Return to Video

Няма Утре (2012)

 • No está sincronizado.
  1,6% са от петрол.
 • No está sincronizado.
  19,4% са от АЕЦ.
 • No está sincronizado.
  21,6% са от природен газ.
 • No está sincronizado.
  223 квадрилиона
 • No está sincronizado.
  30-те години били свидетели на най-голям брой новооткрити находища в американската история.
 • No está sincronizado.
  36 милиарда
 • No está sincronizado.
  372 трилиона
 • No está sincronizado.
  40 години след пика в откриването на залежи
 • No está sincronizado.
  40% от фотосинтезата на Земята.
 • No está sincronizado.
  5,8% са от ВЕЦ.
 • No está sincronizado.
  54 от 65-те държави, производители на петрол,
 • No está sincronizado.
  6 барела петрол били откривани на всеки 1 използван.
 • No está sincronizado.
  776 хиляди зърна.
 • No está sincronizado.
  854 милиона
 • No está sincronizado.
  9 квинтилиона
 • No está sincronizado.
  97% от световните редки земни елементи се добиват в Китай,
 • No está sincronizado.
  Incubate Pictures представя
 • No está sincronizado.
  А повечето електричество идва от горивата.
 • No está sincronizado.
  Азотът, отделящ се от изкуствените торове,
 • No está sincronizado.
  Ако всичко това бъде постигнато,
 • No está sincronizado.
  Ако графиката на новите находища се премести напред с 23 години,
 • No está sincronizado.
  Ако даден вид надхвърли капацитета на площта,
 • No está sincronizado.
  Ако дадена икономика расте със средния засега темп от 3%,
 • No está sincronizado.
  Ако използвате повече енергия за добив, отколкото се съдържа в самото гориво,
 • No está sincronizado.
  Ако някои намалят потреблението си на горива,
 • No está sincronizado.
  Ако поставим едно зърно ориз
 • No está sincronizado.
  Ако усредним данните от всички кладенци,
 • No está sincronizado.
  Америка започнала да разчита все повече на вносен петрол.
 • No está sincronizado.
  Америка произвеждала повече петрол от коя да е друга държава,
 • No está sincronizado.
  Бактериите виждат заплахата.
 • No está sincronizado.
  Банките дават назаем пари, които нямат.
 • No está sincronizado.
  Без постоянен поток от нови и все по-големи поколения
 • No está sincronizado.
  Било е време на екстремно глобално затопляне.
 • No está sincronizado.
  Биогоривата са горива, който се отглеждат.
 • No está sincronizado.
  Биодизелът и етанолът
 • No está sincronizado.
  Броят на нови находища в Северна Америка е бил най-голям през 50-те,
 • No está sincronizado.
  Бъчвата е направена от дъги.
 • No está sincronizado.
  В 11 ч. има една бактерия.
 • No está sincronizado.
  В 12 ч. бутилката е пълна.
 • No está sincronizado.
  В 12:01 втората бутилка е пълна.
 • No está sincronizado.
  В 12:02 всички бутилки са пълни.
 • No está sincronizado.
  В Америка храната пътува приблизително 2500 км от фермата до потребителя.
 • No está sincronizado.
  В големите градове жилищните и търговските квартали
 • No está sincronizado.
  В началото било лесно да се открие и евтино да се извади.
 • No está sincronizado.
  В света е имало около 800 милиона автомобили към 2010 г.
 • No está sincronizado.
  В световен план, новите находища са били най-много през 60-те.
 • No está sincronizado.
  ВЕЦ по реките са надеждни,
 • No está sincronizado.
  Венецуела,
 • No está sincronizado.
  Влагал се е 1 барел петрол за откриването и добива на 100 барела.
 • No está sincronizado.
  Вместо да пазарувате в големи вериги,
 • No está sincronizado.
  Вместо да поддържате цветна градина, обмислете варианта да отглеждате сами храна.
 • No está sincronizado.
  Вода се помпа в единия улей, загрява се в пукнатини,
 • No está sincronizado.
  Водоносните хоризонти се пълнят по естествен път за хиляди години,
 • No está sincronizado.
  Водораслите процъфтявали в силната жега
 • No está sincronizado.
  Водородът трябва да се извлече от природния газ, въглищата или водата,
 • No está sincronizado.
  Все още съществуват големи залежи от уран за ядрен разпад.
 • No está sincronizado.
  Всеки кладенец има различен темп на добив.
 • No está sincronizado.
  Всеки път, когато го правим,
 • No está sincronizado.
  Всички алтернативи на петрола са зависими от машини, работещи с гориво.
 • No está sincronizado.
  Всички фотоволтаични слънчеви панели в света генерират електричество
 • No está sincronizado.
  Всяка гума се прави от около 25 литра петрол.
 • No está sincronizado.
  Въглищата съществуват в големи количества
 • No está sincronizado.
  Възможно е да се възстанови само част от материала, който се рециклира.
 • No está sincronizado.
  Възможно е да трансформираме един енергоизточник в друг.
 • No está sincronizado.
  Възможно е обществото да се върне към едно по-просто състояние -
 • No está sincronizado.
  Възможно ли е да заменим системата, базирана на изкопаеми горива,
 • No está sincronizado.
  Въпреки напредналите технологии,
 • No está sincronizado.
  Въпреки че петролът е източник само на 1.6% от електричеството в САЩ,
 • No está sincronizado.
  Вятърната енергия има висока ЕВНЕИ, но е непостоянна.
 • No está sincronizado.
  Геолозите кръстосвали Америка.
 • No está sincronizado.
  Геолозите наричат този период Късна Креда.
 • No está sincronizado.
  Глобалното население нарастна до 7 милиарда
 • No está sincronizado.
  Големи площи биха били необитаеми
 • No está sincronizado.
