Serbian subtítulos

← Prvo, drugo ili treće lice

Obtener código incrustado.
29 idiomas

Mostrar Revisión6 creada 07/29/2020 por Ivana Korom.

 1. „Ja sam nevidljivi čovek.”
 2. „Gospođa Dalovej je rekla
  da će sama kupiti cveće.”

 3. „Upravo počinješ da čitaš
  najnoviji roman Itala Kalvina.”

 4. Ove tri uvodne rečenice
  iz „Nevidljivog čoveka” Ralfa Elisona,

 5. „Gospođe Dalovej” Virdžinije Vulf
 6. i „Ako jedne zimske noći
  neki putnik” Itala Kalvina
 7. uspostavljaju različite tačke gledišta.
 8. Ko pripoveda priču i iz koje perspektive
 9. su neki od najvažnijih izbora
  koje pisac pravi.
 10. Ispričana sa drugačije tačke gledišta,
 11. priča može u potpunosti
  da se transformiše.
 12. Uzmite sledeću bajku:

 13. „Zlatokosa! Zlatokosa!”
  Princ je pozivao: „Spusti svoju kosu.”
 14. Zlatokosa je rasplela pletenice
  i izbacila kosu kroz prozor.
 15. Princ se popeo u toranj
  uz pomoć njenih uvojaka.
 16. Zlatokosa je obično ispričana ovako,
  sa pripovedačem izvan priče.
 17. Ova tačka gledišta se naziva trećim licem.
 18. Međutim, Zlatokosu može da ispriča
  i lik unutar priče -

 19. pripovedač u prvom licu.
 20. Vrhovi Zlatokosinih pramenova
  su mi zapahnuli stopala.
 21. Zgrabio sam ih i počeo da se penjem... Uh!
 22. Nisam mogao da se odmrsim.
 23. Niti su pale svuda po meni,
  lepeći se za moj znoj.
 24. Ispripovedana u prvom licu,
  priča može drastično da se promeni

 25. u zavisnosti od toga
  koji lik je pripoveda.
 26. Recimo da je pripovedač
  Zlatokosa, a ne princ:
 27. Nadam se da ceni koliko je potrebno da se
  rasplete osam metara kose, pomislila sam.
 28. Aj! Biću iskrena; pomislila sam
  da će mi vlasište skliznuti sa lobanje.
 29. „Možeš li brže
  da se penješ?” povikala sam.
 30. U drugom licu, pripovedač
  deklamuje priču čitaocu:

 31. Poziva te po imenu.
  Želi da spustiš svoju kosu.
 32. Upravo si je splela, ali, hej,
  nemaš mnogo posetilaca.
 33. Perspektive u trećem licu,
  prvom licu i drugom licu

 34. imaju jedinstvene mogućnosti,
  kao i ograničenja.
 35. Dakle, kako da odaberete
  tačku gledišta za vašu priču?
 36. Ograničenja nisu nužno nešto loše -

 37. mogu da pomognu u usmeravanju priče
  i naglašavanju određenih elemenata.
 38. Na primer,
 39. pripovedač u trećem licu
  je nužno malčice udaljen od likova.
 40. Međutim, to može da bude dobro za priče
  u kojima je važno osećanje udaljenosti.
 41. Pripovedač u trećem licu
  može da bude ograničen,
 42. u smislu da ostaje vezan
  za misli i osećanja jednog lika
 43. ili može da bude sveznajući,
  u stanju da preleće između umova likova
 44. i time čitaocu pruži više informacija.
 45. Priča u prvom licu stvara bliskost
  između čitaoca i pripovedača.

 46. Ali je i ograničena znanjem pripovedača.
 47. Ovo može da stvori neizvesnost
 48. dok čitalac zajedno sa likom
  saznaje informacije.
 49. Pripovedač u prvom licu ne mora nužno
 50. da verno prikazuje iskustvo lika -
 51. može da obmanjuje ili bude neiskren.
 52. U romanu „Ostaci dana” Kazua Išigura,
 53. Stivens, ostareli britanski batler
 54. iz 1956. godine seća se
  svojih dugih godina službe,
 55. ali ne uviđa mane čoveka kome služi.
 56. Pukotine u njegovom pripovedanju
  vremenom privlače čitaočevu pažnju
 57. na neprepoznate nedostatke
  kulture i klasnog sistema
 58. u kome pirpovedač živi.
 59. Roman „Mi životinje” Džastina Toresa

 60. počinje pripovedanjem
  u prvom licu množine:
 61. „Bili smo šest grabljivih ruku,
  šest tutnjavih stopala;
 62. bili smo braća, dečaci, tri mala kralja
  u klinču borbe za više.”
 63. Tokom priče, tačka gledišta se menja
 64. u prvo lice jednine, iz mi u ja,
  kako dečaci odrastaju
 65. i jedan brat postaje otuđen od ostalih.
 66. Drugo lice nije čest izbor.

 67. Zahteva od pisca da navede čitaoca
  da ukine nevericu i postane drugo „ti”.
 68. Smeštanjem čitaoca u perspektivu lika
 69. može da se izgradi osećanje
  hitnost i neizvesnost.
 70. Ponekad, pak,
 71. drugo lice ima funkciju udaljavanja
  pripovedača iz sopstvene priče,
 72. a ne zbližavanja čitaoca s pričom.
 73. U ovim slučajevima,
 74. pripovedač u drugom licu se obraća sebi
  upotrebom „ti” umesto „ja”.
 75. Pisci stalno eksperimentišu
  sa novim varijacijama na tačke gledišta.

 76. Nove tehnologije
  virtuelne i proširene stvarnosti
 77. će možda proširiti mogućnosti
  za slične eksperimente.
 78. Smeštanjem ljudi u određenu pogodnu
  tačku gledišta u virtuelnom prostoru,
 79. kako ćemo da izmenimo način
  na koji pričamo i doživljavamo priče?