI on niinkin alhainen kuin 10.
 • 9:40 - 9:44
  Jos käytetään enemmän energiaa polttoaineen hankkimiseen, kuin mitä se sisältää,
 • 9:44 - 9:47
  se ei ole vaivan arvoista.
 • 9:50 - 9:53
  On mahdollista muuttaa yksi polttoaine toiseksi.
 • 9:54 - 9:54
  Joka kerta kun näin tehdään,
 • 9:54 - 9:58
  osa polttoaineen energiasta menetetään.
 • 9:59 - 10:01
  Otetaan esimerkiksi epätavanomainen öljy,
 • 10:01 - 10:03
  kuten öljyhiekka ja öljyliuske.
 • 10:04 - 10:07
  Öljyhiekkaa löytyy pääasiassa Kanadasta.
 • 10:07 - 10:10
  2/3 maailman öljyliuskeesta on Yhdysvalloissa.
 • 10:11 - 10:14
  Näistä molemmista voidaan syntetisoida raakaöljyä.
 • 10:14 - 10:17
  Tämä kuitenkin kuluttaa suuria määriä lämpöä ja makeaa vettä,
 • 10:17 - 10:19
  joka alentaa niiden EROEI:ta,
 • 10:19 - 10:23
  joka vaihtelee 5 ja 1½ välillä.
 • 10:24 - 10:26
  Öljyliuske on erityisen heikkolaatuinen polttoaine,
 • 10:26 - 10:29
  sillä sen energiatiheys on vain kolmannes
 • 10:29 - 10:31
  aamiaismurojen energiatiheydestä.
 • 10:33 - 10:35
  Kivi- ja ruskohiiltä on valtavia määriä
 • 10:35 - 10:38
  ja sillä tuotetaankin melkein puolet ihmiskunnan sähköstä.
 • 10:39 - 10:41
  Ihmiskunta käyttää melkein kaksi kuutiomailia kivihiiltä vuosittain (8,3 kuutiokilometriä).
 • 10:42 - 10:47
  Globaali kivihiilentuotanto voi kuitenkin saavuttaa huippunsa ennen vuotta 2040.
 • 10:48 - 10:51
  Väite, että Yhdysvalloilla on kivihiiltä vuosisatojen tarpeeseen on hämäävä,
 • 10:51 - 10:56
  sillä se ei ota huomioon kasvavaa kysyntää, eikä kivihiilen heikentyvää laatua.
 • 10:56 - 10:59
  Korkealaatuinen "antrasiitti" on jo lähes loppu
 • 10:59 - 11:03
  ja jäljellä on vain energiatiheydeltään huonompaa kivihiiltä.
 • 11:04 - 11:07
  Tuotantoon tulee ongelmia, kun lähellä maan pintaa olevat esiintymät on hyödynnetty
 • 11:07 - 11:11
  ja tuotanto joudutaan viemään syvemmälle ja vaikeammille alueille.
 • 11:11 - 11:14
  Monet käyttävät tuhoisia menetelmiä, kuten vuorten huippujen räjäyttämistä,
 • 11:14 - 11:17
  joka aiheuttaa mittavia ympäristötuhoja.
 • 11:20 - 11:23
  Maakaasua löytyy usein öljyn yhteydessä.
 • 11:24 - 11:27
  Pohjois-Amerikan tavanomaisen kaasun löydökset olivat huipussaan 1950-luvulla,
 • 11:27 - 11:30
  ja tuotantohuippu oli 1970-luvun alussa.
 • 11:31 - 11:34
  Jos siirrämme löydösten kaaviota 23 vuotta eteenpäin,
 • 11:34 - 11:39
  selviää Pohjois-Amerikan tavanomaisen maakaasun
 • 11:39 - 11:40
  mahdollinen tulevaisuus.
 • 11:41 - 11:45
  Viimeaikaiset läpimurrot ovat mahdollistaneet epätavanomaisen maakaasun tuotannon,
 • 11:45 - 11:50
  kuten liuskekaasun, joka voi loiventaa tulevien vuosien tuotannon laskua.
 • 11:51 - 11:54
  Epätavanomainen maakaasu on ristiriitaista,
 • 11:54 - 11:58
  sillä sen tuotanto vaatii korkeita hintoja ollakseen tuottavaa.
 • 11:58 - 12:00
  Epätavanomaisesta maakaasusta huolimatta
 • 12:00 - 12:05
  globaali maakaasun tuotantohuippu voi tulla ennen vuotta 2030.
 • 12:08 - 12:11
  Ydinvoimassa käytetyn uraanin varat ovat vielä mittavat.
 • 12:12 - 12:16
  Jos korvaisimme fossiilisten polttoaineiden tuottaman 10 terawattia ydinvoimalla,
 • 12:16 - 12:19
  tarvitsisimme 10 000 ydinvoimalaa.
 • 12:19 - 12:24
  Tällöin uraanin tunnetut varat kestäisivät vain 10-20 vuotta.
 • 12:25 - 12:29
  Plutoniumia käyttävien nopeiden hyötö-reaktoreiden testit
 • 12:29 - 12:31
  esimerkiksi Ranskassa ja Japanissa
 • 12:31 - 12:33
  ovat olleet kalliita epäonnistumisia.
 • 12:34 - 12:38
  Fuusio-voimallla on massiivisia teknisiä esteitä.
 • 12:39 - 12:40
  Sitten meillä on vielä uusiutuvat.