  Голяма част е изгубена завинаги под формата на отпадък.
 • No está sincronizado.
  Горивата са основна суровина в производството на пластмаси и полимери -
 • No está sincronizado.
  Да вземем за пример неконвенционалния петрол:
 • No está sincronizado.
  Дадена площ има краен капацитет.
 • No está sincronizado.
  Две трети от световния шист е в САЩ.
 • No está sincronizado.
  Динозаврите били господари на планетата.
 • No está sincronizado.
  Днес разчитаме на далечни страни за неща от първа необходимост.
 • No está sincronizado.
  Днес, заради оранта и лошото стопанисване,
 • No está sincronizado.
  До 12 часа първата бутилка е пълна.
 • No está sincronizado.
  Добивът на неконвенционален газ е противоречив,
 • No está sincronizado.
  Докато финансовата ни система изисква безконечен растеж,
 • No está sincronizado.
  Докладът Hirsch на Енергийния Департамент на САЩ
 • No está sincronizado.
  Дори и при наличието на неконвенционален газ,
 • No está sincronizado.
  Дори използват ресурси.
 • No está sincronizado.
  Дори малките темпове на растеж предизвикват големи нараствания с времето.
 • No está sincronizado.
  Дори новото находище "Jack 2" в Мексиканския залив
 • No está sincronizado.
  Дори при темп на растеж от 1%
 • No está sincronizado.
  Дори пътищата са направени от асфалт,
 • No está sincronizado.
  Досега светът е употребил около половината.
 • No está sincronizado.
  Достигне ли се до пик в производството,
 • No está sincronizado.
  Друга заплаха е недостигът на вода.
 • No está sincronizado.
  Дървесината има ниска енергийна плътност и расте бавно.
 • No está sincronizado.
  ЕВНЕИ на петрола днес е около 10.
 • No está sincronizado.
  ЕВНЕИ на петрола е била 100.
 • No está sincronizado.
  ЕНЕРГИЯ
 • No está sincronizado.
  Евтината енергия,
 • No está sincronizado.
  Един барел съдържа енергийния еквивалент
 • No está sincronizado.
  Един милиард диши вече са недохранени или гладуващи.
 • No está sincronizado.
  Еквивалентът на 1 до 4 тона въглища
 • No está sincronizado.
  Експериментите с ново поколение реактори с плутоний
 • No está sincronizado.
  Електрическите коли използват електричество.
 • No está sincronizado.
  Енергийна Възвръщаемост На Енергийната Инвестиция.
 • No está sincronizado.
  Енергийната печалба от такива горива е много ниска.
 • No está sincronizado.
  Енергийната плътност на вълните варира според региона.
 • No está sincronizado.
  Енергията е способност да извършваш работа.
 • No está sincronizado.
  Енергията на вълните е ограничена по бреговете.
 • No está sincronizado.
  Живеели си живота
 • No está sincronizado.
  Жилищните предградия в САЩ
 • No está sincronizado.
  За да добиете енергия, трябва да използвате енергия.
 • No está sincronizado.
  За да заменим една трета с етанол, ще трябва да засеем площ, три пъти по-голяма от сегашните земеделски земи.
 • No está sincronizado.
  За да заменим цялото потребление на петрол в САЩ през 2020 г.,
 • No está sincronizado.
  За да заместим 10-те теравата, генерирани днес в света от изкопаеми горива,
 • No está sincronizado.
  За да продължи растежът,
 • No está sincronizado.
  Заместването освен това изисква доста време за подготовка за прехода.
 • No está sincronizado.
  Запомнете, че големите числа могат да бъдат измамни.
 • No está sincronizado.
  Започне ли кладенец да произвежда петрол,
 • No está sincronizado.
  И двете горива могат да се трансформират в синтетичен суров петрол.
 • No está sincronizado.
  И макар че сигурно е възможно да оползотворим цели 80%,
 • No está sincronizado.
  Изкопаемите горива са нужни и за земеделските машини,
 • No está sincronizado.
  Изкуствените торове са направили възможно
 • No está sincronizado.
  Измъкнете се от дълговете си.
 • No está sincronizado.
  Използването на биогорива означава, че по-малко земя
 • No está sincronizado.
  Изправено пред всички тези предизвикателства,
 • No está sincronizado.
  Икономическият растеж
 • No está sincronizado.
  Или повече, отколкото човечеството
 • No está sincronizado.
  Или пък изискват материали като пластмасите, произведени от петрол.
 • No está sincronizado.
  Има и възобновими източници.
 • No está sincronizado.
  Има ли модел, демонстриращ как изобретението работи в реални условия и в голям мащаб?
 • No está sincronizado.
  Има ли скрити технически предизвикателства?
 • No está sincronizado.
  Истината може би е по средата между тези крайни прогнози.
 • No está sincronizado.
  Каква е ЕВНЕИ?
 • No está sincronizado.
  Каква е енергийната му плътност?
 • No está sincronizado.
  Каквито са и покривите на много къщи.
 • No está sincronizado.
  Какво е въздействието му върху околната среда?
 • No está sincronizado.
  Какво може да бъде сторено?
 • No está sincronizado.
  Какво трябва да направи човек, за да се подготви за такова възможно бъдеще?
 • No está sincronizado.
  Както водата, пълнеща бъчвата,
 • No está sincronizado.
  Като една Понзи схема (или финансова пирамида),
 • No está sincronizado.
  Катраненият пясък се намира предимно в Канада.
 • No está sincronizado.
  Киселинните дъждове от градовете и промишлеността изсмукват жизнени вещества от почвата
 • No está sincronizado.
  Китай вече обмисля да ограничи износа на тези минерали,
 • No está sincronizado.
  Когато преценявате твърденията за чудни нови горива или изобретения,
 • No está sincronizado.
  Когато човечеството започнало да използва въглища и потрол като горива,
 • No está sincronizado.
