Hebrew subtítulos

איך להשתמש במגבון נייר - ג'ו סמית - TEDxאוניברסיטת-קונקורדיה-בפורטלנד

ג'ו סמית מכהן כתובע המחוזי של מחוז אומטילה וכמעט ניצח במירוץ למשרת התובע הכללי של מדינת אורגון מבלי שקיבל שום תרומה מעל ל-99.99 דולר. בהרצאה בלתי-נשכחת זו מציג ג'ו את הטכניקה הדו-שלבית שלו לייבוש ידיים במגבון נייר יחיד.

Obtener código incrustado.
15 idiomas

Mostrar Revisión5 creada 04/26/2015 por Shlomo Adam.

 1. חמש מאות שבעים ואחת מיליון
 2. ומאתים ושלושים אלף ליברות
  של מגבוני נייר
 3. משמשים את האמריקאים
 4. מידי שנה.
 5. אילו יכולנו --
  סליחה, מספר לא נכון --
 6. 13 מיליארד מידי שנה.
 7. אליו יכולנו לצמצם
  את השימוש במגבוני נייר,
 8. למגבון נייר אחד ליום לאדם,
 9. 571,230,000 ליברות מגבוני נייר
  לא יהיו בשימוש.
 10. אנו יכולים לעשות זאת.
 11. יש כל מיני מתקנים
  של מגבוני נייר.
 12. ישנו מתקן המגבונים המקופלים.
  אנשים בד"כ לוקחים 2 או 3 ביחד.
 13. ישנו המתקן שבו
  צריך לתלוש אותם.
 14. אנשים מושכים פעם, פעמיים,
  3 פעמים, 4 פעמים ותולשים.
 15. כזאת כמות, כן?
 16. יש המתקן שחותך בעצמו.
 17. אנשים מושכים פעם, פעמיים,
  3 פעמים, 4 פעמים.
 18. ויש מתקן זהה,
  אבל עם נייר ממוחזר,
 19. צריך לקחת חמישה מאלה
  כי הם סופגים פחות, כמובן.
 20. העובדה היא שאפשר לעשות
  את הכל עם מגבון אחד.
 21. המפתח הוא שתי מלים:
 22. חצי האולם הזה,
  המילה שלכם היא "ניעור."
 23. בואו נשמע את זה
  ניעור. חזק יותר.
 24. קהל: ניעור.
 25. ג'ו סמית: המילה שלכם היא "קיפול."
 26. קהל: קיפול.
 27. ג'"ס: עוד פעם.
 28. קהל: קיפול
  ג'"ס: בקול רם.
 29. קהל: ניעור. קיפול.
 30. ג'"ס: אוקיי.
 31. הנה, הידיים רטובות.
 32. ניעור - פעם, פעמיים, 3, 4, 5,
  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
 33. מדוע 12?
  12 השליחים, 12 השבטים,
 34. 12 המזלות, 12 חודשים,
  והכי אהוב עלי:
 35. זה המספר הכי גדול באנגלית
  בעל הברה אחת.
 36. [צחוק]
 37. מגבונים מקופלים:
  קיפול...
 38. וזה יבש.
 39. [מחיאות כפיים]
 40. קהל: ניעור
 41. קיפול.
 42. ג"ס: חיתוך עצמי. קיפול.
  הקיפול חשוב
 43. כי הוא מאפשר היווצרות
  של תמיסה בין-שכבתית.
 44. אתם לא חייבים לזכור את זה,
  אבל תסמכו עלי.
 45. [צחוק]
 46. קהל: ניעור. קיפול.
 47. ג'"ס: מגבון מחיתוך עצמי.
 48. אתם יודעים מה מצחיק?
 49. אני מייבש את ידי יותר טוב
  מאלה שמשתמשים ב-3 או ב-4,
 50. כי המגבונים לא מגיעים
  אל בין הסדקים.
 51. אם נראה לכם
  שזה לא טוב באותה מידה...
 52. קהל: ניעור. קיפול.
 53. ג'"ס: יש עכשיו המצאה
  ממש מפונפנת,
 54. זו שמעבירים את היד
 55. והמתקן מוציא את המגבון.
 56. זהו מגבון גדול מדי.
 57. אגלה לכם סוד.
 58. אם תהיו מספיק מהירים --
 59. ואני יכול להוכיח את זה --
 60. זהו חצי מגבון ממתקן
  שנמצא בבניין הזה.
 61. איך? ברגע שזה מתחיל,
  אתם קורעים את זה.
 62. המכשיר מספיק חכם כדי לעצור.
 63. ויש לכם חצי מגבון.
 64. (צחוק)
 65. קהל: ניעור. קיפול.
 66. ג'"ס: כעת הבה נאמר את זה כולנו ביחד.
  ניעור. קיפול.
 67. אתם תזכרו עד סוף חייכם
  את המלים האלה.
 68. בכל פעם שתיקחו מגבון נייר.
 69. וזיכרו: מגבון אחד לאיש
  מידי יום, במשך שנה שלמה --
 70. 571,230,000 ליברות נייר.
  זה לא מעט.
 71. ובשנה הבאה - נייר טואלט.
 72. (צחוק ומחיאות כפיים)