 • 12:40 - 12:45
  Tuulivoimalla on korkea EROEI, mutta se on epäluotettavaa.
 • 12:46 - 12:47
  Vesivoima on luotettavaa,
 • 12:47 - 12:51
  mutta sopivat kohteet kehittyneessä maailmassa on jo rakennettu.
 • 12:52 - 12:54
  Tavanomaiset geotermiset voimalat
 • 12:54 - 12:57
  käyttävät olemassaolevia kuumia kohtia lähellä maan pintaa.
 • 12:57 - 13:00
  Mutta ne ovat rajattuja näihin kohteisiin.
 • 13:01 - 13:03
  Kokeellisessa EGS-järjestelmässä
 • 13:03 - 13:06
  porataan kaksi 6 mailin syvyistä kaivoa.
 • 13:06 - 13:09
  Toiseen pumpataan vettä, joka lämpenee maaperän halkeamissa
 • 13:09 - 13:12
  ja nousee sitten ylös toisesta kaivosta tuottaen sähköä.
 • 13:13 - 13:15
  MIT:n tuoreen raportin mukaan
 • 13:15 - 13:21
  tällä teknologialla voitaisiin tuottaa 10% Yhdysvaltojen sähköstä vuoteen 2050 mennessä.
 • 13:22 - 13:25
  Aaltovoimaloita voidaan rakentaa vain rannikoille.
 • 13:25 - 13:29
  Aaltojen energiatiheys vaihtelee alueittain.
 • 13:31 - 13:35
  Aalloista saadun sähkön siirto maalle on haasteellista.
 • 13:35 - 13:39
  Tämän lisäksi suolavesi syövyttää turbiineja.
 • 13:41 - 13:43
  Biopolttoaineita kasvatetaan.
 • 13:43 - 13:46
  Puulla on matala energiatiheys ja se kasvaa hitaasti.
 • 13:46 - 13:50
  Ihmiskunta käyttää 3,7 kuutiomailia (noin 15,4 kuutiokilometriä) puuta vuosittain.
 • 13:51 - 13:53
  Biodieseliä ja etanolia tehdään kasveista,
 • 13:53 - 13:57
  joita kasvatetaan öljyä käyttävän tehomaatalouden toimesta.
 • 13:58 - 14:01
  Näistä polttoainesta saatava energiatuotto jää hyvin pieneksi.
 • 14:02 - 14:05
  Eräät poliitikot haluavat tehdä maissista etanolia.
 • 14:05 - 14:10
  Jos etanolilla tuotettaisiin kymmenys Yhdysvaltojen öljynkäytöstä vuonna 2020,
 • 14:10 - 14:14
  se vaatisi 3 % Yhdysvaltojen maa-alasta.
 • 14:15 - 14:19
  Kolmanneksen tuottamiseen menisi kolme kertaa nykyisen USA:n ruoantuotannon käyttämä ala.
 • 14:20 - 14:23
  Jos Yhdysvaltojen kaikki vuonna 2020 käyttämä öljy korvattaisiin maissietanolilla,
 • 14:23 - 14:27
  se vaatisi kaksi kertaa enemmän maata, kuin kaikkeen ruoantuotantoon nyt käytetty ala.
 • 14:29 - 14:34
  Vety pitää erottaa maakaasusta, hiilestä tai vedestä,
 • 14:34 - 14:37
  johon kuluu enemmän energiaa, kuin mitä vedystä saamme.
 • 14:37 - 14:40
  Tämä tekee vetytaloudesta epätodennäköisen.
 • 14:42 - 14:46
  Kaikki maailman aurinkosähköpaneelit tuottavat saman verran energiaa,
 • 14:46 - 14:48
  kuin kaksi hiilivoimalaa.
 • 14:49 - 14:51
  Yhden aurinkosähköpaneelin valmistamiseen
 • 14:51 - 14:54
  käytetään 1-4 kivihiilitonnia vastaava energiamäärä.
 • 14:56 - 15:00
  Aurinkosähköpaneeleilla pitäisi peittää 140 000 neliömailin ala, (362 598 neliökilometriä)
 • 15:00 - 15:02
  jotta saisimme vastattua ihmiskunnan kysyntään.
 • 15:02 - 15:07
  Vuonna 2007 aurinkosähköpaneeleita oli noin 4 neliömailia (10 neliökilometriä)
 • 15:09 - 15:12
  Keskittävän aurinkovoiman, tai aurinkolämpövoiman potentiaali on suuri,
 • 15:12 - 15:16
  joskin tällä hetkellä tuotantolaitoksia on toiminnassa vain kourallinen.
 • 15:18 - 15:19
  Ne ovat myös rajoitettu lämpimiin ilmastoihin
 • 15:19 - 15:22
  ja pitkillä matkoilla sähkön siirtohäviöt
 • 15:22 - 15:24
  ovat merkittäviä.
 • 15:26 - 15:29
  Kaikki öljyn vaihtoehdot ovat riippuvaisia öljykäyttöisestä koneistosta,
 • 15:29 - 15:34
  tai vaativat materiaaleja, kuten muoveja, joita tehdään öljystä.
 • 15:36 - 15:39
  Kun tutustut uusiin mullistaviin keksintöihin tai polttoaineisiin,
 • 15:39 - 15:40
  kysy:
 • 15:40 - 15:44
  Onko keksijällä toimivaa, kaupallista mallia keksinnöstään?