  Конвенционалните геотермални централи
 • No está sincronizado.
  Конвенционалният петрол е добър пример.
 • No está sincronizado.
  Континентите се раздалечавали,
 • No está sincronizado.
  Концентрираната слънчева, или слънчево-термалната енергия, има голям потенциал,
 • No está sincronizado.
  Кредитополучателите използват новосъздадените пари като заем, за да развият бизнес,
 • No está sincronizado.
  Купувайте храна местно производство, на пазара.
 • No está sincronizado.
  Към 2007-ма година въглищата генерират 48,5% от електричеството в САЩ.
 • No está sincronizado.
  Към 2007-ма съществуват 10 кв км.
 • No está sincronizado.
  Лесният за добив, качествен петрол е бил изпомпан пръв.
 • No está sincronizado.
  М. Кинг Хъбърт - геофизик, работещ за Shell -
 • No está sincronizado.
  Макар и големи, тези находища не се доближават дори
 • No está sincronizado.
  Малко вероятно е планетата да може да поддържа толкова много МПС дълго време,
 • No está sincronizado.
  Материалите, който съхраняват тази енергия за работа, се наричат горива.
 • No está sincronizado.
  Мексико,
 • No está sincronizado.
  Много други се очаква да го направят в близко бъдеще.
 • No está sincronizado.
  Много икономисти вярват,
 • No está sincronizado.
  Много от тях унищожават цели хълмове, за да достигнат до залежите,
 • No está sincronizado.
  Много ферми използват за напояване вода, изпомпана от подземни водоносни хоризонти.
 • No está sincronizado.
  Мнозина смятат, че кризата може да бъде преодоляна
 • No está sincronizado.
  Мнозина смятат, че учените
 • No está sincronizado.
  Модерните градове зависят от изкопаемите горива.
 • No está sincronizado.
  Модерните градове са зависими от горивата.
 • No está sincronizado.
  Модерният начин на живот
 • No está sincronizado.
  Модерното земеделие
 • No está sincronizado.
  Може ли да се разработи на национален мащаб?
 • No está sincronizado.
  Може ли да се съхранява или да се дистрибутира лесно?
 • No está sincronizado.
  На една плоска, безкрайна планета, това не би било проблем.
 • No está sincronizado.
  На кое поле на дъската сме сега?
 • No está sincronizado.
  На практика те ги създават.
 • No está sincronizado.
  Над 40 години по-късно
 • No está sincronizado.
  Надеждно ли е или е непостоянно?
 • No está sincronizado.
  Най-много от Канада,
 • No está sincronizado.
  Наполовина е пълна в 11:59,
 • No está sincronizado.
  Напояването подхранва разпространението на причинената от гъби ръжда по растенията,
 • No está sincronizado.
  Например
 • No está sincronizado.
  Например:
 • No está sincronizado.
  Например: 1 милиард барела петрол
 • No está sincronizado.
  Наричаме това енергийна плътност.
 • No está sincronizado.
  Научете се да я съхранявате.
 • No está sincronizado.
  Нигерия, Ирак и Ангола.
 • No está sincronizado.
  Никое от тези неща няма да предотврати евентуален колапс,
 • No está sincronizado.
  Но световният добив на въглища може да достигне пика си преди 2040 г.
 • No está sincronizado.
  Нови технологични открития позволиха добива на неконвенционален газ,
 • No está sincronizado.
  Номерът е да използвате малки количества, за да намерите и извлезете големи количества.
 • No está sincronizado.
  Някои горива имат повече енергия от други.
 • No está sincronizado.
  Някои политици искат да използват царевица за етанол.
 • No está sincronizado.
  Няколко фактора правят петрола уникален:
 • No está sincronizado.
  Няма Утре
 • No está sincronizado.
  Обаче основните заместители на петрола
 • No está sincronizado.
  Обаче през 1970 г.
 • No está sincronizado.
  Обикновено
 • No está sincronizado.
  Обмислете използването на местни валути,
 • No está sincronizado.
  Ограничени са само в тези зони.
 • No está sincronizado.
  Ограничението в растежа се определя
 • No está sincronizado.
  Огромният водоносен хоризонт Огалала в Америка е дотолкова спаднал,
 • No está sincronizado.
  Около 7 калории от енергия от изкопаеми горива
 • No está sincronizado.
  Опитайте да избягвате банките.
 • No está sincronizado.
  Оптимистите вярват, че растежът ще продължи вечно,
 • No está sincronizado.
  Освен енергия,
 • No está sincronizado.
  Освен намаляването на изкопаемите горива
 • No está sincronizado.
  Освен това солената океанска среда предизвиква корозия у турбините.
 • No está sincronizado.
  Освен това те могат да работят само на много слънчев климат
 • No está sincronizado.
  Освен това, използването на напоителни системи и наторяването могат да доведат до засоляване:
 • No está sincronizado.
  Освен това, при производството на всички автомобили се използва петрол.
 • No está sincronizado.
  Останалите възобновими ресурси генерират едва 2,5%.
 • No está sincronizado.
  От 1860 г. досега геолозите са открили над 2 трлн барела петрол.
 • No está sincronizado.
  От всички горива, петролът е най-важен.
 • No está sincronizado.
  От този момент
 • No está sincronizado.
  Откривали огромни находища на петрол, газ и въглища.
 • No está sincronizado.
  Отнело е на природата 5 млн години
 • No está sincronizado.
  Отчасти заради тази дългова система
 • No está sincronizado.
  Очаквайте намалено снабдяване с храни и стоки от далечни места.
 • No está sincronizado.
  Още една заплаха е изчезването на горния почвен слой.
 • No está sincronizado.
  Песимистите мислят, че сме се засилили към нова Каменна ера
 • No está sincronizado.
