YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Swedish subtekstoj

← Esperanto: som en infödd

Get Embed Code
32 lingvoj

Showing Revision 1 created 02/24/2015 by Sten Johansson.

 1. Esperanto är världens mest talade konstruerade språk.

 2. Det skapades ursprungligen för internationell kommunikation,
 3. men nu finns det även modersmålstalare.
 4. Hur är det att leva med esperanto som modersmål?
 5. Esperanto: som en infödd
 6. Vem är du?
 7. Hej, jag heter Stela,
 8. och jag är 27 år.
 9. Jag bor för tillfället i Bryssel
 10. och arbetar för Europaparlamentet.
 11. Jag är ursprungligen ungersk-fransk.
 12. Jag heter Leo Sakaguchi.
 13. Jag är student
 14. på Darmstadts tekniska universitet.
 15. Mi far är japan, min mor är polska
 16. och jag är född och uppväxt i Tyskland.
 17. Jag heter Douglas Oliveira Biscotto.
 18. Jag är 14 år
 19. och... jag är brasilianare.
 20. Jag heter Lívia Oliveira Biscotto.
 21. Jag är hans syster.
 22. Vi är i Rio de Janeiro.
 23. Vi har kommit hit för en brasiliansk esperantokongress.
 24. Hej! Jag heter Gunnar Fischer.
 25. Jag bor i Münster i Tyskland.
 26. Hej! Jag heter Klára, jag är 19 år.
 27. Jag är fransk-ungersk
 28. och jag är född i Nederländerna.
 29. Varför beslöt dina föräldrar att lära dig esperanto?
 30. För att mina föräldrar träffades genom esperanto
 31. och alltid har talat esperanto med varandra
 32. och jag har hört esperantotalande vänner osv.
 33. Så jag hörde språket omkring mig
 34. och därigenom lärde jag mig.
 35. Min mor är ungersk, min far fransk.
 36. De träffades på en esperanto-sammankomst,
 37. på en esperantokongress.
 38. Och de tyckte att...
 39. "Först esperanto, och sedan hinner jag
 40. lära mig mina andra språk också."
 41. Vi skulle känna oss bekvämare
 42. med språket, med esperanto,
 43. och sedan skulle det bli lättare för oss
 44. när vi studerade andra språk.
 45. Min far lärde sig esperanto några år innan jag föddes
 46. och han bestämde att jag skulle växa upp som tvåspråkig,
 47. och han talade esperanto, bara esperanto med mig
 48. under de första 12 åren av mitt liv.
 49. Och vi hade många internationella gäster från utlandet
 50. och vi åkte ofta på semester i "Esperanto-land".
 51. Hur reagerar folk när de får veta att du talar esperanto?
 52. Det hör de bara om man talar särskilt om esperanto
 53. för mitt främsta språk är franska.
 54. Så jag tror att den första reaktionen är förvåning,
 55. för de kan inte alls föreställa sig att någon kan
 56. ha det där konstiga språket som modersmål.
 57. Ett språk som någon människa har uppfunnit, hur är det möjligt
 58. att det finns barn som talar det som modersmål?!
 59. Men i allmänhet är reaktionen positiv:
 60. "Åh, verkligen?" Så de blir intresserade av det.
 61. Första frågan var ofta "Vad är det?"
 62. Man undrar varför,
 63. och självklart vill man genast höra några meningar
 64. eller ord på esperanto från mig.
 65. Eftersom vi talar två språk
 66. får vi bara beröm
 67. och blir inte illa behandlade.
 68. På Lufthansa, det tyska flygbolaget,
 69. på ingenjörsavdelningen
 70. hade jag ett djupgående samtal.
 71. Personen frågade mig:
 72. "I dina papper står det att du talar esperanto som modersmål,
 73. hur kan det komma sig?"
 74. Och det gjorde starkt intryck på den personen,
 75. det faktum att jag har esperanto som modersmål,
 76. och jag tror att
 77. jag också hade en viss fördel av det.
 78. Men jag har mött många människor
 79. som ser tanken på esperanto som ett modersmål
 80. som främmande och oacceptabel,
 81. och de har velat argumentera mot mig,
 82. att esperanto inte kan vara mitt modersmål.
 83. Hur har tvåspråkigheten hjälpt dig?
 84. Man kan använda det i en affär när man pratar med föräldrarna
 85. och säger att man inte gillar något
 86. eller att något inte verkar bra,
 87. för... Alltså, när mina föräldrar talade esperanto med mig
 88. svarade jag faktiskt aldrig på esperanto.
 89. Så, om jag verkligen använde esperanto,
 90. betydde det att jag ville säga något
 91. som jag absolut inte ville att andra skulle förstå.
 92. Jag talar fyra språk som modersmål
 93. och sedan har jag lärt mig två i skolan,
 94. så i min ålder talar jag sex språk,
 95. helt enkelt för att jag har lärt mig många från början.
 96. Så om man har flera språk som modersmål
 97. kan man snabbt lära sig nya språk också,
 98. och man får praktiska fördelar,
 99. till exempel kan jag köpa tågbiljett i England,
 100. i Tyskland, Österrike, Frankrike, Nederländerna...
 101. utan några problem alls, eftersom jag talar språket.
 102. Med två modersmål
 103. har jag förstås haft lättare att lära mig andra språk.
 104. Och en gång blev jag inbjuden till teve
 105. för att jag talade esperanto som modersmål,
 106. och det blev jag väldigt stolt över.
 107. Och det går också lättare och snabbare att få vänner,
 108. jag har massor av vänner, och jag tror att
 109. en av orsakerna är att jag kan
 110. tala folks modersmål direkt med dem.
 111. Om jag talar holländska med en holländare,
 112. eller tyska med en tysk, är det lättare för dem
 113. att lita på mig och bli vänner med mig.
 114. I allmänhet är jag mycket glad att ha esperanto som modersmål
 115. och jag är också glad tillsammans med andra som har det,
 116. att träffas, prata och...
 117. Tack ska du ha för att du lyssnade,
 118. och hej då så länge!
 119. Esperanto: som en infödd