 • 15:45 - 15:47
  Mikä on sen energiatiheys?
 • 15:48 - 15:50
  Voiko sitä säilyttää tai kuljettaa helposti?
 • 15:51 - 15:53
  Onko se luotettavaa vai ajoittaista?
 • 15:53 - 15:56
  Voiko sen tuotantoa kasvattaa riittävän suureksi?
 • 15:56 - 15:59
  Onko siinä piilotettuja teknisiä haasteita?
 • 16:00 - 16:02
  Mikä on sen EROEI?
 • 16:02 - 16:05
  Mitkä ovat sen ympäristövaikutukset?
 • 16:05 - 16:08
  Muista, että suuret numerot voivat olla hämääviä.
 • 16:08 - 16:10
  Esimerkiksi miljardi tynnyriä öljyä
 • 16:10 - 16:14
  tyydyttää globaalin kysynnän vain 12 päiväksi.
 • 16:15 - 16:19
  Siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista olisi valtava haaste.
 • 16:20 - 16:24
  Vuonna 2007 kivihiilellä tuotettiin 48,5% USA:n sähköstä,
 • 16:24 - 16:27
  21,6% maakaasulla,
 • 16:27 - 16:30
  1,6% öljyllä,
 • 16:30 - 16:33
  19,4% ydinvoimalla
 • 16:33 - 16:35
  ja 5,8% tuotettiin vesivoimalla.
 • 16:35 - 16:39
  Muut uusiutuvat tuottivat vain 2,5%
 • 16:40 - 16:43
  Onko mahdollista vaihtaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuva järjestelämme
 • 16:43 - 16:46
  eri vaihtoehtojen palapelillä?
 • 16:46 - 16:49
  Tarvitaan valtavasti teknologista kehitystä,
 • 16:49 - 16:52
  sekä poliittista tahtoa ja yhteistyötä,
 • 16:52 - 16:53
  massiivisia investointeja,
 • 16:54 - 16:56
  kansainvälistä yhteistyötä,
 • 16:56 - 16:59
  45 biljoonan globaalin talousjärjestelmän perusteiden korjaamista
 • 16:59 - 17:02
  sisältäen kuljetuksen,
 • 17:02 - 17:03
  valmistavan teollisuuden
 • 17:03 - 17:05
  ja ruoantuotannon järjestelmät,
 • 17:05 - 17:09
  sekä osaavan virkamieskoneiston siirtymää hallitsemaan.
 • 17:10 - 17:12
  Mikäli saavutamme nämä kaikki tavoitteet,
 • 17:12 - 17:15
  niin voisiko nykyinen elämäntyylimme jatkua?
 • 17:19 - 17:21
  KASVU
 • 17:21 - 17:23
  Nämä bakteerit elävät pullossa.
 • 17:24 - 17:26
  Niiden määrä kaksinkertaistuu joka minuutti.
 • 17:27 - 17:29
  Klo 11 bakteereja on yksi.
 • 17:30 - 17:32
  Ja klo 12 pullo on täynnä.
 • 17:33 - 17:35
  Klo 11:59 pullo on siis puoliksi täynnä,
 • 17:35 - 17:38
  joten tilaa on enää yhdelle kaksinkertaistumiselle.
 • 17:39 - 17:41
  Bakteerit havaitsevat vaaran.
 • 17:41 - 17:44
  Ne etsivät lisää pulloja ja löytävätkin kolme.
 • 17:44 - 17:47
  Ne olettavat ongelmansa ratkenneen.
 • 17:47 - 17:50
  Klo 12 ensimmäinen pullo täyttyy.
 • 17:50 - 17:53
  Klo 12:01 toinenkin pullo täyttyy.
 • 17:54 - 17:57
  Klo 12:02 kaikki kolme pulloa ovat täynnä.
 • 17:58 - 18:00
  Tämä on kohtaamamme ongelma,
 • 18:00 - 18:03
  johtuen eksponentiaalisen kasvun aiheuttamasta kaksinkertaistumisesta.
 • 18:06 - 18:09
  Kun ihmiskunta alkoi käyttämään kivihiiltä ja öljyä polttoaineinaan,
 • 18:09 - 18:13
  se koki ennenkokemattoman kasvun.
 • 18:14 - 18:17
  Vähäinenkin suhteellinen kasvu johtaa suureen absoluuttiseen kasvuun ajan kuluessa.
 • 18:19 - 18:20
  Yhden prosentin kasvulla
 • 18:20 - 18:23
  talous kaksinkertaistuu noin 70 vuodessa.
 • 18:24 - 18:27
  Kahden prosentin kasvulla 35 vuodessa.
 • 18:27 - 18:29
  Kymmenen prosentin kasvulla
 • 18:29 - 18:32
  talous kaksinkertaistuu seitsemässä vuodessa.
 • 18:33 - 18:37
  Jos talous kasvaa nykyisellä 3 prosentin keskiarvolla,
 • 18:37 - 18:40
  se kaksinkertaistuu joka 23. vuosi.
 • 18:41 - 18:44
  Jokaisen kaksinkertaistumisen myötä energian ja luonnonvarojen käyttö
 • 18:44 - 18:47
  ylittää kaikkien aikaisempien kaksinkertaistumisten yhteenlasketun käytön.