  Пестенето ще ви спести пари,
 • No está sincronizado.
  Петрол и Природен Газ.
 • No está sincronizado.
  Петролът, който сега откриваме, често е тежък или кисел
 • No está sincronizado.
  По подобен начин,
 • No está sincronizado.
  По-голямото потребление ще неутрализира ефекта
 • No está sincronizado.
  По-новите технологии
 • No está sincronizado.
  По-скорошни находища, като ANWAR,
 • No está sincronizado.
  Повече ръчен труд,
 • No está sincronizado.
  Повечето банкови системи са базирани на дълг,
 • No está sincronizado.
  Повечето от висококачествените антрацитни въглища са изчерпани,
 • No está sincronizado.
  Подобен процес протекъл на земята,
 • No está sincronizado.
  Популацията им се удвоява всяка минута.
 • No está sincronizado.
  Поради природата на този модел за създаване на пари чрез дълг,
 • No está sincronizado.
  После имало още много като него.
 • No está sincronizado.
  Почти никой не му повярвал.
 • No está sincronizado.
  Появяват се проблеми с добива, защото въглищата по повърхността се изчерпват
 • No está sincronizado.
  Преди 200 години
 • No está sincronizado.
  Преди ПСВ
 • No está sincronizado.
  Преди да изпомпваш петрол, трябва да го откриеш.
 • No está sincronizado.
  През 19-ти век
 • No está sincronizado.
  През 2008 г. две трети от американския петрол е бил внос.
 • No está sincronizado.
  През 50-те
 • No está sincronizado.
  През 60-те
 • No está sincronizado.
  Преходът от изкопаеми горива ще бъде момументално предизвикателство.
 • No está sincronizado.
  При 10%
 • No está sincronizado.
  При 2% ще се удвои за 35 години.
 • No está sincronizado.
  При експерименталните геотермални системи
 • No está sincronizado.
  При растеж от 1%
 • No está sincronizado.
  При сегашните темпове на растеж,
 • No está sincronizado.
  Привиквайте с ходенето и карането на велосипед.
 • No está sincronizado.
  Природният газ често се намира в близост до петрола и въглищата.
 • No está sincronizado.
  Проблемите с недостига на енергия,
 • No está sincronizado.
  Проблемът се задълбочава от други фактори:
 • No está sincronizado.
  Първото голямо американско находище било Spindletop,
 • No está sincronizado.
  Пътят към ядрения синтез все още е изпълнен с огромни технически препятствия.
 • No está sincronizado.
  РАСТЕЖ
 • No está sincronizado.
  Развийте по-голяма независимост.
 • No está sincronizado.
  Растат доказателствата,
 • No está sincronizado.
  Растежа.
 • No está sincronizado.
  Растящите покрайнини подтикват хората да шофират много километри
 • No está sincronizado.
  Реките отмивали седимент в моретата,
 • No está sincronizado.
  Рециклирането не решава проблема,
 • No está sincronizado.
  С висока енергийна плътност е.
 • No está sincronizado.
  С всяко удвояване потреблението на енергия и ресурси
 • No está sincronizado.
  С настоящите темпове на риболов
 • No está sincronizado.
  С повишаване на налягането се повишавала и температурата,
 • No está sincronizado.
  С тези темпове известните ни залежи от уран ще ни стигнат само за 10-20 години.
 • No está sincronizado.
  Само че Земята е сферична и крайна
 • No está sincronizado.
  Само че технологиите не са енергия.
 • No está sincronizado.
  Само че това изисква големи количества топлина и чиста вода,
 • No está sincronizado.
  Саудитска Арабия,
 • No está sincronizado.
  Световната икономика разчита на безконечен растеж,
 • No está sincronizado.
  Световната икономика расте експоненциално,
 • No está sincronizado.
  Световният улов достигна пик в края на 80-те,
 • No está sincronizado.
  Световното производство на храни
 • No está sincronizado.
  Светът е избегнал този мор
 • No está sincronizado.
  Светът използва 10 кубични километра дървесина годишно.
 • No está sincronizado.
  Светът използва 30 млрд барела на година,
 • No está sincronizado.
  Светът използва около 5 кубични километра въглища на година.
 • No está sincronizado.
  Светът има нужда да прибави еквивалента
 • No está sincronizado.
  Свиквайте с използването на по-малко ток.
 • No está sincronizado.
  Сериозни технологични нововъведения са нужни,
 • No está sincronizado.
  След откриването на торовете и пестицидите, направени от петрол,
 • No está sincronizado.
  Снабдителните вериги са дълги,
 • No está sincronizado.
  Според Норман Борлауг,
 • No está sincronizado.
  Според скорошен доклад на Масачузетския Технологичен Институт
 • No está sincronizado.
  Средният американец днес има на разположение енергиен еквивалент на 150 роби, работещи 24 часа на ден.
 • No está sincronizado.
  Съвременните икономики,
 • No está sincronizado.
  Съвременното земеделие използва земята да превърне горивата в храна
 • No está sincronizado.
  Съдържа около една трета от енергията
 • No está sincronizado.
  Т.нар. устойчив растеж или интелигентен растеж няма да помогне,
 • No está sincronizado.
  Така че това не е решение.
 • No está sincronizado.
  Така, ако искаме да заменим 10% от потреблението на петрол с етанол през 2020 г.,
 • No está sincronizado.
  Такива са и болниците,
 • No está sincronizado.
  Такъв е проблемът пред нас,
 • No está sincronizado.
  Твърдението, че Америка има въглища за векове напред е измамно,
 • No está sincronizado.
  Те предполагат, че проблемът им е решен.
 • No está sincronizado.
  Те се наводнили, образувайки морета.
 • No está sincronizado.
  Тези бактерии живеят в бутилка.
 • No está sincronizado.
  Тези минерали се използват за каталитични конвертори,
 • No está sincronizado.