 • 18:48 - 18:52
  Talousjärjestelmämme on rakennettu kasvun oletuksen varaan,
 • 18:52 - 18:56
  joka tarvitsee jatkuvasti enemmän energiaa käyttöönsä.
 • 18:57 - 18:58
  Pankit lainaavat rahaa, jota niillä ei ole,
 • 18:58 - 19:01
  käytännössä luomalla sen tyhjästä.
 • 19:01 - 19:05
  Lainaajat käyttävät lainaamansa rahan kasvattaakseen liiketoimintaansa
 • 19:05 - 19:06
  ja maksaakseen takaisin lainansa,
 • 19:06 - 19:09
  joka korkojen kanssa vaatii yhä lisää kasvua.
 • 19:10 - 19:13
  Tämän velkana muodostuneen rahan vuoksi suurin osa
 • 19:13 - 19:18
  maailmalla olevasta rahasta on itse asiassa velkaa, josta pitää maksaa korkoa.
 • 19:19 - 19:22
  Mikäli jatkuvasti ei tule suurempia lainaajien sukupolvia
 • 19:22 - 19:24
  jatkamaan kasvua
 • 19:24 - 19:26
  ja siten maksamaan pois vanhoja velkoja,
 • 19:26 - 19:28
  maailman talousjärjestelmä romahtaa.
 • 19:30 - 19:31
  Aivan kuten Ponzi-huijauksenkin,
 • 19:31 - 19:34
  myös talousjärjestelmän pitää joko kasvaa tai kuolla.
 • 19:36 - 19:37
  Osittain tämän velkaraha-järjestelmän vuoksi
 • 19:38 - 19:40
  talouden kasvun vaikutukset ovat olleet ilmiömäisiä:
 • 19:41 - 19:42
  Bruttokansantuotteissa,
 • 19:42 - 19:43
  koskien patoamisina,
 • 19:43 - 19:44
  makean veden käytössä,
 • 19:44 - 19:46
  lannoitteiden kulutuksessa,
 • 19:46 - 19:48
  kaupunkiväestön kasvussa,
 • 19:48 - 19:50
  paperin kulutuksessa,
 • 19:50 - 19:51
  moottoriajoneuvojen määrässä,
 • 19:51 - 19:52
  viestinnässä
 • 19:52 - 19:54
  ja turismissa.
 • 19:55 - 19:57
  Maailman väkiluku on kasvanut 7 miljardiin
 • 19:57 - 20:01
  ja sen oletetaan ylittävän 9 miljardia 2050 mennessä.
 • 20:02 - 20:06
  Jos maa olisi litteä ja loputon, tämä ei olisi ongelma.
 • 20:06 - 20:09
  Maapallo on kuitenkin pyöreä ja siinä on rajat,
 • 20:09 - 20:12
  joten lopulta tulemme löytämään myös kasvun rajat.
 • 20:13 - 20:14
  Talouden kasvu
 • 20:14 - 20:18
  on johtanut kasvaneisiin pitoisuuksiin ilmakehän typpioksiduulissa
 • 20:18 - 20:19
  ja metaanissa,
 • 20:19 - 20:21
  otsonikatoon,
 • 20:21 - 20:23
  tulvien yleistymiseen,
 • 20:23 - 20:26
  valtamerien ekosysteemien vahingoittumiseen,
 • 20:26 - 20:28
  esimerkiksi typpipäästöinä,
 • 20:28 - 20:31
  metsien ja sademetsien vähenemiseen,
 • 20:31 - 20:33
  luonnontilaisen maan vähenemiseen
 • 20:33 - 20:36
  ja lajien sukupuuttoihin.
 • 20:38 - 20:40
  Jos laitamme yhden riisinjyvän
 • 20:40 - 20:42
  shakkilaudan ensimmäiselle ruudulle
 • 20:42 - 20:45
  ja kaksi toiselle ruudulle,
 • 20:46 - 20:49
  neljä kolmannelle ruudulle,
 • 20:49 - 20:51
  kahdeksan jyvää neljännelle ruudulle
 • 20:52 - 20:53
  ja jatkamme näin
 • 20:53 - 20:55
  kaksinkertaistaen jyvien määrän joka ruudussa
 • 20:55 - 20:57
  edelliseen ruutuun nähden,
 • 20:57 - 20:59
  niin viimeiseen ruutuun päästessämme
 • 20:59 - 21:01
  tarvitsemme tähtitieteellisen määrän jyviä:
 • 21:04 - 21:05
  9 kvintiljoonaa,
 • 21:05 - 21:07
  223 kvadriljoonaa
 • 21:07 - 21:09
  372 biljoonaa,
 • 21:09 - 21:11
  36 miljardia
 • 21:11 - 21:13
  854 miljoonaa
 • 21:13 - 21:17
  776 tuhatta jyvää.
 • 21:17 - 21:19
  Enemmän jyviä kuin mitä ihmiset
 • 21:19 - 21:22
  ovat kasvattanut viimeisen 10 000 vuoden aikana.
 • 21:23 - 21:24
  Moderni talous,
 • 21:24 - 21:25
  kuten shakkilaudan jyvät,
 • 21:25 - 21:27
  kaksinkertaistuu muutaman vuosikymmenen välein.
 • 21:28 - 21:31
  Millä shakkilaudan ruuduista olemme nyt?
 • 21:33 - 21:35
  Energian lisäksi
 • 21:35 - 21:38
  sivilisaatiomme tarvitsee lukuisia muita olennaisia luonnonvaroja:
 • 21:38 - 21:39
  makeaa vettä,
 • 21:39 - 21:40
  ruokamultaa,
 • 21:40 - 21:41
  ruokaa,
 • 21:41 - 21:42
  metsiä
 • 21:42 - 21:44
  ja monenlaisia mineraaleja sekä metalleja.
 • 21:45 - 21:46
  Kasvu rajoittuu siihen
 • 21:46 - 21:49
  olennaiseen luonnonvaraan, jota on vähiten.
 • 21:51 - 21:52
  Tynnyri on valmistettu tynnyripuista,
 • 21:52 - 21:55
  ja samoin kun veden täyttäessä tynnyriä
 • 21:55 - 21:58
  kasvukaan ei voi ylittää lyhyintä tynnyripuuta,
 • 21:58 - 22:01
  eli niukinta olennaista luonnonvaraa.
 • 22:02 - 22:04
  Ihmiset käyttävät tällä hetkellä
 • 22:04 - 22:07
  40% maapallon fotosynteesistä.
 • 22:08 - 22:10
  Vaikka voisimme kenties käyttää siitä 80%,
 • 22:10 - 22:14
  niin tulemme tuskin koskaan käyttämään 160%.
 • 22:23 - 22:26
  RUOKA
 • 22:27 - 22:28
  Globaali ruoan tuotanto
 • 22:28 - 22:30
  nojaa vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin.
 • 22:32 - 22:33
  Ennen ensimmäistä maailmansotaa
 • 22:33 - 22:35
  kaikki maatalous oli luonnonmukaista.
 • 22:36 - 22:40
  Fossiilisiin pohjaavien lannoitteiden ja torjunta-aineiden keksimisen myötä
 • 22:40 - 22:42
  ruoan tuotanto kasvoi valtavasti,
 • 22:43 - 22:45
  joka puolestaan mahdollisti väestön kasvun.
 • 22:48 - 22:49
  Keinotekoisten lannoitteiden avulla
 • 22:49 - 22:52
  on ruokittu paljon suurempi ihmisjoukko,
 • 22:52 - 22:55
  kuin luonnonmukaisilla menetelmillä olisi voitu ruokkia.
 • 22:56 - 22:58
  Fossiilisia polttoaineita käytetään maatalouskoneissa,
 • 22:58 - 23:00
  kuljetuksissa,
 • 23:00 - 23:01
  kylmäketjuissa,
 • 23:01 - 23:03
  pakkausmuoveissa
 • 23:03 - 23:05
  ja ruoan valmistuksessa.
 • 23:05 - 23:09
  Moderni tehomaatalous käyttää maaperää muuttaakseen fossiilisia ruoaksi,
 • 23:09 - 23:11
  ja ruokaa ihmisiksi.
 • 23:12 - 23:14
  Noin 7 kaloria fossiilista energiaa käytetään
 • 23:14 - 23:17
  tuottamaan yksi kalori ruokaa.
 • 23:19 - 23:25
  Yhdysvalloissa ruoka matkaa noin 1 500 mailia (2 400km) maatilalta asiakkaalle.
 • 23:30 - 23:32
  Fossiilisten polttoaineiden hupenemisen lisäksi
 • 23:32 - 23:35
  on muutama muukin nykyistä ruoan tuotantoa uhkaava seikka:
 • 23:35 - 23:36
  Halpa energia,
 • 23:36 - 23:38
  kehittynyt teknologia
 • 23:38 - 23:41
  ja erilaiset tuet ovat mahdollistaneet valtavat kalansaaliit.
 • 23:43 - 23:46
  Globaalit kalansaaliit olivat huipussaan 1980-luvun lopulla,
 • 23:46 - 23:49
  joka pakotti kalastajat siirtymään syvemmille vesille.
 • 23:53 - 23:56
  Fossiilipohjaisten lannoitteiden aiheuttamat typpipäästöt
 • 23:56 - 24:00
  myrkyttävät jokia ja meriä, luoden kuolleita vyöhykkeitä.
 • 24:00 - 24:01
  Jos jatkamme tätä rataa,
 • 24:01 - 24:04
  kaikki kalapopulaatiot voivat romahtaa
 • 24:04 - 24:06
  2048 mennessä.
 • 24:07 - 24:11
  Kaupunkien ja teollisuuden aiheuttamat happosateet liuottavat maaperän ravinteita,
 • 24:11 - 24:12
  kuten kaliumia,
 • 24:12 - 24:13
  kalsiumia
 • 24:13 - 24:14
  ja magnesiumia.
 • 24:18 - 24:20
  Toinen uhka on veden puute.
 • 24:20 - 24:25
  Monet maatilat käyttävät kasteluun pohjavesiesiintymiä,
 • 24:26 - 24:29
  joiden täyttyminen vie tuhansia vuosia,
 • 24:29 - 24:31
  mutta jotka voidaan tyhjentää muutamassa vuosikymmenessä,
 • 24:31 - 24:33
  kuten öljykentät.
 • 24:34 - 24:37
  Pohjois-Amerikan valtava Ogallalan pohjavesialue on madaltunut niin paljon,
 • 24:37 - 24:41
  että monet viljelijät ovat luopuneet kastelusta, vaikka tuotto kärsiikin.
 • 24:42 - 24:47
  Lisäksi kastelu ja lannoitteet voivat lisätä
 • 24:47 - 24:49
  maaperän suolapitoisuutta.