  Технологиите могат да впрегнат енергията на работа,
 • No está sincronizado.
  Течен е на стайна температура,
 • No está sincronizado.
  Това би означавало по-тежък живот за повечето от нас.
 • No está sincronizado.
  Това е Земята,
 • No está sincronizado.
  Това е броят на животните или хората,
 • No está sincronizado.
  Това е основна причина за опустиняването.
 • No está sincronizado.
  Това прави водорода малко вероятен кандидат за основно гориво.
 • No está sincronizado.
  Това се нарича ЕВНЕИ:
 • No está sincronizado.
  Това я направила зависима от колебанията в предлагането
 • No está sincronizado.
  Тогава какво ще бъде бъдещето ни?
 • No está sincronizado.
  Толкова сме зависими от петрола и другите изкопаеми горива,
 • No está sincronizado.
  Транспортирането на такова електричество навътре към сушата би било предизвикателство.
 • No está sincronizado.
  Тъй като "лесният" петрол е бил пръв,
 • No está sincronizado.
  Търсят нови бутилки и откриват 3.
 • No está sincronizado.
  Умирали и падали
 • No está sincronizado.
  Финансовата система е построена върху парадигмата за растеж,
 • No está sincronizado.
  ХРАНА
 • No está sincronizado.
  Химикалите, извлечени от изкопаеми горива,
 • No está sincronizado.
  Хъбърт бил реабилитиран.
 • No está sincronizado.
  Четири десетилетия по-късно
 • No está sincronizado.
  Човечеството понастоящем оползотворява
 • No está sincronizado.
  Шистът е изключително слабо гориво.
 • No está sincronizado.
  ЩАСТЛИВИЯТ КРАЙ
 • No está sincronizado.
  Ще бъде трудно да нахраним очакваните 9 милиарда души в близко бъдеще,
 • No está sincronizado.
  Ще трябва да покрием 350 хиляди кв км с панели,
 • No está sincronizado.
  а добивът е бил в пик в началото на 70-те.
 • No está sincronizado.
  а и процесът не е 100% ефективен.
 • No está sincronizado.
  а ние нямаме други планети.
 • No está sincronizado.
  а са необходими и лидери, компетентни да извършат прехода.
 • No está sincronizado.
  авиацията,
 • No está sincronizado.
  акумулатори за хибридни автомобили,
 • No está sincronizado.
  американската армия,
 • No está sincronizado.
  английският икономист Уилям Стенли Джевънс
 • No está sincronizado.
  бащата на Зелената Революция,
 • No está sincronizado.
  без ограничения.
 • No está sincronizado.
  без отопление през зимата или климатици през лятото.
 • No está sincronizado.
  би било възможно с "био" земеделие.
 • No está sincronizado.
  биха ни стигнали за най-много 17 месеца.
 • No está sincronizado.
  бъдеще, в което ще трябва да сме по-самостоятелни,
 • No está sincronizado.
  в случай че големите икономики спрат да функционират.
 • No está sincronizado.
  в сътрудничество с Post Carbon Institute
 • No está sincronizado.
  вече са достигнали максимално производство.
 • No está sincronizado.
  високоефективни магнити, твърди дискове,
 • No está sincronizado.
  включително изчерпване на азот,
 • No está sincronizado.
  включително редките земни елементи.
 • No está sincronizado.
  включително транспорта,
 • No está sincronizado.
  водоснабдяването,
 • No está sincronizado.
  всички рибни популации се очаква да изчезнат
 • No está sincronizado.
  във Франция и Япония
 • No está sincronizado.
  във все по-големи размери,
 • No está sincronizado.
  въпрос на време е да достигне пик и добивът да намалее.
 • No está sincronizado.
  гласуване.
 • No está sincronizado.
  глобализацията позволява хора на един континент
 • No está sincronizado.
  гори,
 • No está sincronizado.
  готвенето.
 • No está sincronizado.
  градското население,
 • No está sincronizado.
  да бъдат нахранени много повече хора, отколкото
 • No está sincronizado.
  да купуват стоки и храни, произведени на друг континент.
 • No está sincronizado.
  да създаде горивата, които светът употребява за 1 година.
 • No está sincronizado.
  дадена икономика ще се удвои за 70 години.
 • No está sincronizado.
  двигатели на хибридни автомобили,
 • No está sincronizado.
  до 2048 г.
 • No está sincronizado.
  до необходимото за американските нужди.
 • No está sincronizado.
  до работа, училище или до големите магазини.
 • No está sincronizado.
  добива на конвенционален газ в Северна Америка.
 • No está sincronizado.
  добивът в САЩ достигнал максимума си
 • No está sincronizado.
  докато достигнем последното поле,
 • No está sincronizado.
  докато накрая химическа реакция преобразувала
 • No está sincronizado.
  докато органичните останки от водораслите били затрупани.
 • No está sincronizado.
  докато търсенето расте.
 • No está sincronizado.
  досущ като зърната на шахматната дъска,
 • No está sincronizado.
  е зависим от слънчевата енергия, превърната в горива...
 • No está sincronizado.
  е имало около 2 метра почвен слой в американските прерии.
 • No está sincronizado.
  е осъзнал, че по-добрите парни машини
 • No está sincronizado.
  е произвело през последните 10 хиляди години.
 • No está sincronizado.
  е силно зависимо от изкопаемите горива.
 • No está sincronizado.
  един компютър е направен с 10% от енергията,
 • No está sincronizado.
  електрически коли и хибриди,
 • No está sincronizado.
  енергоспестяващи крушки,
 • No está sincronizado.
  ерозията на почвите
 • No está sincronizado.
  ефектите от икономическия растеж са грандиозни:
 • No está sincronizado.
  за 50 години.
 • No está sincronizado.