 • 24:49 - 24:52
  Tämä on merkittävä syy aavikoitumiseen.
 • 24:53 - 24:56
  Eräs uhka on myös ruokamultakerroksen oheneminen.
 • 24:56 - 24:58
  200 vuotta sitten
 • 24:58 - 25:01
  Amerikan preerioilla oli 6 jalkaa (n. 1,8 m) ruokamultaa.
 • 25:01 - 25:03
  Tänä päivänä maanmuokkauksen ja huonojen maanviljely-käytäntöjen vuoksi
 • 25:03 - 25:06
  noin puolet siitä on hävinnyt.
 • 25:09 - 25:13
  Kastelu lisää kararuostesienen, kuten UG-99 kasvua,
 • 25:13 - 25:18
  joka voi pahimmillaan tuhota 80 % maailman viljasadosta.
 • 25:19 - 25:20
  Norman Borlaugin mukaan,
 • 25:20 - 25:22
  joka oli ns. Vihreän Vallankumouksen isä,
 • 25:22 - 25:28
  kararuosteella on "valtava potentiaali yhteiskunnan ja ihmisten tuhoamiseen".
 • 25:29 - 25:32
  Biopolttoaineiden käytön myötä vähemmän maata
 • 25:32 - 25:35
  jää ruoan tuotantoon.
 • 25:37 - 25:39
  Alueella on rajallinen kantokyky.
 • 25:40 - 25:42
  Tämä on se määrä eläimiä tai ihmisiä,
 • 25:42 - 25:44
  jotka voivat asuttaa aluetta pysyvästi.
 • 25:44 - 25:47
  Jos jokin laji ylittää alueen kantokyvyn,
 • 25:47 - 25:52
  sen populaatio vähenee takaisin luonnollisiin rajoihinsa.
 • 25:53 - 25:54
  Ihmiskunta on välttänyt tämän populaation vähenemisen
 • 25:54 - 25:56
  ottamalla uusia alueita ruoan tuotantoon,
 • 25:56 - 25:58
  tai lisäämällä niiden tuottavuutta,
 • 25:58 - 26:01
  joka on ollut mahdollista paljolti öljyn ansiosta.
 • 26:01 - 26:04
  Kasvun jatkumiseen tarvitaan
 • 26:04 - 26:07
  enemmän luonnonvaroja, kuin mitä maapallo kykenee antamaan,
 • 26:07 - 26:10
  eikä uusia planeettoja ole saatavilla.
 • 26:11 - 26:13
  Näiden haasteiden edessä
 • 26:13 - 26:16
  globaalin ruoan tuotannon tulisi kaksinkertaistua 2050 mennessä,
 • 26:16 - 26:19
  jotta kasvava väestö saataisiin ruokittua.
 • 26:21 - 26:24
  Miljardi ihmistä on jo nyt aliravittuina tai kärsii nälänhätää.
 • 26:24 - 26:28
  Joten 9 miljardin ihmisen ruokkiminen tulevina vuosina tulee olemaan haasteellista,
 • 26:28 - 26:32
  kun samalla globaali öljyn ja maakaasun tuotanto vähenee.
 • 26:41 - 26:43
  ONNELLINEN LOPPU
 • 26:46 - 26:48
  Maailmantalous kasvaa eksponentiaalisesti
 • 26:48 - 26:50
  noin 3 % vuodessa
 • 26:50 - 26:53
  ja kuluttaa kasvavia määriä uusiutumattomia polttoaineita,
 • 26:53 - 26:55
  mineraaleja ja metalleja,
 • 26:55 - 26:57
  kuin myös uusiutuvia luonnonvaroja,
 • 26:57 - 27:00
  kuten makeaa vettä, metsiä, ruokamultaa ja kalaa
 • 27:00 - 27:02
  nopeammin kuin ne ehtivät uusiutua.
 • 27:04 - 27:06
  Vaikka kasvuprosentti olisi vain yhden,
 • 27:06 - 27:08
  talous kaksinkertaistuisi 70 vuoden välein.
 • 27:10 - 27:13
  Ongelmaa voimistaa myös muutama muu tekijä:
 • 27:13 - 27:16
  Globalisaation kehitys sallii yhden mantereen asukkaiden
 • 27:16 - 27:18
  ostaa toisella mantereella valmistettuja hyödykkeitä ja ruokaa.
 • 27:19 - 27:21
  Tavaran toimitusketjut ovat pitkiä,
 • 27:21 - 27:24
  joka kiristää öljyn rajallista saatavuutta.
 • 27:26 - 27:29
  Olemme nykyään riippuvaisia perustarpeissamme kaukaisista maista.
 • 27:31 - 27:33
  Nykyaikaiset kaupungit ovat riippuvaisia fossiilisista polttoaineista.
 • 27:34 - 27:37
  Useimmat pankkijärjestelmät ovat riippuvaisia velasta,
 • 27:37 - 27:40
  joka pakottaa ihmiset lainojen ja takaisinmaksun noidankehään,
 • 27:40 - 27:42
  joka luo kasvua.
 • 27:43 - 27:46
  Mitä voimme tehdä näiden ongelmien edessä?
 • 27:47 - 27:49
  Monet uskovat tämän kriisin olevan estettävissä
 • 27:49 - 27:50
  energiansäästön,
 • 27:50 - 27:51
  teknologian,
 • 27:51 - 27:53
  järkevän kasvun,
 • 27:53 - 27:54
  kierrätyksen,
 • 27:54 - 27:55
  sähkö- ja hybridiautojen,
 • 27:55 - 27:57
  öljynkorvikkeiden,
 • 27:57 - 27:58
  tai äänestämisen avulla.
 • 28:00 - 28:01
  Energiansäästö säästää rahojasi,
 • 28:01 - 28:04
  mutta se ei yksin pelasta planeettaamme.
 • 28:05 - 28:07
  Jos jotkut vähentävät öljyn käyttöä,
 • 28:07 - 28:10
  vähentynyt kysyntä tuo hinnat alas,
 • 28:10 - 28:12
  jolloin muut voivat ostaa sitä halvemmalla.
 • 28:13 - 28:14
  Samantapaisesti
 • 28:14 - 28:17
  tehokkaampi ja energiapihimpi moottori
 • 28:17 - 28:21
  kasvattaa paradoksaalisesti energian käyttöä.
 • 28:22 - 28:23
  1900-luvulla
 • 28:23 - 28:26
  Englantilainen ekonomisti William Stanley Jevons
 • 28:26 - 28:28
  huomasi että paremmat höyrykoneet tekivät hiilestä
 • 28:28 - 28:31
  kustannustehokkaamman polttoaineen,
 • 28:31 - 28:33
  joka johti höyrykoneiden käytön lisäämiseen,
 • 28:33 - 28:36
  joka lisäsi hiilen kokonaiskulutusta.
 • 28:37 - 28:40
  Täten tehokkuuden parantamisella saatu energian tai resurssin säästö
 • 28:40 - 28:42
  menetetään lopulta lisääntyneen kulutuksen vuoksi.
 • 28:48 - 28:49
  Monet uskovat tiedemiesten
 • 28:49 - 28:52
  ratkaisevan nämä ongelmat uuden teknologian avulla.
 • 28:52 - 28:55
  Kuitenkaan teknologia ei ole energiaa.
 • 28:56 - 28:58
  Teknologialla voidaan kanavoida energia työksi,
 • 28:58 - 29:00
  mutta se ei voi korvata sitä.
 • 29:00 - 29:02
  Se myös kuluttaa resursseja.
 • 29:02 - 29:03
  Esimerkiksi;
 • 29:03 - 29:05
  tietokoneiden valmistuksessa kuluu noin kymmenesosa
 • 29:05 - 29:08
  energiaa auton valmistukseen verrattuna.
 • 29:09 - 29:10
  Kehittyneemmät teknologiat
 • 29:10 - 29:12
  voivat tehdä tilanteen pahemmaksi,
 • 29:12 - 29:14
  sillä usein tarvitaan harvinaisia mineraaleja,
 • 29:14 - 29:16
  jotka myöskin lähestyvät tuotannon rajojaan.
 • 29:17 - 29:18
  Esimerkiksi
 • 29:18 - 29:22
  97% harvinaisista maametalleista tuotetaan Kiinassa,
 • 29:22 - 29:25
  pääosin yhdestä kaivoksesta Mongoliassa.
 • 29:26 - 29:29
  Näitä mineraaleja käytetään katalyyttimuuntajissa,
 • 29:29 - 29:31
  lentokoneiden moottoreissa,
 • 29:31 - 29:33
  tehokkaissa magneeteissa ja kiintolevyissä,
 • 29:33 - 29:35
  hybridiautojen akuissa,
 • 29:35 - 29:36
  laasereissa,
 • 29:36 - 29:38
  kannettavissa röntgenlaitteissa,
 • 29:38 - 29:40
  ydinrektoreiden suojauksessa,
 • 29:40 - 29:42
  CD-levyissä,
 • 29:42 - 29:44
  hybridiajoneuvojen moottoreissa,
 • 29:44 - 29:45
  energiansäästölampuissa,
 • 29:45 - 29:47
  kuituoptiikassa
 • 29:47 - 29:48
  ja litteissä näytöissä.
 • 29:49 - 29:53
  Kiina on alkanut harkitsemaan näiden mineraalien viennin rajoittamista
 • 29:53 - 29:54
  kysynnän kasvaessa.
 • 29:57 - 30:01
  Niinsanottu kestävä kasvu tai järkevä kasvu ei auta,
 • 30:01 - 30:04
  sillä siinäkin käytetään uusiutumattomia metalleja ja mineraaleja
 • 30:04 - 30:05
  aina vain kasvavassa määrin
 • 30:05 - 30:08
  sisältäen harvinaiset maametallit.
 • 30:09 - 30:10
  Kierrätys ei ratkaise ongelmaa,
 • 30:11 - 30:12
  sillä se vaatii energiaa,
 • 30:12 - 30:14
  eikä prosessi ole 100% tehokas.
 • 30:16 - 30:20
  Vain murto-osa kierrätettävästä materiaalista voidaan kierrättää;
 • 30:20 - 30:23
  iso osa menetetään ikuisiksi ajoiksi jätteenä.
 • 30:25 - 30:28
  Sähköautot kulkevat sähköllä.
 • 30:28 - 30:31
  Koska suurin osa sähköstä tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla,
 • 30:31 - 30:33
  ei tämäkään ole ratkaisu.
 • 30:33 - 30:37
  Lisäksi kaikkien autojen valmistuksessa käytetään öljyä.