  за да бъде нахранено увеличаващото се население.
 • No está sincronizado.
  за да компенсира изчерпването на съществуващите залежи.
 • No está sincronizado.
  за да посрещнем сегашните глобални нужди.
 • No está sincronizado.
  зависи силно от изкопаемите горива.
 • No está sincronizado.
  заедно с лихва, която сама по себе си изисква още растеж.
 • No está sincronizado.
  заместители,
 • No está sincronizado.
  заради удвояването, причинено от експоненциалния растеж.
 • No está sincronizado.
  защитни слове на атомни реактори,
 • No está sincronizado.
  защото и той използва невъзобновими метали и минерали
 • No está sincronizado.
  защото изисква енергия,
 • No está sincronizado.
  защото изисква пазарните цени на горивата да бъдат високи, за да носи печалба.
 • No está sincronizado.
  защото не отчита растящите нужди и понижаващото се качество.
 • No está sincronizado.
  земеделието е било изцяло "органично" или "био".
 • No está sincronizado.
  и в крайна сметка ще се сблъскаме с ограниченията в растежа.
 • No está sincronizado.
  и генерират почти половината електричество на планетата.
 • No está sincronizado.
  и допринесло за икономическия хаос
 • No está sincronizado.
  и е скъп за рафиниране.
 • No está sincronizado.
  и замърсяването са симптоми на един по-голям проблем:
 • No está sincronizado.
  и изплащат обратно дълга,
 • No está sincronizado.
  и минните компании трябва да копаят все по-надълбоко и на по-труднодостъпни места.
 • No está sincronizado.
  и може да се ползва за малки двигатели.
 • No está sincronizado.
  и навлязъл в постоянен спад.
 • No está sincronizado.
  и отравяли водата.
 • No está sincronizado.
  и после електричеството трябва да се транспортира
 • No está sincronizado.
  и продължим нататък,
 • No está sincronizado.
  и се очаква да надхвърли 9 милиарда преди 2050 г.
 • No está sincronizado.
  и селското стопанство;
 • No está sincronizado.
  и субсидиите доведоха до страшно разрастване на риболова.
 • No está sincronizado.
  и съдържа толкова енергия,
 • No está sincronizado.
  и така да плащат предния дълг,
 • No está sincronizado.
  и туризма.
 • No está sincronizado.
  и храната - в хора.
 • No está sincronizado.
  и цената на бензина ще започне да подскача,
 • No está sincronizado.
  и чрез увеличено производство,
 • No está sincronizado.
  изглежда неудържим.
 • No está sincronizado.
  изисквайки увеличаващи се количества невъзобновими горива,
 • No está sincronizado.
  използването на торове,
 • No está sincronizado.
  използват горещи точки близо до земната повърхност.
 • No está sincronizado.
  изчезване на гори и джунгли,
 • No está sincronizado.
  изчезване на животински и растителни видове.
 • No está sincronizado.
  изчерпване на озона,
 • No está sincronizado.
  изчерпването на ресурси,
 • No está sincronizado.
  икономиката ще се удвоява на 70 години.
 • No está sincronizado.
  или 40 години след пика в откриването на залежи.
 • No está sincronizado.
  или в далечни страни,
 • No está sincronizado.
  или измиране.
 • No está sincronizado.
  има още няколко заплахи за настоящата ситема за производство на храна:
 • No está sincronizado.
  имат своите собствени темпове на спад.
 • No está sincronizado.
  интелигентен растеж,
 • No está sincronizado.
  каквито са били някога предците ни.
 • No está sincronizado.
  както и възобновими ресурси,
 • No está sincronizado.
  както и множество минерали и метали.
 • No está sincronizado.
  както и на метан,
 • No está sincronizado.
  както и политическа воля и сътрудничество,
 • No está sincronizado.
  калций,
 • No está sincronizado.
  като вода, гори, почви и риба,
 • No está sincronizado.
  като калий,
 • No está sincronizado.
  като например шистовия газ, който би могъл да омекоти ефекта от общия спад през идните години.
 • No está sincronizado.
  като оставя място за само още едно удвояване.
 • No está sincronizado.
  катранен пясък и шист.
 • No está sincronizado.
  ключови компоненти в компютрите, техниката, облеклата.
 • No está sincronizado.
  когато добивът на петрол и газ вече ще намалява.
 • No está sincronizado.
  което вкарва хората в омагьосан кръг от заеми и погасявания,
 • No está sincronizado.
  което довело до използването на повече парни машини,
 • No está sincronizado.
  което довело до увеличаване на човешкото население.
 • No está sincronizado.
  което е станало възможно главно благодарение на петрола.
 • No está sincronizado.
  което и позволило да стане индустриална суперсила.
 • No está sincronizado.
  което изисква растящ приток на евтина енергия.
 • No está sincronizado.
  което намалява техните ЕВНЕИ,
 • No está sincronizado.
  което ни оставя по-нискокачествени въглища с по-малка енергийна плътност.
 • No está sincronizado.
  което оказва допълнителен натиск върху ограничения петролен ресурс.
 • No está sincronizado.
  което принуждава хората да шофират.
 • No está sincronizado.
  което пък довело до по-голямо потребление на въглища.
 • No está sincronizado.
  което се равнява на около 2,5 кубични километра
 • No está sincronizado.
  което ще позволи на други да купуват повече за по-малко пари.
 • No está sincronizado.
  които варират от 5 до 1,5.
 • No está sincronizado.
  които също наближават своя пик.
 • No está sincronizado.
  който е петролен продукт.
 • No está sincronizado.
  който могат да живеят там неопределено дълго време.
 • No está sincronizado.
  колкото биха произвели 52 атомни централи
 • No está sincronizado.
  колкото две ТЕЦ на въглища.
 • No está sincronizado.
  комбинираната крива има формата на камбана.
 • No está sincronizado.
  компакт дискове,
 • No está sincronizado.
  комуникациите
 • No está sincronizado.
  която изисква нарастващо количество енергия, за да се поддържа.
 • No está sincronizado.
  която използва 140 млн барела петрол на година.
 • No está sincronizado.
  която има потенциала да унищожи 80% от световната реколта на пшеница.
 • No está sincronizado.
  лазери,
 • No está sincronizado.
  лесен е за транспортиране
 • No está sincronizado.
  магнезий.
 • No está sincronizado.
  макар че учудващо голям брой хора го имат за даденост.
 • No está sincronizado.
  международен консенсус,
 • No está sincronizado.
  местно производство на стоки, храни и услуги.
 • No está sincronizado.
  минерали и метали,
 • No está sincronizado.
  може би ще бъде достигнат пик в добива на природен газ преди 2030 г.
 • No está sincronizado.
  може да влошат положението,
 • No está sincronizado.
  може да има сериозни последствия за всеки аспект от живота ни.
 • No está sincronizado.
  моторните превозни средства,
 • No está sincronizado.
  на всеки 1 новооткрит.
 • No está sincronizado.
  на всеки три години,
 • No está sincronizado.
  на върха на хранителната верига,
 • No está sincronizado.
  на големи рязстояния.
 • No está sincronizado.
  на една нова Саудитска Арабия в добива
 • No está sincronizado.
  на почти три години човешки физически труд.
 • No está sincronizado.
  на първото поле на шахматна дъска,
 • No está sincronizado.
  на същото количество мюсли.
 • No está sincronizado.
  надали някога ще успеем да оползотворим 160%.
 • No está sincronizado.
  надали някоя реформа ще успее.
 • No está sincronizado.
  направили въглищата по-ефективен ресурс,
 • No está sincronizado.
  натрупването на сол в почвата.
 • No está sincronizado.
  не може да е по-високо от най-ниската дъга,
 • No está sincronizado.
  не си заслужава усилието.
 • No está sincronizado.
  независимо какъв източник на енергия ползват.
 • No está sincronizado.
  необходима за направата на автомобил.
 • No está sincronizado.
  несъзнаващи промените, които настъпвали около тях.
 • No está sincronizado.
  но към момента има много малко такива централи.
 • No está sincronizado.
  но могат да бъдат пресушени за няколко десетилетия,
 • No está sincronizado.
  но могат да подобрят шансовете ви в едно нискоенергийно бъдеще,
 • No está sincronizado.
  но не могат да я заместят.
 • No está sincronizado.
  но няма да спаси планетата.
 • No está sincronizado.
  но повечето реки в развития свят вече са нашарени с язовири.
 • No está sincronizado.
  нови технологии,
 • No está sincronizado.
  огромни инвестиции,
 • No está sincronizado.
  около половината вече го няма.
 • No está sincronizado.
  органичната материя в изкопаеми горива.
 • No está sincronizado.
  от ефективността и пестенето.
 • No está sincronizado.
  от кредитополучатели, които да създават растеж
 • No está sincronizado.
  от най-оскъдния ресурс.
 • No está sincronizado.
  отваряйки огромни цепнатини в земната кора.
 • No está sincronizado.
  отколкото на предишното,
 • No está sincronizado.
  открито през 1900 г.
 • No está sincronizado.
  отравя реките и моретата, създавайки огромни мъртви зони.
 • No está sincronizado.
  охлаждането,
 • No está sincronizado.
  пакетирането в пластмасови опаковки,
 • No está sincronizado.
  парадоксално ще доведе до по-голямо потребление на енергия.
 • No está sincronizado.
  плоски екрани.
 • No está sincronizado.
  по-бързо, отколкото те могат да се възстановят.
 • No está sincronizado.
  по-ефективен двигател, който използва по-малко енергия,
 • No está sincronizado.
  повече работа на нивата,
 • No está sincronizado.
  повече ресурси са необходими, отколкото Земята може да предложи,
 • No está sincronizado.
  повечето в една единствена мина във Вътрешна Монголия.
 • No está sincronizado.
  повечето от парите в света представляват дълг и лихва към него.
 • No está sincronizado.
  подкрепяйте местния бизнес.
 • No está sincronizado.
  подобрените технологии
 • No está sincronizado.
  пониженото търсене ще намали цените,
 • No está sincronizado.
  попитайте:
 • No está sincronizado.
  после се издига по втория, генерирайки енергия.
 • No está sincronizado.
  потреблението на вода,
 • No está sincronizado.
  потреблението на хартия,
 • No está sincronizado.
  почва,
 • No está sincronizado.
  предизвика увеличение на концентрацията на азотен оксид в атмосферата,
 • No está sincronizado.
  предизвиквайки екологични щети.
 • No está sincronizado.
  предсказал, че добивът на петрол в Америка ще достигне пик през 1970 г.
 • No está sincronizado.
  преживяло невиждан растеж.
 • No está sincronizado.
  преносими рентгени,
 • No está sincronizado.
  при БВП (брутен вътрешен продукт),
 • No está sincronizado.
  при което се използва повече енергия, отколкото можем да получим от самия водород.
 • No está sincronizado.
  при което се образували въглища.
 • No está sincronizado.
  при петролните шокове от 1973 и 1979 г.
 • No está sincronizado.
  принуждавайки риболовците да се придвижат в дълбоки води.
 • No está sincronizado.
  промишлеността
 • No está sincronizado.
  пълно преобразуване на световната икономика (оценена на 45 трилиона долара),
 • No está sincronizado.
  рециклиране,
 • No está sincronizado.
  ръждата "има огромен потенциал за социално и човешко унищожение".
 • No está sincronizado.
  с друг източник, посредством технологична иновация.
 • No está sincronizado.
  с което вложената енергия се увеличила.