 • 30:37 - 30:41
  Pelkästään jokainen rengas vie 7 gallonaa (26l) raakaöljyä.
 • 30:43 - 30:47
  Vuonna 2010 maailmassa oli noin 800 miljoonaa autoa.
 • 30:47 - 30:49
  Nykyisellä kasvunopeudella
 • 30:49 - 30:53
  autojen määrä kasvaa 2 miljardiin vuoteen 2025 mennessä.
 • 30:54 - 30:57
  On epätodennäköistä, että planeettamme voisi pitkään ylläpitää näin montaa ajoneuvoa
 • 30:57 - 31:00
  riippumatta niiden voimanlähteestä.
 • 31:01 - 31:02
  Monet ekonomistit uskovat,
 • 31:03 - 31:05
  että vapaat markkinat korvaavat yhden energianlähteen toisella,
 • 31:05 - 31:07
  teknologisten innovaatioiden kautta.
 • 31:08 - 31:10
  Kuitenkin öljyn korvikkeillakin
 • 31:10 - 31:12
  on omat tuotannon rajansa.
 • 31:14 - 31:19
  Korvaamisessa usein unohdetaan siirtymän valmisteluun kuluva aika.
 • 31:20 - 31:22
  Yhdysvaltojen energiaviraston (DOE) Hirsch-raportissa
 • 31:22 - 31:25
  ennustetaan, että tarvitaan vähintään kahden vuosikymmenen valmistelut
 • 31:25 - 31:28
  Öljyhuipun seurauksia varten.
 • 31:29 - 31:31
  Ongelmat energiantoimituksissa,
 • 31:31 - 31:33
  luonnonvarojen vähenemisessä,
 • 31:33 - 31:35
  ruokamullan vähentymisessä
 • 31:35 - 31:39
  ja saastumisessa ovat kaikki isomman ongelman oireita:
 • 31:40 - 31:42
  Kasvu.
 • 31:44 - 31:46
  Niin kauan kuin rahajärjestelmämme vaatii loputonta kasvua,
 • 31:46 - 31:49
  uudistus tuskin menestyy.
 • 31:50 - 31:53
  Miltä sitten tulevaisuus näyttää?
 • 31:54 - 31:56
  Optimistit uskovat kasvun jatkuvan loputtomiin
 • 31:56 - 31:58
  rajattomasti.
 • 31:59 - 32:02
  Pessimistien mukaan suuntaamme kohta uutta kivikautta
 • 32:02 - 32:04
  tai sukupuuttoa.
 • 32:05 - 32:06
  Totuus lienee näiden ääripäiden välissä.
 • 32:07 - 32:12
  Voi olla mahdollista, että yhteiskunta palaisi yksinkertaisempaan muotoon,
 • 32:12 - 32:15
  jossa energiankulutus on paljon pienempi.
 • 32:16 - 32:18
  Tämä tarkoittaisi useimmille kovempaa elämää.
 • 32:18 - 32:19
  Enemmän fyysistä työtä,
 • 32:19 - 32:20
  enemmän maataloustöitä
 • 32:20 - 32:24
  ja paikallista hyödykkeiden, ruoan ja palveluiden tuottamista.
 • 32:25 - 32:28
  Mitä ihminen voi tehdä valmistautuakseen mahdolliseen tulevaisuuteen?
 • 32:29 - 32:33
  Valmistaudu ruoan ja tarvikkeiden tarjonnan vähentymiseen kaukomaista.
 • 32:34 - 32:36
  Aloita käveleminen tai pyöräly.
 • 32:36 - 32:39
  Totuttaudu käyttämään vähemmän sähköä.
 • 32:40 - 32:41
  Vältä velkaantumista.
 • 32:42 - 32:43
  Yritä välttää pankkeja.
 • 32:43 - 32:45
  Mammuttimarketeissa asioinnin sijaan
 • 32:45 - 32:48
  tue paikallisia yrityksiä.
 • 32:48 - 32:52
  Osta paikallista ruokaa toreilta.
 • 32:52 - 32:55
  Pihanurmikon sijaan harkitse ruoan kasvattamiseta puutarhassasi.
 • 32:55 - 32:57
  Opettele säilöntämenetelmiä.
 • 32:58 - 33:00
  Harkitse paikallisvaluuttojen käyttöä
 • 33:00 - 33:02
  - ehkä isompi talous lopettaa toimintansa -
 • 33:02 - 33:06
  ja kehitä omavaraisuuttasi.
 • 33:07 - 33:08
  Nämä teot eivät estä Romahdusta,
 • 33:08 - 33:12
  mutta ne voivat parantaa mahdollisuuksiasi energianiukassa tulevaisuudessa,
 • 33:13 - 33:15
  jossa meidän tulee olla itsenäisempiä,
 • 33:15 - 33:18
  kuten esi-isämme olivat aikoinaan.
 • No está sincronizado.
  joka kolmas vuosi,
 • No está sincronizado.
  Incubate Pictures esittää
 • No está sincronizado.
  Yhteistyössä Post Carbon Instituten kanssa
Título:
Onko meillä huomista? (2012)
Descripción:

Incubatepictures.comin ensimmäinen teos http://www.incubatepictures.com:

Puolituntinen animoitu dokumentti resurssien vähenemisestä ja ikuisen kasvun mahdottomuudesta rajallisella planeetalla.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
34:53

Subtítulos en Finnish

Revisiones Compare revisions