 • No está sincronizado.
  с около 3% на година,
 • No está sincronizado.
  с последици доста по-сериозни от цената на един резервоар.
 • No está sincronizado.
  с цели трилиони на дъното на разломите.
 • No está sincronizado.
  са далеч едни от други,
 • No está sincronizado.
  са проектирани с идеята за изобилие от петрол и енергия.
 • No está sincronizado.
  са съществени за производството на безброй продукти.
 • No está sincronizado.
  само за подготовка за ефектите от пика в добива на петрол.
 • No está sincronizado.
  самолетни двигатели,
 • No está sincronizado.
  световната икономика ще се срине.
 • No está sincronizado.
  световното производство на храна трябва да се удвои до 2050 г.,
 • No está sincronizado.
  светът консумира между 3 и 6 барела
 • No está sincronizado.
  се достига пик в добива,
 • No está sincronizado.
  се използва за направата на един слънчев панел.
 • No está sincronizado.
  се използват за производството на 1 калория храна.
 • No está sincronizado.
  се оказаха скъпи провали.
 • No está sincronizado.
  се правят от култури, който са отглеждани с помощта на изкопаеми горива.
 • No está sincronizado.
  се пробиват два улея на 10 км дълбочина.
 • No está sincronizado.
  се разкрива потенциалното бъдеще на
 • No está sincronizado.
  се удвояват на всеки няколко десетилетия.
 • No está sincronizado.
  силно се увеличило производството на храна,
 • No está sincronizado.
  системата трябва да расте или да загине.
 • No está sincronizado.
  слагайки на всяко поле два пъти повече,
 • No está sincronizado.
  след което добивът навлиза в постоянен спад.
 • No está sincronizado.
  сондирането е преминало в дълбоки води
 • No está sincronizado.
  спадът в откриването на нови находища
 • No está sincronizado.
  спадът при новите находища е неумолим.
 • No está sincronizado.
  стига до заключение, че поне две десетилетия са необходими
 • No está sincronizado.
  строежите на язовири,
 • No está sincronizado.
  създавайки растеж.
 • No está sincronizado.
  със смесица от алтернативни източници?
 • No está sincronizado.
  т.нар. нефтопродукти,
 • No está sincronizado.
  тази технология би могла да генерира 10% от електричеството в САЩ до 2050 г.
 • No está sincronizado.
  така и растежът е ограничен от най-оскъдния ресурс.
 • No está sincronizado.
  така както е изглеждала преди 90 млн години.
 • No está sincronizado.
  такова, при което се използва много по-малко енергия.
 • No está sincronizado.
  той е използван за 96% от целия транспорт.
 • No está sincronizado.
  точно като петролни кладенци.
 • No está sincronizado.
  транспорта,
 • No está sincronizado.
  тъй като много от тях изискват редки минерали,
 • No está sincronizado.
  търсенето ще надмине предлагането
 • No está sincronizado.
  увеличаване на култивираните земи,
 • No está sincronizado.
  увеличение на големите наводнения,
 • No está sincronizado.
  удвоим го и сложим 2 зърна на второто поле,
 • No está sincronizado.
  удвоим отново и поставим 4 на третото,
 • No está sincronizado.
  удвоим отново и поставим 8 на четвъртото,
 • No está sincronizado.
  фиброоптични кабели,
 • No está sincronizado.
  храна,
 • No está sincronizado.
  цивилизацията изисква редица основни ресурси:
 • No está sincronizado.
  част от енергията в оригиналното гориво се губи.
 • No está sincronizado.
  че дори малко колебание в предлагането
 • No está sincronizado.
  че много фермери се принуждават да се върнат към по-непродуктивното сухо земеделие.
 • No está sincronizado.
  че световния добив е достигнал пик, или ще го достигне много скоро.
 • No está sincronizado.
  че свободният пазар ще замени един енергиен източник
 • No está sincronizado.
  числото ще достигне 2 милиарда до 2025 г.
 • No está sincronizado.
  чиста вода,
 • No está sincronizado.
  чрез откриването на нови земи за култивиране
 • No está sincronizado.
  чрез пестене,
 • No está sincronizado.
  ще бъде достъпна за производство на храна.
 • No está sincronizado.
  ще е равно на сумата от всички изразходвани енергия и ресурси преди това.
 • No está sincronizado.
  ще задоволи вътрешното търсене за няколко месеца.
 • No está sincronizado.
  ще задоволи глобалните нужди само за 12 дни.
 • No está sincronizado.
  ще може ли да продължим със сегашния начин на живот?
 • No está sincronizado.
  ще настъпи мор, който да върне популацията до естествените й нива.
 • No está sincronizado.
  ще ни трябва астрономически брой зърна:
 • No está sincronizado.
  ще ни трябват 10 хиляди атомни централи.
 • No está sincronizado.
  ще решат проблемите ни с нови технологии.
 • No está sincronizado.
  ще се удвои само за 7 години.
 • No está sincronizado.
  ще се удвоява на всеки 23 години.
 • No está sincronizado.
  ще трябва да засеем 3% от площта на САЩ.
 • No está sincronizado.
  ще трябва да използваме два пъти повече земя за етанол, отколкото за храна.
 • No está sincronizado.
  щети на океанските екосистеми,
Título:
Няма Утре (2012)
Descripción:

Български превод на There's No Tomorrow (2012)
The first production by http://www.incubatepictures.com:
A 34 minute animated documentary about resource depletion and the impossibility of infinite growth on a finite planet.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
34:53
Amara Bot ha editado los subtítulos en Búlgaro de There's No Tomorrow (2012).
martin.p.pavlov ha editado los subtítulos en Búlgaro de There's No Tomorrow (2012).
martin.p.pavlov ha añadido una traducción.

Subtítulos en Bulgarian

Revisiones Compare revisions